Jízdenku nebo místenku vyměnit nebo stornovat: takto to funguje

Musíte Vaši jízdenku nebo místenku vyměnit nebo dokonce stornovat? V našem přehledu se dočtete, kde a jak je to možné.

Výměna

  • Online jízdenky* můžete - v závislosti na podmínkách vrácení - vyměnit na bahn.com. Jako přihlášený zákazník můžete využít přehledu objednávek na Vašem zákaznickém účtu Moje Bahn. Pokud jste objednali bez přihlášení, použijte hledání zakázek (připravte si prosím za tímto účelem číslo objednávky Vaší jízdenky a číslo uloženého identifikačního dokladu).

Stornování / vrácení

  • Online jízdenky* můžete - v závislosti na podmínkách vrácení - stornovat online, jízdenky na mobilní telefon je možné stornovat také v aplikaci DB Navigator. Jak to přesně funguje Vám rádi ještě jednou podrobně vysvětlíme - klikněte prosím v níže zobrazeném seznamu na druh Vaší jízdenky.

Místenky

  • Místenky můžete, v závislosti na podmínkách vrácení, jedenkrát zdarma vyměnit - nezávisle na tom, zda jste místenku zakoupili online nebo například v cestovním centru DB. Jak to přesně funguje Vám rádi ještě jednou podrobně vysvětlíme - klikněte prosím v níže zobrazeném seznamu na druh Vaší místenky.

Pro další informace vyberte prosím druh jízdenky:

Online jízdenky / jízdenky na mobilní telefon za flexibilní cenu Flexpreis

Jízdenku za flexibilní cenu Flexpreis (s/bez slevy BahnCard) můžete stornovat online, pokud jste ji zakoupili na bahn.com. Pokud jste Vaši jízdenku zakoupili jako jízdenku na mobilní telefon, můžete stornování provést také v přehledu objednávek nebo v aplikaci DB Navigator.

Ceny flexibilních jízdenek v dálkové dopravě (ICE, IC/EC, IC Bus):
před prvním dnem platnosti pro jízdu tam je stornování zdarma
od prvního dne platnosti pro jízdu tam účtujeme poplatek ve výši 19,00 Eur.

Ceny flexibilních jízdenek v místní dopravě (IRE, RE, RB, S-Bahn):
před prvním dnem platnosti pro jízdu tam je stornování zdarma
od prvního dne platnosti pro jízdu tam účtujeme poplatek ve výši 17,50 Eur.

Online jízdenky / jízdenky na mobilní telefon za výhodnou cenu Sparpreis

Jízdenku za výhodnou cenu Sparpreis (s/bez slevy BahnCard) pro jízdy v Německu můžete stornovat online, pokud jste ji zakoupili na bahn.com. Pokud jste Vaši jízdenku zakoupili jako jízdenku na mobilní telefon, můžete stornování provést také v přehledu objednávek nebo v aplikaci DB Navigator.

Upozornění: U výhodné ceny Sparpreis pro zpáteční jízdu platí datum jízdy tam jako 1. den platnosti.

Jízdenky Sparpreis pro jízdy na území Německa:
Stornovací poplatky:
Až do 1 dne před 1. dnem platnosti pro jízdu tam stojí výměna / stornování 19,00 Eur.
Po prvním dnu platnosti pro jízdu tam je výměna nebo vrácení vyloučena.

Výhodná cena Sparpreis Europa:
Stornovací poplatky:
Až do 1 dne před 1. dnem platnosti pro jízdu tam stojí výměna / stornování 19,00 Eur.
Po prvním dnu platnosti pro jízdu tam je výměna nebo vrácení vyloučena

Upozornění pro Sparpreis Europa London: Až do prvního dne platnosti jízdy tam stojí výměna / stornování 19,00 EUR.

Výhodné jízdné Sparpreis IC Bus/ Sparpreis Europa IC Bus:
Stornovací poplatky:
Až do 1 dne před 1. dnem platnosti pro jízdu tam stojí výměna / stornování 19,00 Eur.
Po prvním dnu platnosti pro jízdu tam je výměna nebo vrácení vyloučena.

Jízdenky za cenu Flexpreis zaslané poštou

Abyste mohli stornovat / vrátit jízdenky (s/bez slevy BahnCard) zaslané poštou, nabízíme Vám k tomu online formulář. Vyplňte jej prosím a zašlete jej spolu s jízdenkami na adresu uvedenou na formuláři nebo jej přineste do cestovního centra DB.

Pokud Vaše jízdenka navíc obsahuje produkty podléhající rezervaci, jako například místenku (např. IC Bus), předložte prosím také tento dodatečný doklad.

Ceny flexibilních jízdenek v dálkové dopravě (ICE, IC/EC, IC Bus):
před prvním dnem platnosti pro jízdu tam je stornování zdarma
od prvního dne platnosti pro jízdu tam účtujeme poplatek ve výši 19,00 Eur.

Ceny flexibilních jízdenek v místní dopravě (IRE, RE, RB, S-Bahn):
před prvním dnem platnosti pro jízdu tam je stornování zdarma
od prvního dne platnosti pro jízdu tam účtujeme poplatek ve výši 17,50 Eur.

Jízdenky za cenu Sparpreis zaslané poštou

Abyste mohli stornovat jízdenky za cenu Sparpreis (také se slevou BahnCard 25), nabízíme Vám k tomu online formulář. Vyplňte jej prosím a pošlete jej spolu s jízdenkami na adresu uvedenou na formuláři nebo jej přineste do cestovního centra DB.

Pokud Vaše jízdenka navíc obsahuje produkty podléhající rezervaci, jako například místenku (např. IC Bus), předložte prosím také tento dodatečný doklad.

Upozornění: U výhodné ceny Sparpreis pro zpáteční jízdu platí datum jízdy tam jako 1. den platnosti.

Jízdenky Sparpreis pro jízdy na území Německa:
Stornovací poplatky:
Až do 1 dne před 1. dnem platnosti stojí výměna / stornování 19,00 Eur.
Po prvním dnu platnosti je výměna nebo vrácení vyloučena.

Výhodná cena Sparpreis Europa:
Stornovací poplatky:
Až do 1 dne před 1. dnem platnosti stojí výměna / stornování 19,00 Eur.
Po prvním dnu platnosti je výměna nebo vrácení vyloučena.

Výhodné jízdné Sparpreis IC Bus/ Sparpreis Europa IC Bus:
Stornovací poplatky:
Až do 1 dne před 1. dnem platnosti pro jízdu tam stojí výměna / stornování 19,00 Eur.
Po prvním dnu platnosti pro jízdu tam je výměna nebo vrácení vyloučena.

Vrácení kvůli zpoždění nebo výpadku vlaku

Vrácení kvůli zpoždění nebo výpadku vlaku je možné v souladu s podmínkami jednotlivých nabídek.

Stáhněte si k tomu zde příslušný formulář pro práva cestujících (v anglickém jazyce), vyplňte jej, následně vytiskněte a podepsaný zašlete na adresu, uvedenou na formuláři.

Přiložte k formuláři pro práva cestující bezpodmínečně originál Vaší jízdenky popř. kopii časové jízdenky nebo Mobility BahnCard 100. Jinak není odškodnění bohužel možné.

Zemské jízdenky, jízdenka Schönes-Wochenende-Ticket, jízdenka Quer-durchs-Land-Ticket

Tyto jízdenky není možné vyměnit nebo vrátit.

Místenky zakoupené za úplatu (1. a 2. třída)

■ Rezervace místenek lze - v závislosti na dostupnosti - až do dne platnosti rezervace včetně jednou zdarma vyměnit.

Upozornění: Mějte prosím na paměti, že s místenka je vázána na Vaši jízdenku. Pokud jízdenku stornujete, je místenka také stornována.
Dejte také pozor na to, jestli je vozová třída jízdenky (1. nebo 2. třída) a místenky stejná.

Vrácení není možné.*

■ Po 1. dnu platnosti již není výměna nebo vrácení možná.*

Zakoupit offline, vyměnit online!
Pro místenky objednané online nebo mobilně využijte prosím jako obvykle Moje Bahn nebo hledání zakázek.
Můžete také vyměnit místenku, kterou jste zakoupili v cestovním centru DB nebo v agentuře DB; použijte prosím tento odkaz (pouze v anglickém jazyce) a zdarma se přihlaste.

* Výjimka: rezervační poplatek Vám bude vrácen, ještliže jste nemohli využžít rezervovaná místa ze zavinění dráhy. Příklady pro zavinění dráhy jsou: Vᚠvůz nebyl přistaven. Vámi rezervovaná místa nebyla k dispozici nebo nebyla použitelná. Vámi rezervovaná místa nebylo možné z důvodu zpoždění vlaku/ztráty přípoje využít.

Integrovaná místenka (spolu se zakoupením jízdenky 1. třídy)

■ Rezervace místenek lze - v závislosti na dostupnosti - až do dne platnosti rezervace včetně jednou zdarma vyměnit.

Upozornění: Mějte prosím na paměti, že s místenka je vázána na Vaši jízdenku. Pokud jízdenku stornujete, je místenka také stornována.
Dejte také pozor na to, jestli je vozová třída jízdenky (1. nebo 2. třída) a místenky stejná.

To platí jak pro integrované místenky u jízdenek 1. třídy, tak pro regulérně zakoupené místenky (1. a 2. třída). Změnu rezervace je možné provést online, přes aplikaci DB Navigator nebo v cestovním centru DB.

Vrácení není možné.*

■ Po 1. dnu platnosti již není výměna nebo vrácení možná.*

Zakoupit offline, vyměnit online!
Pro místenky objednané online nebo mobilně využijte prosím jako obvykle Moje Bahn nebo hledání zakázek.
Můžete také vyměnit místenku, kterou jste zakoupili v cestovním centru DB nebo v agentuře DB; použijte prosím tento odkaz (pouze v anglickém jazyce) a zdarma se přihlaste.

* Výjimka: případně obdržíte tarifní odškodnění (4,50 Eur), pokud jste Vámi rezervované místenky nemohli využít z důvodu zavinění dráhy. Příklady pro zavinění dráhy jsou: Vᚠvůz nebyl přistaven. Vámi rezervovaná místa nebyla k dispozici nebo nebyla použitelná. Vámi rezervovaná místa nebylo možné z důvodu zpoždění vlaku/ztráty přípoje využít.

Místenka z trvalé rezervace (1./2. třída)

Výměna
■ do prvního dne platnosti včetně je možné jednotlivé místenky ze sešitu poukazů jedenkrát bezplatně vyměnit (pro místenky, jejichž platnost leží 1 až max. 31 dní v budoucnosti).
■ po prvním dnu platnosti již není výměna možná

Vrácení
Vrácení je také možné, avšak pouze pro celý sešit poukazů. Za tímto účelem prosím odevzdejte všechny poukazy v cestovním centru DB nebo v agentuře DB.
■ před prvním dnem platnosti zdarma
■ po prvním dnu platnosti za manipulační poplatek ve výši 17,50 Eur

Jízdenky pro přepravu jízdního kola

Stornování jízdenky pro přepravu jízdního kola je možné pouze spolu se stornováním jízdenky. Jízdenka však musí být stornovatelná (např. cena Flexpreis).

Výjimka: Celodenní jízdenku pro jízdní kolo ""Niedersachsentarif"" ve spojení s jízdenkou v dolnosaském tarifu je možné vrátit.

Poplatky:
Před prvním dnem platnosti je výměna nebo vrácení popř. stornování zdarma.
Výměna a vrácení přes hledání zakázek nebo na Moje Bahn. Stornování je možné pouze spolu se stornováním jízdenky.
Po prvním dnu platnosti není výměna nebo vrácení možná.

Jízdenka DB na zavazadlový servis

Stornování je možné zdarma v pracovní den (po-so) do 18 hod před vyzvednutím (v den jízdy tam).

Prosím stornujte - v závislosti na způsobu objednání - buď

■ online na Moje Bahn
■ v cestovním centru DB nebo v agentuře DB
■ přes zákaznický servis na čísle 0180 6 23 67 23 (ceny volání závisí na poskytovateli)

City mobil / návazná mobilita v dolnosaském tarifu

Stornování/vrácení je možné pouze spolu se stornováním/vrácením jízdenky.

Poplatky:
Před prvním dnem platnosti je výměna nebo vrácení zdarma.
Po prvním dnu platnosti není výměna nebo vrácení možná.

Jízdenky za speciální nebo akční ceny

Platí aktuálně platné všeobecné obchodní podmínky jednotlivých nabídek. Většinu akčních nabídek není možné vyměnit nebo vrátit.

* Neplatí, pokud tyto byly součástí paušální nabídky.

Výměna a vrácení jízdenek, které nebyly objednány online/mobilně

Zakoupili jste si jízdenku v automatu, přes telefonický cestovní servis, v cestovním centru nebo v agentuře DB? Předložte prosím Vaši jízdenku v cestovním centru. Pokud Vaše jízdenka obsahuje produkty podléhající rezervaci (např. IC Bus Norimberk – Praha), musíte předložit jízdenku a k tomu příslušnou místenku.

Změna vlaku kvůli zpoždění

Pokud nemůžete dodržet vázanost Vaší jízdenky na konkrétní vlak, např. z důvodu zpoždění, můžete cestovat následujícím možným vlakem bez příplatku a pokračovat tak ve Vaší cestě. Podrobnosti ke zrušení, přeobjednání a vrácení naleznete v našich všeobecných obchodních podmínkách.