Züge im Bahnhof

Hlavní ustanovení práv cestujících

Zpoždění vlaků - výpadky vlaků - zmeškání přípojů

Tato práva cestujících platí pouze v železniční dopravě. To zahrnuje všechny železniční vlaky, od S-Bahn až po ICE. Vlaky U-Bahn a tramvaje do této kategorie nespadají. Navíc se tato práva cestujících vztahují i na IC Bus společnosti DB Fernverkehr AG. Pro jízdy v systémech integrované dopravy a v oblasti platnosti zemských tarifů platí případně jiná ustanovení.

U práv cestujících se jedná o konečné nároky z důvodu zpoždění nebo výpadku vlaků. Včasné dosažení termínu tak není předmětem smlouvy o přepravě. Na dopravě se podílející železniční společnosti, jmenované na www.bahn.de/fahrgastrechte nebo www.fahrgastrechte.info, ručí společně za právní nároky cestujících na odškodnění, vrácení peněz a náhradu výdajů, pokud byla pro přepravní služby uzavřena pouze jedna přepravní smlouva.

Vaše práva cestujícího v přehledu

Od 60 minut zpoždění v cílovém nádraží obdrží cestující odškodnění ve výši 25 % z ceny jízdenky pro jednoduchou jízdu, od 120 minut zpoždění 50 %; u zpátečních jízdenek se odškodnění vypočte na základě poloviny ceny jízdného.
U časových jízdenek (např. týdenní nebo měsíční jízdenky) se odškodňuje paušálně za zpoždění nad 60 minut:

- v lokální dopravě: 1,50 EUR (2. třída), 2,25 EUR (1. třída)
- v dálkové dopravě: 5 EUR (2. třída), 7,50 EUR (1. třída)
- BahnCard100: 10 EUR (2. třída), 15 EUR (1. třída)
Celkem bude odškodněno maximálně 25 % z ceny jízdenky.

Částky odškodnění nižší než 4 EUR se nevyplácí; předložte proto žádosti o odškodnění u časových jízdenek v lokální dopravě kumulovaně např. zemské celodenní jízdenky (originální název: Länder-Ticket), víkendové jízdenky pro Německo (originální název: Schönes-Wochenende-Ticket).

Více k tématu Odškodnění

V případě očekávaného zpoždění v cílovém nádraží Vaší jízdenky více než 20 minut můžete:

při nejbližší příležitosti nebo později pokračovat v cestě na stejné nebo na jiné trase a přitom využít také

jiné vlaky, které nejsou povinně místenkové (případně potřebnou jízdenku / přechod produktu musíte nejprve zaplatit a poté uplatnit vrácení nákladů); výrazně zlevněné jízdenky např. zemské celodenní jízdenky (originální název: Länder-Ticket), víkendové jízdenky pro Německo (originální název: Schönes-Wochenende-Ticket) jsou z toho vyjmuty.

V případě očekávaného zpoždění v cílovém nádraží Vaší jízdenky více než 60 minut můžete:

od cesty odstoupit a nechat si proplatit cenu jízdenky nebo

přerušit jízdu a nechat si proplatit část ceny jízdenky za nevyužitou trať nebo

přerušit jízdu, pokud tato již nemá smysl, vrátit se do výchozí stanice a nechat si proplatit cenu jízdenky.

Více k Vrácení jízdného

Pokud Vám železniční podnik dá k dispozici jiný dopravní prostředek, má to přednost před úhradou nákladů za alternativy, které si zorganizujete sami.

U plánované doby příjezdu mezi 0 a 5 hod a a při očekávaném zpoždění v cílovém nádraží Vaší jízdenky minimálně 60 minut Vám budou uhrazeny náklady za jiný dopravní prostředek do výše maximálně 80 Euro, pokud Vám nedá železniční podnik k dispozici jiný dopravní prostředek a Vy se se železničním podnikem nemůžete spojit z důvodů, které sám zavinil (kontaktování prodejního nebo informačního místa železničního podniku na místě nebo personálu použitého vlaku).

Toto platí také při výpadku vlaku, pokud se jedná o poslední spojení dne podle jízdního řádu a do cílové stanice se není možné dostat bez použití jiných dopravních prostředků do 24 hodin.
Dále to platí také v případech, kdy Vám železniční podnik zajistí přenocování a pokračování v jízdě jiným dopravním prostředkem je levnější.

Pokud Vám železniční podnik zajistí možnost přenocování, má to přednost před úhradou nákladů za alternativy, které si zorganizujete sami.
Pokud je kvůli výpadku vlaku nebo zpoždění potřeba přenocování a pokračování jízdy v tentýž den není přijatelné, budou cestujícímu uhrazeny přiměřené náklady na přenocování, pokud železniční podnik nedá cestujícímu k dispozici ubytování a Vy se se železničním podnikem nemůžete spojit z důvodů, které sám zavinil (kontaktování prodejního nebo informačního místa železničního podniku na místě nebo personálu použitého vlaku).

U přeshraničních jízd máte následující nároky na jízdné mezinárodní jízdenky. Pokud jste jízdenku zakoupili v prodejním místě DB, převezme zpracování servisní středisko pro práva cestujících (adresa je uvedena úplně dole).

Ustanovení společnosti Deutschen Bahn v přehledu:

Zpracování odškodnění jízdenek provádí ta železniční společnost, která jízdenky prodala. Společnost DB tak odškodní přeshraniční jízdenky nebo jízdenky za mezinárodní trasy, které byly společností DB vystaveny. Žádosti směrujte na tu železniční společnost, u které jste svou jízdenku zakoupili. V těchto případech můžete svou žádost na odškodnění zaslat přímo na příslušného přepravce. U něj obdržíte další informace, zda a případně v jaké výši obdržíte odškodnění za vzniklé zpoždění.

Cestující s přímou mezinárodní jízdenkou obdrží odškodnění ve výši 25% z ceny jízdenky za jednoduchou jízdu při zpoždění v cílovém nádraží nad 60 minut.
Cestující s přímou mezinárodní jízdenkou obdrží odškodnění ve výši 50% z ceny jízdenky za jednoduchou jízdu při zpoždění v cílovém nádraží nad 120 minut.
U zpátečních jízdenek se odškodnění vypočte na základě poloviny zaplaceného jízdného.

Můžete si vybrat, zda budete odškodněni ve formě poukazu nebo vyplacením peněžní částky. Poukaz platí jeden rok a bude započten při následující cestě. Částky odškodnění nižší než 4 EUR se nevyplácejí. U nabídky German Rail Pass, která platí pouze v Německu, obdržíte za každý případ zpoždění paušální odškodnění ve výši 5,- Eur ve 2. třídě a 7,50 Eur v 1. třídě, pokud dojde minimálně ke 3 případům zpoždění se zpožděním v cílovém místě minimálně 60 minut.

U pasové nabídky InterRail Germany Pass (Inter Rail One-Country-Pass pro Německo), která platí pouze v Německu, obdržíte za každý případ zpožždění paušální odškodnění ve výši 10,- Eur (1./2. třída), pokud dojde minimálně ke 2 případům zpoždění se zpožděním v cílovém místě minimálně 60 minut.

Pro mezinárodní pasové nabídky InterRail Global Pass a Eurail Global / Select / Regional Pass platí zvláštní ustanovení. Svůj nárok můžete uplatnit zasláním poštou na adresu:
EURAIL Group G.I.E., P.O. Box 2112, 3500 GC Utrecht, Nizozemsko
nebo online na: www.eurailgroup.com/compensation

Žádosti na odškodnění ohledně jízdenek InterRail One Country Pass je třeba zaslat vždy přepravci, pro jehož železniční síť platí. Tam obdržíte další informace, zda a případně v jaké výši obdržíte odškodnění za vzniklé zpoždění.

Pokud máte námitky proti rozhodnutí o právech cestujících, zašlete svoji námitku tomu orgánu, který rozhodnutí vydal.
Všeobecné stížnosti týkající se společnosti DB Fernverkehr zašlete prosím na:
DB Fernverkehr AG
Kundendialog
Postfach 10 06 13
96058 Bamberg

Všeobecné stížnosti týkající se společnosti DB Regio zašlete prosím na:
DB Regio AG
Kundendialog
Postfach 10 06 07
96058 Bamberg

Další možnosti kontaktu: www.bahn.com/contact

Pokud nejste s vyřízením Vaší stížnosti spokojeni, obraťte se prosím na:

Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V. (söp), Fasanenstraße 81, 10623 Berlin, E-Mail: kontakt@soep-online.de , www.soep-online.de, Tel.: +49 (0)30 644 99 33-0, Fax: +49 (0)30 644 99 33- 10

Vnitrostátním subjektem příslušným za prosazování práv cestujících jsou železniční dozorčí orgány spolkových zemí a:
Eisenbahn-Bundesamt
Durchsetzungsstelle für Fahrgastrechte
Heinemannstr. 6
D-53175 Bonn
Tel.:+49 (0)228 30795-400
E-Mail: fahrgastrechte@eba.bund.de, www.eba.bund.de

Další adresy smírčích orgánů pro práva cestujících naleznete na www.bahn.de/fahrgastrechte, www.fahrgastrechte.info nebo www.busse-bahnen.de.


Stav: březen 2016

Kompletní znění v německém jazyce najdete na www.bahn.de/fahrgastrechte nebo www.fahrgastrechte.info