Informace týkající se ochrany osobních údajů (bahn.de/bahn.com)

Využívání našich webových stránek je v zásadě možné i bez uvedení svých osobních údajů. Pokud však budete chtít využívat na našich stránkách speciální služby naší společnosti nebo pokud si zde budete chtít zarezervovat určitý spoj, může být zpracování Vašich osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pokud pro toto zpracování neexistuje žádný zákonný předpoklad (např. realizace smluvního vztahu), požádáme Vás o vyjádření souhlasu.

Tímto oznámením Vás informujeme o tom, jaké údaje od vás budeme shromažďovat, jak je budeme využívat a jak můžete s užíváním těchto údajů vyjádřit svůj nesouhlas.

Pokud používáte bahn.de/bahn.com, zpracovávají vaše údaje společnosti DB (DB Vertrieb GmbH, DB Fernverkehr AG a DB Regio AG) jako společní správci. Tyto společnosti si ve smlouvě stanovily, která z nich plní které povinnosti podle zákona o ochraně osobních údajů. Podstatu této smlouvy najdete v části "Jaké údaje shromažďujeme a jak a proč vaše údaje zpracováváme?".

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se ochrany údajů, obraťte se na některého z uvedených správců údajů:

DB Vertrieb GmbH
Europa-Allee 78- 84
60486 Frankfurt nad Mohanem
E-mail: p.d-datenschutz@deutschebahn.com

DB Fernverkehr AG
Europa-Allee 78- 84
60486 Frankfurt nad Mohanem
E-mail: fv-datenschutz@deutschebahn.com

DB Regio AG
Europa-Allee 70-76
60486 Frankfurt nad Mohanem
E-mail: datenschutz.regio@deutschebahn.com

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro všechny tři výše uvedené odpovědné strany je paní Dr. Marein Müller.

Za zpracování údajů v souvislosti s bahn.de/bahn.com jsou společně odpovědné výše uvedené společnosti.  Ve vzájemné dohodě stanovili, kdo z nich plní při společném zpracování které úkoly a k jakým účelům slouží, jak jsou tyto organizovány a kdo plní jaké povinnosti podle GDPR, zejména informační povinnosti.  To podstatné z této smlouvy jsou pro Vás uvedeno níže. 

Za následující činnosti jsou odpovědné společnosti DB Vertrieb GmbH a DB Fernverkehr AG 

 • Prodej karet BahnCard a jejich prodloužení v předplatném 
 • Provádění marketingové komunikace a informování zákazníků v rámci správy kampaní společnosti DB Vertrieb GmbH (za účasti společnosti DB Fernverkehr AG). 

Za následující činnosti jsou odpovědné společnosti DB Vertrieb GmbH a DB Regio AG 

 • Dopisy zákazníkům (např. zákazníci s předplatným) a reklamní opatření. 
 • Regionální nabídky. 

Za následující činnosti jsou odpovědné společnosti DB Vertrieb GmbH a DB Regio AG 

 • Používání webových stránek k prodeji produktů a služeb, poskytování informací a marketingová komunikace. 
 • Vydávání poukazů a zaznamenávání jejich uplatnění, poskytování informací potřebných pro kampaně 
 • Používání zákaznických databází pro celkové zpracování zákaznických transakcí a výměnu zákaznických údajů, mimo jiné pro prevenci podvodů 
 • Zpracování a výplata kulančních plnění a odškodnění (např. při  poruchách, nepředvídaných událostech) 
 • Správa stížností, problémy se službami a dialog se zákazníky včetně poskytnutí kontaktních formulářů 

Vaše údaje zpracováváme výhradně pro konkrétní účely.  Ty mohou vyplynout z technických potřeb, smluvních požadavků nebo výslovného přání uživatele. 

Z technických důvodů musejí být shromažďovány a ukládány určité údaje při aktivaci stránky bahn.de/bahn.com, jako např. datum a doba trvání návštěvy, navštívené webové stránky, identifikační údaje použitého prohlížeče a druh operačního systému, stejně jako webová stránka, ze které nás navštěvujete.

Za účelem plnění smlouvy od Vás potřebujeme určité osobní údaje. Tyto údaje slouží k rezervaci lístků, provádění plateb, ke kontrole bonity a v případě zasílání poštou k doručení na uvedenou adresu a příp. k provedení storna a vrácení peněz.

V tomto případě slouží smlouva podle čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO (Obecného nařízení o ochraně osobních údajů) jako právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů. Článek 6 odst. 1 písm. b) DSGVO se vztahuje také na operace zpracování, které jsou nezbytné pro provádění předsmluvních opatření, například v případě dotazů ohledně našich produktů nebo služeb.

Na základě předchozího a současného využívání bahn.de/bahn.com Vám chceme zobrazit individualizované informace, aby byla naše nabídka pro Vás jako uživatele ještě zajímavější. Za tímto účelem ukládáme a analyzujeme údaje o používání internetu na pseudonymním základě. Při další objednávce jízdenky Vám pak můžeme nabídnout zvláštní výhody, jako slevy jízdného a bezplatné místenky. Za právní základ zde slouží čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO.

Pokud naše společnost podléhá zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování osobních údajů, jako je např. plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c) DSGVO.Z důvodu neustálého vylepšování naší nabídky, ukládáme a analyzujeme uživatelské údaje z internetu na pseudonymním základě. Za právní základ zde slouží čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Kromě toho máme rovněž zájem, v rámci zlepšování vztahu s našimi zákazníky, jim poskytovat informace a nabídky, o kterých jsme přesvědčeni, že mohou zahrnovat jejich cestovní přání a zájmy. Proto zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. f)

DSGVO (také s pomocí poskytovatelů služeb) Vaše údaje za účelem zasílání informací a nabídek. Vaše kontaktní údaje (jméno, adresa a e-mailová adresa, které jsme obdrželi z našeho obchodního vztahu s Vámi) používáme pro reklamu poštou a pro podobné zboží nebo služby e-mailem, zejména pro průzkum trhu, pokud takovému použití neprotiřečíte.
Využívání Vašich údajů pro reklamní účely můžete kdykoliv s účinností do budoucna zrušit. Váš nesouhlas můžete zaslat e-mailem na adresu p.d-datenschutz@deutschebahn.com (nesouhlas se zasíláním reklamních sdělení).

Níže naleznete podrobnosti o zpracování dat, ke kterému může dojít při objednávce Vaší jízdenky na bahn.de/bahn.com. Další informace, týkající se např. zpracování údajů u prodejního automatu nebo pokud navštívíte naše stránky v sociálních sítích, naleznete na adrese: www.db-vertrieb.com/datenschutz.

Konkrétně se to týká zejména:

 • Objednávka digitální jízdenky
  Při objednávce digitální jízdenky evidujeme adresu, jméno a příjmení. Při kontrole ve vlaku se na kontrolním zařízení (mobilním terminálu) zobrazí informace, které se nacházejí na jízdence (jméno a příjmení).
 • Platební údaje na bahn.de/bahn.com
  Pro bezpečné zpracování Vámi zadaných plateb budou poskytovateli platebních služeb předány potřebné platební údaje (částka, referenční číslo rezervace, popis rezervace, dlužník). 

  Platba pomocí kreditní karty
  Naším poskytovatelem platebních služeb pro zpracování plateb kreditní kartou je PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt. Jak Payone zpracovává Vaše údaje, najdete v oznámení o ochraně dat Payone: https://www.payone.com/dsgvo/. Zpracování údajů o Vaší kreditní kartě při platbě nebo k použití bezpečnostní opatření vydavatele Vaší kreditní karty, jako je 3D-Secure a silná autentizace zákazníků, probíhá přímo u poskytovatele platebních služeb. Nemáme žádný přístup k úplným údajům o Vaší kreditní kartě a ukládáme pouze odkaz ve formě zkráceného čísla kreditní karty, abyste ji mohli příště znovu rozpoznat.  Pro účely prevence podvodů je za pomoci objednávkového procesoru polečně s platebními údaji zpracován otisk prstu Vašeho zařízení nebo prohlížeče. To slouží k Vaší i naší ochraně, aby bylo možné zabránit zneužití Vašeho platebního prostředku k platbě na bahn.de/bahn.com. Za právní základ zde slouží čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. 

  Platba přes PayPal
  Při platbě přes PayPal budou Vaše platební údaje zaslány v rámci provedení platby na PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“).  Další informace o ochraně údajů naleznete v prohlášení o ochraně údajů (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full)

  Platba přes giropay
  Při platbě přes giropay budou Vaše platební údaje zaslány v rámci provedení platby na paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt. Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů paydirekt (https://www.paydirekt.de/agb/index.html
 • Objednávka karty BahnCard
  Při zakoupení karty BahnCard evidujeme kontaktní a identifikační údaje (např. datum narození). Další informace o zpracování údajů v souvislosti s BahnCard najdete na adrese: www.db-vertrieb.com/datenschutz.
 • Dotaz k Vaší objednávce na bahn.de/bahn.com
  Pokud nám pošlete dotaz k Vaší objednávce pomocí kontaktního formuláře na naší webové stránce, budeme nakládat s Vašimi údaji z formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste zde za účelem zpracování dotazu a případných následných otázek uvedli, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO.
 • Online objednávka předplatného
  Při objednávce časové jízdenky v předplatném evidujeme kontaktní a platební údaje. V závislosti na nabídce mohou být nutné také identifikační údaje, jako např. datum narození nebo fotografie.
 • Přihlášení k odběru newsletteru
  Pokud si objednáte náš newsletter, bude jako povinný údaj evidována Vaše e-mailová adresa.

  V případě přihlášení se k odběru newsletteru ukládáme IP adresu od poskytovatele internetového připojení odběru (ISP), Vašeho koncového zařízení, které používáte v okamžiku přihlášení, jakož i datum a čas přihlášení. Shromažďování těchto údajů slouží k tomu, aby bylo možné případně následně vysledovat (možné) zneužití e-mailové adresy dané osoby a slouží tedy našemu právnímu zabezpečení.Abychom Vám mohli nabídnout přitažlivý a relevantní obsah, zaznamenáváme Váš zájem o obsah zpravodaje bahn.de/bahn.com na bázi kliknutí a zobrazení obsahu pomocí individualizovaných odkazů.

  Z odběru newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit na adrese p.d-datenschutz@deutschebahn.com nebo kliknutím na odkaz pro zrušení odběru v dolní části newsletteru.

  Pokud nebudete s využíváním Vašich údajů k reklamním účelům souhlasit, budou Vaše údaje použity pouze v anonymní podobě pro statická vyhodnocení.
 • Účast v soutěžích
  V rámci soutěží se shromažďují údaje nutné pro jejich zpracování. Podrobnosti, jako např. které údaje se shromažďují za jakým účelem, naleznete na stránce příslušné soutěže.
 • Virtuální chatovací asistent

  Na bahn.de/bahn.com se používá virtuální asistent (také nazývaný chatbot) DB Smile. Chatbot slouží jako informační a zákaznický kontaktní kanál pro záležitosti týkající se osobní přepravy společnosti DB. S ním mohou zákazníci jednoduchým způsobem komunikovat, přijímat informace a rychle obdržet odpověď na své dotazy. DB Smile odpovídá na řadu problémů automatizovaně pomocí umělé inteligence na základě rozpoznávání klíčových slov, nabízí další návrhy a pomoc při vedení dialogu nebo odkazuje uživatele na jiný kanál zákaznických služeb (horká linka nebo kontaktní formulář). V současné době není schopen odpovědět na složité nebo individuální dotazy zákazníků. Pokud na problém nelze automaticky odpovědět prostřednictvím našeho chatbotu, máte možnost chatovat s naším zaměstnancem.  

  V současné době není možné automatizovaně ani v živém chatu zpracovávat nebo řešit dotazy zákazníků, týkající se smluv. Tyto dotazy jsou i nadále zpracovávány osobně telefonicky nebo e-mailem. Osobní údaje nejsou pro použití chatbotu ani nutné ani požadované. 

  Vaše dotazy budou uloženy v chatbotu po dobu maximálně 30 dnů, aby bylo možné chatbot vyškolit a optimalizovat rozpoznávání a přesnost odpovědí. Obsah a funkce chatbotu se tak neustále vyvíjí. Osobní údaje nejsou vyhodnocovány. Údaje o použití, jako je doba chatu, časové razítko zpráv, počet dialogových zpráv nebo použitý operační systém, jsou ukládány pouze pro statistické účely. Vaše údaje zpracováváme výhradně za účelem zpracování Vašeho požadavku a pro interní účely, např. kontrolu a zlepšování našich obchodních a servisních procesů (čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně údajů). 

 • Objednávka digitální jízdenky po návštěvě partnerské stránky (v rámci affiliate marketingu)
  Pokud provedete objednávku po kliknutí na partnerský reklamní materiál DB na stránce externího partnera, budou načteny soubory cookie zde nastavené partnerem. Soubory cookie mají dobu trvání 30 dní. To je nezbytné k tomu, aby bylo partnerovi možné poskytnout náhradu za provedenou objednávku. V rámci affiliate marketingu spolupracujeme se sítí Awin. 

Pro účel realizace smlouvy je zpravidla nezbytné zapojení zpracovatelů dané objednávky, kteří pracují dle našich pokynů, jako jsou např. provozovatelé výpočetního střediska, poskytovatelé tiskových nebo zásilkových služeb a další účastníci plnění dané smlouvy.

Externí poskytovatele služeb, kteří pro nás údaje na objednávku zpracovávají, vybíráme velice pečlivě a jsou přísně smluvně zavázáni. Poskytovatelé služeb pracují dle našich pokynů, což je zajištěno přísnými smluvními předpisy, technickými a organizačními opatřeními a doplňkovými kontrolami.

Předávání Vašich údajů probíhá pouze tehdy, pokud jste nám udělili Váš výslovný souhlas nebo na základě zákonného ustanovení.

Předávání údajů třetím zemím mimo EU/EHP nebo mezinárodním organizacím neprobíhá; údaje jsou jim poskytovány pouze v těch případech, pokud zde existují přiměřené záruky. Sem náležejí standardní smluvní doložky EU, jakož i rozhodnutí o přiměřenosti Komise EU. Tak může být v těchto situacích například nutné předání informací za účelem realizace smlouvy při objednávce na bahn.de/bahn.com:

 • Cestovní pojištění našeho partnera Europäische Reiseversicherung AG
 • Hotelové služby prostřednictvím našeho hotelového rezervačního partnera HRS
 • Využití nabídky DB na půjčování aut od společností DB Rent, Europcar a Sixt.
 • Kontrola bonity při přihlášení na zřízení platby inkasem společností Infoscore Consumer Data GmbH
 • Při využívání služby pro tělesně postižené cestující jsou Vaše údaje předávány do oddělení koncernu DB, které se touto službou zabývají.
 • Při objednávce BahnCard na bahn.de/bahn.com uzavřete smlouvu se společností DB Fernverkehr AG. Za tímto účelem jí předáme zadané údaje. Více informací najdete v příslušných všeobecných obchodních podmínkách. My realizujeme pouze platbu a ukládáme údaje, poskytnuté za tímto účelem.
 • V případě nesrovnalostí týkajících se plateb / výpadku plateb mohou být Vaše údaje předány inkasní agentuře.
 • Při použití kontaktních formulářů na bahn.de/bahn.com pro kontrakt se zákazníky DB Fernverkehr nebo DB Regio budou zadané údaje zaslány na zákaznický kontakt příslušných přepravců. Na bahn.de/bahn.com jsou k tomu pouze poskytnuty formuláře.

Nabídky partnerů, který najdete na stránkách bahn.de/bahn.com, objednáváte přímo u těchto partnerů. Další informace k tomu najdete pod bodem "Bude integrován obsah třetí strany?"

Vaše údaje ukládáme pouze tak dlouho, jak je to na plnění účelu, ke kterému byly shromážděny (např. v rámci určitého smluvního vztahu), nezbytně nutné nebo pokud je to předepsáno zákonem. Vaše údaje tedy ukládáme v rámci určitého smluvního vztahu nejméně do okamžiku úplného zániku dané smlouvy. Poté jsou údaje uloženy po dobu zákonem stanovené lhůty pro jejich uložení.
 

Na našich webových stránkách používáme pro zajištění funkčnosti, měření a analýzu soubory cookie. Cookie jsou malé textové soubory, ve kterých lze ukládat údaje na Vašem koncovém zařízení. Rozlišujeme mezi cookies, které jsou nezbytně nutné k zajištění funkcí webových stránek a cookies, které k zajištění funkcí webových stránek nezbytně nutné nejsou, jako např. měření dosahu. Některé z těchto cookies budou po ukončení relace prohlížeče automaticky odstraněny nebo se stávají neplatnými (tzv. dočasné cookie).

Rozlišujeme mezi cookies, které jsou nezbytně nutné k zajištění technických funkcí webových stránek a cookies, které k zajištění technických funkcí webových stránek nezbytně nutné nejsou, jako např. měření dosahu. 

Použití bahn.de/bahn.com je zásadně možné bez cookies, které slouží pro netechnické účely. Ve Vašem prohlížeči můžete zabránit sledovatelnosti souborů cookie (do not track, Tracking-Protection-List) popř. zakázat ukládání cookies třetích stran. Kromě toho doporučujeme pravidelnou kontrolu uložených souborů cookie, pokud si je výslovně nepřejete. 

Své nastavení souborů cookie můžete kdykoli znovu vyvolat pomocí následujícího tlačítka „Spravovat nastavení souborů cookie“ a provést změny. 

Poznámka: vezměte prosím na vědomí, že tato nastavení platí pro všechny subdomény bahn.de/bahn.com a jiná nastavení nelze provést.

Cookies, které jsou nezbytné pro používání určitých funkcí stránky:

Níže uvedená opatření sledování chování uživatelů (tracking), která používáme, jsou využívána v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO a slouží k úpravě vzhledu naší internetové stránky, založené na potřebách uživatele, a k průběžné optimalizaci.

Abychom mohli měřit účinnost našich opatření ke zlepšení funkčnosti a Vašeho uživatelského zážitku, shromažďujeme průběžně nezbytné statistiky o používání bahn.de/bahn.com. Za tímto účelem využíváme analytické nástroje, Tealium, Adobe Analytics, Optimizely, Qualtrics a m-pathy. Pokud je třeba zpracovat vaši IP adresu, bude tato anonymizována. Naše poskytovatele služeb jsme smluvně zavázali k zacházení s Vašimi údaji v souladu s ochranou údajů.  

Použití Tealium 
Za účelem dynamického přizpůsobení této webové stránky a správy dynamického obsahu používáme službu správy značek společnosti Tealium iQ (Tealium Inc., 11095 Torreyana Road, San Diego, CA 92121).  To zahrnuje také zpracování nastavení cookies, které jste si vybrali.  Soubory cookie, které se k tomu používají, se ve Vašem zařízení ukládají po dobu 12 měsíců.

Použití Adobe Analytics 
Za účelem ovládání naší webové stránky a optimalizace výkonnosti používáme službu webové analýzy společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko). Použité soubory cookie mají platnost 24 měsíců. Informace zpracovávané pomocí souborů cookie nejsou spojeny s konkrétní osobou ani je nelze vysledovat. Za pomoci těchto informací měříme a hodnotíme používání internetu a vyhotovujeme statistiky. Tímto způsobem můžeme vidět, které rubriky a texty na našich stránkách jsou často čteny a používány a zda má vzhled naší stránky vliv na rozsah použití. Díky získaným statistikám můžeme zlepšovat naši nabídku, kterou pak pro Vás jako uživatele zajímavým způsobem upravujeme.

Použití Optimizely 
Abychom vám mohli ukázat naše internetové stránky s mírně odlišným obsahem, provádíme takzvané A/B testování pomocí služby webové analýzy 'Optimizely'. 
Za tímto účelem se soubory cookie ukládají ve Vašem zařízení po dobu 24 měsíců. Poskytovatel této analytické služby je společnost Optimizely (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, USA). Anonymizovaná data se obvykle zpracovávají na serveru společnosti Optimizely v USA. 

Používání Qualtrics 
Z důvodu neustálého zlepšování našich nabídek a služeb nabízíme uživatelům naší webové stránky vyplňování různých anket. K tomu využíváme technologie společnosti Qualtrics LLC (333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA). Tyto údaje se zjišťují anonymně. 
Cookies používané společností Qualtrics mají za cíl, vyloučit stejného uživatele během určitého časového období z opakované účasti v daném průzkumu. Soubory cookie mají platnost 12 měsíců. Účast na průzkumech je zcela dobrovolná. 

Použití m-pathy 
Na této internetové stránce jsou pomocí technologií společnosti Verint Systems GmbH (Ziegelteich 29, 24103 Kiel) produktem m-pathy shromažďovány a ukládány údaje o relacích a interakcích návštěvníků webových stránek. Tyto informace se používají ke zlepšení obsahu a uživatelské přívětivosti stránek. K tomuto účelu se používají cookies, které jsou na Vašem zařízení uloženy po dobu 24 měsíců.

Cookies, které nejsou pro používání stránek nezbytně nutné:

Následující soubory cookie nejsou pro používání webu nezbytně nutné a budou zpracovány pouze v případě, že jste k tomu předem udělili souhlas. 

Použití Exactag 
Na naší internetové stránce používáme analytickou službu společnosti Exactag GmbH (Philosophenweg 17, 47051 Duisburg). Za pomoci cookies se ukládají informace o tom, jak používáte bahn.de/bahn.com. Cookie používané společností Exactag má platnost 12 měsíců. Za právní základ zde slouží čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO.

Použití AdForm 
K aktivaci internetové reklamy odpovídající zájmům uživatele se používají cookies společnosti AdForm A/S 
(Wildersgade 10B, 1, 1408 Kodaň K, Dánsko). Za tím účelem se ukládají v pseudonymních uživatelských profilech například informace o operačním systému, verzi prohlížeče, anonymizovaných IP adresách, zeměpisné poloze a počtu kliknutí nebo zobrazení. Cookie používané společností AdForm mají platnost 12 měsíců. Tyto informace se používají pro následující účely: 

 • zaznamenání počtu návštěvníků na bahn.de/bahn.com 
 • zjištění pořadí, ve kterém návštěvník navštíví různé stránky bahn.de/bahn.com 
 • optimalizace internetové stránky 

Adform používá tyto informace k použití cílenější online reklamy založené na využití.  Aby bylo možné využívat reklamní prostor na jiných internetových stránkách, jsou soubory cookie synchronizovány s následujícími platformami: Google, Doubleclick, Appnexus, DataXu, Mediamath, TURN, TheTradeDesk, Active Agent, TheAdex.   Za právní základ zde slouží čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO.

 • Můžete si vyžádat informace o tom, které údaje jsou o Vás uloženy.
 • Můžete požádat o opravu, vymazání a omezení zpracování (blokování) svých osobních údajů, pokud to zákon dovoluje a pokud je to možné na základě stávajícího smluvního vztahu. .
 • Máte také právo, podávat stížnosti u kontrolního úřadu. Příslušný kontrolní úřad pro DB Vertrieb GmbH je: , Der Hessische Datenschutzbeauftragte, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de
 • Máte právo na přenositelnost těch údajů, které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy (přenositelnost údajů).
 • Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete ho kdykoliv odvolat stejným způsobem, jak jste jej udělili. Tímto odvoláním souhlasu není dotčena oprávněnost zpracování údajů, ke kterému došlo za základě tohoto souhlasu až do okamžiku odvolání.
 • Z důvodů mimořádných okolností, můžete zrušit souhlas se zpracováním svých údajů, pokud toto zpracování probíhá na základě našeho oprávněného zájmu.
 • Kdykoliv s účinností do budoucna můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zasíláním reklamních nabídek (nesouhlas se zasíláním reklamních sdělení).

Společnosti DB Vertrieb, DB Fernverkehr a DB Regio nesou společnou odpovědnost v souladu s čl. 26 GDPR. Ve vzájemné dohodě smluví strany stanovily, kdo plní jaké povinnosti podle GDPR. Bez ohledu na to můžete svá práva u výše uvedených smluvních partnerů kdykoli uplatnit. Pokud nám napíšete, a Váš požadavek se týká oblasti odpovědnosti Vámi používané služby, předáme jej dál. Je proto možné, že na Vaši žádost nedostanete odpověď od nás, ale od odpovědné služby DB.

Pro výkon Vašich práv postačuje dopis zaslaný poštou na adresu

DB Vertrieb GmbH
Europa-Allee 78 – 84
60486 Frankfurt am Main
Německo

nebo e-mailem na p.d-datenschutz@deutschebahn.com.

Integrujeme obsahy třetích stran, abychom Vám mohli poskytnout nabídky tak, abyste byli po všech stránkách mobilní (nabídky partnerů). Zde zadáváte Vaše údaje přímo na stránkách příslušných třetích stran. Tyto jsou integrovány do bahn.de/bahn.com a byly tak uzpůsobeny, že mají jednotný vzhled. Obsahy třetích stran mají vždy vlastní impresum a obsahují vlastní upozornění o ochraně osobních údajů. 

Integrujeme zejména obsahy následujících partnerů: 

•    AMEROPA: pro cesty vlakem a do měst 
•    FlyLoco: pro letecké cestování do měst 
•    Weg.de: pro letecké paušální cestování a cestování na poslední chvíli 
•    HRS: pro nabídky hotelů
•    Eventim: pro vstupenky na muzikály a různé akce 
•    ERV: jako poskytovatele cestovního pojištění 
•    DB Regio Bus Ost GmbH: jako poskytovatele dálkových autobusů 
•    Avis: jako pronájemce aut 
•    Europcar: jako pronájemce aut 
•    Sixt: jako pronájemce aut 
•    Ypsilon.Net: pro srovnání cen pronájmu aut 
•    Auto Europe: jako broker pronájmu aut pro srovnání cen pronájmu aut společnosti Ypsilon.Net 

Když kliknete na odkaz na externí stránku, pohybujete se mimo stránky bahn.de/bahn.com. Společnost DB Vertrieb GmbH tak není zodpovědná za obsah, služby nebo produkty, které jsou na odkazových stránkách nabízeny, a ani za ochranu dat a technickou bezpečnost na těchto stránkách.

Informace týkající se ochrany osobních údajů upravujeme dle upravené funkčnosti nebo změněného právního stavu. Proto doporučujeme, abyste se v pravidelných časových odstupech s informacemi o ochraně osobních údajů seznamovali. Pokud byl bylo zapotřebí Vašeho souhlasu nebo pokud by části informací týkající se ochrany osobních údajů vyžadovaly úpravu smluvního vztahu s Vámi, dojde k případným změnám pouze s Vašim souhlasem.

Aktuální stav: listopadu 2022