Interrail Pass: Priser og betingelser

Betingelser

Rejsende:
Rejsende med bopæl i Europa, Tyrkiet og Rusland kan bestille et Interrail Pass.

Bestil et Eurail Pass, hvis du ikke kommer fra Europa, Rusland eller Tyrkiet.

Passet kan ikke overdrages til andre personer.
Gyldighed:
Interrail Global Pass:
- 5 frit valgbare rejsedage inden for 15 dage
- 7, 10 eller 15 rejsedage kan frit vælges inden for 1 måned
- 15 eller 22 rejsedage i træk
- 1 måned fra en vilkårlig dag

Interrail One Country Pass:
- 3, 4, 6 eller 8 frit valgbare rejsedage inden for en måned
Forsalg:
Du kan tidligst bestille Interrail-Pas 11 måneder før starten på din rejse.
Interrail i bopælslandet:
Interrail Global Pass:
Interrail Global Pass indeholder 2 rejser i bopælslandet. Den ene af disse rejser er til din rejse til udlandet og den anden til din rejse tilbage til bopælslandet.

Interrail One Country Pass:
Du kan ikke rejse med Interrail One Country Pass i dit bopælsland.
Ombytning eller refundering:
Ombytning før 1. gyldighedsdag:
Gratis

Refundering før 1. gyldighedsdag:
Mulig mod et gebyr på 15 %

Ombytning eller refundering fra 1. gyldighedsdag:
Ikke længere muligt
Yderligere reservationer:
Reservationer er påkrævet til mange europæiske højhastighedstog og til alle nattog. Dvs. at du også skal foretage en reservation for at kunne køre med i det pågældende tog. Du bør bestille reservationen i forvejen. Reservationsgebyrer er ikke omfattet af Interrail Pass og påløber yderligere.
Anvisninger vedrørende rejser med Interrail:
Du skal skrive dit navn samt din fødselsdato, bopælsland og nummeret på dit pas i Interrail Passet. Passet, som er angivet i Interrail Pass, skal fremvises i toget.