Impresum

Toto je stránka společnosti

DB Vertrieb GmbH
Stephensonstraße 1
60326 Frankfurt am Main
Německo

Obchodní rejstřík B Okresního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem79808
DIČ: DE 814160246

www.db-vertrieb.com

Společnost DB Vertrieb GmbH je zastoupena předsedou vedení společnosti, financí & controllingu panem Georgem Lauberem, ředitelem odbytu v dálkové dopravě panem Nilsem Hartgenem, ředitelkou odbytu v místní dopravě paní Carmen Maria Parrino a ředitelem personálního oddělení panem Thomasem Hermannem.

Kontakt

Telefon:

(0049) 180 6 99 66 33 (20 ct/hovor z pevné sítě, tarif u mobilních telefonů max. 60 ct/hovor, denně 6-22 hod)

E-Mail:

reiseportal@bahn.de

Internetová platforma komise EU o řešení sporů online:

www.ec.europa.eu/consumers/odr

Kontaktní osoby pro další dotazy, přání, připomínky, stížnosti atd. v oblasti osobní dopravy najdete na Kontakt.

Právní upozornění

Společnost DB Vertrieb GmbH neustále kontroluje a aktualizuje obsah svých webových stránek. Přes veškerou snahu a pečlivost však může mezitím dojít ke změnám v údajích a datech a proto nelze ručit ani garantovat aktuálnost, správnost a úplnost uvedených informací. Obsah webových stránek nelze bez předešlého písemného souhlasu společnosti DB Vertrieb GmbH upravovat, kopírovat, šířit ani jinak zužitkovávat.