Ombytning eller afbestilling af billetter og reservationer

Vil du ombestille din rejse eller din siddepladsreservation eller afbestille din billet? Læs i vores oversigt, hvor og hvordan det foregår.

Med "Min Bahn"-kundekonto
Uden "Min Bahn"-kundekonto
Som registreret kunde kan du bruge Bestillingstilbageblik på din "Min Bahn"-kundekonto.
Hvis du har bestilt uden registrering, kan du bruge ordresøgningen (find ordrenummeret på din billet).

Vi forklarer dig gerne detaljeret, hvordan du helt præcist ombestiller eller afbestiller dine ordrer - for at læse forklaringen skal du klikke på din billettype eller reservationstype i nedenstående liste.

Vælg billet-/reservationstype for yderligere oplysninger

Bestilte billetter på bahn.com eller via DB Navigator til Flexpreis (Fleksibel billet)

Du kan ombytte eller afbestille din Fleksible billet (med/uden BahnCard-rabat) online, hvis du har bestilt den via bahn.com og downloadet den direkte online (udskrevet, gemt som PDF eller indlæst i appen).

Hvis du har bestilt din billet som mobilbillet, kan du også ombytte eller afbestille via Bestillingstilbageblik i DB Navigator.

Omkostninger:

 • Før 1. gyldighedsdag for udrejsen Gratis ombytning eller afbestilling
 • Fra 1. gyldighedsdag for udrejsen:
  ● Ombytning eller afbestilling af Fleksible billetter i fjerntrafik (ICE, IC/EC, IC Bus) mod et gebyr på 19 euro
  ● Ombytning eller afbestilling af Fleksible billetter i nærtrafik (DB Regio, trafiksammenslutninger, NE/SEE) mod et gebyr på 17,50 euro

Ved kombination af fjern- og nærtrafik på en billet (udrejse eller ud-/hjemrejse) opkræves fjerntrafikgebyret. Så snart en del af rejsen foretages i et fjerntog, opkræver vi et gebyr på 19 euro.

Bestilte Billigrejser på bahn.com eller via DB Navigator

Du kan ombytte eller afbestille din Billigrejse-billet (med/uden BahnCard-rabat) online, hvis du har bestilt den via bahn.com og downloadet den direkte online (gemt som PDF, indlæst i appen eller udskrevet).

Hvis du har bestilt din billet som mobilbillet, kan du også foretage afbestillingen via bestillingstilbageblik på mobilportalen m.bahn.com eller i DB Navigator.

Ved Billigrejse-ud- og hjemrejse gælder datoen for udrejsen som 1. gyldighedsdag.

Omkostninger:

 • Billigrejse-billetter (inkl. Billigrejse BahnCard 50):
  Indtil en dag før 1. gyldighedsdag for udrejsen opkræver vi et refunderingsgebyr på 19 euro for Billigrejse-billetter i fjerntrafik (ICE, IC/EC).
  Fra 1. gyldighedsdag for udrejsen er ombytning eller refundering ikke længere mulig.

  Ved kombination af fjern- og nærtrafik på en billet (udrejse eller ud-/hjemrejse) opkræves fjerntrafikgebyret. Så snart en del af rejsen foretages i et fjerntog, opkræver vi et gebyr på 19 euro for ombytning eller refundering.
 • Billigrejse Europa
  Indtil 1 dag før 1. gyldighedsdag for udrejsen koster ombytning/afbestilling 19 euro
  Fra 1. gyldighedsdag for udrejsen: Ombytning eller refundering udelukket

  Undtagelse: Billigrejse Europa London
  Indtil 1. gyldighedsdag for udrejsen koster ombytning/afbestilling 19 euro
  Efter 1. gyldighedsdag for udrejsen: Ombytning eller refundering udelukket
 • Billigrejse IC Bus og Billigrejse Europa IC Bus:
  Indtil en dag før 1. gyldighedsdag for udrejsen: Ombytning eller afbestilling mod et gebyr på 19 euro
  Fra 1. gyldighedsdag for udrejsen: Ombytning eller refundering udelukket

NB: Hvis du har en siddepladsreservation, er den knyttet til din billet. Hvis du afbestiller din billet, afbestilles siddepladsreservationen også.
Vær opmærksom på, at billettens vognklasse (1. eller 2. klasse) og siddepladsreservationen skal være identiske.

Fleksible billetter modtaget med posten

For at få afbestilt/refunderet billetter, der er modtaget med posten (med/uden BahnCard-rabat) kan du bruge vores onlinefomular. Udfyld formularen, og send den sammen med billetterne til den adresse, der er anført i formularen, eller tag formular og billetter med ind i et DB Reisezentrum.

Hvis din billet omfatter reservationspligtige produkter såsom en siddepladsreservation (f.eks. IC Bus), skal den dertil hørende dokumentation ligeledes medsendes.

Omkostninger:

 • Før 1. gyldighedsdag for billettens udrejse: Afbestilling gratis
 • Fra 1. gyldighedsdag for udrejsen: Ombytning af Fleksible billetter i fjerntrafik (ICE, IC/EC, IC Bus) mod et gebyr på 19 euro
 • Fra 1. gyldighedsdag for udrejsen: Ombytning af Fleksible billetter i nærtrafik (DB Regio, trafiksammenslutninger, NE/SEE) mod et gebyr på 17,50 euro

Ved kombination af fjern- og nærtrafik på en billet (udrejse eller ud-/hjemrejse) opkræves fjerntrafikgebyret. Så snart en del af rejsen foretages i et fjerntog, opkræver vi et gebyr på 19 euro for ombytning eller refundering.

Billigrejse-billetter modtaget med posten

Hvis du vil afbestille Billigrejse-billetter, som du har modtaget med posten (også med BahnCard-rabat), kan du bruge vores onlineformular. Udfyld formularen, og send den sammen med billetterne til den adresse, der er anført i formularen, eller tag formular og billetter med ind i et DB Reisezentrum.

Hvis din billet omfatter reservationspligtige produkter såsom en siddepladsreservation (f.eks. IC Bus), skal den dertil hørende dokumentation ligeledes medsendes.

Ved Billigrejse-ud- og hjemrejse gælder datoen for udrejsen som 1. gyldighedsdag.

Omkostninger:

 • Billigrejse-billetter (inkl. Billigrejse BahnCard 50):
  Indtil en dag før 1. gyldighedsdag for udrejsen: Ombytning eller refundering af Billigrejse-billetter i fjerntrafik (ICE, IC/EC, IC Bus) mod et gebyr på 19 euro
  Fra 1. gyldighedsdag for udrejsen: Ombytning eller refundering udelukket

  Ved kombination af fjern- og nærtrafik på en billet (udrejse eller ud-/hjemrejse) opkræves fjerntrafikgebyret. Så snart en del af rejsen foretages i et fjerntog, opkræver vi et gebyr på 19 euro for ombytning eller refundering.
 • Billigrejse Europa (inkl. Billigrejse London):
  Indtil en dag før 1. gyldighedsdag for udrejsen koster ombytning/afbestilling 19 euro.
  Fra 1. gyldighedsdag for udrejsen er ombytning eller refundering ikke længere mulig
 • Billigrejse IC Bus/Billigrejse Europa IC Bus:
  Indtil en dag før 1. gyldighedsdag for udrejsen: Ombytning eller afbestilling mod et gebyr på 19 euro
  Fra 1. gyldighedsdag for udrejsen: Ombytning eller refundering udelukket

Billetter til grupperejser i fjerntrafik

Betingelserne for ombytning eller refundering af din gruppebillet kan du læse på tilbudssiden for grupperejser.

Til grupperejser

Refundering som følge af forsinkelse eller togaflysning

Refundering som følge af forsinkelse eller togaflysning kan ske i henhold til betingelserne for det pågældende tilbud.

Til dette formål skal du downloade formularen for passagerrettigheder, udfylde den, derefter udskrive den og sende den underskrevet til den adresse, der er angivet på formularen.

Vedlæg altid din originale billet eller kopien af din abonnementsbillet eller dit Mobility BahnCard 100 ved formularen for passagerrettigheder. I modsat fald er kompensation desværre ikke mulig.

Mere om dine passagerrettigheder

Länder-Tickets (lande-billetter), Schönes-Wochenende-Ticket (Weekend-billet for Tyskland), Quer-durchs-Land-Ticket (Dagsbillet for Tyskland)

Disse billetter kan ikke ombyttes eller refunderes.

Siddepladsreservationer (1. og 2. klasse), som kræver betaling og forudbestilling

Købt offline, ombyttet online!
Omreservation kan ske online, i DB Navigator eller i et DB Reisezentrum. For siddepladsreservationer, der er bestilt online eller på en mobiltelefon, skal du som altid anvende din ""Min Bahn""-kundekonto eller ordresøgningen.

Du kan også ombytte reservationer, som du har købt i et DB Reisezentrum eller et DB-agentur; Ombytning af din siddepladsreservation, og lad dig registrere gratis.

 • Siddepladsreservationer kan - alt efter disponibilitet - ombyttes en gang gratis til og med gyldighedsdagen for reservationen.

  Bemærk: Husk, at siddepladsreservationen er knyttet til din billet. Hvis du afbestiller din billet, afbestilles siddepladsreservationen også. Dette gælder ikke for ombyttede siddepladsreservationer. Vær opmærksom på, at billettens vognklasse (1. eller 2. klasse) og den ombyttede siddepladsreservations vognklasse skal være identiske.

  Refundering er ikke mulig.*
 • Efter 1. gyldighedsdag er ombytning og refundering ikke længere mulig.*

* Undtagelse: Reservationsbeløbet tilbagebetales, hvis du ikke kan benytte de reserverede pladser på grund af forhold, der skyldes Deutsche Bahn. Eksempler på forhold, der skyldes Deutsche Bahn, er: Din vogn blev ikke stillet til rådighed. De reserverede pladser fandtes ikke eller kunne ikke benyttes. De reserverede pladser kunne ikke benyttes på grund af togforsinkelse/mistet togforbindelse.

Integreret siddepladsreservation i kombination med billetkøb til 1. klasse

Købt offline, ombyttet online!
For siddepladsreservationer, der er bestilt online eller på en mobiltelefon, skal du som altid anvende din ""Min Bahn""-kundekonto eller ordresøgningen.

Du kan også ombytte reservationer, som du har købt i et DB Reisezentrum eller et DB-agentur; Ombytning af din siddepladsreservation, og lad dig registrere gratis.

 • Siddepladsreservationer kan - alt efter disponibilitet - ombyttes en gang gratis til og med gyldighedsdagen for reservationen.

  Omreservation kan ske online, i DB Navigator eller i et DB Reisezentrum. Refundering er ikke mulig.*

  Bemærk: Husk, at siddepladsreservationen er knyttet til din billet. Hvis du afbestiller din billet, afbestilles siddepladsreservationen også.
  Dette gælder ikke for ombyttede siddepladsreservationer. Vær opmærksom på, at billettens vognklasse (1. eller 2. klasse) og den ombyttede siddepladsreservations vognklasse skal være identiske.
 • Efter 1. gyldighedsdag er ombytning og refundering ikke længere mulig.*

* Undtagelse: Du modtager eventuelt en takstmæssig kompensation (4,50 euro), hvis du ikke kan benytte de reserverede pladser på grund af forhold, som skyldes Deutsche Bahn. Eksempler på forhold, der skyldes Deutsche Bahn, er: Din vogn blev ikke stillet til rådighed. De reserverede pladser fandtes ikke eller kunne ikke benyttes. De reserverede pladser kunne ikke benyttes på grund af togforsinkelse/mistet togforbindelse.

Siddepladsreservation fra langtidsreservation (1./2. klasse)

 • Ombytning
  Til og med 1. gyldighedsdag kan enkelte siddepladsreservationer fra værdikuponhæftet ombyttes én gang uden gebyr (ved reservationer, der ligger 1 til maks. 31 dage ud i fremtiden).
  Efter 1. gyldighedsdag er ombytning ikke længere mulig
 • Refundering
  Refundering er også mulig, men kun for det komplette værdikuponhæfte. Dette sker ved at indlevere alle værdikuponer i et DB Reisezentrum eller et DB-agentur.
  Før 1. gyldighedsdag gratis
  Fra 1. gyldighedsdag mod fratrækning af et bearbejdningsgebyr på 19 euro

Cykelbilletter

Afbestilling af en cykelbillet kan kun ske i kombination med afbestilling af billetten. Dette kræver, at cykelbilletten kan afbestilles (f.eks. Fleksibel billet).

Undtagelse: Cykeldagsbilletten ""Niedersachsen-takst"" i forbindelse med Regional dagsbillet for Niedersachsen kan refunderes.

Omkostninger:

 • Før 1. gyldighedsdag er ombytning eller refundering eller afbestilling gratis.
  Ombytning og refundering i ordresøgningen eller via din ""Min Bahn""-kundekonto. Afbestilling kan kun ske i kombination med billetten.
 • Fra 1. gyldighedsdag er ombytning og refundering ikke længere mulig.

DB Gepäckservice-Ticket (DB-bagageservice kun inden for Tyskland)

Afbestilling kan ske gratis indtil kl. 18 fra mandag til lørdag før afhentning (på udrejsedagen).

Foretag afbestilling - alt efter bestillingsmåde - enten

 • online under ""Min Bahn""-kundekonto
 • i et DB Reisezentrum eller et DB-agentur
 • via kundeservice på tlf. +49 (0) 180 6 23 67 23 (Omkostningerne afhænger af udbyderen)

City mobil (billet til nærtrafik) / Tilslutningsmobilitet Niedersachsen-takst

Afbestilling/refundering kan kun ske i kombination med afbestilling/refundering af billetten.

Omkostninger:

 • Før 1. gyldighedsdag er afbestilling eller refundering gratis.
 • Fra 1. gyldighedsdag er ombytning og refundering ikke længere mulig.

Biletter til special- og kampagnepriser

Almindelige forretningsbetingelser for de enkelte tilbud er gældende. De fleste kampagnetilbud kan ikke ombyttes eller refunderes.

*Gælder ikke, hvis den indgår i et specialtilbud.

Ombytning og refundering af billetter, som ikke er bestilt online/på mobiltelefon

Har du bestilt din billet i en automat, via den telefoniske rejseservice, i et DB Reisezentrum eller i et DB-agentur? Fremvis dine billetter i det pågældende DB Reisezentrum. Hvis din bestilling indeholder produkter, som kræver reservation (f.eks. IC-Bus Nürnberg - Prag), skal du fremvise billetten og den tilhørende pladsreservation.

Togskift på grund af forsinkelse

Kan din billets togbinding ikke overholdes f.eks. på grund af togforsinkelse, kan du tage det næste mulige tog uden tillæg og fortsætte din rejse. Hvis du har en billet til nærtrafik, men ønsker at stige på et ""bedre tog"" (f.eks. ICE), skal du først betale den ekstra, nødvendige billet og kan derefter anmelde omkostningerne (på rejsebureauet eller via online-formularen, flere oplysninger under formularen for passagerrettigheder). Denne ordning gælder ikke for billetter med stor rabat (f.eks. Schönes-Wochenende-Ticket (Weekendbillet for Tyskland), Quer-durchs-Land-Ticket (Dagsbillet for Tyskland), Länder-Tickets (lande-billetter)).

Oplysninger om returnering, ombestilling og refundering finder du også i vores Almindelige forretningsbetingelser