Formular for passagerrettigheder

Vi beklager meget, at du har oplevet problemer, fordi et tog har været forsinket eller slet ikke er ankommet. Det undskylder vi for og tilbyder dig en kompensation i henhold til vores befordringsbetingelser.

Deutsche Bahn stiller hosstående barrierefrie formular for passagerrettigheder til rådighed, så du på en enkel måde kan få din kompensation eller refundering. Du kan downloade, udfylde og derefter udskrive formularen.

Vær opmærksom på, at beskyttelse af dine personlige data ved anmeldelse af dine passagerrettigheder kun er sikret, hvis du direkte bruger den formular for passagerrettigheder, som stilles til rådighed for dig på denne side.

Formular for passagerrettigheder

Her kan du udfylde og udskrive formularen.

Send formularen til følgende adresse:

Servicecenter Fahrgastrechte
60647 Frankfurt am Main
Deutschland

Forudsætninger for berettiget krav:

 • Besiddelse af en gyldig billet til den forsinkede/udeblevne rejse på hændelsestidspunktet.
 • Der kan kun tages højde for forsinkede eller udeblevne tog fra de deltagende jernbaneselskaber.
 • Bemærk venligst, at beløb under 4 euro ikke udbetales.

Få din kompensation i tre trin:

1. trin: Udfyld formularen

Du kan først udfylde den barrierefrie PDF-formular og derefter gemme den på din computer.
Udfyld venligst oplysningerne i de nødvendige oplysningsfelter i overensstemmelse med forklaringerne, og udskriv derefter formularen.

Særlige forhold for tidsbegrænsede billetter:

 • Uge-/månedskort: Indsend dine formularer samlet (i en kuvert) straks efter, at billettens gyldighed er udløbet.

  Særlige forhold for tidsbegrænsede billetter:
 • Årskort: Indsend dine formularer samlet, så snart der foreligger mindst to (1. klasse) eller tre (2. klasse) hændelser med forsinkelser.
 • Udfyld en formular for hvert tilfælde med forsinkelse.
 • Vedlæg en kopi af din tidsbegrænsede billet ved en af formularerne.
 • Læg alle formularerne i en kuvert, og indsend dem for at få kompensation.

For at kunne bearbejde din forespørgsel skal vi bruge din adresse og, hvis du ønsker at få pengene overført, også dine bankdata.

Dine personrelaterede data indhentes, bearbejdes og anvendes kun automatiseret til afviklings- og kontrolformål mellem de deltagende virksomheder.

2. trin: Kontrollér fuldstændighed

Underskriv den udskrevne og komplet udfyldte formular, og vedlæg derefter den nødvendige dokumentation:

- for kompensation den originale billet eller en kopi af din billet/tidsbegrænsede billet
- for refundering (f.eks. ved ikke-påbegyndt eller afbrudt rejse, ved reservationer og cykelbilletter, som ikke kunne anvendes pga. forsinkelse, eller ved nødvendige udgifter til anvendelse af et andet tog, et andet transportmiddel eller overnatninger) den originale dokumentation

Det er altid originalen eller, hvis du skal bruge originalen andetsteds, en kopi af din billet, din tidsbegrænsede billet eller dit BahnCard 100, der skal vedlægges formularen for passagerrettigheder. I modsat fald er kompensation desværre ikke mulig.

Hvis der ikke er påtrykt pris på din billet, skal du også vedlægge dokumentation for udgifter (undtagelse BahnCard 100).

Dokumentation, som skal indsendes:

 • Udfyldt og underskrevet formular for passagerrettigheder
 • Original billet eller kopi af billet/tidsbegrænset billet
 • Dokumentation for udgifter, hvis der ikke er påtrykt pris på billetten (undtagelse BahnCard 100)

Øvrig original dokumentation til refundering af nødvendige udgifter i henhold til befordringsbetingelserne:

 • Billet til det alternative transportmiddel/taxikvittering (original)
 • ICE/IC/EC-skift eller billet til brug af alternativt tog med nærtrafikbillet ved forsinkelser/udeblivelse
 • Hotelregning ved nødvendig overnatning

3. trin: Indsendelse til behandling

Er alt komplet? Så kan du aflevere formularen for passagerrettigheder og de nødvendige dokumenter i en kuvert i et DB Reisezentrum eller frankere kuverten og sende den direkte til Servicecenter Fahrgastrechte, D-60647 Frankfurt/Main.

Din sag behandles inden for en måned. Du finder svar på dine spørgsmål om passagerrettigheder under Passagerrettigheder.