Ombytning eller afbestilling af billetter og reservationer

Med "Min Bahn"-kundekonto
Uden "Min Bahn"-kundekonto
Når du er logget ind som kunde, kan du finde dine senest bestilte billetter på din "Min Bahn"-kundekonto.
Har du reserveret uden at være logget ind? Så brug ordresøgningen (hav bestillingsnummeret for din billet klar).

Vi forklarer dig gerne detaljeret, hvordan du ændrer eller afbestiller dine billetter – for at læse forklaringen skal du klikke på din billettype eller reservationstype i nedenstående liste.

Billetter

Refundering/ombytning som følge af forsinkelse eller togaflysning

Refundering som følge af forsinkelse eller togaflysning kan ske i henhold til betingelserne for det pågældende tilbud.

 • fortsætte rejsen med første mulige afgang på samme strækning eller via en anden strækning eller
 • fortsætte rejsen senere, hvis det derved er muligt at nå mindre forsinket frem til bestemmelsesstationen, eller
 • benytte et andet tog, hvortil der ikke kræves reservation.

Undtaget herfra er tog, hvortil der kræves reservation, f.eks. nattog.

«Opgradering« af din togrejse
Hvis du har en billet til nærtrafikken (RE, RB, IRE og S-tog), men gerne vil opgradere til et andet tog (f.eks. et fjerntrafiktog, dvs. IC/EC, ICE), så skal du først købe billet hertil og betale merprisen. Herefter kan du bede om at få pengene refunderet på formularen for passagerrettigheder.

Dette gælder dog ikke for billetter med stor rabat (f.eks. Weekendbillet for Tyskland, regionale dagsbilletter).

Refundering
Hent formularen for passagerrettigheder, og send den i udfyldt og underskrevet stand til den adresse, der står på formularen.
Vigtigt: Formularen vedrørende passagerrettigheder skal altid vedlægges den originale billet eller en kopi af dit abonnementskort eller BahnCard 100. I modsat fald er kompensation desværre ikke mulig.

Super-billigrejse

Super-billigrejse-billetter kan ikke ombyttes eller afbestilles.

Billigrejse, Billigrejse Europa, Billigrejse IC Bus (bestilt online eller på mobilen)

Du kan afbestille din Billigrejse-billet (med/uden BahnCard-rabat) online eller i appen DB Navigator, hvis du har bestilt den på bahn.de eller i appen.
Du får refunderet billetprisen (minus et administrationsgebyr) i form af et tilgodebevis (pr. e-mail), som du kan indløse ved køb hos Deutsche Bahn.

Bemærk: Ved Billigrejse-returbilletter gælder udrejsedatoen som den 1. gyldighedsdag.

Gebyrer mv.:

 • Billigrejse-billetter købt
  - indtil 1 dag før 1. gyldighedsdag: Kan afbestilles mod et gebyr på 10 euro; du får et tilgodebevis
  - fra 1. gyldighedsdag: Kan ikke længere afbestilles
 • Billigrejse Europa-billetter købt
  - indtil 1 dag før 1. gyldighedsdag: Kan afbestilles mod et gebyr på 10 euro; du får et tilgodebevis
  - fra 1. gyldighedsdag: Kan ikke længere afbestilles
 • Billigrejse IC Bus- og Billigrejse Europa IC Bus-billetter - indtil 1 dag før 1. gyldighedsdag: Kan afbestilles mod et gebyr på 10 euro; du får et tilgodebevis
  - fra 1. gyldighedsdag: Kan ikke længere afbestilles

Vejledninger:
Ombytning af billet - sådan gør du (på engelsk)
Vejledning: Sådan indløser du dit tilgodebevis (på engelsk)

Bemærk vedrørende siddepladsreservation:
Hvis du har en siddepladsreservation, er den knyttet til din billet. Hvis du afbestiller din billet, afbestilles siddepladsreservationen også.
Vær opmærksom på, at billetten og siddepladsreservationen skal gælde til samme vognklasse (1. eller 2. klasse). Hvis du ændrer rejseplaner, kan du kan ombytte din siddepladsreservation gratis én gang.

Passagerrettigheder:
Ved forventet forsinkelse på mindst 20 minutter på bestemmelsesstedet kan du også med billetter til en bestemt afgang
- fortsætte rejsen med første mulige afgang på samme strækning eller via en anden strækning eller
- fortsætte rejsen senere, hvis det derved er muligt at nå mindre forsinket frem til bestemmelsesstationen, eller
- benytte et andet tog, hvortil der ikke kræves reservation.
Se mere under Almindelige forretningsbetingelser

Billigrejse, Billigrejse Europa, Billigrejse IC Bus (tilsendt pr. post)

Har du bestilt din Billigrejse-billet online eller på mobilen, men fået den tilsendt pr. post? Så kan du anvende vores onlineformular, hvis du vil ombytte eller afbestille den. Udfyld formularen, og send den sammen med billetterne til den adresse, der er anført på formularen, eller tag det hele med ind i et DB-Reisezentrum (DB-rejsecenter). Hvis din billet omfatter produkter, som kræver reservation, såsom siddeplads (f.eks. IC Bus), skal den tilsvarende dokumentation ligeledes medsendes eller medbringes.

Du får refunderet billetprisen (minus et administrationsgebyr) i form af et tilgodebevis, som du kan indløse ved køb hos Deutsche Bahn.
Ved Billigrejse-returbilletter gælder udrejsedatoen som den 1. gyldighedsdag.

Gebyrer mv.:

 • Billigrejse-billetter
  - indtil 1 dag før 1. gyldighedsdag: Kan afbestilles mod et gebyr på 10 euro; du får et tilgodebevis
  - fra 1. gyldighedsdag: Kan ikke længere afbestilles
 • Billigrejse Europa-billetter
  - indtil 1 dag før 1. gyldighedsdag: Kan afbestilles mod et gebyr på 10 euro; du får et tilgodebevis
  - fra 1. gyldighedsdag: Kan ikke længere afbestilles
 • Billigrejse IC Bus- og Billigrejse Europa IC Bus-billetter
  - indtil 1 dag før 1. gyldighedsdag: Kan afbestilles mod et gebyr på 10 euro; du får et tilgodebevis
  - fra 1. gyldighedsdag: Kan ikke længere afbestilles

Forsendelsesomkostninger refunderes ikke.

Vejledning:
Afbestilling af billet tilsendt pr. post - sådan gør du (på engelsk)
Vejledning: Sådan indløser du dit tilgodebevis (på engelsk)

Bemærk vedrørende siddepladsreservation:
Hvis du har en siddepladsreservation, er den knyttet til din billet. Hvis du afbestiller din billet, afbestilles siddepladsreservationen også.
Vær opmærksom på, at billetten og siddepladsreservationen skal gælde til samme vognklasse (1. eller 2. klasse). Hvis du ændrer rejseplaner, kan du kan ombytte din siddepladsreservation gratis én gang.

Passagerrettigheder:
Ved forventet forsinkelse på mindst 20 minutter på bestemmelsesstedet kan du også med billetter til en bestemt afgang
- fortsætte rejsen med første mulige afgang på samme strækning eller via en anden strækning eller
- fortsætte rejsen senere, hvis det derved er muligt at nå mindre forsinket frem til bestemmelsesstationen, eller
- benytte et andet tog, hvortil der ikke kræves reservation.
Se mere under Almindelige forretningsbetingelser

Billigrejse, Billigrejse Europa, Billigrejse IC Bus (købt i et DB-Reisezentrum (DB-rejsecenter) eller i et DB-agentur eller pr. telefon)

Har du bestilt din billet i en billetautomat, via den telefoniske rejseservice, i et DB-Reisezentrum (DB-rejsecenter) eller i et DB-agentur? Så tag dine billetter med til et DB-Reisezentrum (DB-rejsecenter), hvis du vil afbestille dem.

Hvis din bestilling indeholder produkter, som kræver reservation (f.eks. IC-Bus Nürnberg-Prag), skal du ud over billetten også medbringe den tilhørende siddepladsreservation.

Billigrejse gruppe

Du kan mod et gebyr på 36 euro afbestille Billigrejse Gruppe-billetter indtil 7 dage før rejsen - uanset hvor du har bestilt.

Ændring til et mindre antal deltagere eller ombytning til en anden gruppebillet er mulig, indtil 7 dage før rejsen påbegyndes, hvis du bestiller billetten på dit lokale DB-salgssted eller pr. telefon. Det koster et gebyr på 19 euro pr. ekspedition, uanset hvor mange færre deltagere der er tale om.

Ændring til et mindre antal deltagere eller ombytning er ikke mulig ved onlinebestilling.

Mere om Billigrejse gruppe

Fleksible billetter (bestilt online eller på mobilen)

Du kan ombytte eller afbestille din fleksible billet (med/uden BahnCard-rabat) online eller i appen DB Navigator , hvis du har bestilt den på bahn.de eller i appen.

Du får billettens pris minus et eventuelt gebyr tilbageført på det betalingsmiddel, du har brugt ved bestillingen.

Gebyrer mv.:

 • før 1. gyldighedsdag: Kan ombyttes eller afbestilles gratis
 • fra 1. gyldighedsdag:
  - Fleksible billetter i fjerntrafikken (ICE, IC/EC, IC Bus) kan ombyttes eller afbestilles mod et gebyr på 19 euro
  - Fleksible billetter i nærtrafikken (DB Regio, trafikselskaber, NE/SEE) kan ombyttes eller afbestilles mod et gebyr på 17,50 euro

  Hvis en del af rejsen foretages med fjerntog, opkræver vi et gebyr på 19 euro.
 • Du kan bede om at få refunderet fleksible billetter inden for følgende frister:
  - i national trafik indtil 6 måneder efter gyldighedsperiodens udløb
  - i international trafik senest 1 måned efter gyldighedsperiodens udløb

  Gyldighedsperioden står på billetten.

Forsendelsesomkostninger refunderes ikke.

Vejledning:
Afbestilling af billet - sådan gør du (på engelsk)
Ombytning af billet - sådan gør du (på engelsk)

Bemærk vedrørende siddepladsreservation:
Hvis du har en siddepladsreservation, er den knyttet til din billet. Hvis du afbestiller din billet, afbestilles siddepladsreservationen også.
Vær opmærksom på, at billetten og siddepladsreservationen skal gælde til samme vognklasse (1. eller 2. klasse). Hvis du ændrer rejseplaner, kan du kan ombytte din siddepladsreservation gratis én gang.

Har du ændret rejseplaner?
Med en fleksibel billet er du ikke bundet til en bestemt afgang: På rejsedagen tager du blot det tog, der passer dig bedst.

Fleksible billetter (tilsendt pr. post)

Har du bestilt din fleksible billet online eller på mobilen, men fået den tilsendt pr. post? Så kan du anvende vores onlineformular, hvis du vil ombytte eller afbestille den. Udfyld formularen, og send den sammen med billetterne til den adresse, der er anført på formularen, eller tag det hele med ind i et DB-Reisezentrum (DB-rejsecenter).

Hvis din billet omfatter produkter, som kræver reservation, såsom siddeplads (f.eks. IC Bus), skal den tilsvarende dokumentation ligeledes medsendes eller medbringes.

Gebyrer mv.:

 • før 1. gyldighedsdag: Kan ombyttes eller afbestilles gratis
 • fra 1. gyldighedsdag:
  - Fleksible billetter i fjerntrafikken (ICE, IC/EC, IC Bus) kan ombyttes eller afbestilles mod et gebyr på 19 euro
  - Fleksible billetter i nærtrafikken (DB Regio, trafikselskaber, NE/SEE) kan ombyttes eller afbestilles mod et gebyr på 17,50 euro

  Hvis en del af rejsen foretages med fjerntog, opkræver vi et gebyr på 19 euro.
 • Du kan bede om at få refunderet fleksible billetter inden for følgende frister:
  - i national trafik indtil 6 måneder efter gyldighedsperiodens udløb
  - i international trafik senest 1 måned efter gyldighedsperiodens udløb

  Gyldighedsperioden står på billetten.

Vejledning:
Afbestilling af billet tilsendt pr. post - sådan gør du (på engelsk)

Bemærk vedrørende siddepladsreservation:
Hvis du har en siddepladsreservation, er den knyttet til din billet. Hvis du afbestiller din billet, afbestilles siddepladsreservationen også.
Vær opmærksom på, at billetten og siddepladsreservationen skal gælde til samme vognklasse (1. eller 2. klasse). Hvis du ændrer rejseplaner, kan du kan ombytte din siddepladsreservation gratis én gang.

Har du ændret rejseplaner?
Med en fleksibel billet er du ikke bundet til en bestemt afgang: På rejsedagen tager du blot det tog, der passer dig bedst.

Fleksible billetter (købt i et DB-Reisezentrum (DB-rejsecenter) eller i et DB-agentur eller pr. telefon)

Har du bestilt din billet i en billetautomat, via den telefoniske rejseservice, i et DB-Reisezentrum (DB-rejsecenter) eller i et DB-agentur? Så tag dine billetter med til et DB-Reisezentrum (DB-rejsecenter), hvis du vil ombytte eller afbestille dem.

Hvis din bestilling indeholder produkter, som kræver reservation (f.eks. IC-Bus Nürnberg-Prag), skal du ud over billetten også medbringe den tilhørende siddepladsreservation.

Du kan bede om at få refunderet fleksible billetter inden for følgende frister:
- i national trafik indtil 6 måneder efter gyldighedsperiodens udløb
- i international trafik senest 1 måned efter gyldighedsperiodens udløb

Gyldighedsperioden står på billetten.

Regionale dagsbilletter, Weekendbillet for Tyskland, Dagsbillet for Tyskland

Disse billetter kan ikke ombyttes eller afbestilles.

Billetter til special- og kampagnepriser

De almindelige forretningsbetingelser for de enkelte tilbud er gældende. For de fleste kampagnetilbud er ombytning og afbestilling ikke mulig.

Bemærk vedrørende gyldighedsdag:
1. gyldighedsdag er trykt på billetten.

Siddepladsreservationer

Ombooking af fjerntrafik er udelukket for alle pladser, der reserveres fra den 13. december 2020.

Siddepladsreservationer (1. og 2. klasse), som kræver betaling

 • indtil 1. gyldighedsdag: Du kan gratis ombytte din reservation én gang til en rejsedag højst 31 dage senere
 • efter 1. gyldighedsdag: Kan ikke længere ombyttes eller afbestilles*

Købt offline, ombyttet online!
For siddepladsreservationer, der er bestilt online eller på en mobiltelefon, skal du som altid anvende din ""Min Bahn""-kundekonto eller ordresøgningen.

Du kan også ombytte reservationer, som du har købt i et DB Reisezentrum eller et DB-agentur; Ombytning af din siddepladsreservation, og lad dig registrere gratis.

* Undtagelse: Reservationsbeløbet tilbagebetales, hvis du ikke kan benytte de reserverede pladser på grund af forhold, der skyldes Deutsche Bahn. Eksempler på forhold, der skyldes Deutsche Bahn, er: Din vogn blev ikke koblet på toget. De reserverede pladser fandtes ikke eller kunne ikke benyttes. De reserverede pladser kunne ikke benyttes på grund af togforsinkelse/mistet togforbindelse.

Inklusive siddepladsreservation (indgår i billetter til 1. klasse)

 • indtil 1. gyldighedsdag: Du kan gratis ombytte din reservation én gang til en rejsedag højst 31 dage senere
 • efter 1. gyldighedsdag: Kan ikke længere ombyttes eller afbestilles*

Købt offline, ombyttet online!
For siddepladsreservationer, der er bestilt online eller på en mobiltelefon, skal du som altid anvende din ""Min Bahn""-kundekonto eller ordresøgningen.

Du kan også ombytte reservationer, som du har købt i et DB Reisezentrum eller et DB-agentur; Ombytning af din siddepladsreservation, og lad dig registrere gratis.

* Undtagelse: Du modtager en fast kompensation (4,50 euro), hvis du ikke kan benytte de reserverede pladser på grund af forhold, som skyldes Deutsche Bahn. Eksempler på forhold, der skyldes Deutsche Bahn, er: Din vogn blev ikke koblet på toget. De reserverede pladser fandtes ikke eller kunne ikke benyttes. De reserverede pladser kunne ikke benyttes på grund af togforsinkelse/mistet togforbindelse.

Siddepladsreservation fra langtidsreservation (1./2. klasse)

 • Ombytning

  - indtil 1. gyldighedsdag: Du kan gratis ombytte de enkelte siddepladsreservationer i værdikuponhæftet én gang til en rejsedag højst 31 dage senere
  - efter 1. gyldighedsdag: kan ikke længere ombyttes
 • Refundering

  Refundering er også mulig, men kun for det komplette værdikuponhæfte. Dette sker ved at indlevere alle værdikuponer i et DB-Reisezentrum (DB-rejsecenter) eller et DB-agentur.

  - før 1. gyldighedsdag: gratis
  - fra 1. gyldighedsdag: mod et gebyr på 19 euro

Andre serviceydelser og tilbud

City mobil / tilslutningsrejser i forbindelse med Niedersachsen-takst

Ombytning eller afbestilling kan kun ske i kombination med ombytning eller afbestilling af billetten.

Gebyrer mv.:

Afbestilling af billet - sådan gør du (på engelsk)
Ombytning af billet - sådan gør du (på engelsk)