Informace týkající se ochrany osobních údajů bahn.com

Využívání našich webových stránek je v zásadě možné i bez uvedení svých osobních údajů. Pokud však budete chtít využívat na našich stránkách speciální služby naší společnosti nebo pokud si zde budete chtít zarezervovat určitý spoj, může být zpracování Vašich osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pokud pro toto zpracování neexistuje žádný zákonný předpoklad (např. realizace smluvního vztahu), požádáme Vás o vyjádření souhlasu.

Tímto oznámením Vás informujeme o tom, jaké údaje od vás budeme shromažďovat, jak je budeme využívat a jak můžete s užíváním těchto údajů vyjádřit svůj nesouhlas.

Kdo je zodpovědný za shromažďování a zpracování údajů?

Společnost DB Vertrieb GmbH, Stephensonstr.1, 60326 Frankfurt, jako odpovědný orgán Vaše údaje shromažďuje a zpracovává.
Zmocněncem pro ochranu osobních údajů je jmenována paní Chris Newiger. Máte-li dotazy či připomínky, které se týkají ochrany osobních údajů na bahn.com, potom prosím kontaktujte:

DB Vertrieb GmbH
Stephensonstraße 1
60326 Frankfurt

E-mail: ecommerce-datenschutz@bahn.de

  Jaké údaje shromažďujeme a jak a proč Vaše údaje zpracováváme ?

  Vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme výhradně z určitých důvodů. Ty mohou vyplynout z technických potřeb, smluvních požadavků nebo výslovného přání uživatele.

  Z technických důvodů musejí být shromažďovány a ukládány určité údaje při aktivaci stránky bahn.de, jako např. datum a doba trvání návštěvy, navštívené webové stránky, identifikační údaje použitého prohlížeče a druh operačního systému, stejně jako webová stránka, ze které nás navštěvujete.

  Za účelem plnění smlouvy od Vás potřebujeme určité osobní údaje. Tyto údaje slouží k rezervaci lístků, provádění plateb, ke kontrole bonity a v případě zasílání poštou k doručení na uvedenou adresu a příp. k provedení storna a vrácení peněz.

  V tomto případě slouží smlouva podle čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO (Obecného nařízení o ochraně osobních údajů) jako právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů. Článek 6 odst. 1 písm. b) DSGVO se vztahuje také na operace zpracování, které jsou nezbytné pro provádění předsmluvních opatření, například v případě dotazů ohledně našich produktů nebo služeb.

  V případě, že obdržíme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů (např. pokud se přihlásíte k odběru zpravodaje nebo použijete možnost zůstat přihlášený), slouží toto v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO jako právní základ.

  Pokud naše společnost podléhá zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování osobních údajů, jako je např. plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c) DSGVO.Z důvodu neustálého vylepšování naší nabídky, ukládáme a analyzujeme uživatelské údaje z internetu na pseudonymním základě. Za právní základ zde slouží čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Kromě toho máme rovněž zájem, v rámci zlepšování vztahu s našimi zákazníky, jim poskytovat informace a nabídky, o kterých jsme přesvědčeni, že mohou zahrnovat jejich cestovní přání a zájmy. Proto zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. f)

  DSGVO (také s pomocí poskytovatelů služeb) Vaše údaje za účelem zasílání informací a nabídek. Vaše kontaktní údaje (jméno, adresa a e-mailová adresa, které jsme obdrželi z našeho obchodního vztahu s Vámi) používáme pro reklamu poštou a pro podobné zboží nebo služby e-mailem, zejména pro průzkum trhu, pokud takovému použití neprotiřečíte.
  Využívání Vašich údajů pro reklamní účely můžete kdykoliv s účinností do budoucna zrušit. Váš nesouhlas můžete zaslat e-mailem na adresu ecommerce-datenschutz@bahn.de (nesouhlas se zasíláním reklamních sdělení).

  Níže naleznete podrobnosti o zpracování dat, ke kterému může dojít při objednávce Vaší jízdenky na bahn.de. Další informace, týkající se např. zpracování údajů u prodejního automatu nebo pokud navštívíte naše stránky v sociálních sítích, naleznete na adrese:www.db-vertrieb.com/datenschutz.

  Konkrétně se to týká zejména:

  • Registrace na bahn.com

   Pro vytvoření účtu zákazníka na bahn.com jsou shromažďovány následující povinné informace:

   - Uživatelské jméno a heslo
   - Jméno a příjmení
   - E-mailová adresa
   - Bezpečnostní otázka, pokud zapomenete heslo a Vaše příslušná odpověď

   Bez udání těchto údajů není možné založit osobní účet. Všechny ostatní informace o Vás a Vašem cestovním profilu jsou dobrovolné: Uchováváme Vaše rezervační údaje (ke kterým patří také informace o existenci BahnCard), Vaše přihlašovací údaje a - pokud si jako registrovaný zákazník objednáte newsletter - informace o Vašich zájmech zadané ve Vašem zákaznickém účtu a používáme je také pro interní analýzy a pro průzkum trhu. Těchto poznatků chceme jednak využít zcela všeobecně k tomu, abychom neustále zlepšovali naši nabídku. K tomuto cíli slouží také ukládání a analýza uživatelských údajů z internetu na pseudonymním základě. Přiřazení k Vašim osobním údajům se zde neprovádí. Na druhou stranu bychom rádi optimálně přizpůsobili naše nabídky Vaší poptávce a Vašim potřebám. Proti pseudonymnímu použití dat, které vznikají při používání online služeb dráhy, můžete kdykoliv vznést námitku.

   Další informace naleznete v kapitole “Používají se soubory cookie?”
  • Platební údaje na bahn.com

   Pro bezpečné zpracování Vámi zadaných plateb budou poskytovateli platebních služeb předány potřebné platební údaje (částka, referenční číslo rezervace, popis rezervace, dlužník). Za právní základ slouží čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO.

   Naším poskytovatelem platebních služeb pro zpracování plateb kreditní kartou je PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main. Jak Payone zpracovává Vaše údaje najdete v oznámení o ochraně dat Payone (pouze v německém jazyce).

   Zpracování údajů o Vaší kreditní kartě při platbě nebo k uložení na vlastní účet zákazníka, jakož i bezpečnostní opatření vydavatele Vaší kreditní karty, jako je 3D-Secure a silná autentizace zákazníků, probíhá přímo u poskytovatele platebních služeb. Nemáme žádný přístup k úplným údajům o Vaší kreditní kartě a ukládáme pouze odkaz ve formě zkráceného čísla kreditní karty, abyste ji mohli příště znovu rozpoznat.

   Pro účely prevence podvodů je za pomoci objednávkového procesoru polečně s platebními údaji zpracován otisk prstu Vašeho zařízení nebo prohlížeče. To slouží k Vaší i naší ochraně, aby bylo možné zabránit zneužití Vašeho platebního prostředku k platbě na bahn.de. Za právní základ zde slouží čl. 6 odst. 1 pís. f) DSGVO.
  • Objednávka digitální jízdenky

   Při objednávce digitální jízdenky evidujeme adresu, jméno a příjmení. Při kontrole ve vlaku se na kontrolním zařízení (mobilním terminálu) zobrazí informace, které se nacházejí na jízdence (jméno a příjmení).

  • Objednávka karty BahnCard:

   Při zakoupení karty BahnCard evidujeme kontaktní a identifikační údaje (např. datum narození). Další informace o zpracování údajů v souvislosti s BahnCard najdete na adrese: www.db-vertrieb.com/datenschutz.

  • Dotaz k Vaší objednávce na bahn.com

   Pokud nám pošlete dotaz k Vaší objednávce pomocí kontaktního formuláře na naší webové stránce, budeme nakládat s Vašimi údaji z formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste zde za účelem zpracování dotazu a případných následných otázek uvedli, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO.
  • Nabídka podobného zboží nebo služeb

   Vaši e-mailovou adresu, uloženou v souvislosti s registrací nebo v rámci realizace smlouvy (např. zakoupení digitální jízdenky), použijeme mimo jiné také pro to, abychom Vás e-mailem informovali o našem nebo podobném zboží nebo službách. Zpracování e-mailové adresy je v tomto případě založeno na našem převládajícím oprávněném zájmu o propagaci našich výrobků a služeb (čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO).
   Využívání Vašich údajů pro reklamní účely můžete kdykoliv s účinností do budoucna zrušit. Váš nesouhlas můžete podat prostřednictvím odkazu v každém přijatém e-mailu nebo e-mailem na ecommerce-datenschutz@bahn.de (nesouhlas se zasíláním reklamních sdělení).

   Použití předplatitelského portálu
   Pro použití předplatitelského portálu je zapotřebí zákaznický účet na bahn.de, stejně jako platná smlouva o předplatném. V předplatitelském portálu jsou zákaznický účet a údaje o předplatném navzájem propojeny. Toto propojení můžete kdykoliv zrušit.

   Online objednávka předplatného
   Při objednávce časové jízdenky v předplatném evidujeme kontaktní a platební údaje. V závislosti na nabídce mohou být nutné také identifikační údaje, jako např. datum narození nebo fotografie.


  • Přihlášení k odběru newsletteru

   Pokud si objednáte náš newsletter, bude jako povinný údaj evidována Vaše e-mailová adresa.

   Vaši e-mailovou adresu můžeme využívat v tomto případě k reklamním účelům. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO. V případě přihlášení se k odběru newsletteru ukládáme IP adresu od poskytovatele internetového připojení odběru (ISP), Vašeho koncového zařízení, které používáte v okamžiku přihlášení, jakož i datum a čas přihlášení. Shromažďování těchto údajů slouží k tomu, aby bylo možné případně následně vysledovat (možné) zneužití e-mailové adresy dané osoby a slouží tedy našemu právnímu zabezpečení.

   Z odběru newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit na adrese ecommerce-datenschutz@bahn.de nebo kliknutím na odkaz pro zrušení odběru v dolní části newsletteru.

   Pokud nebudete s využíváním Vašich údajů k reklamním účelům souhlasit, budou Vaše údaje použity pouze v anonymní podobě pro statická vyhodnocení.
  • Účast v soutěžích

   V rámci soutěží se shromažďují údaje nutné pro jejich zpracování. Podrobnosti, jako např. které údaje se shromažďují za jakým účelem, naleznete na stránce příslušné soutěže.

  • Objednávka digitální jízdenky po návštěvě partnerské stránky (v rámci affiliate marketingu)

   Pokud provedete objednávku po kliknutí na partnerský reklamní materiál DB na stránce externího partnera, budou načteny soubory cookie zde nastavené partnerem. Soubory cookie mají dobu trvání 30 dní. To je nezbytné k tomu, aby bylo partnerovi možné poskytnout náhradu za provedenou objednávku. V rámci affiliate marketingu spolupracujeme se sítí Awin. Povšimněte si také zásad ochrany soukromí sítě https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy-DACH, stejně jako informace o použitých souborech cookie a o možnosti odmítnutí ukládání na adrese https://www.awin.com/de/rechtliches/cookieoptout.

  Budou údaje předávány dál?

  Pro účel realizace smlouvy je zpravidla nezbytné zapojení zpracovatelů dané objednávky, kteří pracují dle našich pokynů, jako jsou např. provozovatelé výpočetního střediska, poskytovatelé tiskových nebo zásilkových služeb a další účastníci plnění dané smlouvy.

  Externí poskytovatele služeb, kteří pro nás údaje na objednávku zpracovávají, vybíráme velice pečlivě a jsou přísně smluvně zavázáni. Poskytovatelé služeb pracují dle našich pokynů, což je zajištěno přísnými smluvními předpisy, technickými a organizačními opatřeními a doplňkovými kontrolami.

  Předávání Vašich údajů probíhá pouze tehdy, pokud jste nám udělili Váš výslovný souhlas nebo na základě zákonného ustanovení.

  Předávání údajů třetím zemím mimo EU/EHP nebo mezinárodním organizacím neprobíhá; údaje jsou jim poskytovány pouze v těch případech, pokud zde existují přiměřené záruky. Sem náležejí standardní smluvní doložky EU, jakož i rozhodnutí o přiměřenosti Komise EU. Tak může být v těchto situacích například nutné předání informací za účelem realizace smlouvy při objednávce na bahn.com:

  • Cestovní pojištění našeho partnera Europäische Reiseversicherung AG
  • Hotelové služby prostřednictvím našeho hotelového rezervačního partnera HRS
  • Využití nabídky DB na půjčování aut od společností DB Rent, Europcar a Sixt.
  • Kontrola bonity při přihlášení na zřízení platby inkasem společností Infoscore Consumer Data GmbH
  • Při využívání služby pro tělesně postižené cestující jsou Vaše údaje předávány do oddělení koncernu DB, které se touto službou zabývají.
  • Při objednávce BahnCard na bahn.com uzavřete smlouvu se společností DB Fernverkehr AG. Za tímto účelem jí předáme zadané údaje. Více informací najdete v příslušných všeobecných obchodních podmínkách. My realizujeme pouze platbu a ukládáme údaje, poskytnuté za tímto účelem.
  • V případě nesrovnalostí týkajících se plateb / výpadku plateb mohou být Vaše údaje předány inkasní agentuře.
  • Při použití kontaktních formulářů na bahn.com pro kontrakt se zákazníky DB Fernverkehr nebo DB Regio budou zadané údaje zaslány na zákaznický kontakt příslušných přepravců. Na bahn.com jsou k tomu pouze poskytnuty formuláře.

  Nabídky partnerů, který najdete na stránkách bahn.com, objednáváte přímo u těchto partnerů. Další informace k tomu najdete pod bodem "Bude integrován obsah třetí strany?"

  Jak dlouho se Vaše údaje ukládají?

   Vaše údaje ukládáme pouze tak dlouho, jak je to na plnění účelu, ke kterému byly shromážděny (např. v rámci určitého smluvního vztahu), nezbytně nutné nebo pokud je to předepsáno zákonem. Vaše údaje tedy ukládáme v rámci určitého smluvního vztahu nejméně do okamžiku úplného zániku dané smlouvy. Poté jsou údaje uloženy po dobu zákonem stanovené lhůty pro jejich uložení.
   Váš zákaznický účet bude automaticky po 24 měsících nečinnosti vymazán.

   Používají se soubory cookie?

   K analytickým účelům používáme na našich webových stránkách tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, ve kterých lze ukládat údaje na Vašem koncovém zařízení. Rozlišujeme mezi cookies, které jsou nezbytně nutné k zajištění technických funkcí webových stránek a cookies, které k zajištění technických funkcí webových stránek nezbytně nutné nejsou.

   Použití bahn.com je zásadně možné bez cookies, které slouží pro netechnické účely. Ve Vašem prohlížeči můžete zabránit sledovatelnosti souborů cookie (do not track, Tracking-Protection-List) popř. zakázat ukládání cookies třetích stran. Kromě toho doporučujeme pravidelnou kontrolu uložených souborů cookie, pokud si je výslovně nepřejete.

   Vezměte prosím na vědomí: V případě vymazání všech souborů cookie budou také vymazány případně zřízené námitkové cookies (Opt-Out-Cookies), takže musíte případně vyslovený nesouhlas znovu aktivovat.

   • Cookies, které jsou pro použití webu povinné:

    Dočasné cookies

    Dočasné cookies používáme v procesu objednávky a v servisní oblasti "Moje Bahn" pro funkce paměti (např: "Spravovat moje trasy"). Po uzavření prohlížeče budou automaticky smazány.


   • Cookies, které nejsou pro použití webu povinné:

    Volba Zůstat přihlášený

    Pokud použijete volbu Zůstat přihlášený, budete při příští návštěvě na bahn.com rozpoznáni a osloveni jménem. Můžete používat bahn.com rychleji a na internetové stránce obdržíte personifikované nabídky.

    Použití volby "Zůstat přihlášený" neumožňuje přímý přístup k Vašemu osobnímu zákaznickému účtu. Abyste měli přístup k osobním informacím podléhajícím ochraně, jako jsou údaje o adrese, údaje o účtu nebo o rezervacích, nebo abyste mohli využívat osobní nabídky, musíte se vždy přihlásit svým uživatelským jménem a heslem ve svém zákaznickém účtu.

    Při každém přihlášení bude Vaše uživatelské jméno na bahn.com již vyplněno. Chceme Vám tím umožnit rychlejší a pohodlnější přihlášení. Vaše heslo námi nikdy nebude předvyplněno. Pokud Vaše koncové zařízení používá více osob, ujistěte se prosím, že je v prohlížeči vypnutá funkce automatického doplňování, abyste tím předešli zneužití.

    Souhlas
    Pokud chcete použít volbu "Zůstat přihlášený", potřebujeme k tomu Váš souhlas. Ten slouží jako právní základ pro zpracování údajů, čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO.
    Váš souhlas s použitím volby "Zůstat přihlášený" můžete udělit při registraci a při přihlašování ke svému uživatelskému účtu. Zadáním uživatelského jména a hesla, zaškrtnutím políčka "Zůstat přihlášený" a kliknutím na tlačítko "Přihlásit se" souhlasíte s touto volbou.

    Svůj souhlas musíte udělit individuálně pro každé koncové zařízení popř. pro každý použitý prohlížeč. Po udělení souhlasu nastavíme v použitém prohlížeči dva soubory cookie. Jedná se o soubory cookie první strany (First-Party-Cookie), které lze načíst pouze z bahn.com. Prostřednictvím jednoho souboru cookie přidělíme Vašemu prohlížeči náhodně generované identifikátory a tím jej příp. Vás můžeme jasně identifikovat jako uživatele prohlížeče. Druhý soubor cookie zaznamená, zda byla ve Vašem prohlížeči vybrána možnost "Zůstat přihlášený". V takovém případě bude identifikátor z Vašeho prohlížeče, náhodně generovaný souborem cookie, v našich systémech dešifrován a přiřazen Vašemu zákaznickému účtu. K tomu dochází pouze přes šifrované připojení.

    Tyto dva soubory cookie tak umožňují, Vás při pozdějších návštěvách na bahn.com znovu rozpoznat a oslovit Vaším jménem. Důležité upozornění: pomocí souborů cookie se nikdy neshromažďují osobní údaje. Dále pak nepoužíváme soubory cookie ke shromažďování údajů o využívání Vašeho prohlížeče a k propojení těchto údajů s údaji z jiných relací prohlížeče.
    Soubory cookie k volbě Zůstat přihlášený mají platnost 24 měsíců. Po každém přihlášení uživatelským jménem a heslem do Vašeho uživatelského účtu se doba platnosti souborů cookie prodlužuje o dalších 24 měsíců od tohoto přihlášení.

    Odhlášení
    Odhlášení se od volby "Zůstat přihlášený" probíhá přes odkaz "> Neodhlašovat [jméno][příjmení]? ". Tento odkaz naleznete kliknutím na Vaše jméno, které je zobrazeno na webových stránkách. Kromě toho máte možnost ve svém zákaznickém účtu použít stránku "Změnit přihlašovací údaje", kde se v jednom kroku můžete odhlásit na všech prohlížečích nebo koncových zařízeních, na kterých jste s volbou "Zůstat přihlášený" souhlasili. Tato volba k odhlášení však bude zobrazena v zákaznickém účtu pouze tehdy, pokud jste s možností "Zůstat přihlášený" souhlasili alespoň na jednom koncovém zařízení.
    Pokud vymažete soubory cookie ve Vašem prohlížeči, budete také od této možnosti odhlášeni. I když jiná osoba používá Vaše koncové zařízení (prohlížeč) a přihlašuje se do svého zákaznického účtu bahn.com, bude volba "Zůstat přihlášený" vymazána.


   • Vylepšování uživatelských možností

    Z důvodu neustálého vylepšování uživatelských možností, vedeme statistiky užívání bahn.com. Za tímto účelem využíváme analytické nástroje Adobe Analytics, Optimizely, Qualtrics a m-pathy.

    Níže uvedená opatření sledování chování uživatelů (tracking) jsou využívána v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO Použitím těchto opatření chceme zajistit, aby byly naše webové stránky upraveny dle potřeb uživatelů a také jejich neustálou optimalizaci. Dále využíváme opatření sledování chování uživatelů z důvodu statistického vyhodnocování a za účelem optimalizace našich nabídek. Tyto zájmy je možné považovat ve smyslu výše uvedeného předpisu za oprávněné zájmy.

    Za účelem rychlého přizpůsobení bahn.com a správy jejich dynamických obsahů, využíváme tagovací službu Tealium iQ (Mindspace, Viktualienmarkt 8, 80331 München).

    Vaše data vyhodnocujeme bez spojení s určitou osobou. IP adresa je zde použita v anonymní podobě.

    Možnost vyjádřit Váš nesouhlas se zasíláním údajů třetím stranám pomocí Tealium iQ naleznete v příslušných kapitolách jednotlivých poskytovatelů (např. Adform, Exactag, Criteo, Google Adwords).

    Naše poskytovatele služeb jsme smluvně zavázali k zacházení s Vašimi údaji v souladu s ochranou údajů.


   • Použití Adobe Analytics

    Na těchto webových stránkách se využívá Adobe Analytics, analytická služba společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irská republika). Adobe Analytics používá cookies, které jsou na Vašem koncovém zařízení uloženy po dobu 24 měsíců, a které umožňují provádět analýzu, jak danou webovou stránku využíváte.

    Informace generované soubory cookie jsou přenášeny na server společnosti Adobe do USA a zde jsou uloženy. Na těchto webových stránkách je aktivován postup sloužící k uchování Vaší IP adresy v anonymitě, a proto se IP adresa předem zkracuje. Společnost Adobe tyto informace využívá, aby nám poskytla vyhodnocení Vašeho využívání těchto webových stránek, na sestavování zpráv o využívání webových stránek a na zajišťování dalších služeb, které souvisejí s využíváním webových stránek a internetu. Tímto způsobem můžeme vidět, které rubriky a texty na našich stránkách jsou často čteny a používány a zda má vzhled naší stránky vliv na rozsah použití. Díky získaným statistikám můžeme zlepšovat naši nabídku, kterou pak pro Vás jako uživatele zajímavým způsobem upravujeme.

    Tyto informace nám společnost Adobe zasílá výhradně ve formě kumulovaných dat, která představují všeobecné užívání webových stránek. Tyto údaje nejsou osobní údaje a není možné je spojit s určitou osobou.

    S vytvářením pseudonymních uživatelských profilů můžete vyjádřit kdykoliv nesouhlas. Existuje zde několik možností:

    1.) Jednou z možností, jak vyjádřit nesouhlas s webovou analýzou firmou Adobe Analytics, je nastavit na Vašem zařízení Opt-Out-Cookie, které způsobí, že společnost Adobe nebude Vaše data ukládat či využívat za účelem analýzy chování na webových stránkách. Při tomto řešení nebude analýza chování na webových stránkách probíhat pouze tak dlouho, dokud bude Opt-Out-Cookie prohlížečem uložena. Pokud chcete Opt-Out-Cookie nastavit, klikněte prosím sem: www.adobe.com/cz/privacy/opt-out.html

    2.) Ukládání cookies, které se používají k vytváření daného profilu, můžete zabránit také příslušným nastavením softwaru na Vašem prohlížeči.

    Upozornění: pokud cookies na Vašem zařízení vymažete, vymaže se také Opt-Out-Cookie a musíte tedy vyjádřit Váš nesouhlas znovu.

   • Použití Optimizely

    Na této stránce se provádějí analýzy uživatelského chování tzv. A/B-Testingu analytickou službou "Optimizely". Přitom Vám naše webové stránky můžeme zobrazovat s lehce pozměněným obsahem, dle provedeného přiřazení profilu.

    K tomuto vyhodnocování budou cookies uloženy na Vašem koncovém zařízení po dobu 24 měsíců. Takto získané informace jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Optimizely do USA a zde jsou uloženy. Protože je na těchto webových stránkách aktivován postup sloužící k uchování Vaší IP adresy v anonymitě, Vaše IP adresa se předem zkracuje.

    Poskytovatel této analytické služby je společnost Optimizely (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, Spojené státy). Informace této společnosti, které se týkají ochrany osobních údajů naleznete na: www.optimizely.com/de/privacy

    Možnost deaktivace: Optimizely-Tracking můžete kdykoliv deaktivovat tak, jak je uvedeno v návodu na www.optimizely.com/opt_out. Ukládání cookies můžete zabránit také příslušným nastavením softwaru na Vašem prohlížeči. Upozorňujeme na skutečnost, že v tomto případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.
   • Používání Qualtrics

    Z důvodu neustálého zlepšování našich nabídek a služeb, nabízíme uživatelům vyplňování různých dotazníků. K tomu využíváme technologie společnosti Qualtrics LLC (333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA). Tyto údaje se zjišťují anonymně.

    Cookies používané společností Qualtrics mají za úkol, vyloučit stejného uživatele během určitého časového období z opakované účasti v daném průzkumu. Soubory cookie mají platnost 12 měsíců. Účast na průzkumech je zcela dobrovolná.

    Pokud již nebudete chtít v budoucnu dostávat pozvání na průzkumy zákazníků za pomoci Qualtrics, klikněte prosím sem sem.

   • Použití m-pathy

    Na této internetové stránce se využívá m-pathy, produkt společnosti m-pathy GmbH (Königsbrücker Str. 34, 01099 Dresden), který sbírá a ukládá interakční údaje návštěvníků webu. Tyto informace se používají ke zlepšení obsahu a uživatelské přívětivosti stránek. K tomuto účelu se používají cookies, které jsou na Vašem zařízení uloženy po dobu 24 měsíců.


    Shromažďování dat na této internetové stránce můžete s platností do budoucna kdykoliv zrušit. Námitka bude uložena jako soubor cookie bez spojení na osobu.

   • Internetová reklama odpovídající zájmům

    Zobrazení reklamy je u nás založeno na předchozím zájmu zákazníků o příslušné produkty. Za účelem cíleného poskytnutí internetové reklamy, která odpovídá zájmům zákazníků, shromažďujeme informace o Vašem chování při prohlížení internetu. Za tímto účelem jsou uloženy na Vašem počítači soubory cookie, které obsahují vícemístné identifikační číslo.

    Pokud nesouhlasíte s touto analýzou Vašeho uživatelského chování, můžete si kdykoliv prohlížeč nastavit tak, že nebude možné používat analyzační cookie.

   • Použití Exactag

    Na naší internetové stránce používáme analytickou službu společnosti Exactag GmbH (Philosophenweg 17, 47051 Duisburg). Přes cookie se ukládají informace o tom, jak používáte bahn.com, do čehož spadá také Vaše IP adresa, která byla předtím nastavena do anonymní podoby. Cookie používané společností Exactag má platnost 12 měsíců.

    Za právní základ zde slouží čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO.

    Možnost vznesení námitky: pokud se rozhodnete tuto funkci zrušit, klikněte na následující odkaz a ve Vašem prohlížeči uložíte deaktivační cookie Opt-Out-Cookie společnosti Exactag: www.exactag.com/datenschutz/optout

   • Použití AdForm

    K aktivaci internetové reklamy odpovídající zájmům uživatele se používají cookies společnosti AdForm A/S (Wildersgade 10B, 1, 1408 Kodaň K, Dánsko). Za tím účelem se ukládají v pseudonymních uživatelských profilech například informace o operačním systému, verzi prohlížeče, anonymizovaných IP adresách, zeměpisné poloze a počtu kliknutí nebo zobrazení. Cookie používané společností AdForm má platnost 12 měsíců. Tyto informace se používají pro následující účely:

    - Zaznamenání počtu návštěvníků na bahn.com
    - Zjištění pořadí, ve kterém návštěvník navštíví různé stránky bahn.com
    - Optimalizace internetové stránky

    Jménem společnosti DB Vertrieb GmbH používá Adform tyto informace k tomu, aby zasílala cílenou internetovou inzerci, založenou na způsobu používání. Za účelem využití reklamního prostoru jiných webových stránek jsou soubory cookie synchronizovány s následujícími platformami: Google, Doubleclick, Appnexus, DataXu, Mediamath, TURN, TheTradeDesk, Active Agent, TheAdex.

    Za právní základ zde slouží čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO.

    Možnost vznesení námitky: kliknutím na následující odkaz můžete nastavit deaktivační Opt-Out-Cookie, které zamezí dalšímu získávání údajů. site.adform.com/datenschutz-opt-out


   • Používání Criteo

    Máme zájem na tom, poskytovat Vám takové nabídky, o kterých jsme přesvědčeni, že mohou zahrnovat Vaše cestovní přání a zájmy. Toto zobrazení reklamy je založeno na Vašem předchozím zájmu o naše produkty a nabídky. Za účelem cíleného poskytnutí internetové reklamy shromažďujeme informace o Vašem chování při prohlížení internetu, pomocí retargetingového softwaru poskytovatele Criteo (Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paříž). Za tímto účelem jsou uloženy na Vašem koncovém zařízení soubory cookie, které obsahují pseudonymní vícemístné identifikační číslo. Soubory cookie mají platnost 12 měsíců. K ukládání dalších osobních údajů nedochází.

    Za právní základ zde slouží článek 6 odst. 1 pís. f) DSGVO.

    Můžete vyjádřit svůj nesouhlas a retargeting deaktivovat na tomto odkazu: www.criteo.com/de/privacy

   • Osobní nabídky a akce

    Na základě předchozího a současného využívání bahn.com Vám chceme zobrazit individualizované informace, aby byla naše nabídka pro Vás jako uživatele ještě zajímavější. Za právní základ tohoto zpracování údajů slouží čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO.

    Osobní nabídky a akce si můžete zobrazit při využívání služby bahn.com jako vlastník zákaznického účtu bahn.com pokud bahn.com využíváte a současně jste k Vašemu zákaznickému účtu bahn.com přihlášeni. Aby bylo možné tyto obsahy vytvářet a zobrazovat, aktivuje se při užívání bahn.com cookie na dobu 12 měsíců. Informace získané přes cookie pseudonymizovaně předáváme k vyhodnocení našemu partneru CrossEngage GmbH (Gontardstr. 11, 10178 Berlin).

    Za tímto účelem jsme uzavřeli s firmou CrossEngage smlouvu o zpracování objednávek.

    Pokud nesouhlasíte s rozborem svého uživatelského chování, můžete si kdykoliv prohlížeč nastavit tak, že nebude možné cookie používat .

    Pokud nesouhlasíte se záznamem chování při používání přes aplikaci CrossEngage, můžete $url{javascript:xng_optOutTracking();} vznést námitku. Soubor cookie aplikace CrossEngage pak nebude nastaven.

    Abychom Vám ukázali osobní nabídky a akce, pokud jste přihlášeni ke svému zákaznickému účtu bahn.de, využíváme služeb Optimizely. Pokud nechcete zobrazovat osobní nabídky nebo propagační akce, zakažte sledování službou Optimizely. (Viz k tomu "Vaše volba deaktivace" na Optimizely).

    Jestliže jste přihlášeni ve svém zákaznickém účtu bahn.de a objednáte si jízdenku, použijeme soubory cookie. Prostřednictvím těchto cookie analyzujeme na pseudonymním základě Vaše chování při objednávkách. Při další objednávce jízdenky Vám pak můžeme nabídnout zvláštní výhody, jako slevy jízdného a bezplatné místenky. Pokud nechcete, aby byl ve Vašem webovém prohlížeči nastaven soubor cookie, můžete tomu kliknutím na tento odkaz protiřečit.

   Jaká práva mají uživatelé bahn.com?

   • Můžete si vyžádat informace o tom, které údaje jsou o Vás uloženy.
   • Můžete požádat o opravu, vymazání a omezení zpracování (blokování) svých osobních údajů, pokud to zákon dovoluje a pokud je to možné na základě stávajícího smluvního vztahu. .
   • Máte také právo, podávat stížnosti u kontrolního úřadu. Příslušný kontrolní úřad pro DB Vertrieb GmbH je: , Der Hessische Datenschutzbeauftragte, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de
   • Máte právo na přenositelnost těch údajů, které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy (přenositelnost údajů).
   • Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete ho kdykoliv odvolat stejným způsobem, jak jste jej udělili. Tímto odvoláním souhlasu není dotčena oprávněnost zpracování údajů, ke kterému došlo za základě tohoto souhlasu až do okamžiku odvolání.
   • Z důvodů mimořádných okolností, můžete zrušit souhlas se zpracováním svých údajů, pokud toto zpracování probíhá na základě našeho oprávněného zájmu.
   • Kdykoliv s účinností do budoucna můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zasíláním reklamních nabídek (nesouhlas se zasíláním reklamních sdělení).

   Pro výkon Vašich práv postačuje dopis zaslaný poštou na adresu

   DB Vertrieb GmbH
   Stephensonstraße 1
   60326 Frankfurt

   nebo e-mailem na ecommerce-datenschutz@bahn.de.

   Bude integrován obsah třetí strany?

   Integrujeme obsahy třetích stran, abychom Vám mohli poskytnout nabídky tak, abyste byli po všech stránkách mobilní (nabídky partnerů). Zde zadáváte Vaše údaje přímo na stránkách příslušných třetích stran. Tyto jsou integrovány do bahn.com a byly tak uzpůsobeny, že mají jednotný vzhled. Obsahy třetích stran mají vždy vlastní impresum a obsahují vlastní upozornění o ochraně osobních údajů.

   Integrujeme zejména obsahy následujících partnerů:

   • AMEROPA -> pro cesty vlakem a do měst
   • FlyLoco -> pro letecké cestování do měst
   • Weg.de -> pro letecké paušální cestování a cestování na poslední chvíli
   • HRS -> nabídky hotelů
   • Eventim -> vstupenky na muzikály a různé akce
   • ERV -> nabídky cestovního pojištění
   • Avis -> pronájem aut
   • Europcar -> pronájem aut
   • Sixt -> pronájem aut
   • Ypsilon.Net -> srovnání cen pronájmu aut
   • Auto Europe -> jako broker pronájmu aut ve srovnání cen pronájmu společnosti Ypsilon.Net

   Co se stane s odkazy na externí stránky?

   Když kliknete na odkaz na externí stránku, pohybujete se mimo stránky bahncom. Společnost DB Vertrieb GmbH tak není zodpovědná za obsah, služby nebo produkty, které jsou na odkazových stránkách nabízeny, a ani za ochranu dat a technickou bezpečnost na těchto stránkách.

    Jak aktuální jsou tato upozornění o ochraně osobních údajů?

    Informace týkající se ochrany osobních údajů upravujeme dle upravené funkčnosti nebo změněného právního stavu. Proto doporučujeme, abyste se v pravidelných časových odstupech s informacemi o ochraně osobních údajů seznamovali. Pokud byl bylo zapotřebí Vašeho souhlasu nebo pokud by části informací týkající se ochrany osobních údajů vyžadovaly úpravu smluvního vztahu s Vámi, dojde k případným změnám pouze s Vašim souhlasem.

    Aktuální stav: červen 2020