Rezervace místenek: vyberte si sedadlo, rezervujte a cestujte v pohodě

V Německu můžete cestovat vlakem i tehdy, jestliže již nejsou k dispozici volná místa k sezení. To se může stát např. ve špičky (pátek odpoledne nebo neděle večer). Proto Vám doporučujeme si navíc objednat místenku. Ta stojí ve 2. třídě 4,50 Eur za cestujícího, v 1. třídě je již zahrnuta v ceně jízdného.

  • Vaše výhody
  • Cenová tabulka
  • Tipy & upozornění

Vaše výhody

  • rezervace jsou možné pro všechny vlaky v dálkové dopravě (ICE a IC/EC)
  • volba mezi kupé a velkoprostorovým vozem, oddílem pro mobilní telefony nebo tichým oddílem
  • zadejte Vaše preference během objednávky a zvolte je v grafickém zobrazení plánu vozu (pouze v ICE)
  • rezervace místenky je možná i bez zakoupení jízdenky
  • rezervace místenek lze v 1. a 2. třídě jednorázově vyměnit
  • rezervace místenek je při koupi jízdenek za flexibilní nebo výhodnou cenu pro 1. třídu ve vlacích dálkové dopravy v ceně.
  • místenky lze zpravidla objednat od 6 měsíců až do doby krátce před odjezdem vlaku

Cenová tabulka

Rezervace pro jednotlivce

2. třída 4,50 Eur
1. třída v ceně (dodatečná doobjednávka: 5,90 Eur)

Rodinná rezervace

2. třída 9 Eur
1. třída v ceně (dodatečná doobjednávka: 11,80 Eur)

Skupinová rezervace

2. třída 2 Eur
1. třída 2 Eur

Rezervace platí pro jednoduché jízdy vč. všech návazných rezervací. V autobusech IC, podléhajících rezervaci, není k dispozici bezplatná návazná rezervace.

Tipy & upozornění

Mějte prosím na paměti, že s místenka je vázána na Vaši jízdenku. Pokud jízdenku stornujete, je místenka také stornována.
Dejte také pozor na to, jestli je vozová třída jízdenky (1. nebo 2. třída) a místenky stejná.

Rezervace Vaší místenky je zachována až do 15 minut po odjezdu vlaku.

Rezervace pro více než 5 osob
Místenky vedle sebe pro více než 5 osob nebo konkrétní objednávky místenek pro vlaky ICE obdržíte u jízdenkové pokladny nebo na zákaznické lince dráhy: +49 (0) 180 6 99 66 33 (20 ct/hovor z pevné sítě, tarif u mobilních telefonů max. 60 ct/hovor). Cena závisí od poskytovatele.

Při koupi skupinové jízdenky (cena Sparpreis Gruppe) je rezervace zahrnuta v ceně. Rezervace pro batolata jsou volitelné a lze je objednat za cenu 4,50 Eur.

Rezervace speciálních míst
Pro rezervaci speciálních míst pro tělesně postižené a jejich doprovod se prosím obraťte na centrálu mobilního servisu. Tuto je možné zastihnout denně od 6:00 do 22:00 následovně:
Telefonní číslo: +49 (0) 180 6 512 512 (20 ct/hovor z pevné sítě, tarif u mobilních telefonů max. 60 ct/hovor), cena závisí od poskytovatele.
E-Mail: msz@deutschebahn.com

Takto jednoduše si zarezervujete svou místenku:

V našem videu se dozvíte, jak si objednáte místo k sezení dle Vašeho přání.
(v němčině s anglickými titulky)

Ať už objednávka z domova nebo cestou....

s rezervací místenky cestujete na požadovaném sedadle