Informace týkající se ochrany osobních údajů bahn.com

Využívání našich webových stránek je v zásadě možné i bez uvedení svých osobních údajů. Pokud však budete chtít využívat na našich stránkách speciální služby naší společnosti nebo pokud si zde budete chtít zarezervovat určitý spoj, může být zpracování Vašich osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pokud pro toto zpracování neexistuje žádný zákonný předpoklad (např. realizace smluvního vztahu), požádáme Vás o vyjádření souhlasu.

Tímto oznámením Vás informujeme o tom, jaké údaje od vás budeme shromažďovat, jak je budeme využívat a jak můžete s užíváním těchto údajů vyjádřit svůj nesouhlas.

Kdo je zodpovědný za shromažďování a zpracování údajů?

Společnost DB Vertrieb GmbH, Europa-Allee 78 – 84, 6048 Frankfurt, jako odpovědný orgán Vaše údaje shromažďuje a zpracovává.
Zmocněncem pro ochranu osobních údajů je jmenována paní Chris Newiger. Máte-li dotazy či připomínky, které se týkají ochrany osobních údajů na bahn.com, potom prosím kontaktujte:

DB Vertrieb GmbH
DB Tower
Europa-Allee 78 – 84
60486 Frankfurt am Main
Německo

E-mail: ecommerce-datenschutz@bahn.de

  Jaké údaje shromažďujeme a jak a proč Vaše údaje zpracováváme ?

  Vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme výhradně z určitých důvodů. Ty mohou vyplynout z technických potřeb, smluvních požadavků nebo výslovného přání uživatele.

  Z technických důvodů musejí být shromažďovány a ukládány určité údaje při aktivaci stránky bahn.de, jako např. datum a doba trvání návštěvy, navštívené webové stránky, identifikační údaje použitého prohlížeče a druh operačního systému, stejně jako webová stránka, ze které nás navštěvujete.

  Za účelem plnění smlouvy od Vás potřebujeme určité osobní údaje. Tyto údaje slouží k rezervaci lístků, provádění plateb, ke kontrole bonity a v případě zasílání poštou k doručení na uvedenou adresu a příp. k provedení storna a vrácení peněz.

  V tomto případě slouží smlouva podle čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO (Obecného nařízení o ochraně osobních údajů) jako právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů. Článek 6 odst. 1 písm. b) DSGVO se vztahuje také na operace zpracování, které jsou nezbytné pro provádění předsmluvních opatření, například v případě dotazů ohledně našich produktů nebo služeb.

  Na základě předchozího a současného využívání bahn.de Vám chceme zobrazit individualizované informace, aby byla naše nabídka pro Vás jako uživatele ještě zajímavější. Za tímto účelem ukládáme a analyzujeme údaje o používání internetu na pseudonymním základě. Při další objednávce jízdenky Vám pak můžeme nabídnout zvláštní výhody, jako slevy jízdného a bezplatné místenky. Za právní základ zde slouží čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO.

  Pokud naše společnost podléhá zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování osobních údajů, jako je např. plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c) DSGVO.Z důvodu neustálého vylepšování naší nabídky, ukládáme a analyzujeme uživatelské údaje z internetu na pseudonymním základě. Za právní základ zde slouží čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Kromě toho máme rovněž zájem, v rámci zlepšování vztahu s našimi zákazníky, jim poskytovat informace a nabídky, o kterých jsme přesvědčeni, že mohou zahrnovat jejich cestovní přání a zájmy. Proto zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. f)

  DSGVO (také s pomocí poskytovatelů služeb) Vaše údaje za účelem zasílání informací a nabídek. Vaše kontaktní údaje (jméno, adresa a e-mailová adresa, které jsme obdrželi z našeho obchodního vztahu s Vámi) používáme pro reklamu poštou a pro podobné zboží nebo služby e-mailem, zejména pro průzkum trhu, pokud takovému použití neprotiřečíte.
  Využívání Vašich údajů pro reklamní účely můžete kdykoliv s účinností do budoucna zrušit. Váš nesouhlas můžete zaslat e-mailem na adresu ecommerce-datenschutz@bahn.de (nesouhlas se zasíláním reklamních sdělení).

  Níže naleznete podrobnosti o zpracování dat, ke kterému může dojít při objednávce Vaší jízdenky na bahn.de. Další informace, týkající se např. zpracování údajů u prodejního automatu nebo pokud navštívíte naše stránky v sociálních sítích, naleznete na adrese:www.db-vertrieb.com/datenschutz.

  Konkrétně se to týká zejména:

  • Registrace na bahn.com

   Pro vytvoření účtu zákazníka na bahn.com jsou shromažďovány následující povinné informace:

   - Uživatelské jméno a heslo
   - Jméno a příjmení
   - E-mailová adresa
   - Bezpečnostní otázka, pokud zapomenete heslo a Vaše příslušná odpověď

   Bez udání těchto údajů není možné založit osobní účet. Všechny ostatní informace o Vás a Vašem cestovním profilu jsou dobrovolné: Ukládáme Vaše rezervační údaje, což zahrnuje také informace o vlastnictví karty BahnCard a přihlašovací údaje ve Vašem zákaznickém účtu, a používáme je také pro účely interní analýzy a průzkumu trhu. Těchto poznatků chceme jednak využít zcela všeobecně k tomu, abychom neustále zlepšovali naši nabídku. K tomuto cíli slouží také ukládání a analýza uživatelských údajů z internetu na pseudonymním základě. Přiřazení k Vašim osobním údajům se zde neprovádí. Na druhou stranu bychom rádi optimálně přizpůsobili naše nabídky Vaší poptávce a Vašim potřebám. Proti pseudonymnímu použití dat, které vznikají při používání online služeb dráhy, můžete kdykoliv vznést námitku.

   Další informace naleznete v kapitole “Používají se soubory cookie?”
  • Platební údaje na bahn.com

   Pro bezpečné zpracování Vámi zadaných plateb budou poskytovateli platebních služeb předány potřebné platební údaje (částka, referenční číslo rezervace, popis rezervace, dlužník). Za právní základ slouží čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO.

   Naším poskytovatelem platebních služeb pro zpracování plateb kreditní kartou je PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main. Jak Payone zpracovává Vaše údaje najdete v oznámení o ochraně dat Payone (pouze v německém jazyce).

   Zpracování údajů o Vaší kreditní kartě při platbě nebo k uložení na vlastní účet zákazníka, jakož i bezpečnostní opatření vydavatele Vaší kreditní karty, jako je 3D-Secure a silná autentizace zákazníků, probíhá přímo u poskytovatele platebních služeb. Nemáme žádný přístup k úplným údajům o Vaší kreditní kartě a ukládáme pouze odkaz ve formě zkráceného čísla kreditní karty, abyste ji mohli příště znovu rozpoznat.

   Pro účely prevence podvodů je za pomoci objednávkového procesoru polečně s platebními údaji zpracován otisk prstu Vašeho zařízení nebo prohlížeče. To slouží k Vaší i naší ochraně, aby bylo možné zabránit zneužití Vašeho platebního prostředku k platbě na bahn.de. Za právní základ zde slouží čl. 6 odst. 1 pís. f) DSGVO.
  • Objednávka digitální jízdenky

   Při objednávce digitální jízdenky evidujeme adresu, jméno a příjmení. Při kontrole ve vlaku se na kontrolním zařízení (mobilním terminálu) zobrazí informace, které se nacházejí na jízdence (jméno a příjmení).

  • Objednávka karty BahnCard:

   Při zakoupení karty BahnCard evidujeme kontaktní a identifikační údaje (např. datum narození). Další informace o zpracování údajů v souvislosti s BahnCard najdete na adrese: www.db-vertrieb.com/datenschutz.

  • Dotaz k Vaší objednávce na bahn.com

   Pokud nám pošlete dotaz k Vaší objednávce pomocí kontaktního formuláře na naší webové stránce, budeme nakládat s Vašimi údaji z formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste zde za účelem zpracování dotazu a případných následných otázek uvedli, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO.
  • Nabídka podobného zboží nebo služeb

   Vaši e-mailovou adresu, uloženou v souvislosti s registrací nebo v rámci realizace smlouvy (např. zakoupení digitální jízdenky), použijeme mimo jiné také pro to, abychom Vás e-mailem informovali o našem nebo podobném zboží nebo službách. Zpracování e-mailové adresy je v tomto případě založeno na našem převládajícím oprávněném zájmu o propagaci našich výrobků a služeb (čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO).
   Využívání Vašich údajů pro reklamní účely můžete kdykoliv s účinností do budoucna zrušit. Váš nesouhlas můžete podat prostřednictvím odkazu v každém přijatém e-mailu nebo e-mailem na ecommerce-datenschutz@bahn.de (nesouhlas se zasíláním reklamních sdělení).

   Použití předplatitelského portálu
   Pro použití předplatitelského portálu je zapotřebí zákaznický účet na bahn.de, stejně jako platná smlouva o předplatném. V předplatitelském portálu jsou zákaznický účet a údaje o předplatném navzájem propojeny. Toto propojení můžete kdykoliv zrušit.

   Online objednávka předplatného
   Při objednávce časové jízdenky v předplatném evidujeme kontaktní a platební údaje. V závislosti na nabídce mohou být nutné také identifikační údaje, jako např. datum narození nebo fotografie.
  • Přihlášení k odběru newsletteru

   Pokud si objednáte náš newsletter, bude jako povinný údaj evidována Vaše e-mailová adresa.

   Vaši e-mailovou adresu můžeme využívat v tomto případě k reklamním účelům. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO. V případě přihlášení se k odběru newsletteru ukládáme IP adresu od poskytovatele internetového připojení odběru (ISP), Vašeho koncového zařízení, které používáte v okamžiku přihlášení, jakož i datum a čas přihlášení. Shromažďování těchto údajů slouží k tomu, aby bylo možné případně následně vysledovat (možné) zneužití e-mailové adresy dané osoby a slouží tedy našemu právnímu zabezpečení.Abychom Vám mohli nabídnout přitažlivý a relevantní obsah, zaznamenáváme Váš zájem o obsah zpravodaje bahn.de na bázi kliknutí a zobrazení obsahu pomocí individualizovaných odkazů.

   Z odběru newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit na adrese ecommerce-datenschutz@bahn.de nebo kliknutím na odkaz pro zrušení odběru v dolní části newsletteru.

   Pokud nebudete s využíváním Vašich údajů k reklamním účelům souhlasit, budou Vaše údaje použity pouze v anonymní podobě pro statická vyhodnocení.
  • Účast v soutěžích

   V rámci soutěží se shromažďují údaje nutné pro jejich zpracování. Podrobnosti, jako např. které údaje se shromažďují za jakým účelem, naleznete na stránce příslušné soutěže.

  • Virtuální chatovací asistent

   Na bahn.de se používají virtuální chatovací asistenti (nazývaní také chatbot). Tito asistenti slouží jako distribuční kanál a podporují Vás při hledání informací na bahn.de a v aplikaci DB Navigator. Znají obsah webových stránek a poskytují odpovědi na otázky zákazníků na základě klíčových slov, dávají odkazy na příslušné webové stránky nebo doporučují zákaznický kontakt s jiným kanálem.

   Chatboty se neustále vyvíjejí a podporují Vás při navigaci online a v mobilní oblasti. Používané chatboty v současné době neřeší žádné dotazy zákazníků ke konkrétní smlouvě. Tyto dotazy jsou stále zpracovávány osobně v živém chatu, telefonicky nebo e-mailem. Osobní údaje nejsou pro použití nutné ani požadováné.

   Otázky zákazníků jsou v chatbotu uloženy maximálně 34 dní, aby bylo možné optimalizovat funkčnost samoučícím se způsobem. Osobní údaje nejsou vyhodnocovány. Údaje o používání, jako je doba trvání chatu, časová razítka zpráv, počet dialogů a přibližná poloha uživatelů se ukládají pouze pro statistické účely. Vaše údaje zpracováváme výhradně za účelem zpracování Vašeho požadavku a pro interní účely, např. kontrolu a zlepšování našich obchodních a servisních procesů (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně údajů).
  • Objednávka digitální jízdenky po návštěvě partnerské stránky (v rámci affiliate marketingu)

   Pokud provedete objednávku po kliknutí na partnerský reklamní materiál DB na stránce externího partnera, budou načteny soubory cookie zde nastavené partnerem. Soubory cookie mají dobu trvání 30 dní. To je nezbytné k tomu, aby bylo partnerovi možné poskytnout náhradu za provedenou objednávku. V rámci affiliate marketingu spolupracujeme se sítí Awin. Povšimněte si také zásad ochrany soukromí sítě https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy-DACH, stejně jako informace o použitých souborech cookie a o možnosti odmítnutí ukládání na adrese https://www.awin.com/de/rechtliches/cookieoptout.

  Budou údaje předávány dál?

  Pro účel realizace smlouvy je zpravidla nezbytné zapojení zpracovatelů dané objednávky, kteří pracují dle našich pokynů, jako jsou např. provozovatelé výpočetního střediska, poskytovatelé tiskových nebo zásilkových služeb a další účastníci plnění dané smlouvy.

  Externí poskytovatele služeb, kteří pro nás údaje na objednávku zpracovávají, vybíráme velice pečlivě a jsou přísně smluvně zavázáni. Poskytovatelé služeb pracují dle našich pokynů, což je zajištěno přísnými smluvními předpisy, technickými a organizačními opatřeními a doplňkovými kontrolami.

  Předávání Vašich údajů probíhá pouze tehdy, pokud jste nám udělili Váš výslovný souhlas nebo na základě zákonného ustanovení.

  Předávání údajů třetím zemím mimo EU/EHP nebo mezinárodním organizacím neprobíhá; údaje jsou jim poskytovány pouze v těch případech, pokud zde existují přiměřené záruky. Sem náležejí standardní smluvní doložky EU, jakož i rozhodnutí o přiměřenosti Komise EU. Tak může být v těchto situacích například nutné předání informací za účelem realizace smlouvy při objednávce na bahn.com:

  • Cestovní pojištění našeho partnera Europäische Reiseversicherung AG
  • Hotelové služby prostřednictvím našeho hotelového rezervačního partnera HRS
  • Využití nabídky DB na půjčování aut od společností DB Rent, Europcar a Sixt.
  • Kontrola bonity při přihlášení na zřízení platby inkasem společností Infoscore Consumer Data GmbH
  • Při využívání služby pro tělesně postižené cestující jsou Vaše údaje předávány do oddělení koncernu DB, které se touto službou zabývají.
  • Při objednávce BahnCard na bahn.com uzavřete smlouvu se společností DB Fernverkehr AG. Za tímto účelem jí předáme zadané údaje. Více informací najdete v příslušných všeobecných obchodních podmínkách. My realizujeme pouze platbu a ukládáme údaje, poskytnuté za tímto účelem.
  • V případě nesrovnalostí týkajících se plateb / výpadku plateb mohou být Vaše údaje předány inkasní agentuře.
  • Při použití kontaktních formulářů na bahn.com pro kontrakt se zákazníky DB Fernverkehr nebo DB Regio budou zadané údaje zaslány na zákaznický kontakt příslušných přepravců. Na bahn.com jsou k tomu pouze poskytnuty formuláře.

  Nabídky partnerů, který najdete na stránkách bahn.com, objednáváte přímo u těchto partnerů. Další informace k tomu najdete pod bodem "Bude integrován obsah třetí strany?"

  Jak dlouho se Vaše údaje ukládají?

   Vaše údaje ukládáme pouze tak dlouho, jak je to na plnění účelu, ke kterému byly shromážděny (např. v rámci určitého smluvního vztahu), nezbytně nutné nebo pokud je to předepsáno zákonem. Vaše údaje tedy ukládáme v rámci určitého smluvního vztahu nejméně do okamžiku úplného zániku dané smlouvy. Poté jsou údaje uloženy po dobu zákonem stanovené lhůty pro jejich uložení.
   Váš zákaznický účet bude automaticky po 24 měsících nečinnosti vymazán.

   Používají se soubory cookie?

   Na našich webových stránkách používáme pro zajištění funkčnosti, měření a analýzu soubory cookie. Cookie jsou malé textové soubory, ve kterých lze ukládat údaje na Vašem koncovém zařízení. Rozlišujeme mezi cookies, které jsou nezbytně nutné k zajištění technických funkcí webových stránek a cookies, které k zajištění technických funkcí webových stránek nezbytně nutné nejsou, jako např. měření dosahu.

   Použití bahn.de je zásadně možné bez cookies, které slouží pro netechnické účely. Ve Vašem prohlížeči můžete zabránit sledovatelnosti souborů cookie (do not track, Tracking-Protection-List) popř. zakázat ukládání cookies třetích stran. Kromě toho doporučujeme pravidelnou kontrolu uložených souborů cookie, pokud si je výslovně nepřejete.

   Upozornění: v případě vymazání všech souborů cookie budou také vymazány případně zřízené námitkové cookies (Opt-Out-Cookies), takže musíte případně vyslovený nesouhlas znovu aktivovat.

   • Cookies, které jsou nezbytné pro používání určitých funkcí webu:

    Níže uvedená opatření sledování chování uživatelů (tracking), která používáme, jsou využívána v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO a slouží k úpravě vzhledu naší internetové stránky, založené na potřebách uživatele a k průběžné optimalizaci.

    Dočasné cookies

    Dočasné cookies používáme v procesu objednávky a v servisní oblasti 'Moje Bahn' pro funkce paměti (např. 'Spravovat moje trasy'). Po uzavření prohlížeče budou automaticky smazány.

   • Volba Zůstat přihlášený

    Pokud použijete volbu Zůstat přihlášený, budete při příští návštěvě na bahn.de rozpoznáni a osloveni jménem. Můžete používat bahn.de rychleji a na internetové stránce obdržíte personifikované nabídky. Použití volby 'Zůstat přihlášený' neumožňuje přímý přístup k Vašemu osobnímu zákaznickému účtu. Abyste měli přístup k osobním informacím podléhajícím ochraně, jako jsou údaje o adrese, údaje o účtu nebo o rezervacích, nebo abyste mohli využívat osobní nabídky, musíte se vždy přihlásit svým uživatelským jménem a heslem ve svém zákaznickém účtu. Při každém přihlášení bude Vaše uživatelské jméno na bahn.de již vyplněno. Chceme Vám tím umožnit rychlejší a pohodlnější přihlášení. Vaše heslo námi nikdy nebude předvyplněno. Pokud Vaše koncové zařízení používá více osob, ujistěte se prosím, že je v prohlížeči vypnutá funkce automatického doplňování, abyste tím předešli zneužití.

    Přihlášení
    Pokud chcete použít volbu 'Zůstat přihlášený', potřebujeme k tomu Váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO. Váš souhlas s použitím volby 'Zůstat přihlášený' můžete udělit při registraci a při přihlašování ke svému uživatelskému účtu. Zadáním uživatelského jména a hesla, zaškrtnutím políčka 'Zůstat přihlášený' a kliknutím na tlačítko 'Přihlásit se' souhlasíte s touto volbou. Svůj souhlas musíte dát individuálně pro každé koncové zařízení popř. pro každý použitý prohlížeč. Po udělení souhlasu nastavíme v použitém prohlížeči dva soubory cookie. Jedná se
    o soubory cookie první strany (First-Party-Cookie), které lze načíst pouze z bahn.de. Prostřednictvím jednoho souboru cookie přidělíme Vašemu prohlížeči náhodně generované identifikátory a tím jej příp. Vás můžeme jasně identifikovat jako uživatele prohlížeče. Druhý soubor cookie zaznamená, zda byla ve Vašem prohlížeči vybrána možnost 'Zůstat přihlášený'. V takovém případě bude identifikátor z Vašeho prohlížeče, náhodně generovaný souborem cookie, v našich systémech dešifrován a přiřazen Vašemu zákaznickému účtu. K tomu dochází pouze přes šifrované připojení. Tyto dva soubory cookie tak umožňují, Vás při pozdějších návštěvách na bahn.de znovu rozpoznat a oslovit Vaším jménem. Tyto soubory cookie se nepoužívají ke shromažďování údajů o používání z Vašeho prohlížeče nebo k propojení těchto údajů o používání s údaji z jiných relací prohlížeče. Soubory cookie k volbě 'Zůstat přihlášený' mají platnost 24 měsíců. Po každém přihlášení uživatelským jménem a heslem ve Vašem uživatelském účtu se doba platnosti cookies opět prodlouží na 24 měsíců od tohoto přihlášení.

    Odhlášení
    Odhlášení se od volby 'Zůstat přihlášený' probíhá přes odkaz „> Nejste [jméno][příjmení]? Odhlásit se'. Tento odkaz naleznete kliknutím na Vaše jméno, které je zobrazeno na webových stránkách. Kromě toho máte možnost ve svém zákaznickém účtu použít stránku 'Změnit přihlašovací údaje', kde se v jednom kroku můžete odhlásit na všech prohlížečích nebo koncových zařízeních, na kterých jste s volbou 'Zůstat přihlášený' souhlasili. Tato volba k odhlášení však bude zobrazena v zákaznickém účtu pouze tehdy, pokud jste s možností 'Zůstat přihlášený' souhlasili alespoň na jednom koncovém zařízení. Pokud vymažete soubory cookie ve Vašem prohlížeči, budete také od této možnosti odhlášeni. I když třetí strana používá Vaše koncové zařízení (prohlížeč) a přihlásí se ke svému zákaznickému účtu na bahn.de, bude volba 'Zůstat přihlášený' vymazána.

    Abychom mohli měřit účinnost našich opatření ke zlepšení funkčnosti a Vašeho uživatelského zážitku, shromažďujeme průběžně nezbytné statistiky o používání bahn.de. Za tímto účelem využíváme analytické nástroje Adobe Analytics, Optimizely, Qualtrics a m-pathy. Pokud je třeba zpracovat vaši IP adresu, bude tato anonymizována. Naše poskytovatele služeb jsme smluvně zavázali k zacházení s Vašimi údaji v souladu s ochranou údajů.
   • Použití Tealium

    Za účelem rychlého přizpůsobení bahn.de a bezproblémové správy jejich dynamických obsahů, využíváme službu Tag Management Tealium iQ (Tealium Inc., 11095 Torreyana Road, San Diego, CA 92121). Soubory cookie, které se k tomu používají, se ve Vašem zařízení ukládají po dobu 12 měsíců.
   • Použití Adobe Analytics

    Za účelem optimalizace našich nabídek používáme službu webové analýzy společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko). Použité soubory cookie mají platnost 24 měsíců. Informace generované soubory cookie jsou přenášeny na server společnosti Adobe do USA a zde jsou uloženy. Za pomoci těchto informací měříme a hodnotíme používání intrnetu a vyhotovujeme statistiky. Tímto způsobem můžeme vidět, které rubriky a texty na našich stránkách jsou často čteny a používány a zda má vzhled naší stránky vliv na rozsah použití. Díky získaným statistikám můžeme zlepšovat naši nabídku, kterou pak pro Vás jako uživatele zajímavým způsobem upravujeme. Tyto údaje nejsou osobní údaje a není možné je spojit s určitou osobou.
   • Použití Optimizely

    Abychom vám mohli ukázat naše internetové stránky s mírně odlišným obsahem, provádíme takzvané A/B testování pomocí služby webové analýzy 'Optimizely'. Za tímto účelem se soubory cookie ukládají ve Vašem zařízení po dobu 24 měsíců. Poskytovatel této analytické služby je společnost Optimizely (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, USA). Anonymizovaná data se obvykle zpracovávají na serveru společnosti Optimizely v USA.
   • Používání Qualtrics

    Z důvodu neustálého zlepšování našich nabídek a služeb, nabízíme uživatelům vyplňování různých anket. K tomu využíváme technologie společnosti Qualtrics LLC (333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA). Tyto údaje se zjišťují anonymně. Cookies používané společností Qualtrics mají za úkol, vyloučit stejného uživatele během určitého časového období z opakované účasti v daném průzkumu. Soubory cookie mají platnost 12 měsíců. Účast na průzkumech je zcela dobrovolná.

   • Použití m-pathy

    Na této internetové stránce jsou pomocí technologií společnosti Verint Systems GmbH (Ziegelteich 29, 24103 Kiel) produktem m-pathy shromažďovány a ukládány údaje o relacích a interakcích návštěvníků webových stránek. Tyto informace se používají ke zlepšení obsahu a uživatelské přívětivosti stránek. K tomuto účelu se používají cookies, které jsou na Vašem zařízení uloženy po dobu 24 měsíců.
   • Použití CrossEngage

    Pokud jste vlastníkem zákaznického účtu bahn.de, mohou se Vám po přihlášení zobrazovat osobní nabídky a propagační akce. Aby bylo možné tyto obsahy vytvářet, aktivuje se ve Vašem prohlížeči při užívání bahn.de soubor cookie na dobu 12 měsíců. Údaje zjištěné souborem cookie jsou zpracovány pseudonymizováně na serverech našeho poskytovatele služeb CrossEngage GmbH (Gontardstr. 11, 10178 Berlin).
   • Cookies, které nejsou pro použití webu povinné:

    Použití Exactag

    Na naší internetové stránce používáme analytickou službu společnosti Exactag GmbH (Philosophenweg 17, 47051 Duisburg). Za pomoci Cookies se ukládají informace o dat o tom, jak používáte bahn.de. Cookie používané společností Exactag má platnost 12 měsíců. Za právní základ zde slouží čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Vaše možnost námitky: pokud se rozhodnete tuto funkci zrušit, klikněte na následující odkaz a ve Vašem prohlížeči uložíte deaktivační cookie Opt-Out-Cookie společnosti Exactag: www.exactag.com/datenschutz/optout
   • Použití AdForm

    Pro zobrazení reklamy pro Vaše zájmy se používají cookie společnosti Adform A/S (Wildersgade 10B, 1, 1408 Copenhagen K, Denmark). Za tím účelem se ukládají v pseudonymních uživatelských profilech například informace o operačním systému, verzi prohlížeče, anonymizovaných IP adresách, zeměpisné poloze a počtu kliknutí
    nebo zobrazení. Cookie používané společností AdForm má platnost 12 měsíců. Tyto informace se používají pro následující účely:

    • zaznamenání počtu návštěvníků na bahn.de
    • zjištění pořadí, ve kterém návštěvník navštíví různé stránky bahn.de
    • optimalizace internetové stránky

    Jménem společnosti DB Vertrieb GmbH používá Adform tyto informace ke řízení cílenější online reklamy založené na jejím využití. Aby bylo možné využívat reklamní prostor na jiných internetových stránkách, jsou soubory cookie synchronizovány s následujícími platformami: Google, Doubleclick, Appnexus, DataXu, Mediamath, TURN, TheTradeDesk, Active Agent, TheAdex. Za právní základ zde slouží čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO.

    Vaše možnost námitky: kliknutím na odkaz site.adform.com/datenschutz-opt-out můžete nastavit soubor cookie pro odhlášení (Opt-Out-Cookie), který zabrání dalšímu shromažďování údajů.

   Jaká práva mají uživatelé bahn.com?

   • Můžete si vyžádat informace o tom, které údaje jsou o Vás uloženy.
   • Můžete požádat o opravu, vymazání a omezení zpracování (blokování) svých osobních údajů, pokud to zákon dovoluje a pokud je to možné na základě stávajícího smluvního vztahu. .
   • Máte také právo, podávat stížnosti u kontrolního úřadu. Příslušný kontrolní úřad pro DB Vertrieb GmbH je: , Der Hessische Datenschutzbeauftragte, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de
   • Máte právo na přenositelnost těch údajů, které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy (přenositelnost údajů).
   • Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete ho kdykoliv odvolat stejným způsobem, jak jste jej udělili. Tímto odvoláním souhlasu není dotčena oprávněnost zpracování údajů, ke kterému došlo za základě tohoto souhlasu až do okamžiku odvolání.
   • Z důvodů mimořádných okolností, můžete zrušit souhlas se zpracováním svých údajů, pokud toto zpracování probíhá na základě našeho oprávněného zájmu.
   • Kdykoliv s účinností do budoucna můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zasíláním reklamních nabídek (nesouhlas se zasíláním reklamních sdělení).

   Pro výkon Vašich práv postačuje dopis zaslaný poštou na adresu

   DB Vertrieb GmbH
   DB Tower
   Europa-Allee 78 – 84
   60486 Frankfurt am Main
   Německo

   nebo e-mailem na ecommerce-datenschutz@bahn.de.

   Bude integrován obsah třetí strany?

   Integrujeme obsahy třetích stran, abychom Vám mohli poskytnout nabídky tak, abyste byli po všech stránkách mobilní (nabídky partnerů). Zde zadáváte Vaše údaje přímo na stránkách příslušných třetích stran. Tyto jsou integrovány do bahn.com a byly tak uzpůsobeny, že mají jednotný vzhled. Obsahy třetích stran mají vždy vlastní impresum a obsahují vlastní upozornění o ochraně osobních údajů.

   Integrujeme zejména obsahy následujících partnerů:

   • AMEROPA -> pro cesty vlakem a do měst
   • FlyLoco -> pro letecké cestování do měst
   • Weg.de -> pro letecké paušální cestování a cestování na poslední chvíli
   • HRS -> nabídky hotelů
   • Eventim -> vstupenky na muzikály a různé akce
   • ERV -> nabídky cestovního pojištění
   • Avis -> pronájem aut
   • Europcar -> pronájem aut
   • Sixt -> pronájem aut
   • Ypsilon.Net -> srovnání cen pronájmu aut
   • Auto Europe -> jako broker pronájmu aut ve srovnání cen pronájmu společnosti Ypsilon.Net

   Co se stane s odkazy na externí stránky?

   Když kliknete na odkaz na externí stránku, pohybujete se mimo stránky bahncom. Společnost DB Vertrieb GmbH tak není zodpovědná za obsah, služby nebo produkty, které jsou na odkazových stránkách nabízeny, a ani za ochranu dat a technickou bezpečnost na těchto stránkách.

    Jak aktuální jsou tato upozornění o ochraně osobních údajů?

    Informace týkající se ochrany osobních údajů upravujeme dle upravené funkčnosti nebo změněného právního stavu. Proto doporučujeme, abyste se v pravidelných časových odstupech s informacemi o ochraně osobních údajů seznamovali. Pokud byl bylo zapotřebí Vašeho souhlasu nebo pokud by části informací týkající se ochrany osobních údajů vyžadovaly úpravu smluvního vztahu s Vámi, dojde k případným změnám pouze s Vašim souhlasem.

    Aktuální stav: Únor 2021