Vyměnit nebo stornovat jízdenky a místenky

Chcete Vaši jízdu nebo místenku vyměnit nebo stornovat jízdenku? V našem přehledu se dočtete, kde a jak je to možné.

Se zákaznickým účtem "Moje Bahn"
Bez zákaznického účtu "Moje Bahn"
Jako přihlášený zákazník využíváte přehled objednávek na svém zákaznickém účtu "Moje Bahn".
Pokud jste objednali bez přihlášení, máte k dispozici vyhledávání zakázek (připravte si číslo objednávky Vaší jízdenky).

Jak přesně Vaše objednávky změníte nebo stornujete, Vám rádi podrobně vysvětlíme - klikněte k tomu v níže uvedeném seznamu na druh Vaší jízdenky nebo druh místenky.

Pro další informace zvolte prosím druh jízdenky/místenky

Jízdenky za cenu Flexpreis, které byly objednány na bahn.com nebo přes aplikaci DB Navigator

Jízdenku za cenu Flexpreis (s/bez slevy BahnCard) můžete vyměnit nebo stornovat online, pokud jste ji objednali na bahn.com nebo si ji přímo stáhli online (vytiskli, uložili jako dokument ve formátu PDF nebo stáhli do aplikace).

Pokud jste si jízdenku objednali jako jízdenku na mobilní telefon, můžete ji vyměnit nebo stornovat také přes přehled objednávek v aplikaci DB Navigator.

Poplatky:

 • Před 1. dnem platnosti jízdy tam je výměna a stornování zdarma
 • Od 1. dne platnosti jízdy tam :
  ● výměna nebo stornování jízdenky za cenu Flexpreis v dálkové dopravě (ICE, IC/EC, IC Bus) za poplatek ve výši 19 EUR
  ● výměna nebo stornování jízdenky za cenu Flexpreis v místní dopravě (DB Regio, systémy integrované dopravy, NE/SEE) za poplatek ve výši 17,50 EUR

Při kombinaci jízdy v místní a dálkové dopravě na jedné jízdence (jednoduchá jízda nebo jízda tam/zpět) zaplatíte poplatek pro dálkovou dopravu. Pokud bude část jízdy podniknuta ve vlaku dálkové dopravy, účtujeme poplatek ve výši 19 EUR.

Jízdenky za cenu Sparpreis, které byly objednány na bahn.com nebo přes aplikaci DB Navigator

Jízdenku za cenu Sparpreis (s/bez slevy BahnCard) můžete stornovat online, pokud jste ji objednali na bahn.com nebo si ji přímo stáhli online (vytiskli, uložili jako dokument ve formátu PDF nebo stáhli do aplikace.

Pokud jste si jízdenku objednali jako jízdenku na mobilní telefon, můžete ji vyměnit nebo stornovat také přes přehled objednávek v mobilním portálu m.bahn.com nebo v aplikaci DB Navigator.

U jízdenky za cenu Sparpreis pro jízdu tam a zpět platí datum jízdy tam jako 1. den platnosti.

Poplatky:

 • jízdenky za cenu Sparpreis (vč. Sparpreis BahnCard 50):
  až do 1 dne před 1. dnem platnosti jízdy tam účtujeme za jízdenky za cenu Sparpreis v dálkové dopravě (ICE, IC/EC) poplatek ve výši 19 EUR.
  od 1. dne platnosti jízdy tam je výměna nebo vrácení vyloučeno.

  Při kombinaci jízdy v místní a dálkové dopravě na jedné jízdence (jednoduchá jízda nebo jízda tam/zpět) zaplatíte poplatek pro dálkovou dopravu. Pokud bude část jízdy podniknuta ve vlaku dálkové dopravy, účtujeme za výměnu nebo vrácení poplatek ve výši 19 EUR.
 • Sparpreis Evropa
  do 1 dne před 1. dnem platnosti jízdy tam stojí výměna/stornování 19 EUR
  Od 1. dne platnosti jízdy tam: výměna nebo vrácení vyloučeno

  výjimka: Sparpreis Evropa Londýn
  do 1. dne platnosti jízdy tam stojí výměna / stornování 19 EUR
  po 1. dni platnosti jízdy tam: je výměna nebo vrácení vyloučena
 • Sparpreis IC Bus a Sparpreis Evropa IC Bus:
  až do 1 dne před 1. dnem platnosti jízdy tam: výměna nebo stornování za poplatek ve výši 19 EUR
  od 1. dne platnosti jízdy tam: je výměna nebo vrácení vyloučeno

Pozor: Pokud máte místenku, je tato vázaná na Vaši jízdenku. Pokud jízdenku stornujete, je stornována také místenka. Dejte si také pozor na to, aby byla vozová třída jízdenky (1. nebo 2. třída) a místenky stejná.

Jízdenky za cenu Flexpreis zaslané poštou

Abyste mohli stornovat/vrátit jízdenky (s/bez slevy BahnCard) zaslané poštou, nabízíme Vám k tomu online formulář. Vyplňte jej prosím a zašlete jej spolu s jízdenkami na adresu, uvedenou na formuláři, nebo jej zaneste do některého cestovního centra DB.

Pokud Vaše jízdenka navíc obsahuje produkty podléhající rezervaci, jako například místenku (např. IC Bus), předložte prosím také tento dodatečný doklad.

Poplatky:

 • Před 1. dne platnosti jízdy tam: stornování zdarma
 • Od 1. dne platnosti jízdy tam: výměna nebo stornování jízdenky za cenu Flexpreis v dálkové dopravě (ICE, IC/EC, IC Bus) za poplatek ve výši 19 EUR
 • Od 1. dne platnosti jízdy tam: výměna nebo stornování jízdenky za cenu Flexpreis v místní dopravě (DB Regio, systémy integrované dopravy, NE/SEE) za poplatek ve výši 17,50 EUR

Při kombinaci jízdy v místní a dálkové dopravě na jedné jízdence (jednoduchá jízda nebo jízda tam/zpět) zaplatíte poplatek pro dálkovou dopravu. Pokud bude část jízdy podniknuta ve vlaku dálkové dopravy, účtujeme za výměnu nebo vrácení poplatek ve výši 19 EUR.

Jízdenky za cenu Sparpreis zaslané poštou

Abyste mohli stornovat/vrátit jízdenky za cenu Sparpreis (také se slevou BahnCard) zaslané poštou, nabízíme Vám k tomu online formulář. Vyplňte jej prosím a zašlete jej spolu s jízdenkami na adresu, uvedenou na formuláři, nebo jej zaneste do některého cestovního centra DB.

Pokud Vaše jízdenka navíc obsahuje produkty podléhající rezervaci, jako třeba místenku (např. IC Bus), předložte prosím také tento dodatečný doklad.

U jízdenky za cenu Sparpreis pro jízdu tam a zpět platí datum jízdy tam jako 1. den platnosti.

Poplatky:

 • jízdenky za cenu Sparpreis (vč. Sparpreis BahnCard 50):
  až do 1 dne před 1. dne platnosti jízdy tam: výměna nebo stornování jízdenky za cenu Sparpreis v dálkové dopravě (ICE, IC/EC, IC Bus) za poplatek ve výši 19 EUR
  od 1. dne platnosti jízdy tam: výměna nebo vrácení je vyloučeno

  Při kombinaci jízdy v místní a dálkové dopravě na jedné jízdence (jednoduchá jízda nebo jízda tam/zpět) zaplatíte poplatek pro dálkovou dopravu. Pokud bude část jízdy podniknuta ve vlaku dálkové dopravy, účtujeme za výměnu nebo vrácení poplatek ve výši 19 EUR.
 • Sparpreis Evropa (vč. Sparpreis Londýn ):
  až do 1 dne před 1. dnem platnosti pro jízdu tam stojí výměna/stornování 19 EUR.
  od 1. dne platnosti jízdy tam je výměna nebo vrácení vyloučeno.
 • Sparpreis IC Bus/ Sparpreis Evropa IC Bus:
  až do 1 dne před 1. dnem platnosti jízdy tam: výměna nebo stornování za poplatek ve výši 19 EUR
  od 1. dne platnosti jízdy tam: výměna nebo vrácení je vyloučeno

Jízdenky pro skupinové jízdy v dálkové dopravě

Podmínky pro výměnu nebo pro vrácení Vaší skupinové jízdenky si prosím přečtěte na stránce nabídky pro skupinové jízdy.

Ke skupinovým jízdám

Vrácení kvůli zpoždění nebo výpadku vlaku

Vrácení kvůli zpoždění nebo výpadku vlaku je možné v souladu s podmínkami jednotlivých nabídek.

Stáhněte si k tomu prosím formulář práv zákazníků, vyplňte jej, následně jej vytiskněte a podepsaný jej zašlete na adresu, uvedenou na formuláři.

Bezpodmínečně k formuláři práv zákazníků přiložte také originál Vaší jízdenky popř. kopii časové jízdenky nebo karty Mobility BahnCard 100. Jinak není odškodnění bohužel možné.

Více k právům zákazníka

Zemské jízdenky, jízdenka Schönes-Wochenende-Ticket, jízdenka Quer-durchs-Land-Ticket

Tyto jízdenky není možné vyměnit nebo vrátit.

Místenky zakoupené za úplatu (1. a 2. třída)

Offline zakoupit, online vyměnit!
Změnu rezervace je možné provést online, přes aplikaci DB Navigator nebo v cestovním centru DB. Pro místenky zakoupené online nebo na mobilní telefon využijte jako obvykle svůj zákaznický účet ""Moje Bahn"" nebo vyhledávání zakázek.

Můžete vyměnit také místenky, které jste zakoupili v cestovním centru DB nebo v agentuře DB; Výměna Vaší místenky a zdarma se registrujte.

 • Místenky lze - v závislosti na dostupnosti - až do dne platnosti místenky včetně jedenkrát zdarma vyměnit.

  Upozornění: Myslete prosím na to, že místenka je vázaná na Vaši jízdenku. Pokud jízdenku stornujete, je stornována také místenka. Toto neplatí pro vyměněné místenky. Dbejte prosím také na to, že vozová třída jízdenky (1. nebo 2. třída) a vyměněné místenky musí být stejná.

  Vrácení není možné.*
 • Po 1. dni platnosti již není výměna nebo vrácení možné.*

*Výjimka: Rezervační poplatek Vám bude vrácen, pokud jste Vámi rezervovaná místa nemohli z důvodu zavinění dráhy využít. Příklady zavinění dráhy jsou: Váš vůz nebyl přistaven. Vámi rezervovaná místa nebyla k dispozici nebo nebyla použitelná. Vámi rezervovaná místa nebylo možné z důvodu zpoždění vlaku/ztráty přípoje využít.

Integrované místenky v kombinaci se zakoupením jízdenky 1.třídy

Offline zakoupit, online vyměnit!
Pro místenky zakoupené online nebo na mobilní telefon využijte jako obvykle svůj zákaznický účet ""Moje Bahn"" nebo vyhledávání zakázek. Můžete vyměnit také místenky, které jste zakoupili v cestovním centru DB nebo v agentuře DB; Výměna Vaší místenky a zdarma se registrujte.

 • Místenky lze - v závislosti na dostupnosti - až do dne platnosti místenky včetně jedenkrát zdarma vyměnit.

  Změnu místenky je možné provést online, přes aplikaci DB Navigator nebo v cestovním centru DB. Vrácení není možné.*

  Upozornění: Myslete prosím na to, že místenka je vázaná na Vaši jízdenku. Pokud jízdenku stornujete, je stornována také místenka.
  Toto neplatí pro vyměněné místenky. Dbejte prosím také na to, že vozová třída jízdenky (1. nebo 2. třída) a vyměněné místenky musí být stejná.
 • Po 1. dni platnosti již není výměna nebo vrácení možné.*

*Výjimka: případně obdržíte tarifní odškodnění (4,50 EUR), pokud Vámi rezervované místenky nemůžete z důvodu zavinění dráhy využít. Příklady zavinění dráhy jsou: Váš vůz nebyl přistaven. Vámi rezervovaná místa nebyla k dispozici nebo nebyla použitelná. Vámi rezervovaná místa nebylo možné z důvodu zpoždění vlaku/ztráty přípoje využít.

Místenka z trvalé rezervace (1./2. třída)

 • Výměna
  do 1. dne platnosti včetně je možné jednotlivé místenky ze sešitu poukazů jedenkrát zdarma vyměnit (pro místenky, jejichž platnost leží 1 až max. 31 dní v budoucnosti).
  po 1. dnu platnosti již není výměna možná
 • Vrácení
  Vrácení je také možné, avšak výlučně pro celý sešit poukazů. Za tímto účelem prosím odevzdejte všechny poukazy v cestovním centru DB nebo v agentuře DB.
  před 1. dnem platnosti zdarma
  od 1. dne platnosti s odečtením manipulačního poplatku ve výši 19 EUR

Jízdenky pro přepravu jízdního kola

Stornování jízdenky pro přepravu jízdního kola je možné pouze spolu se stornováním jízdenky. Jízdenka však musí být stornovatelná (např. cena Flexpreis).

Výjimka: celodenní jízdenku pro jízdní kolo ""Niedersachsentarif"" ve spojení s jízdenkou Niedersachsen-Ticket není možné vrátit.

Poplatky:

 • Před 1. dnem platnosti je výměna nebo vrácení, příp. stornování, zdarma.
  Výměna a vrácení je možné ve vyhledávání zakázek nebo přes svůj zákaznický účet ""Moje Bahn"". Stornování je možné pouze spolu se stornováním jízdenky.
 • Od 1. dne platnosti již není výměna nebo vrácení možné.

Jízdenka DB na zavazadlový servis

Stornování je možné zdarma (v den jízdy tam) v pracovní den (po-so) do 18 hod před vyzvednutím .

Stornujte prosím - v závislosti na způsobu objednání - buď

City mobil / návazná mobilita v dolnosaském tarifu

Stornování/vrácení je možné pouze spolu se stornováním/vrácením jízdenky.

Poplatky:

 • Před 1. dnem platnosti je stornování nebo vrácení zdarma.
 • Od 1. dne platnosti již není výměna nebo vrácení možné.

Jízdenky za speciální nebo akční ceny

Platí aktuálně platné všeobecné obchodní podmínky jednotlivých nabídek. Většinu akčních nabídek není možné vyměnit nebo vrátit.

* Neplatí, pokud tyto byly součástí paušální nabídky.

Výměna a vrácení jízdenek, které nebyly objednány online/mobilně

Zakoupili jste si jízdenku v automatu, přes telefonický cestovní servis, v cestovním centru nebo v agentuře DB? Předložte prosím Vaši jízdenku v cestovním centru. Pokud Vaše jízdenka obsahuje produkty podléhající rezervaci (např. IC Bus Norimberk - Praha), musíte předložit jízdenku a k tomu příslušnou místenku.

Změna vlaku kvůli zpoždění

Pokud nemůžete dodržet vázanost Vaší jízdenky na konkrétní vlak, např. z důvodu zpoždění, můžete cestovat následujícím možným vlakem bez příplatku a pokračovat tak ve Vaší cestě. Pokud máte jízdenku místní dopravy, ale chcete nastoupit do ""hodnotnějšího vlaku"" (např. ICE), musíte nejdřív zaplatit dodatečnou potřebnou jízdu a tyto náklady pak můžete následně nárokovat (v cestovní kanceláři nebo formou formuláře online, více k tomu na Práva zákazníků). Toto ustanovení neplatí pro výrazně zlevněné jízdenky (např. Schönes-Wochenende-Ticket, Quer-durchs-Land-Ticket, zemské jízdenky).

Podrobnosti k vrácení, přebukování nebo vrácení peněz najdete také v našich všeobecných obchodních podmínkách