Práva cestujících: Zažádat o náhradu škody

Pokud chcete uplatnit nárok na náhradu škody, použijte prosím náš formulář Práva cestujících.

Abyste mohli obdržet náhradu škody nebo vrácení peněz jednoduchým způsobem, dává Vám společnost Deutsche Bahn k dispozici bezbariérový formulář Práva cestujících. Formulář si můžete stáhnout, vyplnit a vytisknout.

Ve 4 krocích k odškodnění - takto to funguje:

Nechte si zaměstnanci ve vlaku, v informacích DB nebo v cestovním centru DB vydat formulář Práva cestujících. Můžete si jej také stáhnout zde.

Je-li to možné, nechte si své zpoždění potvrdit na formuláři Práva cestujících. Toto může zpravidla provést servisní personál ve vlaku nebo zaměstnanec informací DB nebo cestovní kanceláře DB. Vezměte prosím na vědomí, že servisní personál ve vlaku může na formuláři Práva cestujících potvrdit pouze zpoždění vlastního vlaku větší než 60 minut.

Po potvrzení Vašeho zpoždění na formuláři zadejte na formuláři Práva cestujících potřebné údaje o Vaší cestě vlakem a potvrďte je svým podpisem.

Odevzdejte prosím kompletně vyplněný a podepsaný formulář Práva cestujících v cestovním centru DB nebo jej zašlete poštou na DB Dialog GmbH, Servicecenter Fahrgastrechte, 60647 Frankfurt am Main (dbejte prosím na níže uvedené informace).

Přiložte prosím následující doklady:

  • pro odškodnění originál jízdenky nebo kopii jízdenky/časové jízdenky
  • pro vrácení peněz originální doklady (např. v případě nenastoupení nebo přerušení jízdy, nebo u místenek a jízdenek pro jízdní kolo, které nemohly být využity z důvodu zpoždění, jakož i v případě, že Vám vznikly náklady na použití jiného vlaku, jiného dopravního prostředku nebo na přenocování)
  • Potvrzení Vašeho zpoždění

Při zpracování servisním střediskem pro práva cestujících nezapomeňte prosím uvést svou adresu a pokud chcete úhradu převodem, také bankovní spojení. Zpracování navíc usnadní, pokud udáte telefonní číslo pro vyjasnění případných dotazů.

Pokud odevzdáte vyplněný formulář Práva cestujících s potvrzeným zpožděním a originálem Vaší jízdenky v cestovním centru DB, obdržíte ihned Vaše odškodnění jako poukázku nebo částku v hotovosti (z okamžité náhrady jsou vyjmuty časové jízdenky).

Je všechno kompletní? Pak odevzdejte kompletně vyplněný a podepsaný formulář Práva cestujících spolu se všemi potřebnými doklady v cestovním centru DB nebo jej zašlete poštou na DB DialogGmbH, Servicecenter Fahrgastrechte, 60647 Frankfurt am Main.

Váš požadavek bude zpracován během jednoho měsíce.

  • nemáte potvrzení Vašeho zpoždění na formuláři Práva cestujících
  • chcete odevzdat pouze kopii jízdenky
  • jste držitelem časové jízdenky (např. časová jízdenka na určité trati, BahnCard 100, jízdenka křížem krážem nebo zemská jízdenka)
  • máte jízdenku pro přeshraniční přepravu nebo pro zahraniční tratě, které jste zakoupili u společnosti DB (za zpracování odškodnění jízdenek, které nebyly vydány DB, je vždy odpovědná ta železnice, která jízdenky vydala)
  • chcete požádat o úhradu nezbytných nákladů, které vznikly z důvodu zpoždění

Upozornění k jízdence na mobilní telefon

V případě odškodnění/vrácení ceny v souvislosti s jízdenkou na mobilní telefon přiložte prosím k formuláři Práva cestujících také potvrzení objednávky, které Vám bylo zasláno e-mailem.Případně můžete také k formuláři Práva cestujících přiložit online jízdenku, která Vám byla zaslána e-mailem (doplňte informaci, že se jedná o jízdenku na mobilní telefon).

Pokud již nemáte online jízdenku k dispozici, můžete si o ni až 6 měsíců po objednání zažádat.
V případě odškodnění/vrácení ceny v souvislosti s jízdenkou na mobilní telefon přiložte prosím k formuláři Práva cestujících také potvrzení objednávky, které Vám bylo zasláno e-mailem. Případně můžete také k formuláři Práva cestujících přiložit online jízdenku, která Vám byla zaslána e-mailem (doplňte informaci, že se jedná o jízdenku na mobilní telefon).

Pokud již nemáte online jízdenku k dispozici, můžete si o ni až 6 měsíců po objednání zažádat.

Uplatnění poukazu na internetu nebo v automatech DB

Poukazy se 7-místným alfanumerickým kódem můžete uplatit na internetu přímo při objednávce. Samozřejmě je také možné nechat poukaz vyúčtovat při nákupu jízdenek DB u automatů DB.