Betingelser for brug

Dette er betingelserne for anvendelse for alle websider, der bestyres af DB Vertrieb GmbH, særligt www.bahn.com

Generelt

Denne websides operatør er DB Vertrieb GmbH, Stephensonstraße 1, 60326 Frankfurt.

Når du bruger denne webside, erklærer du dig indforstået med disse betingelser for anvendelse. Disse betingelser for anvendelse gælder også, hvis du anvender denne webside eller områder heraf gennem andre websider.

Indhold

Indholdene i denne webside udarbejdes med størst mulig omhyggelighed. DB Vertrieb GmbH bærer dog intet ansvar for rigtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af de leverede indhold.

Disponibilitet

DB Vertrieb GmbH bestræber sig på at tilbyde tjenester, der så vidt muligt kan hentes uden afbrydelser. På trods af størst mulig omhyggelighed kan nedetider dog ikke udelukkes. DB Vertrieb GmbH forbeholder sig ret til til enhver tid at ændre på eller indstille sit tilbud. DB Vertrieb GmbH bærer intet ansvar for afbrydelser eller andre forstyrrelser.

Tilladt brug

Denne webside må udelukkende anvendes til følgende formål: (1.) Fremvisning af denne webside, (2.) Kontrol af informationer om ankomst- og afgangstider, (3.) Udførelse af retmæssige bestillinger og reservationer og (4.) Anvendelse af yderligere funktioner, der stilles til rådighed på denne webside.

Enhver anden brug af denne webside uden forudgående skriftlig tilladelse fra DB Vertrieb GmbH er forbudt.

Kopiering, bearbejdning, distribution, offentlig gengivelse eller enhver anden form for brug af indholdene i denne webside til erhvervsmæssige formål er forbudt. Derudover er det forbudt at anvende automatiserede systemer eller automatiseret software til ekstraktion af indhold fra denne webside. Det er også forbudt at skaffe sig adgang til indholdene på denne webside på anden vis end gennem websidens brugergrænseflade.

Enhver foranstaltning, der kan virke forstyrrende på websidens funktion, skal undlades. Hertil hører også foranstaltninger, der kan medføre overdreven eller urimelig belastning af websidens infrastruktur.

Uagtet kravet om andre rettigheder forbeholder DB Vertrieb GmbH sig ret til til enhver tid at spærre denne webside, hvis disse beringelser for anvendelse krænkes.

Immateriel ejendom

Alle ophavs-, særligt database-, mærke-, design- og andre rettigheder til beskyttelse af immateriel ejendom (også arrangement og fremvisning af websiden) tilhører DB Vertrieb GmbH eller dennes licensgivere. Uden forådgående skriftlig tilladelse må du hverken helt eller delvist kopiere, bearbejde, distibuere, offentligt gengive eller på anden måde gøre brug af websidens indhold eller den underliggende softwarekode.

Links til andre websider

Denne webside kan indeholde links til websider fra tredjeparter. DB Vertrieb GmbH har ved den oprindelige forbindelse ganske vist kontrolleret det fremmede indhold med henblik på, om det kan afstedkomme en mulig civilretlig eller strafferetlig ansvarlighed. DB Vertrieb GmbH kontrollerer imidlertid ikke indholdene løbende med henblik på ændringer. DB Vertrieb GmbH bærer derfor intet ansvar for indhold i fremmede websider, og DB Vertrieb GmbH overtager ikke disse websider og deres indhold. Hvis DB Vertrieb GmbH konstaterer eller af andre gøres opmærksom på, at det konkrete indhold, som DB Vertrieb GmbH har leveret et link til, afstedkommer en civil- eller strafferetlig ansvarlighed, sletter DB Vertrieb GmbH linket.