Informace týkající se ochrany osobních údajů (bahn.de/bahn.com)

Využívání našich webových stránek je v zásadě možné i bez uvedení svých osobních údajů. Pokud však budete chtít využívat na našich stránkách speciální služby naší společnosti nebo pokud si zde budete chtít zarezervovat určitý spoj, může být zpracování Vašich osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pokud pro toto zpracování neexistuje žádný právní podklad (např. plnění smluvního ujednání), požádáme Vás o vyjádření souhlasu.

Tímto způsobem Vás informujeme o skutečnosti, jaké údaje od Vás budeme shromažďovat, jak je budeme využívat a jak můžete s užíváním těchto údajů vyjádřit svůj nesouhlas.

Při používání stránek bahn.de/bahn.com zpracovávají společnosti DB Vertrieb GmbH, DB Fernverkehr AG a DB Regio AG Vaše údaje jako společně zodpovědné strany.  Tyto ve společné dohodě stanovily, kdo z nich plní které povinnosti v oblasti ochrany údajů.  Podstata této dohody je osažena v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Máte-li jakékoli dotazy nebo podněty týkající se ochrany osobních údajů, obraťte se na jednu z uvedených zodpovědných stran: 

DB Vertrieb GmbH
Europa-Allee 78- 84
60486 Frankfurt nad Mohanem
E-mail: p.d-datenschutz@deutschebahn.com

DB Fernverkehr AG
Europa-Allee 78- 84
60486 Frankfurt nad Mohanem
E-mail: fv-datenschutz@deutschebahn.com

DB Regio AG
Europa-Allee 70-76
60486 Frankfurt nad Mohanem
E-mail: datenschutz.regio@deutschebahn.com

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro všechny tři výše uvedené odpovědné strany je paní Dr. Marein Müller.

Výše uvedené společnosti jsou společně odpovědné za různé operace zpracování údajů v souvislosti s nákupem jízdenky nebo jinými službami, které poskytujeme na bahn.de/bahn.com. Ve vzájemné dohodě stanovili, kdo z nich plní při společném zpracování které úkoly a k jakým účelům slouží, jak jsou tyto organizovány a kdo plní jaké povinnosti podle GDPR, zejména informační povinnosti. To podstatné z této smlouvy je pro Vás uvedeno níže. 

DB Vertrieb GmbH, DB Fernverkehr AG a DB Regio AG jsou společně odpovědné za následující : 

 • Používání webových stránek a aplikací k prodeji produktů a služeb a poskytování informací pro marketingovou komunikaci
 • Procesy ve vlaku (např. prodej a kontrola jízdenek, následný výběr jízdného)
 • Zpracování a výplata goodwillu a kompenzace (např. v případě výpadků, nepředvídaných událostí)
 • Implementace práv dotčených osob, řízení stížností, servisní záležitosti a dialog se zákazníky

Vaše údaje zpracováváme výhradně pro konkrétní účely.  Ty mohou vyplývat z technických potřeb, smluvních požadavků nebo výslovných přání uživatelů.

Z technických důvodů musejí být shromažďovány a ukládány určité údaje při návštěvě stránky bahn.de/bahn.com, např. datum a doba trvání návštěvy, navštívené webové stránky, identifikační údaje použitého prohlížeče a druh operačního systému, stejně jako webová stránka, ze které nás navštěvujete.

Za účelem plnění smlouvy od Vás potřebujeme určité osobní údaje. Tyto údaje slouží k rezervaci jízdenek, provádění plateb, v případě zasílání poštou, k doručení na uvedenou adresu a příp. k provedení storna a vrácení peněz. 

V tomto případě je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů smlouva podle čl. 6 odst. 1 písm. b) ONOOÚ. Článek 6 odstavec 1 pís. b) ONOOÚ platí také pro procesy zpracování, které jsou nezbytné k realizaci předsmluvních opatření, například v případech poptávek po našich produktech nebo službách.

Pokud od Vás získáme souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (např. pokud si objednáte zpravodaj), slouží tento souhlas dle článku 6 odstavec 1 písm. a) ONOOÚ jako právní základ.

Pokud by měla naše společnost právní závazek, z důvodu kterého je zpracování osobních údajů nezbytné, jako je například plnění daňových povinností, je zpracování údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c) ONOOÚ.  

Na základě předchozího a současného využívání bahn.de/bahn.com Vám chceme zobrazit individualizované informace, aby byla naše nabídka pro Vás ještě zajímavější. Za tímto účelem ukládáme a analyzujeme údaje o používání internetu na pseudonymním základě. Při další objednávce jízdenky Vám pak můžeme nabídnout zvláštní výhody, jako slevy jízdného a bezplatné místenky. Za právní základ zde slouží čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ.

Kromě toho máme rovněž zájem udržovat vztah s Vámi jako zákazníkem a poskytovat Vám informace a nabídky, o kterých jsme přesvědčeni, že odpovídají Vašim cestovním potřebám a zájmům. Proto na základě článku 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ (i za pomoci jiných poskytovatelů služeb) Vaše údaje zpracováváme, abychom Vám mohli zasílat informace a nabídky. Vaše kontaktní údaje (jméno, adresa a e-mailová adresa, které jsme obdrželi z našeho obchodního vztahu s Vámi) používáme pro reklamu poštou a pro podobné zboží nebo služby e-mailem, zejména pro průzkum trhu, pokud takovému použití neprotiřečíte. 

Tomuto využívání Vašich údajů pro reklamní účely můžete kdykoliv s účinností do budoucna protiřečit. Svůj nesouhlas můžete zaslat e-mailem na adresu p.d-datenschutz@deutschebahn.com (nesouhlas se zasíláním reklamních sdělení).

Níže najdete podrobnější popis zpracování údajů, ke kterému může dojít při rezervaci jízdenkyna bahn.de/bahn.com.  Informace o dalším zpracování údajů, například při návštěvě našich stránek na sociálních sítích, najdete na adrese: www.db-vertrieb.com/datenschutz.

Konkrétně se to týká zejména:

 • Zakoupení digitální jízdenky
  Při zakoupení digitálních jízdenek se zaznamenávají údaje o adrese a příjmení, křestní jméno a e-mailová adresa. Při zakoupení mezinárodních jízdenek prostřednictvím stránky international-bahn.de a některých regionálních nabídek se navíc zaznamenává také datum narození, pokud je zapotřebí.  Při kontrole ve vlaku se na kontrolním zařízení (mobilním terminálu) zobrazí informace, které se nacházejí na jízdence (jméno a příjmení).
 • Platební údaje na bahn.de/bahn.com
  Společnost DB Vertrieb GmbH je zodpovědná za bezpečné zpracování Vámi iniciovaných plateb a využívá následující poskytovatele platebních služeb, kterým jsou předávány požadované platební údaje (částka, referenční číslo objednávky, popis objednávky, plátce). 
   
 • Platba pomocí kreditní karty
  Naším poskytovatelem platebních služeb pro zpracování plateb kreditní kartou je PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main. Jak Payone zpracovává Vaše údaje, najdete v oznámení o ochraně dat Payone: https://www.payone.com/dsgvo/.   Zpracování údajů o Vaší kreditní kartě při platbě nebo k použití bezpečnostní opatření vydavatele Vaší kreditní karty, jako je 3D-Secure a silná autentizace zákazníků, probíhá přímo u poskytovatele platebních služeb. Nemáme žádný přístup k úplným údajům o Vaší kreditní kartě a ukládáme pouze odkaz ve formě zkráceného čísla kreditní karty, abyste ji mohli příště znovu rozpoznat.  Pro účely prevence podvodů je za pomoci objednávkového procesoru společně s platebními údaji zpracován otisk prstu Vašeho zařízení nebo prohlížeče. To slouží k Vaší i naší ochraně, aby bylo možné zabránit zneužití Vašeho platebního prostředku k platbě na bahn.de/bahn.com. Za právní základ zde slouží čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ. 
   
 • Platba přes PayPal
  Při platbě přes PayPal budou Vaše platební údaje zaslány v rámci provedení platby na PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Další informace o ochraně údajů naleznete v prohlášení o ochraně údajů PayPal. (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
   
 • Platba přes giropay
  Při platbě přes giropay budou Vaše platební údaje v rámci provedení platby zaslány na paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main. Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů paydirekt. 
 • Objednávka karty BahnCard
  Při zakoupení karty BahnCard evidujeme kontaktní a identifikační údaje (např. datum narození). Další informace o zpracování údajů v souvislosti s BahnCard naleznete na: www.db-vertrieb.com/datenschutz
 • Dotaz k Vaší objednávce na bahn.de/bahn.com
  Pokud nám pošlete dotaz k Vaší objednávce pomocí kontaktního formuláře na naší webové stránce, budeme nakládat s Vašimi údaji z formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste zde za účelem zpracování dotazu a případných následných otázek uvedli, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b ONOOÚ.
 • Online objednávka předplatného 
  Při objednávce předplatného je společnost DB Vertrieb GmbH zodpovědná za zpracování potřebných kontaktních a platebních údajů. V závislosti na nabídce mohou být vyžadovány také identifikační údaje, jako např. datum narození nebo fotografie. 
 • Přihlášení k odběru zpravodaje 
  Pokud se zaregistrujete k odběru našeho zpravodaje, bude Vaše e-mailová adresa shromažďována jako povinný údaj.

  V případě přihlášení se k odběru zpravodaje ukládáme IP adresu od poskytovatele internetového připojení odběru (ISP), která byla přiřazena Vašemu koncovému zařízení v okamžiku přihlášení, jakož i datum a čas přihlášení. Shromažďování těchto údajů slouží k tomu, aby bylo možné následně vysledovat (případné) zneužití e-mailové adresy dané osoby a slouží tedy našemu právnímu zabezpečení. Abychom Vám mohli nabídnout přitažlivý a relevantní obsah, zaznamenáváme Váš zájem o obsah zpravodaje bahn.de na bázi kliknutí a zobrazení obsahu pomocí individualizovaných odkazů.

  Vaši e-mailovou adresu můžeme využívat v tomto případě k reklamním účelům. Za právní základ zde slouží čl. 6 odst. 1 písm. a) ONOOÚ. Z odběru zpravodaje se můžete kdykoliv odhlásit na adrese p.d-datenschutz@deutschebahn.com nebo kliknutím na odkaz pro zrušení odběru v dolní části zpravodaje. Pokud nebudete s využíváním Vašich údajů k reklamním účelům souhlasit, budou Vaše údaje použity pouze v anonymní podobě pro statická vyhodnocení.
 • Účast v soutěžích
  V rámci soutěží se shromažďují údaje nutné pro jejich zpracování. Podrobnosti, jako např. které údaje se shromažďují za jakým účelem, naleznete na stránce příslušné soutěže.
 • Virtuální chatovací asistent
  Na bahn.de se používá virtuální asistent (také nazývaný chatbot) DB Smile.  Chatbot slouží jako informační a zákaznický kontaktní kanál pro záležitosti týkající se osobní přepravy společnosti DB.  S ním mohou zákazníci jednoduchým způsobem komunikovat, přijímat informace a rychle obdržet odpověď na své dotazy.  DB Smile odpovídá na řadu problémů automatizovaně pomocí umělé inteligence na základě rozpoznávání klíčových slov, nabízí další návrhy a pomoc při vedení dialogu nebo odkazuje uživatele na jiný kanál zákaznických služeb (horká linka nebo kontaktní formulář).  V současné době není schopen odpovědět na složité nebo individuální dotazy zákazníků.  Pokud na problém nelze automaticky odpovědět prostřednictvím našeho chatbotu, mají zákazníci možnost chatovat s naším zaměstnancem. 

  V zásadě nejsou k používání chatbota vyžadovány žádné osobní údaje (např. přihlášením).Dotazy týkající se konkrétních smluv nejsou zpracovávány ani řešeny automaticky.  V LiveChatu s pracovníkem může být v závislosti na vašem požadavku nutné zadat osobní údaje, například číslo objednávky. Je také možné, že si zaměstnanec v živém chatu pro účely ověření vyžádá osobní údaje. 

  Vaše dotazy budou uloženy v chatbotu po dobu maximálně 30 dnů, aby bylo možné chatbot vyškolit a optimalizovat rozpoznávání a přesnost odpovědí.  Obsah a funkce chatbotu se tak neustále vyvíjí.  Osobní údaje nejsou vyhodnocovány. Údaje o použití, jako je doba chatu, časové razítko zpráv, počet dialogových zpráv nebo použitý operační systém, jsou ukládány pouze pro statistické účely.  Vaše údaje zpracováváme výhradně za účelem zpracování Vašeho požadavku a pro interní účely, např. kontrolu a zlepšování našich obchodních a servisních procesů (čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně údajů). 
 • Objednání digitální jízdenky po návštěvě partnerského webu (v rámci affiliate marketingu)
  Pokud provedete objednávku po kliknutí na partnerský reklamní materiál DB na stránce externího partnera, budou načteny soubory cookie zde nastavené partnerskou společností. Soubory cookie mají dobu trvání 30 dní. To je nezbytné k tomu, aby bylo partnerské společnosti možné poskytnout náhradu za provedenou objednávku. V rámci affiliate marketingu spolupracujeme se sítí Awin.

Pro účel realizace smlouvy je zpravidla nezbytné zapojení zpracovatelů dané objednávky, kteří pracují dle našich pokynů, jako jsou např. provozovatelé výpočetního střediska, poskytovatelé tiskových nebo zásilkových služeb a další účastníci plnění dané smlouvy.

Externí poskytovatele služeb, kteří pro nás údaje na objednávku zpracovávají, vybíráme velice pečlivě a jsou přísně smluvně zavázáni. Poskytovatelé služeb pracují dle našich pokynů, což je zajištěno přísnými smluvními předpisy, technickými a organizačními opatřeními a doplňkovými kontrolami.

Předávání Vašich údajů probíhá pouze tehdy, pokud jste nám udělili Váš výslovný souhlas nebo na základě zákonného ustanovení.

Předávání údajů třetím zemím mimo EU/EHP nebo mezinárodním organizacím neprobíhá; údaje jsou jim poskytovány pouze v těch případech, pokud zde existují přiměřené záruky. Sem náležejí standardní smluvní doložky EU, jakož i rozhodnutí o přiměřenosti Komise EU. Tak může být v těchto situacích například nutné předání informací za účelem realizace smlouvy při objednávce na bahn.de/bahn.com:

 • Sjednání cestovního pojištění
 • Nákup hotelových služeb
 • Využití nabídky autopůjčovny
 • Při využívání služby pro tělesně postižené cestující jsou Vaše údaje předávány do oddělení koncernu DB, které se touto službou zabývají.
 • V případě nesrovnalostí týkajících se plateb / výpadku plateb mohou být Vaše údaje předány inkasní agentuře.

Nabídky partnerů, který najdete na stránkách bahn.de/bahn.com, objednáváte přímo u těchto partnerů. Další informace k tomu najdete pod bodem "Bude integrován obsah třetí strany?"

Vaše údaje ukládáme pouze tak dlouho, jak je to na plnění účelu, ke kterému byly shromážděny (např. v rámci určitého smluvního vztahu), nezbytně nutné nebo pokud je to předepsáno zákonem. Vaše údaje tedy ukládáme v rámci určitého smluvního vztahu nejméně do okamžiku úplného zániku dané smlouvy. Poté jsou údaje uloženy po dobu zákonem stanovené lhůty pro jejich uložení.
 

Na našich webových stránkách používáme pro zajištění funkčnosti, měření a analýzu soubory cookie. Soubory cookie jsou datové balíčky, které jsou generovány webovými stránkami a ukládány do prohlížeče návštěvníka. Rozlišujeme mezi cookies, které jsou nezbytně nutné k zajištění technických funkcí webových stránek (např. pro ukládání do mezipaměti) a cookies, které k zajištění technických funkcí webových stránek nezbytně nutné nejsou, jako např. měření dosahu.  Některé z těchto cookies budou po ukončení relace prohlížeče automaticky odstraněny nebo se stávají neplatnými  (tzv. dočasné cookie). 

Použití bahn.de/bahn.com je zásadně možné bez cookies, které slouží pro netechnické účely. Ve Vašem prohlížeči můžete zabránit sledovatelnosti souborů cookie (do not track, Tracking-Protection-List) popř. zakázat ukládání cookies třetích stran. Kromě toho doporučujeme pravidelnou kontrolu uložených souborů cookie, pokud si je výslovně nepřejete. 

Své nastavení souborů cookie můžete kdykoli znovu vyvolat pomocí následujícího tlačítka „Nastavení souborů cookie“ a provést změny.  

Poznámka: vezměte prosím na vědomí, že tato nastavení platí pro všechny subdomény bahn.de/bahn.com a jiná nastavení nelze provést.

Cookie a podobné technologie, které jsou nezbytné pro používání určitých funkcí internetové stránky:

Níže uvedená opatření, která používáme, slouží k tomu, abychom naše webové stránky navrhli tak, aby vyhovovaly potřebám, a zlepšili jejich použitelnost. 

Abychom mohli měřit účinnost našich opatření ke zlepšení funkčnosti a Vašeho uživatelského zážitku, shromažďujeme průběžně nezbytné statistiky o používání stránek bahn.de/bahn.com. Za tímto účelem využíváme služby poskytovatelů Tealium, Adobe Analytics, Optimizely, Qualtrics a m-pathy. Pokud je třeba zpracovat vaši IP adresu, bude tato anonymizována. Naše poskytovatele služeb jsme smluvně zavázali k zacházení s Vašimi údaji v souladu s ochranou údajů.   V případě potřeby jsme uzavřeli standardní smluvní doložky EU.

Díky zvolené technické integraci a smluvním opatřením zajišťujeme, že k údajům máme přístup pouze my.

hCaptcha by Intuition Machines Inc.
Abychom ještě spolehlivěji chránili soukromí našich zákazníků a dostupnost webových stránek před automatizovanými a zneužívajícími pokusy o přístup, používáme technologii hCaptcha poskytovatele Intuition Machines Inc. (350 Alabama St, San Francisco, CA 94110, USA) ein. Díky rozpoznávání botů a vyhodnocování rizik se strojovým zaučováním a testováním zjišťuje, zda náš web používá lidský návštěvník.  V případě potřeby se při používání webové stránky zobrazí interaktivní úloha pro ověření. Pokud jste se zaregistrovali pro bezbariérovou službu poskytovatele, bude místo ověřovacího kódu vyhodnocen soubor cookie. Právním základem pro použití technologie je § 25 odst. 2 č. 2 TTDSG ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ.  Oprávněný zájem spočívá v ochraně údajů dotčených osob a infrastruktury před automatizovanými a pokusy o zneužití přístupu.

Nástroje JSC společnosti Risk.Ident GmbH 
Pro účely prevence podvodů používáme technologii JSC-Tools od společnosti Risk.Ident GmbH (Am Sandtorkai 50, 20457 Hamburg).  To slouží k Vaší i naší ochraně, aby bylo možné zabránit zneužití Vašeho platebního prostředku k platbě na bahn.de/bahn.com. Zde lze použít soubor cookie s dobou platnosti 24 měsíců.  Právním základem je § 25 odst. 2 č. 2 TTDSG (Zákona o ochraně osobních údajů v oblasti telekomunikací) ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ. Oprávněným zájmem je umožnit jednoduchý a nízkoprahový přístup k rezervačním a platebním službám a zároveň zajistit vysokou úroveň bezpečnosti plateb. 

CrossEngage 
Pokud jste držitelem zákaznického účtu na bahn.de/bahn.com, mohou se Vám po přihlášení nebo aktivaci funkce "zůstat přihlášen" zobrazovat osobní nabídky a propagační akce. Aby bylo možné tyto obsahy vytvářet, aktivuje se ve Vašem prohlížeči při užívání bahn.de/bahn.com soubor cookie na dobu 12 měsíců. Údaje zjištěné souborem cookie jsou zpracovány pseudonymizovaně na serverech našeho poskytovatele služeb CrossEngage GmbH  (Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Berlin). Právním základem pro použití technologie je § 25 odst. 2 č. 2 TTDSG (Zákona o ochraně osobních údajů v oblasti telekomunikací) ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. b) ONOOÚ. 

Tealium 
Za účelem dynamického přizpůsobení této webové stránky a správy dynamického obsahu používáme službu správy značek společnosti Tealium iQ (Tealium Inc., 11095 Torreyana Road, San Diego, CA 92121).  To zahrnuje také zpracování nastavení cookies, které jste si vybrali.  K tomu používané soubory cookie mají platnost 12 měsíců. Právním základem pro použití technologie je § 25 odst. 2 č. 2 TTDSG (Zákona o ochraně osobních údajů v oblasti telekomunikací). Právním základem pro protokolování Vašeho souhlasu je čl. 6 odst. 1 písm. b) ONOOÚ. 

Qualtrics 
Z důvodu neustálého zlepšování našich nabídek a služeb nabízíme uživatelům naší webové stránky vyplňování různých anket. K tomu využíváme technologie společnosti Qualtrics LLC (333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA). Informace jsou shromažďovány anonymně. Cookies používané společností Qualtrics mají za cíl, vyloučit stejného uživatele během určitého časového období z opakované účasti v daném průzkumu. Soubory cookie mají platnost 12 měsíců. Účast na průzkumech je zcela dobrovolná.  Právním základem pro použití technologie je § 25 odst. 2 č. 2 TTDSG (Zákona o ochraně osobních údajů v oblasti telekomunikací). Pokud jsou osobní údaje zadávány do volných textových polí, je právním základem čl.6 odst.1 písm. b) ONOOÚ.

m-pathy společnosti Verint Systems GmbH 
Na této internetové stránce jsou pomocí technologií společnosti Verint Systems GmbH (Ziegelteich 29, 24103 Kiel) produktem m-pathy shromažďovány a ukládány údaje o relacích a interakcích návštěvníků webových stránek. Tyto informace se používají ke zlepšení obsahu a použitelnosti stránek. K tomuto účelu se používají cookies, které jsou na Vašem zařízení uloženy po dobu 24 měsíců. Právním základem pro použití technologie je § 25 odst. 2 č. 2 TTDSG (Zákona o ochraně osobních údajů v oblasti telekomunikací) ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. b) ONOOÚ. 

easy Marketing 
Pomocí technologií společnosti easy Marketing GmbH (Asselner Hellweg 124, 44319 Dortmund) zajišťujeme odměnu partnerským společnostem po vyhledání železničního spojení na partnerské stránce a následné objednávce na bahn.de pomocí partnerského odkazu DB nebo reklamního média. Za tímto účelem se vyhodnocují soubory cookie, se kterými jste dříve souhlasili na těchto partnerských stránkách.  Právním základem pro použití technologie je § 25 odst. 2 č. 2 TTDSG ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ.  Oprávněný zájem spočívá v tom, aby bylo možné odpovídajícím způsobem odměnit partnerské ujednání za uzavřenou smlouvu o koupi jízdenek.   

Optimizely 
Abychom Vám mohli zobrazit naše internetové stránky s mírně odlišným obsahem, provádíme takzvané A/B testování pomocí služby 'Optimizely'. Za tímto účelem se soubory cookie ukládají ve Vašem zařízení po dobu 24 měsíců. Poskytovatel této analytické služby je společnost Optimizely (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, USA). Na serverech společnosti Optimizely se zpracovávají pouze anonymizovaná data. Právním základem pro použití technologie je § 25 odst. 2 č. 2 TTDSG (Zákona o ochraně osobních údajů v oblasti telekomunikací) ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. b) ONOOÚ. 

Adobe Analytics 
Za účelem ovládání naší webové stránky a optimalizace výkonnosti používáme službu webové analýzy společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko). Použité soubory cookie mají platnost 24 měsíců. Informace zpracovávané prostřednictvím souboru cookie nejsou osobní ani nejsou spojitelné s jednotlivými osobami. Za pomoci těchto informací měříme a hodnotíme používání internetu a vyhotovujeme statistiky. Tímto způsobem můžeme vidět, jako často jsou které rubriky a texty na našich stránkách čteny a používány a zda má vzhled naší stránky vliv na rozsah použití. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení naší nabídky pro Vás. Právním základem pro použití technologie je § 25 odst. 2 č. 2 TTDSG (Zákona o ochraně osobních údajů v oblasti telekomunikací) ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. b) ONOOÚ. 

Cookies, které nejsou pro používání stránek nezbytně nutné:

Následující soubory cookie nejsou pro používání webové stránky nezbytně nutné a budou zpracovány pouze v případě, že jste k tomu předem udělili souhlas.  Právním základem je § 25 odst. 1 TTDSG (Zákona o ochraně osobních údajů v oblasti telekomunikací) ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a) ONOOÚ. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že znovu vyvoláte nastavení souborů cookie a změníte zde svůj výběr. 

Soubory cookie pro personalizované nabídky

 Na našich webových stránkách se používají marketingové soubory cookie k přizpůsobení obsahu Vašim zájmům a k zobrazení odpovídajících nabídek . Pokud máte zákaznický účet, soubory cookie nám umožňují rozpoznat Vás při dalších návštěvách stránek bahn.de/bahn.com nebo next.bahn.de. K tomu dochází pouze šifrovaným připojením.  Použité soubory cookie mají platnost 24 měsíců.  

Exactag 
Využíváme analytickou službu společnosti Exactag GmbH (Wanheimer Straße 68, 40468 Düsseldorf). Za pomoci cookies se ukládají informace o tom, jak používáte bahn.de/bahn.com. Cookie používané společností Exactag má platnost 6 měsíců. 

AdForm 
Pro zobrazení reklamy pro Vaše zájmy se používají cookie společnosti Adform A/S (Wildersgade 10B, 1, 1408 Copenhagen K, Denmark). Za tím účelem se ukládají v pseudonymních uživatelských profilech například informace o operačním systému, verzi prohlížeče, anonymizovaných IP adresách, zeměpisné poloze a počtu kliknutí nebo zobrazení. Cookie používané společností AdForm mají platnost 12 měsíců. Tyto informace se používají pro následující účely:  

 • Zaznamenávání počtu návštěvníků webu bahn.de/bahn.com.
 • Záznam pořadí, v jakém návštěvník navštěvuje různé stránky bahn.de/bahn.com.
 • Optimalizace internetové stránky 

Adform používá tyto informace k použití cílenější online reklamy založené na využití.  Aby bylo možné využívat reklamní prostor na jiných internetových stránkách, jsou soubory cookie synchronizovány s následujícími platformami: Google, Doubleclick, Appnexus, DataXu, Mediamath, TURN, TheTradeDesk, Active Agent, TheAdex.  

Google Sync Pixel 
Pomocí Google Sync Pixel (Google Commerce Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (platforma Google Cloud, úložiště dat)) nám Google sděluje, zda jste si prohlédli naše reklamní kampaně, a umožňuje nám tak měřit úspěšnost a dosah našich reklamních kampaní, když následně navštívíte naše webové stránky pro inzerované nabídky. Soubor cookie nastavený společností Google pro tento účel slouží pouze k tomuto účelu a má dobu platnosti 12 měsíců. 

AWIN 
Pomocí technologií společnosti Awin AG (Landsberger Allee 104 BC, 10249 Berlin) zajišťujeme odměnu reklamním partnerům, pokud u nás provedete příslušnou rezervaci do 30 dnů po kliknutí na partnerský reklamní materiál DB na jejich webových stránkách. Za tímto účelem se vyhodnocují soubory cookie, se kterými jste dříve souhlasili na těchto webových stránkách. Soubory cookie mají platnost 12 měsíců. 

 • Můžete si vyžádat informace o tom, které údaje jsou o Vás uloženy.
 • Můžete požádat o opravu, vymazání a omezení zpracování (blokování) svých osobních údajů, pokud to zákon dovoluje a pokud je to možné na základě stávajícího smluvního vztahu.
 • Máte právo, podat stížnost u kontrolního úřadu. Kontrolním orgánem odpovědným za společnost DB Vertrieb GmbH je: Der Hessische Datenschutzbeauftragte (Hesenský inspektor pro ochranu údajů), Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden
 • Máte právo na přenositelnost těch údajů, které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy (přenositelnost údajů).
 • Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete ho kdykoliv odvolat stejným způsobem, jak jste jej udělili. Tímto odvoláním souhlasu není dotčena oprávněnost zpracování údajů, ke kterému došlo za základě tohoto souhlasu až do okamžiku odvolání.
 • Z důvodů mimořádných okolností, můžete zrušit souhlas se zpracováním svých údajů, pokud toto zpracování probíhá na základě našeho oprávněného zájmu.
 • Kdykoliv s účinností do budoucna můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zasíláním reklamních nabídek (nesouhlas se zasíláním reklamy). 

Společnosti DB Vertrieb, DB Fernverkehr a DB Regio nesou společnou odpovědnost v souladu s čl. 26 ONOOÚ.  Ve vzájemné dohodě smluví strany stanovily, kdo plní jaké povinnosti podle GDPR.  Bez ohledu na to můžete svá práva u výše uvedených smluvních partnerů kdykoli uplatnit.  Pokud nám napíšete, a Váš požadavek se týká oblasti odpovědnosti Vámi používané služby, předáme jej dál.

Pro výkon Vašich práv postačuje dopis zaslaný poštou na adresu

DB Vertrieb GmbH
Europa-Allee 78 – 84
60486 Frankfurt am Main
Německo

nebo e-mailem na p.d-datenschutz@deutschebahn.com.

Integrujeme obsahy třetích stran, abychom Vám mohli poskytnout nabídky tak, abyste byli po všech stránkách mobilní (nabídky partnerů). Zde zadáváte Vaše údaje přímo na stránkách příslušných třetích stran. Tyto jsou integrovány do bahn.de/bahn.com a byly tak uzpůsobeny, že mají jednotný vzhled. Obsahy třetích stran mají vždy vlastní impresum a obsahují vlastní upozornění o ochraně osobních údajů. 

Integrujeme zejména obsahy následujících partnerských společností: 

 • AMEROPA: pro cesty vlakem a do měst 
 • HRS: pro nabídky hotelů
 • ERV: jako poskytovatele cestovního pojištění 
 • Deutsche Bahn Connect GmbH: jako poskytovatel půjčovny automobilů
 • Avis: jako pronájemce aut 
 • Europcar: jako pronájemce aut 
 • Sixt: jako pronájemce aut 
 • Ypsilon.Net: pro srovnání cen pronájmu aut 
 • Auto Europe: jako broker pronájmu aut pro srovnání cen pronájmu aut společnosti Ypsilon.Net 
 • HRS Holiday se značkou Destination Solution jako poskytovatel rekreačních domů 
 • Veřejnost v pohybu (kyvadlová doprava Talixo) 

Když kliknete na odkaz na externí webovou stránku, pohybujete se mimo stránky bahn.de/bahn.com. Nejsem tak zodpovědn9 za obsah, služby nebo produkty, které jsou na odkazových stránkách nabízeny, a ani za ochranu dat a technickou bezpečnost na těchto stránkách.

Informace týkající se ochrany osobních údajů upravujeme dle upravené funkčnosti nebo změněného právního stavu. Proto doporučujeme, abyste se v pravidelných časových odstupech s informacemi o ochraně osobních údajů seznamovali. 

Aktuální stav: Duben 2023