Passagerrettigheder: Ansøgning om kompensation

Når du ønsker at fremsætte et krav om kompensation, skal du bruge vores formular for passagerrettigheder.

Deutsche Bahn stiller en barrierefri formular for passagerrettigheder til rådighed, så du på en enkel måde kan få din kompensation eller refundering. Du kan downloade, udfylde og udskrive formularen.

Du kan også få formularen hos servicepersonalet i toget, ved DB Information eller i DB Reisezentrum (DB-rejsecenter).

4 trin til kompensation – sådan gør du:

1. Om muligt: Få bekræftet forsinkelsen

Få udleveret formularen for passagerrettigheder fra medarbejderne i toget, ved DB Information eller i DB Reisezentrum (DB-rejsecenter). Du kan også downloade formularen online her.

Hvis det er muligt, bør du få bekræftet forsinkelsen på formularen for passagerrettigheder. Som regel kan servicepersonalet i toget eller en medarbejder ved DB Information eller i DB Reisezentrum (DB-rejsecenter) gøre dette. Vær venligst opmærksom på, at servicepersonalet i toget kun kan bekræfte forsinkelser for deres eget tog fra 60 minutter på formularen for passagerrettigheder.

2. Udfyldelse af formular

Når din forsinkelse er bekræftet på formularen, skal du skrive de nødvendige oplysninger om din rejse på formularen for passagerrettigheder og bekræfte oplysningerne med din underskrift.

3. Vedlæggelse af formular og bilag

Aflever den komplet udfyldte og underskrevne formular for passagerrettigheder i et DB Reisezentrum (DB-rejsecenter), eller send den pr. post til DB Dialog, Servicecenter Fahrgastrechte, D-60647 Frankfurt am Main (vær også opmærksom på nedenstående henvisninger).

Medbring venligst følgende bilag:

  • ved kompensation den originale billet eller en kopi af din billet/tidsbegrænsede billet
  • ved refundering de originale bilag (f.eks. hvis rejsen ikke blev påbegyndt eller blev afbrudt eller ved reservationer og cykelbilletter, som ikke kunne anvendes pga. forsinkelse samt i de tilfælde, hvor du har haft udgifter til anvendelse af et andet tog, et andet transportmiddel eller overnatninger)
  • Bekræftelse af din forsinkelse

Ved afvikling gennem Servicecenter Fahrgastrechte skal du huske samtidig at oplyse din adresse, og, hvis du ønsker at få overført pengene, dine bankoplysninger. Derudover letter det sagsbehandlingen, hvis du oplyser et telefonnummer og en e-mailadresse til opklaring af eventuelle yderligere spørgsmål.

Når du afleverer den udfyldte formular for passagerrettigheder med bekræftelse af din forsinkelse og din originale billet i et DB Reisezentrum (DB-rejsecenter), får du straks din kompensation som tilgodebevis eller pengebeløb (undtaget fra omgående kompensation er tidsbegrænsede billetter).

4. Afsendelse eller aflevering

Er alt komplet? Aflever derefter den komplet udfyldte og underskrevne formular for passagerrettigheder samt de nødvendige dokumenter i et DB Reisezentrum (DB-rejsecenter), eller send den pr. post til DB Dialog, Servicecenter Fahrgastrechte, D-60647 Frankfurt am Main.

Din sag behandles inden for en måned.

Vigtige henvisninger vedrørende aflevering af formularen

Vær opmærksom på, at du i følgende tilfælde kun kan afvikle din kompensation via Servicecenter Fahrgastrechte:

  • Du har ikke fået nogen bekræftelse af din forsinkelse på en formular for passagerrettigheder
  • Du ønsker kun at aflevere en kopi af din billet
  • Du har en tidsbegrænset billet (f.eks. tidsbegrænset billet til bestemt strækning, BahnCard 100, dagsbillet for Tyskland eller regional dagsbillet)
  • Du har billetter til trafik, der krydser en landegrænse, eller til udenlandske strækninger, der er købt ved DB (det er altid det jernbaneselskab, som har udleveret billetterne, der er ansvarligt for bearbejdningen af kompensation for billetter, som ikke er udleveret af DB)
  • Du ønsker at ansøge om refundering af nødvendige udgifter pga. en forsinkelse

Henvisninger vedrørende mobilbillet eller IC Bus-billet

Mobilbillet

Ved kompensation/refundering i forbindelse med en mobilbillet skal du sammen med formularen for passagerrettigheder vedlægge den bestillingsbekræftelse, som du har modtaget via e-mail. Alternativt kan du også sammen med formularen for passagerrettigheder vedlægge den onlinebillet, som du har modtaget via e-mail (angiv i så fald, at der er tale om en mobilbillet).

Hvis du ikke længere har onlinebilletten til rådighed, kan du rekvirere billetten op til 6 måneder efter bestillingen.
Ved kompensation/refundering i forbindelse med en mobilbillet skal du sammen med formularen for passagerrettigheder vedlægge den bestillingsbekræftelse, som du har modtaget via e-mail. Alternativt kan du også sammen med formularen for passagerrettigheder vedlægge den onlinebillet, som du har modtaget via e-mail (angiv i så fald, at der er tale om en mobilbillet).

Hvis du ikke længere har onlinebilletten til rådighed, kan du rekvirere billetten op til 6 måneder efter bestillingen.

IC Bus-billet

Formularen for passagerrettigheder udleveres også i IC Bus. Bekræftelsen af IC Bussens forsinkelse foretages af buschaufføren eller af check-in-personalet i den forsinkede IC Bus.

  • Kompensation i DB Reisezentrum (DB-rejsecenter): Kun i tilfælde af bekræftede formularer for passagerrettigheder med udgangspunkt i en ren busbillet (uden forudgående/efterfølgende forbindelse med tog) og kun i tilfælde af busbilletter i DB-indenrigstrafik.
  • Kompensation fra Servicecenter Fahrgastrechte: I tilfælde af ubekræftede formularer for passagerrettigheder, hvis der foreligger en billet med forudgående/efterfølgende forbindelse med tog, eller hvis der foreligger en billet i grænseoverskridende trafik.

Modregning af tilgodebeviset på internettet eller i DB-automat

Tilgodebeviser med et alfanumerisk tilgodebevis-nummer med 7 tegn kan indløses direkte ved bestilling på internettet. Derudover er det naturligvis også muligt at få modregnet dit tilgodebevis ved DB-billetautomater i forbindelse med køb af DB-billetter.