Objevte nejkrásnější místa Německa s regionálními denními jízdenkami již od 23 Eur

Německo sestává ze 16 spolkových zemí. Každá spolková země má svůj vlastní jedinečný půvab a nabízí mnoho pozoruhodného. Objevujte po celý jeden den spolkovou zemi Vašeho výběru.

Vaše výhody

 • Po celý jeden den v místní dopravě spolkovou zemí Vašeho výběru
 • Na jednu jízdenku s sebou můžete vzít až 4 další osoby, za příplatek od 4 Eur za spolucestujícího
 • Cestujte od pondělí do pátku od 9 hod do 3 hod následujícího dne
 • O víkendech a ve státní svátky platí jízdenka již od 0 hod

Jízdenku si můžete zakoupit pro tyto spolkové země:

Ceny & podmínky

Německý název nabídky

 • Baden-Württemberg-Ticket (Regionální jízdenka pro Bádensko-Württembersko)
 • Bayern-Ticket (Regionální jízdenka pro Bavorsko)
 • Brandenburg-Berlin-Ticket (Regionální jízdenka Braniborsko a Berlín)
 • Hessen-Ticket (Regionální jízdenka pro Hesensko)
 • Mecklenburg-Vorpommern-Ticket (Regionální jízdenka pro Meklenbursko-Přední Pomořansko)
 • Niedersachsen-Ticket (Regionální jízdenka pro Dolní Sasko)
 • Rheinland-Pfalz-Ticket (Regionální jízdenka pro Porýní-Falc)
 • Saarland-Ticket (Regionální jízdenka pro Sársko)
 • Sachsen-Ticket (Regionální jízdenka pro Sasko)
 • Sachsen-Anhalt-Ticket (Regionální jízdenka pro Sasko-Anhaltsko)
 • Schleswig-Holstein-Ticket (Regionální jízdenka pro Šlesvicko-Holštýnsko)
 • SchönerTagTicket NRW (Regionální jízdenka pro Severní Porýní-Vestfálsko)
 • Thüringen-Ticket (Regionální jízdenka pro Durynsko)

Cena

regionální jízdenka Baden-Württemberg-Ticket:
Cena 2. třídy: 24 Eur; příplatek 6 Eur za spolucestující osobu (jsou povoleny max. 4 osoby).
Cena 1. třídy: 32 Eur; příplatek 14 Eur za spolucestující osobu (jsou povoleny max. 4 osoby).

regionální jízdenka Bayern-Ticket:
Cena 2. třídy: 26 Eur; příplatek 8 Eur za spolucestující osobu (jsou povoleny max. 4 osoby).
Cena 1. třídy: 38,50 Eur; příplatek 20,50 Eur za spolucestující osobu (jsou povoleny max. 4 osoby).

regionální jízdenka Brandenburg-Berlin-Ticket:
Cena 2. třídy: 33 Eur za max. 5 cestujících
Cena 1. třídy: 56 Eur za max. 5 cestujících

regionální jízdenka Hessen-Ticket:
36 Eur za max. 5 cestujících

regionální jízdenka Mecklemburg-Vorpommern-Ticket:
Cena 2. třídy: 23 Eur; příplatek 4 Eur za spolucestující osobu (jsou povoleny max. 4 osoby).
Cena 1. třídy: 33 Eur; příplatek 14 Eur za 1 spolucestující osobu / 4 Eur na osobu u 3-5 spolucestujících osob

regionální jízdenka Niedersachsen-Ticket:
Cena 2. třídy: 24 Eur; příplatek 5 Eur za spolucestující osobu (jsou povoleny max. 4 osoby).

regionální jízdenka Rheinland-Pfalz-Ticket:
Cena 2. třídy: 25 Eur; příplatek 6 Eur za spolucestující osobu (jsou povoleny max. 4 osoby).

regionální jízdenka Saarland-Ticket:
Cena 2. třídy: 25 Eur; příplatek 6 Eur za spolucestující osobu (jsou povoleny max. 4 osoby).

regionální jízdenka Sachsen-Ticket:
Cena 2. třídy: 25 Eur; příplatek 8 Eur za spolucestující osobu (jsou povoleny max. 4 osoby).

regionální jízdenka Sachsen-Anhalt-Ticket:
Cena 2. třídy: 25 Eur; příplatek 8 Eur za spolucestující osobu (jsou povoleny max. 4 osoby).

regionální jízdenka Schleswig-Holstein-Ticket:
Cena 2. třídy: 29 Eur; příplatek 4 Eur za spolucestující osobu (jsou povoleny max. 4 osoby).

regionální jízdenka SchönerTagTicket NRW:
Cena 2. třídy: 31 Eur za jednoho cestujícího; 46 Eur za max. 5 cestujících

regionální jízdenka Thüringen-Ticket:
Cena 2. třídy: 25 Eur; příplatek 8 Eur za spolucestující osobu (jsou povoleny max. 4 osoby).

Od kdy do kdy platí moje jízdenka?

Jízdenka platí od 9 hod do 3 hod následujícího dne. O víkendech, ve svátky a 24. a 31. prosince můžete jízdenku využívat celý den již od 0 hod.

Upozorňujeme Vás, že některé jízdenky mají jinou platnost:

 • Upozornění k jízdence Baden-Württemberg-Ticket
  Platí od 9 hod do 3 hod následujícího dne, o víkendech, ve státní svátky a 24. a 31. prosince po celý den
 • Upozornění k jízdence Bayern-Ticket
  Platí od 9 hod do 3 hod následujícího dne, o víkendech, ve svátky v celém Bavorsku a 24. a 31. prosince po celý den
 • Upozornění k jízdence Hessen-Ticket a SchönerTagTicket NRW
  Platí od 9 hod do 3 hod následujícího dne, o víkendech po celý den
 • Upozornění k jízdence Rheinland-Pfalz-Ticket a Saarland-Ticket
  Platí od 9 hod do 3 hod následujícího dne, o víkendech, ve svátky, v Růžové pondělí (Rosenmontag) a 15. srpna, 24. a 31. prosince po celý den

Které dopravní prostředky mohu s touto jízdenkou použít?

Regionální jízdenka Baden-Württemberg-Ticket:
Všechny vlaky místní dopravy, systémy integrované dopravy a téměř všechny linkové autobusy v Bádensku-Württembersku

Regionální jízdenka Bayern-Ticket:
Všechny vlaky místní dopravy, systémy integrované dopravy a téměř všechny linkové autobusy v Bavorsku

Regionální jízdenka Brandenburg-Berlin-Ticket:
Všechny vlaky místní dopravy, systémy integrované dopravy a téměř všechny linkové autobusy v Braniborsku a Berlíně

Regionální jízdenka Hessenticket:
Všechny dopravní prostředky systémů integrované dopravy v Hesensku

Regionální jízdenka Mecklenburg-Vorpommern-Ticket:
Všechny regionální vlaky (RB, IRE, RE) a vlaky S-Bahn společnosti DB AG a jiných zúčastněných železnic v Meklenbursku-Předním Pomořansku. Platí také v městské dopravě (tramvaje, autobus) ve Štětíně.

Regionální jízdenka Niedersachsen-Ticket:
Všechny vlaky místní dopravy a systémy integrované dopravy v Dolním Sasku, v Hamburku a v Brémách

Regionální jízdenka Rheinland-Pfalz-Ticket:
Všechny vlaky místní dopravy, systémy integrované dopravy a téměř všechny linkové autobusy v Porýní-Falci a v Sársku

Regionální jízdenka Saarland-Ticket:
Všechny vlaky místní dopravy, systémy integrované dopravy a téměř všechny linkové autobusy v Sársku a Porýní-Falci

Regionální jízdenka Sachsen-Ticket:
Všechny vlaky místní dopravy a všechny systémy integrované dopravy v Sasku, Durynsku a Sasku-Anhaltsku

Regionální jízdenka Sachsen-Anhalt-Ticket:
Všechny vlaky místní dopravy, systémy integrované dopravy v Sasku-Anhaltsku, Sasku a Durynsku, a autobusové linky železničně-autobusové zemské sítě Sasko-Anhaltsko

Regionální jízdenka Schleswig-Holstein-Ticket:
Všechny regionální vlaky (RB, IRE, RE) a vlaky S-Bahn společnosti DB AG a jiných zúčastněných železnic ve Šlesvicku-Holštýnsku a Meklenbursku-Předním Pomořansku, navíc také v oblasti městské aglomerace Hamburk (tarifní okruh A a B - rychloautobusy jsou vyjmuty).

Regionální jízdenka SchönerTagTicket NRW:
Všechny autobusy a vlaky místní dopravy v Severním Porýní-Vestfálsku

Regionální jízdenka Thüringen-Ticket:
Všechny vlaky místní dopravy a všechny systémy integrované dopravy v Sasku, Durynsku a Sasku-Anhaltsku

Mohou děti cestovat zdarma?

 • Vlastní děti/vnoučata:

  • Děti do 5 let cestují vždy zdarma.
  • Jestliže jízdenku využijí až 2 osoby, může jedna z těchto osob zdarma přepravovat libovolný počet vlastních dětí nebo vnoučat do 15 let.
  • Pokud cestují více než 2 osoby podléhající úhradě, platí pro děti ve věku od 6-14 let regulérní cena jízdného.

 • Spolucestující děti:

  • Děti do 5 let cestují vždy zdarma.
  • 6-14 letí, kteří nejsou Vaše vlastní děti nebo vnoučata, platí regulerní cenu pro spolucestující.


  Povšimněte si prosím, že pro některé jízdenky platí jiná pravidla pro spolujízdu:


 • Regionální jízdenka pro Hesensko:

  • Můžete přepravovat zdarma až tři děti ve věku do 6 let.
  • starší děti platí jako spolucestující.

 • Regionální jízdenka pro Dolní Sasko:

  • Děti do 5 let cestují vždy zdarma.
  • Až tři děti ve věku od 6 do 14 let cestují zdarma, jestliže byla jízdenka objednána pro maximálně 5 osob.
  • Jestliže cestuje více než 5 osob, podléhajících úhradě, platí pro děti ve věku od 6-14 let regulérní cena pro spolujízdu.

 • Zemská jízdenka Severní Porýní-Vestfálsko:

  Vlastní děti/vnoučata:

  • Děti do 5 let cestují vždy zdarma.
  • 6-14 letí cestují zdarma, jestliže byla objednána jízdenka pro 1 nebo 2 osoby.
  • Pokud cestují více než 2 zpoplatněné osoby, platí pro 6-14 leté regulerní cena pro spolucestující.

  Spolucestující děti:

  • Děti do 5 let cestují vždy zdarma.
  • 6-14 letí, kteří nejsou Vaše vlastní děti nebo vnoučata, platí regulerní cenu pro spolucestující.

Důležité informace k objednávce

Upozornění: již při objednávce jízdenky musí být udáno jméno a příjmení všech cestujících. Změna jmen už po objednání není možná. Při přepravě psa podléhajícího platbě (větší než domácí kočka) musí být při objednávce zadán namísto cestujícího německý termín "Hund" (pes).

Toto platí pro všechny jízdenky s výjimkou jízdenky Hessen-Ticket a Nordrhein-Westfalen-Ticket!

Jestliže chcete poznat Hamburk, můžete využít regionální jízdenky pro Dolní Sasko nebo Šlesvicko-Holštýnsko.