High speed passenger train on railroad track in motion

Reizigersrechten in het nationale en internationale verkeer

Overzicht van de belangrijkste regelingen

Sinds de inwerkingtreding van de Europese Verordening (EG) 1371/2007 over de rechten en plichten van reizigers in het treinverkeer op 3 december 2009 gelden er uniforme reizigersrechten in het treinverkeer in Duitsland en Europa. Reizigers krijgen hierdoor dezelfde rechten bij alle spoorwegmaatschappijen en in alle treinen, onafhankelijk van de vraag welke spoorwegmaatschappij voor deze treinen verantwoordelijk is.

Op de volgende pagina's vindt u informatie over uw aanspraak op vergoeding in geval van vertragingen, gemiste aansluitingen of uitgevallen treinen.

Uw rechten als reiziger in onze treinen

Reizigersrechten: schadevergoeding aanvragen