Podmínky použití

Toto jsou podmínky použití pro všechny webové stránky provozované společností DB Vertrieb GmbH, zejména www.bahn.com

Všeobecné informace

Provozovatelem této webové stránky je společnost DB Vertrieb GmbH, Stephensonstraße 1, 60326 Frankfurt.

Používáním této webové stránky souhlasíte s těmito podmínkami použití. Tyto podmínky použití platí také v případě, že používáte webové stránky nebo jejich části z jiných webových stránek.

Obsah

Obsah těchto webových stránek je vytvořen s co největší péčí. Společnost DB Vertrieb GmbH však nenese žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost poskytovaného obsahu.

Dostupnost

Společnost DB Vertrieb GmbH se bude snažit poskytovat službu zákazníkovi pokud možno bez přerušení. I přes veškerou svědomitost však nelze vyloučit výpadky. Vyhrazuje si právo nabídku kdykoli změnit nebo ukončit. Za přerušení nebo jiné poruchy nepřejímá společnost DB Vertrieb GmbH žádnou odpovědnost.

Povolené použití

Tato webová stránka může být použita pouze pro následující účely: (1.) zobrazení této webové stránky, (2.) ověření informací o době příjezdu a odjezdu, (3.) provádění právoplatných objednávek a rezervací a (4.) využívání dalších funkcí, které jsou na těchto stránkách k dispozici.

Jakékoli jiné použití této internetové stránky bez předchozího písemného souhlasu společnosti DB Vertrieb GmbH je zakázáno.

Kopírování, zpracování, rozšiřování, veřejná reprodukce nebo jakákoli jiná forma použití obsahu těchto stránek pro komerční účely není povoleno. Rovněž je zakázáno používat automatizované systémy nebo automatizovaný software k extrahování obsahu z této webové stránky. Také je zakázán jakýkoli přístup k obsahu webové stránky, který není proveden prostřednictvím uživatelského rozhraní webové stránky.

Je nutné zdržet se všech opatření, která mohou rušivě zasahovat do funkce webové stránky.K tomu patří také ta opatření, která mohou mít za následek nadměrné nebo nepřijatelné zatížení infrastruktury webových stránek.

Bez ohledu na uplatnění jiných práv si společnost DB Vertrieb GmbH vyhrazuje právo kdykoli blokovat přístup k těmto webovým stránkám, pokud jsou porušeny tyto podmínky použití.

Duševní vlastnictví

Všechna autorská práva, zejména práva k databázím, ochranným známkám, průmyslovému vzoru a další práva na ochranu duševního vlastnictví (stejně jako uspořádání a vzhled webové stránky) jsou ve vlastnictví společnosti DB Vertrieb GmbH nebo jejích poskytovatelů licence. Bez předchozího písemného souhlasu nesmíte zcela nebo částečně kopírovat, upravovat, rozšiřovat, veřejně reprodukovat nebo jinou formou používat obsah této webové stránky jejího zdrojového kódu.

Odkazy na jiné webové stránky

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Společnost DB Vertrieb GmbH při prvním uveřejnění odkazu zkontrolovala cizí obsah, aby jím případně nedošlo k občanské nebo trestní odpovědnosti. Nekontroluje však neustále stránky na případné změny. Společnost DB Vertrieb GmbH proto nenese odpovědnost za obsah webových stránek třetích stran a ani se s těmito stránkami a jejich obsahem neztotožňuje. Pokud zjistí nebo je jinými upozorněna na to, že konkrétní obsah, ke kterému byl odkaz poskytnut, vyvolává občanskou nebo trestní odpovědnost, tento odkaz odstraní.