Vyměnit nebo stornovat jízdenky a místenky

Rádi Vám podrobně vysvětlíme, jak své objednávky přebukujete nebo stornujete - klikněte prosím za tímto účelem v níže uvedeném seznam na druh Vaší jízdenky nebo druh Vaší místenky.

Okamžité stornování

Bez ohledu na tarifní podmínky nabídky můžete jízdenky rezervované na bahn.com nebo v DB Navigatoru bezplatně stornovat do 12 hodin (720 minut) od rezervace. Bude vám vrácena celá částka platby.

Tyto nabídky rezervované online můžete ihned po provedení rezervace stornovat 

 • Super Sparpreis, Super Sparpreis Young, Super Sparpreis Europa
 • Sparpreis, Sparpreis Young, Sparpreis Europa
 • Flexpreis, Flexpreis Plus, Flexpreis Business, Flexpreis Europa
 • Super Sparpreis Gruppe, Super Sparpreis Gruppe Europa
 • Sparpreis Gruppe, Sparpreis Groppe EuropaOkamžité zrušení se vždy vztahuje na celou objednávku a zahrnuje i další objednané služby v rámci objednávky (rezervace místa, dálková jízdenka na kolo, City mobil, ochrana jízdenek)

Částečné zrušení jednotlivých složek služby není možné.

Digitálně rezervovanou jízdenku můžete prostřednictvím okamžitého stornování vrátit až do 720 minut, tj. 12 hodin, po provedení rezervace 

Okamžité stornování je možné pouze před prvním dnem platnosti jízdenky.

V zákaznickém účtu na bahn.com
Vyvolejte bod "Moje rezervace" a otevřete zobrazení detailu příslušné rezervace

V zákaznickém účtu v aplikaci DB Navigator
Vyvolejte bod "Moje jízdenky" a otevřete zpracování příslušné rezervace

Bez zákaznického účtu: ve vyhledávání objednávek
Otevřete vyhledávání objednávek a zadejte číslo objednávky, které jste obdrželi při rezervaci. 

 

Celá částka za Vaši objednávku bude vrácena na původně použitý platební prostředek. Poukázky použité v době rezervace zůstávají v platnosti. eKupony se nevracejí.

Okamžité stornování není při objednání karty BahnCard možné 

Platné právo na zrušení karty BahnCard 25 a 50 tím není dotčeno. 

Okamžité stornování platí pro soukromé i firemní zákazníky.

 • eCoupony jsou slevové kupony vydávané během marketingových a propagačních kampaní (více informací o eKuponech naleznete zde). Objednávky, během kterých byl použit eCoupon, lze zrušit okamžitým stornováním. Náhrada hodnoty příslušného kuponu je však vyloučena. 
 • eTokeny se používají jako přístupové kódy pro objednávku speciálních nabídek v samostatné rezervační sekci. Tyto nabídky jsou z okamžitého stornování vyloučeny.
 • U objednávek, které byly zaplaceny zaplacených pomocí poukázek, je okamžité stornování v zásadě možné. Okamžité stornování je však vyloučeno, pokud při platbě vznikla zůstatková hodnota a byl zaslán poukaz na zůstatkovou hodnotu.

Ne, okamžité stornování u jízdenek zaslaných poštou není bohužel možné. 

Nabídky rezervované přes www.international-bahn.de jsou vyloučeny z okamžitého zrušení.

Jízdenky

Vrácení kvůli zpoždění nebo výpadku vlaku je možné v souladu s podmínkami jednotlivých nabídek.

 • při další příležitosti pokračovat v jízdě na stejné trati nebo na jiné trati, nebo
 • pokračovat v jízdě později, pokud to může snížit zpoždění v cílové stanici, nebo
 • využít jiný vlak, který nepodléhá rezervaci.

Z této regulace jsou vyloučeny vlaky, které podléhají rezervaci, např. noční vlaky.
 

Využití "hodnotnějšího" vlaku
Pokud vlastníte jízdenku v místní dopravě (RE, RB, IRE a S-Bahn), ale chcete využít hodnotnější vlak (např. vlaky dálkové dopravy, tedy IC/EC, ICE), pak musíte nejdřív zaplatit dodatečně potřebnou jízdenku případně příplatek. Následně můžete za pomoci formulář práv zákazníků zažádat o vrácení nákladů.

Tato regulace se nevztahuje na vysoce snížené jízdenky (např. víkendové jízdenky, zemské jízdenky).

Vrácení
Stáhněte si prosím za tímto účelem formulář práv zákazníků a odešlete jej vyplněný a podepsaný na adresu uvedenou ve formuláři.
Důležité upozornění: Přiložte prosím k formuláři práv cestujících bezpodmínečně originál své jízdenky příp. kopii časové jízdenky nebo karty BahnCard 100. Jinak není odškodnění bohužel možné.

Jízdenky za super výhodnou cenu jsou z výměny a stornování vyloučeny.

Jízdenku za výhodnou cenu (s/bez slevy BahnCard) můžete stornovat online nebo v aplikaci DB Navigator, pokud jste si ji objednali na bahn.de nebo v aplikaci.
Cenu jízdenky obdržíte po odpočtu manipulačního poplatku ve formě stornovacího poukazu (e-mailem), který můžete uplatnit při nákupu služeb DB.

Upozornění: u výhodné ceny pro jízdu tam a zpět je den jízdy tam 1. dnem platnosti.

Poplatky:

 • Výhodná cena
  • do 1 dne před 1. dnem platnosti: stornování za poplatek 10 EUR; obdržíte stornovací poukaz
  • od 1. dne platnosti: stornování není možné
 • Výhodná cena Evropa
  • do 1 dne před 1. dnem platnosti: stornování za poplatek 10 EUR; obdržíte stornovací poukaz
  • od 1. dne platnosti: stornování není možné

Návod:
Stornovat jízdenku - takto to funguje (v angličtině)
Vyměnit jízdenku - takto to funguje (v angličtině)

Upozornění k místence:
Dbejte prosím také na to, aby vozová třída jízdenky (1. nebo 2. třída) a místenky byly totožné.

Práva cestujících:
Pokud se v cílové stanici očekává zpoždění nejméně 20 minut, můžete i u jízdenek vázaných na konkrétní vlak

 • při další příležitosti pokračovat v jízdě na stejné trati nebo na jiné trati, nebo
 • pokračovat v jízdě později, pokud to může snížit zpoždění v cílové stanici, nebo
 • využít jiný vlak, který nepodléhá rezervaci.

Více k tomuto tématu najdete na Práva cestujících

Objednali jste si jízdenku za výhodou cenu online nebo mobilně, ale nechali si ji zaslat poštou? Pak Vám nabízíme pro výměnu nebo stornování online formulář. Vyplňte jej prosím a zašlete jej spolu s jízdenkami na adresu, uvedenou ve formuláři, nebo jej zaneste do některého cestovního centra DB. Pokud Vaše jízdenka navíc obsahuje produkty podléhající rezervaci, jako místenku, zašlete prosím také příslušný doklad.

Cenu jízdenky obdržíte po odpočtu manipulačního poplatku formou stornovacího poukazu, který můžete uplatnit při nákupu služeb DB.
U výhodné ceny pro jízdu tam a zpět je den jízdy tam 1. dnem platnosti.

Poplatky:

 • Výhodná cena
  • do 1 dne před 1. dnem platnosti: stornování za poplatek 10 EUR; obdržíte stornovací poukaz
  • od 1. dne platnosti: stornování není možné
 • Výhodná cena Evropa
  • do 1 dne před 1. dnem platnosti: stornování za poplatek 10 EUR; obdržíte stornovací poukaz
  • od 1. dne platnosti: stornování není možné

Poplatek za zaslání není možné vrátit.

Návod:
Stornovat jízdenku - takto to funguje (v angličtině)
Vyměnit jízdenku - takto to funguje (v angličtině)

Upozornění k místence:
Dbejte prosím také na to, aby vozová třída jízdenky (1. nebo 2. třída) a místenky byly totožné.

Práva cestujících:
Pokud se v cílové stanici očekává zpoždění nejméně 20 minut, můžete i u jízdenek vázaných na konkrétní vlak

 • při další příležitosti pokračovat v jízdě na stejné trati nebo na jiné trati, nebo
 • pokračovat v jízdě později, pokud to může snížit zpoždění v cílové stanici, nebo
 • využít jiný vlak, který nepodléhá rezervaci.

Více k tomuto tématu najdete na Práva cestujících​​​​​​​

Zakoupili jste si jízdenku v automatu, přes telefonický cestovní servis, v cestovním centru nebo v agentuře DB? Předložte z důvodu stornování jízdenky v cestovním centru.

Pokud Vaše jízdenka navíc obsahuje produkty podléhající rezervaci, musíte kromě jízdenky přinést také příslušnou místenku.

Výhodné ceny pro skupiny zakoupené online

 • stornování celé cesty je možné do 7 dnů před nastoupením jízdy za 19 EUR za skupinovou jízdenku.
 • stornování jednotlivých účastníků nebo výměna není možná.

Zakoupení prostřednictvím místní prodejní kanceláře DB nebo telefonicky

Stornování celé skupinové jízdy:

 • do 14 dnů před dnem jízdy: stornování/výměna je možná bez poplatku. Poté je výměna vyloučena.
 • od 13 dnů do 1 dne před nastoupením jízdy: stornování celé skupinové jízdy je možné za poplatek 5 EUR za každou stornovanou osobu a jízdenku.

Stornování jednotlivých cestujících

 • do 14 dnů před dnem jízdy: stornování je možné zdarma.
 • od 13 dnů do 1 dne před dnem jízdy: stornování je možné za poplatek 5 EUR za stornovanou osobu. Zbývající skupinu musí tvořit nejméně 6 osob.

Jízdenky za super výhodnou cenu jsou z výměny a stornování vyloučeny.

Jízdenku za flexibilní cenu (s/bez slevy BahnCard) můžete vyměnit nebo stornovat online nebo v aplikaci DB Navigator, pokud jste si ji objednali na bahn.de nebo v aplikaci.

Cena jízdenky Vám bude vrácena příp. po odpočtu manipulačního poplatku na platební prostředek, použitý při platbě.

Poplatky:

 • před 1. dnem platnosti: výměna nebo stornování zdarma
 • od 1. dne platnosti:
  • výměna nebo stornování jízdenek za flexibilní cenu v dálkové dopravě (ICE, IC/EC) je za poplatek 19 EUR
  • výměna nebo stornování jízdenek za flexibilní cenu v místní dopravě (DB Regio, systémy integrované dopravy, NE/SEE) je za poplatek 19 EUR

Jakmile je část cesty podniknuta ve vlaku dálkové dopravy, účtujeme poplatek ve výši 19 EUR.

 • Jízdenky za flexibilní cenu můžete odevzdat k úhradě v těchto lhůtách:
  • v národní dopravě do 6 měsíců po uplynutí doby platnosti
  • v mezinárodní dopravě během 1 měsíce po uplynutí doby platnosti

Doba platnosti je vyznačena na Vaší jízdence.

Poplatek za zaslání není možné vrátit.

Návod:
Stornovat jízdenku - takto to funguje (v angličtině)
Vyměnit jízdenku - takto to funguje (v angličtině)

Upozornění k místence:
Dbejte prosím také na to, aby vozová třída jízdenky (1. nebo 2. třída) a místenky byly totožné.

Práva cestujících:
Pokud se v cílové stanici očekává zpoždění nejméně 20 minut, můžete i u jízdenek vázaných na konkrétní vlak

 • při další příležitosti pokračovat v jízdě na stejné trati nebo na jiné trati, nebo
 • pokračovat v jízdě později, pokud to může snížit zpoždění v cílové stanici, nebo
 • využít jiný vlak, který nepodléhá rezervaci.

Více k tomuto tématu najdete na Práva cestujících

Objednali jste si jízdenku za flexibilní cenu online nebo mobilně, ale nechali si ji zaslat poštou? Pak Vám nabízíme pro výměnu nebo stornování online formulář.

Vyplňte jej prosím a zašlete jej spolu s jízdenkami na adresu, uvedenou ve formuláři, nebo jej zaneste do některého cestovního centra DB. Pokud Vaše jízdenka navíc obsahuje produkty podléhající rezervaci, jako například místenku, předložte prosím také tento dodatečný doklad.

Poplatky:

 • před 1. dnem platnosti: výměna nebo stornování zdarma
 • od 1. dne platnosti:
  • výměna nebo stornování jízdenek za flexibilní cenu v dálkové dopravě (ICE, IC/EC) je za poplatek 19 EUR
  • výměna nebo stornování jízdenek za flexibilní cenu v místní dopravě (DB Regio, systémy integrované dopravy, NE/SEE) je za poplatek 19 EUR

Jakmile je část cesty podniknuta ve vlaku dálkové dopravy, účtujeme poplatek ve výši 19 EUR.

 • Jízdenky za flexibilní cenu můžete odevzdat k úhradě v těchto lhůtách:
  • v národní dopravě do 6 měsíců po uplynutí doby platnosti
  • v mezinárodní dopravě během 1 měsíce po uplynutí doby platnosti

Doba platnosti je vyznačena na Vaší jízdence.

Návod:
Stornovat jízdenku - takto to funguje (v angličtině)
Vyměnit jízdenku - takto to funguje (v angličtině)

Upozornění k místence:
Pokud vlastníte místenku, je tato vázána na Vaši jízdenku. Pokud jízdenku stornujete, je stornována i místenka.
Dbejte prosím také na to, aby vozová třída jízdenky (1. nebo 2. třída) a místenky byly totožné.

Změněné plány cesty?
Flexibilní cena je bez vázanosti na konkrétní vlak: Cestujte v den jízdy jednoduše tím vlakem, který Vám co nejvíce vyhovuje.

Zakoupili jste si jízdenku v automatu, přes telefonický cestovní servis, v cestovním centru nebo v agentuře DB? Předložte z důvodu výměny nebo stornování jízdenky v cestovním centru.

Pokud Vaše jízdenka navíc obsahuje produkty podléhající rezervaci, musíte kromě jízdenky přinést také příslušnou místenku.

Jízdenky za flexibilní cenu můžete odevzdat k úhradě v těchto lhůtách:

 • v národní dopravě do 6 měsíců po uplynutí doby platnosti
 • v mezinárodní dopravě během 1 měsíce po uplynutí doby platnosti

Doba platnosti je vyznačena na Vaší jízdence.

Tyto jízdenky jsou z výměny a stornování vyloučeny.

Platí aktuálně platné všeobecné obchodní podmínky jednotlivých nabídek. Většina akčních nabídek je z výměny a stornování vyloučena.

Chcete-li znovu vyvolat jízdenky z objednávky provedené na www.international-bahn.de nebo celou objednávku v souladu s tarifními podmínkami zrušit, použijte prosím www.international-bahn.de/de/ordersearch.

Pokud chcete objednávku v souladu s tarifními podmínkami vyměnit, kontaktujte prosím příslušné servisní středisko a připravte si číslo objednávky z e-mailu s potvrzením objednávky (pouze čísla objednávky začínající na „MCP-“):

Telefonní číslo servisní střediska: +49 6172 913731 (cena závisí na poskytovateli)

E-mail: service-international@bahn.de

Provozní doba:
Pondělí až pátek od 8 do 20 hod; v sobotu, v neděli a ve svátky od 10 do 17 hod.

Upozornění ke dni platnosti:
1. den platnosti je vytištěn na Vaší jízdence.

Místenky

Změna rezervace v dálkové dopravě je u všech místenek zakoupených po 13. prosinci 2020 tarifně vyloučena.

Výjimka: Rezervační poplatek Vám bude vrácen, pokud byste nemohli rezervovaná sedadla využít z důvodu zavinění dráhy. Příklady zavinění dráhy jsou: Váš vůz nebyl přistaven. Vámi rezervovaná místa nebyla k dispozici nebo nebyla použitelná. Vámi rezervovaná místa nebylo možné z důvodu zpoždění vlaku/ztráty přípoje využít.

Vrácení

Vrácení je možné, avšak výlučně pro celý sešit poukazů. Odevzdejte za tímto účelem všechny poukazy v cestovním centru DB nebo v agentuře DB.

 • před 1. dnem platnosti: zdarma
 • od 1. dne platnosti: za poplatek 19 EUR

Jiné služby a nabídky

Výměna nebo stornování je možná pouze spolu s výměnou nebo stornováním jízdenky.

Poplatky:

 • před 1. dnem platnosti: výměna nebo stornování zdarma
 • od 1. dne platnosti: výměna nebo stornování není možné

Stornovat jízdenku - takto to funguje (v angličtině)
Vyměnit jízdenku - takto to funguje (v angličtině)