Cestuje výhodně o víkendu v místní dopravě Německem

Sluníčko svítí a je víkend: vyražte z města a vydejte se do nejkrásnějších oblastí Německa. S víkendovou jízdenkou pro Německo cestujete v místní dopravě celý den Německem a až do sousedních zemí. Od 44 Eur se dostanete k moři, do hor nebo do zajímavých měst. Ve skupině max. 5 osob cestujete dokonce ještě výhodněji.

Jízdenka má originální německý název "Schönes-Wochenende-Ticket".

Vybrat jízdenku
  • Nabídka
  • Podmínky nabídky

Nabídka

  • 44,- Eur za 1. cestujícího
  • 6,- Eur příplatek za spolucestujícího ( max. 4 spolucestující)
  • platí v regionálních vlacích (RB, IRE, RE) a vlacích S-Bahn společnosti DB AG a dalších zúčastněných železnic, v mnoha systémech integrované dopravy a v některých spojích v sousedních zemích
  • vlastní děti a vnoučata do 15 let cestují v mnoha případech zdarma
  • platí v sobotu a neděli od 0 hod 3 hod následujícího dne

Podmínky nabídky

Originální název nabídky:

Schönes-Wochenende-Ticket

Cena:

1 cestující: 44,- Eur
2 cestující: 50,- Eur
3 cestující: 56,- Eur
4 cestující: 62,- Eur
5 cestujících: 68,- Eur

Předprodejní doba:

Jízdenky je možné zakoupit nejdříve 6 měsíců předem až krátce do doby před odjezdem vlaku.

Doba platnosti:

Víkendová jízdenka platí v sobotu nebo v neděli od 0 hod do 3 hod následujícícho dne pro neomezený počet jízd

Dopravní prostředky:

S víkendovou jízdenkou můžete cestovat ve všech vlacích místní dopravy společnosti DB AG (S-Bahn, RB, RE, IRE) a ostatních zúčastněných železničních podniků a v mnoha systémech integrované dopravy (S-Bahn, U-Bahn, tramvaj, autobusy) na území Německa. Kromě toho můžete využít mnoho linkových autobusů v Německu. Navíc máte k dispozici jednotlivá spojení do Dánska, Nizozemska, Švýcarska, Rakouska a Polska.

Vázanost na konkrétní vlak:

Není, během doby platnosti můžete cestovat všemi povolenými dopravními prostředky.

Vozová třída:

pouze 2. třída.

Místo k sezení:

Volný výběr místa k sezení. Jízdenka neobsahuje místenku.

Sleva s kartou BahnCard/RAILPLUS:

Ne.

Dětská sleva:

S víkendovou jízdenkou pro jednu nebo dvě osoby můžete s sebou vzít zdarma libovolný počet vlastních dětí nebo vnoučat do 15 let. Děti do 5 let včetně s Vámi smějí cestovat vždy zdarma – nezávisle na tom, zda se jedná o Vaše vlastní děti nebo ne. Při zprostředkování počtu cestujících se nezohledňují.

Pokud cestujete s dětmi mezi 6 a 15 roky, které nejsou Vaše vlastní děti nebo vnoučata, platí tyto jako normální cestující. Při zprostředkování počtu cestujících musí být zohledněny. Pokud se tak dostanete na více než dva cestující, pak již nemůžete vlastní děti a vnoučata do 15 let přepravovat zdarma.

Přeprava jízdních kol:

Pro přepravu jízdních kol je třeba zakoupit pro každé kolo denní jízdenku pro jízdní kolo. Tato povinnost neplatí na trasách, na nichž platí pro držitele jízdenek tarifu DB zvláštní ustanovení pro bezplatnou přepravu jízdních kol.

Přeprava psů:

Malé psy (až do velikosti domácí kočky) lze v přepravním koši přepravovat zdarma. Větší psi platí jako cestující a započítavají se jako dospělá osoba. Při přepravě psa podléhajícího platbě musí být při objednávce zadán namísto cestujícího německý termín "Hund" (pes).

Výměna/vrácení:

Není možná.

Zvláštnosti:

Již při objednávce jízdenky musí být udáno jméno a příjmení všech cestujících. Změna jmen už po objednání není možná. Při kontrole jízdenek se může stát, že budete vyzváni k předložení identifikačního dokladu.

Cestující s jízdenkou Schönes-Wochenende-Ticket mohou nastoupit, popř. vystoupit na kterémkoliv nádraží na trase cesty.

Další prodej nebo bezplatné přenechání použité jízdenky jiným osobám není povoleno.

Vybrat jízdenku

Upozornění: již při objednávce jízdenky musí být udáno jméno a příjmení všech cestujících. Změna jmen už po objednání není možná. Při přepravě psa podléhajícího platbě musí být při objednávce zadán namísto cestujícího německý termín "Hund" (pes).

Cestovat napříč Německem

Cestujte místní dopravou napříč celým Německem.

k denní jízdence

objevit spolkové země Německa

Po celý jeden den v místní dopravě spolkovou zemí Vašeho výběru.

k regionální denní jízdence