Züge im Bahnhof

De væsentlige bestemmelser om passagerrettigheder

Togforsinkelser - udeblevne tog - mistede togforbindelser

Disse passagerrettigheder gælder kun for jernbanepassagerer. Dette omfatter alle jernbanetog, lige fra S-Bahn til ICE. U-Bahn og sporvogne er ikke omfattet. Derudover gælder disse passagerrettigheder også for IC Bus under DB Fernverkehr AG. For rejser i trafiksammenslutninger og i delstatstaksters gyldighedsområde gælder der muligvis yderligere forskrifter.

Passagerrettighederne er endelige rettigheder i forbindelse med forsinkelse eller aflysning af tog. Således er f.eks. rettidig ankomst til et møde ikke omfattet af befordringsaftalen. De jernbanevirksomheder, som deltager i transporten, og som er nævnt under www.bahn.de/fahrgastrechte eller www.fahrgastrechte.info, hæfter i fællesskab for passagerjuridiske krav på kompensation, refundering og erstatning af udgifter, for så vidt der kun er indgået en transportaftale for transportydelsen.

Oversigt over dine passagerrettigheder

Fra 60 minutters forsinkelse på destinationsbanegården for din billet få du en kompensation på 25 % af billetprisen for enkeltrejse, fra 120 minutter 50 %; ved billetter til tur-/returrejse beregnes kompensationen på grundlag af den halve billetpris.

Tidsbegrænsede billetter (f.eks. uge- og månedskort) kompenseres generelt pr. forsinkelse fra 60 minutter:

  • I nærtrafik: 1,50 euro (2. klasse), 2,25 euro(1. klasse)
  • I fjerntrafik: 5 euro (2. klasse), 7,50 euro (1. klasse)
  • BahnCard100: 10 euro (2. klasse), 15 euro (1. klasse)

I alt kompenseres maks. 25 % af prisen på den tidsbegrænsede billet.

Kompensationsbeløb under 4 euro udbetales ikke; indsend derfor kompensationsansøgninger for tidsbegrænsede billetter i nærtrafik samlet (f.eks. Regionales Tages Ticket (oprindeligt navn: Länder-Tickets), Wochenend-Ticket for Tyskland (oprindeligt navn: Schönes-Wochenende-Ticket)).

Mere om emnet Ansøgning om kompensation

Ved en forventet forsinkelse på mindst 20 minutter på den på billetten anførte destinationsbanegård kan du:

Ved næste lejlighed eller på et senere tidspunkt fortsætte rejsen på samme strækning eller på en anden strækning og samtidig også

benytte andre tog, der ikke kræver reservation (en nødvendig billet eller et nødvendigt produktskift skal du i første omgang betale, hvorefter du kan få den/det refunderet); væsentligt nedsatte billetter (f.eks. regionale dagsbilleter (oprindeligt navn: Länder-Tickets), weekendbillet til Tyskland (oprindeligt navn: Schönes-Wochenende-Ticket)) er undtaget herfra.

Ved en forventet forsinkelse på mere end 60 minutter på din billets destinationsbanegård kan du:

  • fortryde rejsen og få refunderet billetprisen eller
  • afbryde rejsen og få refunderet andelen af billetprisen for den ikke anvendte strækning eller
  • afbryde rejsen, hvis den ikke længere giver nogen mening, rejse tilbage til startbanegården og få refunderet billetprisen.

Mere om Refundering

Hvis jernbanevirksomheden stiller et andet transportmiddel til rådighed, har dette førsteprioritet frem for en refundering af udgifter til selvorganiserede alternativer.

Ved et planmæssigt ankomsttidspunkt mellem kl. 0 og kl. 5 og en forventet forsinkelse på min. 60 minutter på din billets destinationsbanegård refunderes dine udgifter til et andet transportmiddel op til maks. 80 euro, hvis jernbanevirksomheden ikke stiller et andet transportmiddel til rådighed, og du ikke kan få kontakt til jernbanevirksomheden af årsager, som denne er ansvarlig for (lokal kontakt med jernbanevirksomhedens billetsalgs- eller informationskontor personalet i det benyttede tog).

Dette gælder også, hvis et tog udebliver, såfremt der her er tale om dagens sidste forbindelse i henhold til køreplanen, og du ikke kan nå frem til destinationsbanegården før kl. 24 uden at bruge et andet transportmiddel.

Endvidere gælder dette også i tilfælde, hvor jernbanevirksomheden skal stille en overnatningsmulighed til rådighed, og viderekørsel med et andet transportmiddel er billigere.

Hvis jernbanevirksomheden stiller en overnatningsmulighed til rådighed, har denne førsteprioritet frem for en refundering af udgifter til selvorganiserede alternativer.

Hvis det pga. et aflyst tog eller en togforsinkelse er nødvendigt med en overnatning, eller det ikke er rimeligt at fortsætte rejsen samme dag, får du refunderet passende udgifter til overnatning, hvis jernbanevirksomheden ikke stiller en overnatningsmulighed til rådighed, og du ikke kan få kontakt til jernbanevirksomheden af årsager, som denne er ansvarlig for (lokal kontakt med jernbanevirksomhedens billetsalgs- eller informationskontor personalet i det benyttede tog)

Ved grænseoverskridende rejser er du berettiget til at modtage kompensation på en del af billetprisen for din internationale billet. Hvis du har købt en billet ved et salgssted hos DB, overtager Servicecenter Fahrgastrechte behandlingen (se adresse helt til sidst).

Kort forklaring af bestemmelserne fra Deutsche Bahn:

Behandling af kompensation for billetter udføres af det jernbaneselskab, hvor billetterne er købt. DB betaler således kompensation for grænseoverskridende billetter eller billetter til udenlandske strækninger, der er udleveret af DB. Ansøgninger skal sendes til det jernbaneselskab, hvor du har løst billet. I disse tilfælde kan du sende din ansøgning om kompensation direkte til den pågældende transportør. Der får du yderligere informationer om, hvorvidt og evt. hvor meget du får i kompensation for opståede forsinkelser.

Rejsende med en gennemgående, international billet får fra en forsinkelse på 60 minutter på destinationsbanegården en kompensation på 25 procent af billetprisen for en enkeltrejse.

Rejsende med en gennemgående, international billet får fra en forsinkelse på 120 minutter på destinationsbanegården en kompensation på 50 procent af billetprisen for en enkeltrejse.

Ved billetter til tur-/returrejse beregnes kompensationen på grundlag af den halve betalte billetpris.

Denne kompensation får du valgfrit i form af et tilgodebevis eller som udbetaling af pengebeløbet. Tilgodebeviset gælder i et år og medregnes i forbindelse med din næste rejse.

Kompensationsbeløb under 4 euro udbetales ikke.

For Rail Pass-tilbuddet German Rail Pass, som kun gælder i Tyskland, får du pr. tilfælde med forsinkelse en generel kompensation på 5,- euro på 2. klasse og 7,50 euro på 1. klasse, såfremt der foreligger mindst 3 tilfælde med forsinkelse, hvor forsinkelsen på destinationen var på mindst 60 minutter.

For Rail Pass-tilbuddet InterRail Germany Pass (Inter Rail One-Country-Pass for Tyskland), som kun gælder i Tyskland, får du pr. tilfælde med forsinkelse en generel kompensation på 10,- euro (1./2. klasse), såfremt der foreligger mindst 2 tilfælde med forsinkelse, hvor forsinkelsen på destinationen var på mindst 60 minutter.

For de internationale Rail-Pass-tilbud InterRail Global Pass og Eurail Global / Select / Regional Pass gælder der særlige bestemmelser. Du kan gøre dit krav gældende pr. post hos:
EURAIL Group G.I.E., P.O. Box 2112, 3500 GC Utrecht, Nederlandene
eller online under: www.eurailgroup.com/compensation

Ansøgninger om kompensation vedrørende InterRail One Country-billetter skal sendes til den transportør, for hvis skinnenet de er gældende. Der får du yderligere informationer om, hvorvidt og evt. hvor meget du får i kompensation for opståede forsinkelser.

Hvis du har indvendinger mod afgørelser i forbindelse med passagerrettigheder, skal du gøre indsigelse hos den myndighed, som har truffet afgørelsen.

Generelle klager vedrørende DB Fernverkehr skal du sende til:
DB Fernverkehr AG
Kundendialog
Postfach 10 06 13
D-96058 Bamberg

Generelle klager vedrørende DB Regio skal du sende til:
DB Regio AG
Kundendialog
Postfach 10 06 07
D-96058 Bamberg

Yderligere kontaktmulighed: www.bahn.com/contact

Hvis du ikke er tilfreds med behandlingen af din klage, skal du kontakte:

Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V. (söp), Fasanenstraße 81, D-10623 Berlin, e-mail: kontakt@soep-online.de , www.soep-online.de, tlf.: +49 (0)30 644 99 33-0, fax: +49 (0)30 644 99 33- 10

Nationale håndhævende myndigheder for passagerrettigheder er delstaternes tilsynsførende myndigheder for jernbaner og:
Eisenbahn-Bundesamt
Durchsetzungsstelle für Fahrgastrechte
Heinemannstr. 6
D-53175 Bonn
Tlf.: +49 (0)228 30795-400
E-mail: fahrgastrechte@eba.bund.de, www.eba.bund.de

Yderligere adresser på mæglingsorganer for passagerrettigheder finder du under www.bahn.de/fahrgastrechte, www.fahrgastrechte.info og www.busse-bahnen.de.

Pr.: Marts 2016

Du finder en omfattende redegørelse på tysk under www.bahn.de/fahrgastrechte eller www.fahrgastrechte.info