Betingelser for brug af DB Fernverkehr AG 's hjemmesider

Dette er betingelserne for brug for alle websider, der administreres af DB Fernverkehr AG, især www.bahn.de og apps.

Generelt

Administrator af disse hjemmesider/apps erDB Fernverkehr AG, Europa-Allee 78-84, 60486 Frankfurt am Main.

Når du bruger disse websider/apps, erklærer du dig indforstået med betingelserne for brug. Disse betingelser for brug gælder også, hvis du anvender disse websider/apps eller områder heraf gennem andre websider.

Indhold

Indholdet i disse websider/apps udarbejdes med størst mulig omhyggelighed. DB Fernverkehr AG bærer dog intet ansvar for rigtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af det leverede indhold.

Disponibilitet

DB Fernverkehr AG bestræber sig på at tilbyde tjenester, der så vidt muligt kan hentes uden afbrydelser. På trods af størst mulig omhyggelighed kan nedetider dog ikke udelukkes. DB Fernverkehr AG forbeholder sig retten til enhver tid at ændre på eller ophæve sit tilbud. DB Fernverkehr AG bærer intet ansvar for afbrydelser eller andre forstyrrelser.

Tilladt brug

Disse websteder/apps må udelukkende bruges til følgende formål: (1.) Visning af disse websteder/apps (2.) Kontrol af informationer om ankomst- og afgangstider, (3.) Udførelse af retmæssige bestillinger og reservationer og (4.) Anvendelse af yderligere funktioner, der stilles til rådighed på disse websteder/apps.

Enhver anden brug af disse websider/apps uden forudgående skriftlig tilladelse fra DB Fernverkehr AG er forbudt.

Kopiering, bearbejdning, distribution, offentlig gengivelse eller enhver anden form for brug af indholdet på disse websider/apps til erhvervsmæssige formål er forbudt. Brug af automatiserede systemer eller automatiseret software til udvinding af indhold fra disse websteder/apps er også forbudt. Det er også forbudt at skaffe sig adgang til indholdet på disse websider/apps på anden vis end gennem websidens brugergrænseflade.

Enhver foranstaltning, der kan virke forstyrrende på websidernes/appenes funktion, skal undlades. Hertil hører også foranstaltninger, der kan medføre overdreven eller urimelig belastning af websidernes/appenes infrastruktur.

Uagtet kravet om andre rettigheder forbeholder DB Fernverkehr AG sig retten til enhver tid at spærre disse websider/apps, hvis disse betingelser for brug krænkes.

Immateriel ejendom

Alle ophavs-, særligt database-, mærke-, design- og andre rettigheder til beskyttelse af immateriel ejendom (også arrangement og fremvisning af websiden) tilhører DB Fernverkehr AG eller dennes licensgivere. Uden forudgående skriftlig tilladelse må du hverken helt eller delvist kopiere, bearbejde, distribuere, offentligt gengive eller på anden måde gøre brug af websidernes/appens indhold eller den underliggende softwarekode.

Links til andre websider

Disse websider/apps kan indeholde links til websider/apps fra tredjeparter.DB Fernverkehr AG har ved den oprindelige forbindelse ganske vist kontrolleret det fremmede indhold med henblik på, om det kan afstedkomme en mulig civilretlig eller strafferetlig ansvarlighed. DB Fernverkehr AG kontrollerer imidlertid ikke indholdene løbende med henblik på ændringer.DB Fernverkehr AG bærer derfor intet ansvar for indhold på fremmede websider/apps, og DB Fernverkehr AG overtager ikke disse websider/apps og deres indhold. Hvis DB Fernverkehr AG konstaterer eller af andre gøres opmærksom på, at det konkrete indhold, som DB Fernverkehr AG har leveret et link til, afstedkommer en civil- eller strafferetlig ansvarlighed, sletter DB Fernverkehr AG linket.

Status for brugsbetingelserne

Vi tilpasser brugsbetingelserne til ændringer i funktionaliteter eller juridiske situationer. Derfor anbefaler vi, at du med jævne mellemrum læser brugsbetingelserne.

April 2023