Interrail Pass: ceny a podmínky

Podmínky

Cestující:
Cestující s trvalým pobytem v Evropě, v Turecku a v Rusku mohou objednat pasovou jízdenku Interrail Pass.

Objednejte si jízdenku Eurail Pass, pokud nepocházíte z Evropy, Ruska nebo Turecka.

Pasová jízdenka není přenosná na jiné osoby.
Platnost:
Interrail Global Pass:
- 5 volně volitelných dní jízdy během 15 dní
- 7, 10 nebo 15 volně volitelných dní jízdy během 1 měsíce
- 15 nebo 22 dní jízdy v kuse
- 1 měsíc počínaje libovolným dnem

Interrail One Country Pass:
- 3, 4, 6 nebo 8 volně volitelných dní jízdy během jednoho měsíce
Předprodej:
Pasové jízdenky Interrail-Pass můžete objednat nejdříve 11 měsíců před započetím cesty.
Interrail v zemi bydliště:
Interrail Global Pass:
Jízdenka Interrail Global Pass obsahuje 2 jízdy v zemi bydliště. Jedna z těchto jízd je Vaše cesta do zahraničí a druhá je Vaše zpáteční jízda do země bydliště.

Interrail One Country Pass:
S jízdenkou Interrail Ein-Land-Pass nemůžete cestovat v zemi, ve které máte své trvalé bydliště.
Výměna nebo vrácení:
Výměna před 1. dnem platnosti:
zdarma

Vrácení před 1. dnem platnosti:
je možné za poplatek ve výši 15 %

Výměna nebo vrácení po 1. dni platnosti:
není možná
Dodatečná rezervace:
Rezrvace jsou pro mnohé evropské vysokorychlostní vlaky a pro všechny noční vlaky nutné. To znamená, že potřebujete dodatečnou rezervaci, abyste mohli požadovaným vlakem cestovat. Rezervaci byste si měli objednat předem. Rezervační poplatky nejsou v jízdence Interrail Pass obsaženy a jsou dodatečné.
Upozornění k cestám s Interrailem:
Na pasovou jízdenku Interrail Pass musíte zapsat své jméno, datum narození, zemi bydliště a číslo průkazu, kterým se identifikujete. Identifikační průkaz, zapsaný na jízdence Interrail Pass, musíte mít u sebe pro předložení ve vlaku.