Výhodná cena pro skupiny - od 6 osob

Vaše výhody

 • včetně bezplatné místenky
 • K objednání až 6 měsíců předema až do doby kráce před odjezdem.
 • Děti od 6 let platí polovinu.
 

Super výhodná cena pro skupiny

Výhodná cena pro skupiny

od 8,90 EUR ve 2. třídě

od 9,90 EUR ve 2. třídě
od 27,90 EUR v 1. třídě

Objednání dalších opcí není možné

Objednání dalších opcí možné

Záloha není možná

Záloha možná

Stornování není možné

Stornování možné

K nabídkám

K nabídkám

Super výhodná cena pro skupiny: Podmínky

Super Sparpreis Gruppe

od 8,90 EUR, vč. místenky ve 2. třídě
jednoduchá jízda, v závislosti na dostupnosti

Zde můžete objednat skupinovou jízdu :

- bahn.com (pro max. 30 osob)
- automat DB (pro max. 30 osob)
- cestovní centrum DB nebo agentura DB
- telefonicky na čísle +49 (0) 30 2970 (ceny hovoru závisí na poskytovateli)

Nabídku lze objednat pouze tehdy, jestliže je k dispozici dostatek místenek.

Super výhodnou cenu Evropa pro skupiny je možné zakoupit ve všech prodejních místech až 6 měsíců předem a až do doby kráce před odjezdem.

Jízdenka platí pouze pro vlaky dálkové dopravy (ICE, IC/EC) a dny, které jsou na jízdence vyznačeny.

Pro vlaky místní dopravy (RE, RB, IRE, S-Bahn), které použijete pro příjezd k nádraží a pro pokračování v jízdě do cílového místa, neexistuje vázanost na konkrétní vlak.

Děti do 5 let cestují vždy zdarma; bez vlastní jízdenky a bez bezplatné místenky.

Děti ve věku 6–14 let obdrží 50 % slevu z ceny, kterou platí dospělá osoba. Bezplatná místenka je již obsažena.

Až do 2 měsíců před odjezdem si můžete požadovanou skupinovou jízdu bezplatně a nezávazně rezervovat na dobu 21 dní.

Zde obdržíte opcionální objednávku:

- cestovní centrum DB nebo agentura DB
- telefonicky na čísle +49 (0) 30 2970 (ceny hovoru závisí na poskytovateli)

Při zakoupení v cestovním centru DB nebo v agentuře DB je možné poskytnout zálohu. Záloha činí paušálně 50 EUR. Zbytková částka je splatná nejpozději 7 dní nastoupením jízdy.

U objednávky online zaplatíte celou částku ihned.

Stornování jízdenky Super Sparpreis Gruppe (super výhodná cena pro skupiny) není možné.

Stornování jednotlivých cestujících není možné.

Bez přístupu

Výhodná cena pro skupiny: Podmínky

Sparpreis Gruppe

od 9,90 EUR, vč. místenky ve 2. třídě
od 27,90 EUR, vč. místenky v 1. třídě
jednoduchá jízda, v závislosti na dostupnosti

Zde můžete objednat skupinovou jízdu :

- bahn.com (pro max. 30 osob)
- automat DB (pro max. 30 osob)
- cestovní centrum DB nebo agentura DB
- telefonicky na čísle +49 (0) 30 2970 (ceny hovoru závisí na poskytovateli)

Nabídku lze objednat pouze tehdy, jestliže je k dispozici dostatek místenek.

Online a u automatu DB:
6 měsíců předem až do doby krátce před odjezdem

cestovní centrum DB, agentura DB nebo telefonicky:
12 měsíců předem až do doby krátce před odjezdem

Jízdenka platí pouze pro vlaky dálkové dopravy (ICE, IC/EC) a dny, které jsou na jízdence vyznačeny.

Pro vlaky místní dopravy (RE, RB, IRE, S-Bahn), které použijete pro příjezd k nádraží a pro pokračování v jízdě do cílového místa, neexistuje vázanost na konkrétní vlak.

Děti do 5 let cestují vždy zdarma; bez vlastní jízdenky a bez bezplatné místenky.

Děti ve věku 6–14 let obdrží 50 % slevu z ceny, kterou platí dospělá osoba. Bezplatná místenka je již obsažena.

Opcionální objednávka Super Sparpreis Gruppe (super výhodná cena pro skupiny) není možná.

Záloha pro jízdenku Super Sparpreis Gruppe (super výhodná cena pro skupiny) není možná.

Jízdu můžete stornovat do 7 dní před odjezdem za poplatek ve výši 36 EUR bez ohledu na to, kde jste jízdenku zakoupili.

Pokud máte pro jízdu tam a zpět samostatné jízdenky, stornovací poplatky se vztahují na jízdu a jízdenku.

Pokud jste objednali v cestovním centru DBagentuře DB nebo telefonicky, můžete jednotlivé cestující stornovat do 7 dní před odjezdem za poplatek 19 EUR. Přitom je jedno, kolik cestujících stornováváte.

Pokud jste objednali nabahn.comnení stornování jednotlivých cestujících možné.

Pokud stornujete jednotlivé cestující vícekrát, bude za každé zpracování účtován poplatek ve výši 19 EUR.

Pokud máte pro jízdu tam a zpět samostatné jízdenky, vztahují se poplatky na jízdu a jízdenku.

Bez přístupu

Pokud chcete cestovat jako skupina mezi Německem a evropskými zeměmi, využijte naši nabídku výhodná cena Evropa pro skupiny.

Často kladené otázky a odpovědi

Na bahn.com můžete objednat online jízdenku pro skupinovou jízdu (pro max. 30 osob) až 6 měsíců předem a až do doby krátce před objezdem.

Online vám zobrazíme ceny a dostupnost všech nabídek i pro skupiny větší než 30 osob. Vyberte si požadované spojení. Pokud není objednávka online možná, přesměrujeme Vás přímo k online formuláři pro nezávaznou žádost o rezervaci. Zákaznický poradce Vás bude během 24 hodin kontaktovat.

Můžete se také obrátit přímo na cestovní centrum DB, agenturu DB nebo zákaznickou linku.

Zde můžete také objednat supinovou jízdu:

- u automatu DB (pro max. 30 osob)
- v cestovní centru DB nebo v agentuře DB (až 12 měsíců předem)
- telefonicky (až 12 měsíců předem) na čísle +49 (0) 30 2970 (ceny hovoru závisí na poskytovateli)

Nabídku lze objednat pouze tehdy, jestliže je k dispozici dostatek bezplatných místenek.

Ano. Ceny a dostupnost jsou na bahn.com, u automatu DB, v cestovním centru DB, agentuře DB nebo telefonicky stejné.

Skupinovou jízdenku, zakoupenou online, si můžete vytisknout nebo stáhnout do aplikace „DB Navigator“. Tato funkce není možná pro všechny mezinárodní jízdenky.

Se všemi skupinovými nabídkami můžete cestovat pouze v těch vlacích ICE/IC a EC a v IC Busech, jejichž číslo je uvedeno na Vaší jízdence (vázanost na konkrétní spojení).
Ve vlacích IRE (Interregio-Express), RE (Regional-Express), RB (Regionalbahn) a S-Bahn cestujete bez vázanosti na konkrétní spojení.

 • Stornování celé skupinové jízdy:

  Skupinovou jízdenku můžete stornovat do 7 dní před odjezdem za poplatek ve výši 36 EUR bez ohledu na to, kde jste jízdenku zakoupili.

  Pokud máte pro jízdu tam a zpět samostatné jízdenky, stornovací poplatky se vztahují na jízdu a jízdenku.
  Nie można zwrócić biletu w superofercie zniżkowej dla grup.
 • Stornování jednotlivých cestujících:

  Pokud jste objednali v cestovním centru DB, v agentuře DB nebo telefonicky, můžete jednotlivé cestující stornovat do 7 dní před odjezdem za poplatek 19 EUR. Přitom je jedno, kolik cestujících stornováváte.

  Pokud stornujete jednotlivé cestující vícekrát, bude za každé zpracování účtován poplatek ve výši 19 EUR.

  Pokud máte pro jízdu tam a zpět samostatné jízdenky, vztahují se poplatky na jízdu a jízdenku.

  Upozornění: pokud jste objednali na bahn.com, není stornování jednotlivých cestujících možné.
  Nie można zwrócić biletów superofercie dla poszczególnych podróżnych.
 • Výměna skupinových jízdenek:

  Pokud jste objednali v cestovním centru DB, v agentuře DB nebo telefonicky, můžete skupinovou jízdenku vyměnit do 7 dní před odjezdem za poplatek 19 EUR. Pokud máte pro jízdu tam a zpět samostatné jízdenky, vztahují se poplatky na jízdu a jízdenku.

  Upozornění: pokud jste objednali na bahn.com, není výměna možná.
  Brak możliwości Vyměnit biletu w superofercie zniżkowej dla grup

Je-li to možné, rezervujeme Vám místenky pro Vaši skupinu tak, abyste mohli sedět spolu. Při objednávce na bahn.com nebo u automatu DB budou místenky automaticky přiděleny a po objednávce na jízdence zobrazeny.

Ne, pro celou skupinu bude vystavena společná jízdenka.

Ve skupině, ve které je více než 31 osob, obdrží všichni spolucestující pro legitimaci ve vlaku účastnické jízdenky.
U mezinárodních skupin budou účastnické jízdenky vystaveny již od 6 osob, pokud jízdenka nebyla zakoupena online. Účastnické jízdenky musí mít cestující během jízdy u sebe.

Ano. Na bahn.com zakoupené jízdenky pro skupinové jízdy jsou však personifikované. To znamená, že jeden cestující ze skupiny musí při objednávce uvést své jméno a adresu a musí být vyznačen na jízdence. Při kontrole jízdenek ve vlaku porovná průvodčí údaje na jízdence s průkazem totožnosti.

Jízdenky zakoupené v cestovním centru DB, v agentuře DB nebo telefonicky, nejsou personifikované.

Ano. Pokud se osoba zapsaná na jízdence pro skupinovou jízdu nemůže cesty zúčastnit, může být na jízdenku zapsána jiná osoba.

Pouze osoba, která jízdenku zakoupila a zaplatila, může nechat provést změny na jízdence. Změna jména na jízdence je možná až krátce do doby před odjezdem.

Zde je postup:

 • Zavolejte servisní linku + 49 (0) 180 6 10 11 11 (ceny hovoru závisí na poskytovateli). Toto číslo je k dispozici nepřetržitě.
 • Řekněte poradci, že máte skupinovou jízdenku a že byla zakoupena online. Může být užitečné, sdělit poradci německý název nabídky "Sparpreis Gruppe".
 • Sdělte mu číslo objednávky. Toto se nachází na online jízdence a v e-mailovém potvrzení objednávky.
 • Poté udejte křestní jméno, příjmení a adresu osoby, na kterou má být jízdenka přepsána.
 • Poradce změní jméno na jízdence a vystaví Vám novou jízdenku. Tuto obdržíte e-mailem. Kromě toho můžete jízdenka vyvolat na Moje Bahn v přehledu objednávek.
 • Použijte prosím pro Vaši skupinovou jízdu pouze novou online jízdenku se změněným jménem. Původní jízdenka bude automaticky stornována a je tak neplatná.

Děti do 5 let cestují vždy zdarma; bez vlastní jízdenky a bez bezplatné místenky.

Děti ve věku 6–14 let obdrží 50 % slevu z ceny, kterou platí dospělá osoba. Bezplatná místenka je již obsažena.

Děti ve věku 0-5 let cestují zdarma a nemají vlastní jízdenku ani místo k sezení. Pro své malé dítě můžete místo k sezení přiobjednat za poplatek (2. třída 4,00 EUR, 1. třída 5,30 EUR za místo).

Opcionální objednávka je bezplatná a nezávazná rezervace požadované cesty na dobu 21 dní. Opcionální objednávka je možná až 2 měsíce před nastoupením jízdy. Během rezervační doby můžete cestu měnit. Vaše nezávazná rezervace automaticky propadne po uplynutí 21 dní.

Zde obdržíte opcionální objednávku:

- cestovní centrum DB nebo agentura DB
- telefonicky na čísle +49 (0) 30 2970 (ceny hovoru závisí na poskytovateli)

Opcionální objednávka není u objednávky online a u automatu DB možná.

Online Vám zobrazíme ceny a dostupnost pro všechny nabídky, ale objednávka online není možná v těchto případech:

- skupiny větší než 30 osob
- doba objednávky větší jak 6 měsíce předem
- spojení pouze v místní regionální dopravě
- určité zahraniční tratě

Pokud není objednávka online možná, přesměrujeme Vás přímo k online formuláři pro nezávaznou žádost o rezervaci. Zákaznický poradce Vás bude během 24 hodin kontaktovat.

Osobní poradenství k nabídce Vám poskytneme v cestovním centru DB nebo v agentuře DB.

Telefonicky se můžete informovat na čísle +49 (0) 30 2970 (ceny hovoru závisí na poskytovateli).

Pokud jste objednali online a máte otázky k Vaší online jízdence, zastihnete online servis na čísle + 49 (0)180 6 10 11 11 (ceny hovoru závisí na poskytovateli).

Na stránce Kontakt se můžete pod bodem ""Najděte agenturu DB ve Vašem okolí"" informovat,, jestli se ve Vašem okolí nachází agentura DB.