Ochrana osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro Vás důležitá - a tedy i pro nás. Proto Vás chceme na této stránce informovat např. o tom, které údaje o Vás shromaždujeme, za jakým účelem tyto údaje potřebujeme a jak můžete uchovávání dat protiřečit.
Proto pro nás vždy platí: ochrana údajů chrání lidi, ne údaje!

V následujícím odkazu získáte Přehled ochrany osobních údajů

Kdo je zodpovědný za shromažďování a zpracování dat?

Společnost DB Vertrieb AG jako odpovědný orgán shromažďuje a zpracovává Vaše údaje.
Zmocněncem pro ochranu osobních údajů je jmenována paní Chris Newiger. Máte-li dotazy, připomínky a/nebo kritiku s ohledem na ochranu osobních údajů na bahn.com, potom prosím kontaktujte:

DB Vertrieb GmbH
Stephensonstraße 1
60326 Frankfurt

E-mail: ecommerce-datenschutz@bahn.de

  Kdy bahn.com shromažďuje a zpracovává osobní údaje?

  Jsme si vědomi toho, jak důležité je pro Vás svědomité zacházení s Vašimi osobním údaji při používání našich služeb. Máme radost z Vaší návštěvy našich webových stránek a chtěli bychom vám transparentně vysvětlit, zda a kdy jsou shromažďovány a zpracovávány Vaše osobní údaje. Veškeré shromažďování a zpracování dat probíhá za určitými účely. Ty mohou vyplynout z technických potřeb, smluvních
  požadavků nebo výslovného přání uživatele. Z technických důvodů musí být shromažďovány a ukládány určité údaje při vyvolání stránky bahn.com (datum a doba trvání návštěvy, navštívené
  webové stránky, identifikační údaje použitého prohlížeče a druh operačního systému, stejně jako webová stránka, ze které nás navštěvujete). Tyto údaje používáme výhradně za účelem technické správy webových stránek a splnění Vašich přání a požadavků.

  Ze smluvních důvodů navíc od Vás potřebujeme osobní údaje, abychom mohli provádět naše služby a plnit závazky ze smluvního vztahu, uzavřeného s Vámi. Tyto informace se používají při objednávkách jízdenek, při řízení vztahů se zákazníky, při platebních transakcích a hodnocení bonity.

  Konkrétně se to týká zejména:

  • Registrace na bahn.com
   Pro vytvoření účtu zákazníka na bahn.com jsou shromažďovány následující povinné informace. Bez udání těchto údajů není možné založit osobní účet. Všechny ostatní informace o Vás a Vašem cestovním profilu jsou dobrovolné:
   - oslovení
   - jméno a příjmení
   - e-mailová adresa

   Uchováváme Vaše rezervační údaje (ke kterým patří také informace o existenci BahnCard), Vaše přihlašovací údaje a - pokud si jako registrovaný zákazník objednáte newsletter - informace o Vašich zájmech zadané ve Vašem zákaznickém účtu a používáme je také pro interní
   analýzy a pro průzkum trhu.

   Těchto poznatků chceme jednak využít zcela všeobecně k tomu, abychom neustále zlepšovali naši nabídku. K tomuto cíli slouží také ukládání a analýza uživatelských údajů z internetu na pseudonymním základě. Přiřazení k Vašim osobním údajům se zde neprovádí. Na druhou stranu bychom rádi optimálně přizpůsobili naše nabídky Vaší poptávce a Vašim potřebám. Proti pseudonymnímu použití dat, které vznikají při používání online služeb dráhy, můžete kdykoliv vznést námitku.
  • Platební údaje na bahn.com
   Pro zpracování plateb v souvislosti s objednávkami jízdenek nebo karet BahnCard jsou shromažďovány platební údaje, jako jsou údaje o účtu nebo o kreditní kartě, kontaktní a identifikační údaje.
   Pro autorizaci platby kreditní kartou je při každém průběhu platby požadováno kontrolní číslo. Toto se neukládá.
  • Objednávka online jízdenky nebo jízdenky na mobilní telefon
   Pro kontrolu online jízdenky nebo jízdenky na mobilní telefon ve vlaku evidujeme při objednávce kontaktní a identifikační údaje.
  • Objednávka přepravy zavazadel
   Pro použití přepravní služby zavazadel evidujeme kontaktní a dodací údaje (např. počet zavazadel a čas dodání).
  • Objednávka karty BahnCard:
   Při zakoupení karty BahnCard evidujeme kontaktní a identifikační údaje (např. datum narození).
  • Přihlášení k odběru newsletteru
   - e-mailová adresa
   Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, může být Vaše e-mailová adresa použita pro reklamní účely. Od odběru newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz pro zrušení odběru v dolní části newsletteru.
  • Účast na soutěžích
   V rámci soutěží se shromažďují údaje nutné pro jejich zpracování. Podrobnosti, jako např. které údaje se shromažďují za jakým účelem, naleznete na stránce příslušné soutěže.

  Kdy budou Vaše údaje smazány?

  Vaše údaje budou vymazány, jakmile již nejsou nutné ke splnění účelu, pro který byly shromážděny (např. v rámci smluvního vztahu). Také musí být Vaše údaje vymazány, pokud je jejich ukládání nepřípustné (zejména pokud jsou údaje nesprávné a jejich oprava není možná). Vymazání bude nahrazeno zablokováním za předpokladu, že je to v rozporu s právními nebo věcnými překážkami (například zvláštní uchovávací povinnost kvůli obchodním a daňovým předpisům).

  Vᚠzákaznický účet bude automaticky po 24 měsících nečinnosti vymazán.

  Jaká práva mají uživatelé bahn.com?

  • Můžete si vyžádat informace o tom, které údaje jsou o Vás uloženy.
  • Můžete požádat o opravu, vymazání a blokování svých osobních údajů,
   pokud to zákon dovoluje a pokud je to možné na základě stávajícího smluvního vztahu.
  • Pokud jste si vytvořili zákaznický účet, můžete ho nechat vymazat.
  • Můžete nesouhlasit se zasíláním reklamy (propagační námitka).

  Pro výkon Vašich práv postačuje dopis zaslaný poštou na adresu

  DB Vertrieb GmbH
  Stephensonstraße 1
  60326 Frankfurt

  nebo e-mailem na ecommerce-datenschutz@bahn.de.

  Jsou údaje šifrovány?

  Přenos dat a e-mailů je na internetu často nešifrovaný a není proto
  chráněn před neoprávněným přístupem. Abychom chránili Vaše údaje ve Vašem zákaznickém účtu, je připojení k uživatelskému účtu vždy šifrováno protokolem TLS. Když nás však kontaktujete e-mailem, nemůže být během přenosu zajištěna důvěrnost sdělovaných informací, a proto Vám doporučujeme zasílat důvěrné informace pouze dopisem.

  Budou údaje předávány dál?

  Předávání, prodej nebo jiné sdělování Vašich osobních údajů třetím stranám neprobíhá, ledaže je to nutné pro realizování smlouvy nebo jste s tím výslovně souhlasili.
  Tak může být například v těchto situacích nutné předání informací za účelem realizování smlouvy při objednávce následujících služeb na bahn.com:

  • Cestovní pojištění našeho partnera Europäische Reiseversicherung AG
  • Hotelové služby prostřednictvím našeho hotelového rezervačního partnera HRS
  • Využití nabídky DB na půjčování aut od společností DB Rent, Europcar a Sixt
  • Kontrola bonity při přihlášení na zřízení platby inkasem společností Infoscore Consumer Data GmbH

  Jiní externí poskytovatelé služeb, kteří pro nás na objednávku zpracovávají údaje, jsou přísně smluvně zavázáni ve smyslu spolkového zákona o ochraně údajů (§ 11 BDSG). Zodpovědná za ochranu Vašich údajů zůstává v tomto případě společnost DB Vertrieb GmbH. Poskytovatelé služeb pracují podle pokynů společnosti DB Vertrieb GmbH, což je zajištěno přísnými smluvními předpisy, technickými a organizačními
  opatřeními a doplňkovými kontrolami. Tito externí poskytovatele služeb tedy nepatří podle zákona o ochraně údajů ke třetím stranám.

  Nabídky partnerů, který najdete na stránkách bahn.com, objednáváte přímo u těchto partnerů. Další informace k tomu najdete pod bodem "Bude integrován obsah třetí strany?“.

  Objednávka karty BahnCard
  Při objednávce BahnCard na bahn.com uzavřete smlouvu se společností DB Fernverkehr AG. Za tímto účelem jí předáme zadané údaje. Více informací najdete v příslušných všeobecných obchodních podmínkách. My realizujeme pouze platbu a ukládáme údaje, poskytnuté za tímto účelem.

  Kontaktní formulář
  Při použití kontaktních formulářů na bahn.compro kontrakt se zákazníky DB Fernverkehr nebo DB Regio budou zadané údaje zaslány na zákaznický kontakt příslušných přepravců. Na bahn.com jsou k tomu pouze poskytnuty formuláře.

  Používají se soubory cookie?

  Cookies jsou malé textové soubory, ve kterých lze ukládat osobní údaje.
  Rozlišujeme mezi soubory cookie, které jsou povinné pro technické funkce webu a volitelnými cookies.
  Použití bahn.com je zásadně možné bez cookies, které slouží pro netechnické účely. Ve Vašem prohlížeči můžete zabránit sledovatelnosti souborů cookie (do not track, Tracking-Protection-List) popř. zakázat ukládání cookies třetích stran.
  Kromě toho doporučujeme pravidelnou kontrolu a mazání uložených souborů cookie, pokud si je výslovně nepřejete. Upozornění: v případě vymazání všech souborů cookie budou také vymazány případně zřízené námitkové cookies (Opt-Out-Cookies),
  takže musíte případně vyslovené námitky znovu zřídit.

  Cookies, které jsou pro použití webu povinné:

  Dočasné cookies
  Dočasné cookies používáme v procesu objednávky a v servisní oblasti „Moje Bahn“ pro funkce paměti (např. „Spravovat moje trasy“). Po uzavření prohlížeče budou automaticky smazány.

  Cookies, které nejsou pro použití webu povinné:

  Chceme vám poskytnout příležitost ke kvalifikovanému rozhodnutí pro nebo proti použití cookies, které nejsou nezbytně nutné pro technické funkce webové stránky. Vezměte prosím na vědomí, že pokud odmítnete reklamně využívané soubory cookie, obdržíte méně přesnou reklamu, odpovídající Vašim zájmům. Použití webové stránky však zůstává zachováno v plném rozsahu.

  Informujeme Vás zde o druhu a rozsahu zamýšleného používání souborů cookie na našich stránkách:

  Internetová reklama odpovídající zájmům
  Zobrazení reklamy je u nás založeno na zájmu zákazníků o produkty, o které se předtím zajímali. Za účelem cíleného poskytnutí internetové reklamy odpovídající zájmům
  shromažďujeme informace o chování našich zákazníků při prohlížení internetu. Za tímto účelem jsou uloženy v počítači uživatele soubory cookie, které obsahují vícemístné identifikační číslo. Pokud nesouhlasíte s rozborem svého uživatelského chování, můžete si kdykoliv prohlížeč nastavit tak, že nebude možné používat analyzační cookie.

  Díky internetovému reklamnímu programu „Google AdWords“ společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) budou na bahn.com zobrazovány reklamy a tematicky zaměřeny na klíčová slova použitá při hledání na googlu. Za tímto účelem společnost Google uloží v prohlížeči soubor cookie, jakmile se klikne na reklamu ve vyhledávací nebo reklamní síti Google.
  Možnost vznesení námitky: https://www.google.com/ads/preferences

  Pomocí metod konverze může společnost Google na základě souborů cookie AdWords zjistit počet osob, kteří se po kliknutí na reklamu AdWords rozhodli pro nabídku v ní inzerovanou. Pokud reklama Google odkazuje na nabídky bahn.com, obdrží bahn.com od společnosti Google statistiku o počtu nákupů po kliknutí na reklamu Google AdWords.

  Možnost vznesení námitky: svůj prohlížeč můžete nastavit tak, že bude blokováno zasílání cookies z domény „googleadservices.com“ nebo zásadně od všech třetích stran. Kromě toho můžete konverzní cookie „Conversion“ společnosti Google v nastavení svého prohlížeče vymazat.

  bahn.com používá také Google remarketing na základě služby Doubleclick společnosti Google Inc. pro zařazení reklamy odpovídající zájmům. Ověření zobrazených stránek a přiřazení reklamy probíhá na základě pseudonymního identifikačního čísla obsaženého v cookie Doubleclick. Informace o zobrazených stránkách vygenerované soubory cookie zasílá Google pro hodnocení na svůj server a ukládá je tam. Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete na https://www.google.de/policies/privacy.

  Další možnosti vznesení námitky:

  Proti reklamě zaměřené na zájmy od společnosti Google, ale i jiných reklamních sítí, můžete vznést protest na stránkách reklamní branže:

  https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement

  https://www.networkadvertising.org/choices/


  Retargeting
  Spolupracujeme s reklamními partnery na bázi technologií retargetingu. To slouží k lepšímu přizpůsobení našich nabídek Vašim zájmům, abychom Vás získali zpět jako zájemce o naše produkty a nabídky. Také tento cíl je sledován analýzou předchozího chování návštěvníka stránek za pomoci souborů cookies, přičemž jsou pod pseudonymem založeny uživatelské profily.

  S námi spolupracující společnost nabízející retargetingové technologie je Criteo (Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris). Tento poskytovatel je smlouvami o zpracování smluvních údajů zavázán k zacházení s Vašimi údaji v souladu s ochranou údajů. Vaše IP adresa bude před jednotlivým zpracováním na serveru anonymizována. Soubory cookie mají platnost 12 měsíců.

  Vaše možnosti vznesení námitky proti společnosti Criteo: http://www.criteo.com/de/privacy/


  Analýzy internetových stránek zaměřené na zájmy a používání

  Způsob Vašeho používání internetu a surfování na bahn.com je podkladem pro vzhled naší stránky. Rádi bychom Vám ukázali individuální obsah založený na Vašich předchozích a současných návštěvách, který by pro Vás mohl být obzvláště relevantní.

  Použití CrossEngage
  Abychom mohli obsah našich stránek optimálně zobrazovat podle zájmů a přání našich uživatelů, budou při vyvolání určitých stránek na bahn.com v použitém prohlížeči uloženy a vyhodnoceny soubory cookie.Soubory cookie mají platnost 12 měsíců.

  Informace získané přes cookie pseudonymizovaně předáváme k vyhodnocení našemu partneru CrossEngage GmbH (Gontardstr. 11, 10178 Berlin). Za tímto účelem jsme uzavřeli s firmou CrossEngage smlouvu o zpracování smluvních údajů.

  Pokud nesouhlasíte s rozborem svého uživatelského chování, můžete si kdykoliv prohlížeč nastavit tak, že nebude možné používat analyzační cookie.

  Použití Adobe Analytics
  Používáme analytickou službu Adobe Analytics (Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland). Tato využívá soubory cookie uložené na počítači, které umožňují analýzu používání internetových stránek. Tímto způsobem můžeme vidět, které rubriky a texty na našich stránkách jsou často čteny a používány a zda má vzhled naší stránky vliv na rozsah použití.

  Uzavřením smlouvy o zpracování smluvních údajů se společností Adobe Analytics se tato zavázala k zacházení s Vašimi údaji v souladu s ochranou údajů. Vaše IP adresa bude před zpracováním dat na serveru anonymizována, zejména pro geolokalizaci a měření dosahu, a to nezávisle na sobě. Cookie používané společností Adobe mají platnost 24 měsíců. Pokud nesouhlasíte s použitím této analytické služby, postupujte podle pokynů na: https://st.bahn.de/optout.html?locale=cs_CZ

  Použití Optimizely
  Na této internetové stránce se používá Optimizely, internetová analytická služba společnosti Optimizely Inc. (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, United States) ke zjednodušení a provádění A/B testování pro další vývoj této internetové stránky. Informace generované soubory cookie o Vašem používání internetové stránky jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Optimizely v USA a tam uloženy. Cookie používané společností Optimizely má platnost 10 let.

  Možnost odvolání: Optimizely-Tracking můžete kdykoliv deaktivovat tak, jak je uvedeno v návodu na https://www.optimizely.com/opt_out.

  Použití Exactag
  Na naší internetové stránce používáme analytickou službu společnosti Exactag GmbH (Philosophenweg 17, 47051 Duisburg). Přes cookie se ukládají informace o tom, jak používáte naši internetovou stránku, do čehož spadá také Vaše IP adresa. Cookie používané společností Exactag má platnost 12 měsíců.

  Možnost odvolání: Pokud se rozhodnete proti tomu, klikněte na následující odkaz, a ve Vašem prohlížeči uložíte deaktivační cookie Opt-Out-Cookie společnosti Exactag: https://www.exactag.com/datenschutz/optout/

  Použití AdForm
  Pro zobrazení reklamy pro Vaše zájmy se používají cookie společnosti Adform A/S (Wildersgade 10B, 1, 1408 Copenhagen K, Denmark). Za tím účelem se ukládají v pseudonymních uživatelských profilech
  například informace o operačním systému, verzi prohlížeče, IP adresách, zeměpisné poloze a počtu kliknutí nebo zobrazení. Cookie používané společností AdForm má platnost 12 měsíců. Tyto informace se používají pro následující účely:

  - zaznamenání počtu návštěvníků našich internetových stránek
  - zjištění pořadí, ve kterém návštěvník navštíví různé stránky našeho webu
  - posouzení, které části našich internetových stránek je třeba změnit
  - optimalizace internetové stránky

  Možnost odvolání: kliknutím na následující odkaz můžete nastavit deaktivační Opt-Out-Cookie, který zamezí dalšímu získávání údajů. http://site.adform.com/privacy-policy-opt-out

  Použití m-pathy
  Na této internetové stránce se využívá m-pathy, produkt společnosti m-pathy GmbH (Königsbrücker Str. 34, 01099 Dresden), který sbírá a ukládá interakční údaje návštěvníků webu. Tyto informace se používají ke zlepšení obsahu a uživatelské přívětivosti stránek. Za tímto účelem mohou být použity také soubory cookie. Shromažďování dat na této internetové stránce můžete s platností do budoucna kdykoliv protiřečit na vznést námitku. Námitka bude uložena jako soubor cookie bez spojení na osobu.

   Bude integrován obsah třetí strany?

   Integrujeme obsahy třetích stran, abychom Vám mohli poskytnout nabídky tak, abyste byli po všech stránkách mobilní (nabídky partnerů). Zde zadáváte Vaše údaje přímo na stránkách příslušných třetích stran. Tyto jsou integrovány do bahn.com a byly tak uzpůsobeny, že mají jednotný vzhled. Obsahy třetích stran mají vždy vlastní impresum a obsahují vlastní upozornění o ochraně osobních údajů.
   Integrujeme zejména obsahy následujících partnerů:

   • AMEROPA: pro cesty vlakem a do měst
   • FlyLoco: pro letecké cestování do měst
   • Weg.de: pro letecké paušální cestování a cestování na poslední chvíli
   • HRS: nabídky hotelů
   • Eventim: vstupenky na muzikály a různé akce
   • ERV: nabídky cestovního pojištění
   • BerlinLinienBus: nabídky cest dálkovým autobusem
   • Avis: pronájem aut
   • Europcar: pronájem aut
   • Sixt: pronájem aut
   • Ypsilon.Net: srovnání cen pronájmu aut
   • Auto Europe: jako broker pronájmu aut ve srovnání cen pronájmu společnosti Ypsilon.Net

   Co se stane s odkazy na externí stránky?

   Když kliknete na odkaz na externí stránku, pohybujete se mimo stránky DB. Společnost DB Vertrieb GmbH tak není zodpovědná za obsah, služby nebo produkty, které jsou na odkazových stránkách nabízeny, a ani za ochranu dat a technickou bezpečnost na těchto stránkách.

   Jak aktuální jsou tato upozornění o ochraně osobních dat?

   Aktuální stav: prosinec 2017

   Změny k verzi z prosinec 2017
   • Úprava zásad ochrany osobních údajů pro volbu "Zůstat přihlášený"


   Změny k verzi z června 2017:
   • přejmenování kapitoly Analýza webových stránek na Analýza webových stránek týkajících se zájmů a použití
   • přidání partnera CrossEngage pro analýzu webových stránek týkajících se zájmů a použití
   • vyjmutí kapitoly o onsite bannerech společnosti Performance Media
   • odpadá Clicktale jako partnera pro analýzy UX
   • zařazení m-pathy jako partnera pro analýzy UX


   Změny k verzi z února 2017:
   • doplnění partnera Performance Media o technologie ADITION technologies AG pro onsite bannery   Změny k verzi z února 2016:
   • doplnění partnera Performance Media o technologie ADITION technologies AG pro onsite bannery   Změny k verzi z října 2016:
   • odpadá Xplosion jako partner pro technologie retargeting
   • doplňky k anonymizovaným statistickým analýzám