Vi gør alt for, at du kan rejse sikkert.
Og du gør det vigtigste: Du passer på dig selv og andre ved at vaske hænder regelmæssigt, bruge mund/næse-tildækning, holde afstand ved ind- og udstigning og overholde de gældende hygiejneregler.

Vores anbefaling: Brug corona-advarselsappen

Installer den tyske forbundsregerings corona-advarselsapp på din smartphone. Hjælp med hurtigt at opdage smittekæder, og brug din smartphone som advarselssystem.

Yderligere oplysninger (på engelsk)

Vi tilbyder dig den bedst mulige beskyttelse til din rejse i vores tog:

 • I alle tog og busser og på de fleste stationer er der krav om at bruge mundbind. Vær venligst opmærksom på de gældende bestemmelser herom i alle delstater.
 • Vores medarbejdere bruger mund/næse-tildækning i vores tog.
 • Vores medarbejdere kontrollerer aktuelt alle billetter visuelt og med scanning. Du fremviser blot din smartphone med den digitale billet i DB Navigator-appen eller din udskrevne papirbillet.
 • For pendlere i Tyskland: Med det digitale abonnement kan købet og billetkontrollen ske helt kontaktfrit.
 • Vores tog rengøres regelmæssigt. Det gælder især greb og flader i indgangsområderne og ved siddepladsen.
 • I mange tog, f.eks. i ICE/IC, har vi ud over muligheden for at vaske hænder også installeret desinfektionsmiddel-dispensere på WC'erne. Vi sørger for, at sæbe- og desinfektionsdispenserne altid er fyldt.

Bemærk: Sikkerhedsmedarbejdere kontrollerer ved stikprøver, om kravet om mundbind overholdes. Antallet af daglige fjerntrafiktog med DB-medarbejdere om bord, der fører kontrol, er blevet fordoblet pr. 1. september. Hvis en passager i gentagne tilfælde nægter at bruge mundbind, kan vedkommende blive nægtet adgang til transport, og i konfliktsituationer kan politiet blive tilkaldt. Hensynet til vores medarbejderes og passagerers sundhed har højeste prioritet for Deutsche Bahn.

 • Overalt, hvor det er teknisk muligt, åbner vi dørene automatisk i S-Bahn. På denne måde skal du ikke berøre døråbneren.
 • Meddelelser i køretøjerne og på perronerne gør dig opmærksom på, at du skal bruge alle døre til ind- og udstigning for at holde den bedst mulige afstand.

Tips til din rejse:

Før rejsen

 • Rejs, om muligt, uden for myldretiden (f.eks. fredag aften eller søndag aften).
 • I køreplanen på bahn.com og i appen DB Navigator kan du se, hvornår over halvdelen af siddepladserne forventes at være optaget. I så fald er der et orange symbol. Så kan du på forhånd overveje, om du f.eks. hellere vil reservere en siddeplads eller vælge en anden forbindelse.
 • Bestil din rejse kontaktfrit og sikkert på bahn.com eller i appen Appen DB Navigator. Vi anbefaler, at du reserverer en siddeplads ved vinduet. Ved siddepladsreservation for passagerer, der rejser alene, bliver vinduespladsen valgt automatisk, og vi holder så vidt muligt gangpladserne fri.
 • Overhold de personlige hygiejneforanstaltninger, som f.eks. regelmæssig håndvask.
 • Vær opmærksom på de gældende regler og den i hele Tyskland gældende forpligtelse til at bære mund/næse-tildækning. Bær den i tog, busser, på stationen, på perronerne og på stoppestederne. Overtrædelser medfører kørselsforbud og bøder.
 • Hold også tilstrækkelig afstand til medrejsende på perronen, og fordel jer på perronen.

Under rejsen

 • Brug alle døre til indstigning, så der ikke befinder sig for mange rejsende foran en enkelt dør.
 • Pas også på dig selv og andre i toget, og hold bedst mulig afstand.
 • Du får kontaktfri information om din rejse før og efter rejsen i appen DB Navigator.
 • I ICE/IC anbefaler vi, at du em>bruger Komfort Check-in. På den måde kan du selv stemple din billet.
 • ICE Portal tilbyder vi regelmæssigt skiftende, gratis magasiner, som du komfortabelt kan læse på din smartphone, tablet eller laptop. Her får du også DB mobil (kundemagasin) digitalt.

 • I vores gastronomi i toget i ICE/IC kan du igen tage plads i restauranten i toget. Vi tilbyder vores gæster alle måltider "to go" i engangsemballage eller pakket på forhånd. Du kan betale kontaktfrit, f.eks. med EC- og kreditkort med NFC-chip eller med din smartphone.
 • Vær opmærksom på de gældende regler og den i hele Tyskland gældende forpligtelse til at bære mund/næse-tildækning. Bær den for at bidrage til at inddæmme virussen i toget. Du kan også købe en mund/næse-tildækning i bistroen i toget for 1,50 euro (så længe lager haves). Du kan også bære et sjal eller et halstørklæde.