Práva cestujících v národní a mezinárodní přepravě

Nejdůležitější ustanovení v přehledu

Ode dne vstoupení v platnost evropského nařízení (EG) 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční dopravě 3. prosince 2009 platí jednotná práva cestujících v železniční dopravě v Německu a v Evropě. Zaručuje cestujícím stejná práva u všech železničních společností a platí pro všechny vlaky nezávisle na tom, která železniční společnost je provozuje.

Na následujících stránkách naleznete informace o Vašich nárocích na odškodnění v případě zpoždění vlaků, zmeškání přípoje nebo výpadku vlaku.

Vaše práva jako náš cestující

Práva cestujících: Zažádat o náhradu škody