Trein op het station

Overzicht van de belangrijkste regelingen voor reizigers

Vertragingen - uitvallen van treinen - gemiste aansluitingen

Deze reizigersrechten gelden alleen voor treinreizigers. Onder treinen vallen alle treinen van de S-Bahn (stadstrein) tot en met de ICE. U-Bahnen (metro) en trams vallen hier niet onder. Daarnaast gelden de reizigersrechten ook voor de IC Bus van DB Fernverkehr AG. Voor ritten met lokale vervoersmaatschappijen en in het geldigheidsgebied van deelstaattarieven gelden mogelijk andere regelingen.

Bij de reizigersrechten gaat het om beperkte vorderingen op basis van vertraging of uitval van treinen. Het tijdig bereiken van een afspraak maakt geen deel uit van het vervoerscontract. De aan het vervoer deelnemende en op www.bahn.de/fahrgastrechte of www.fahrgastrechte.info vermelde spoorwegmaatschappijen zijn gezamenlijk aansprakelijk voor vorderingen, restituties en onkostenvergoedingen op basis van reizigersrechten, voor zover voor de vervoersprestatie slechts één vervoerscontract werd afgesloten.

Overzicht van uw rechten als treinreiziger

Vanaf 60 minuten vertraging op het bestemmingsstation van uw ticket ontvangt u een schadevergoeding van 25% van de ticketprijs voor een enkele reis. Vanaf 120 minuten 50%. Bij retourtickets wordt de schadevergoeding berekend op basis van de helft van de ticketprijs.

Voor tijdtickets (bijv. week- of maandtickets) geldt een vast bedrag voor elke vertraging vanaf 60 minuten:
o In het lokaal vervoer: EUR 1,50 (2e klas), EUR 2,25 (1e klas)
o In het langeafstandsverkeer: EUR 5,- (2e klas), EUR 7,50 (1e klas)
o BahnCard100: EUR 10,- (2e klas), EUR 15,- (1e klas)
In totaal wordt maximaal 25% van de tijdticketprijs vergoed.

Schadevergoedingen lager dan EUR 4,- worden niet uitbetaald. Daarom kunt u schadevergoedingsaanspraken bij tijdtickets in het lokale vervoer (bijv. het regionale dagticket (Duitse naam: Länder-Ticket), weekendticket voor Duitsland (Duitse naam: Schönes-Wochenende-Ticket)) het best opsparen en in één keer indienen.

Meer over schadevergoedingen

Bij een verwachte vertraging van minstens 20 minuten op het bestemmingsstation van uw ticket kunt u:

bij de eerstvolgende gelegenheid of op een later tijdstip de rit op hetzelfde of een ander traject voortzetten en daarbij ook

gebruikmaken van andere treinen zonder reserveringsplicht (een eventueel vereist ticket of toeslag betaalt u vooruit en krijgt u later gerestitueerd). Dit geldt niet voor tickets met veel korting, bijv. het regionale ticket (Duitse naam: Länder-Ticket) of het weekendticket voor Duitsland (Duitse naam: Schönes-Wochenende-Ticket).

Bij een verwachte vertraging van meer dan 60 minuten op het bestemmingsstation van uw ticket kunt u:

afzien van de reis en de ticketkosten laten vergoeden of

de reis stopzetten en het aandeel van de ticketprijs voor het niet gebruikte traject laten vergoeden of

de reis stopzetten indien deze zinloos is geworden en terugkeren naar het vertrekstation en de ticketprijs laten vergoeden.

Meer over restitutie

Als de vervoersmaatschappij een ander vervoersmiddel voor u heeft geregeld, heeft dit middel voorrang op een vergoeding voor door u zelf georganiseerde alternatieven.

Bij een aankomsttijd volgens de dienstregeling tussen 0.00 en 5.00 uur en een verwachte vertraging van minstens 60 minuten op het bestemmingsstation van uw ticket worden de kosten voor een ander vervoersmiddel vergoed tot een maximum van EUR 80,- indien de spoorwegmaatschappij zelf geen ander vervoersmiddel ter beschikking heeft gesteld en u om redenen die voor de spoorwegmaatschappij zijn na te gaan geen contact hebt kunnen opnemen met deze maatschappij (contactopname ter plaatse met het verkoop- of informatiepunt of het personeel van de gebruikte trein was niet mogelijk).

Dit geldt ook bij het uitvallen van een trein als dit volgens de dienstregeling de laatste verbinding van de dag is en het bestemmingsstation zonder gebruik te maken van een ander vervoersmiddel niet meer vóór 24.00 uur kon worden bereikt.

Dit geldt ook als de spoorwegmaatschappij voor een overnachtingsmogelijkheid moet zorgen en een voortzetting van de reis met een ander vervoersmiddel goedkoper is.

Als de vervoersmaatschappij een overnachtingsmogelijkheid voor u heeft geregeld, heeft dit voorrang op een vergoeding voor door u zelf georganiseerde alternatieven.

Als door het uitvallen van een trein of een vertraging een overnachting vereist is of een voorzetting van de reis op dezelfde dag niet meer redelijk is, dan worden passende overnachtingkosten vergoed indien de spoorwegmaatschappij geen overnachtingsmogelijkheid ter beschikking stelt en u om redenen die voor de spoorwegmaatschappij zijn na te gaan geen contact hebt kunnen opnemen met deze maatschappij (contactopname ter plaatse met het verkoop- of informatiepunt of het personeel van de gebruikte trein was niet mogelijk).

Bij grensoverschrijdende reizen kunt u bij een internationaal ticket aanspraak maken op de volgende vergoedingen. Voor zover u het ticket bij een verkooppunt van Deutsche Bahn hebt aangeschaft, is het Servicecenter Fahrgastrechte (servicecentrum voor reizigersrechten) verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling (zie onder voor het adres).

De regelingen van Deutsche Bahn in het kort:

De schadeloosstelling van tickets wordt afgehandeld door de spoorwegmaatschappij waar de tickets zijn aangeschaft. Deutsche Bahn vergoedt dus grensoverschrijdende tickets of tickets voor buitenlandse trajecten die door Deutsche Bahn zijn verstrekt. Een verzoek tot schadeloosstelling moet u indienen bij de spoorwegmaatschappij waar u uw ticket hebt aangeschaft. In dat geval kunt u uw verzoek tot schadeloosstelling rechtstreeks aan de desbetreffende vervoerder sturen. Hier ontvangt u meer informatie of, en in welke mate, u een vergoeding ontvangt voor vertragingen.

Reizigers met een doorgaand internationaal ticket ontvangen vanaf een vertraging van 60 minuten op het bestemmingsstation een vergoeding van 25% van de ticketprijs voor een enkele reis.

Reizigers met een doorgaand internationaal ticket ontvangen vanaf een vertraging van 120 minuten op het bestemmingsstation een vergoeding van 50% van de ticketprijs voor een enkele reis.

Bij retourtickets wordt de schadevergoeding berekend op basis van de helft van de ticketprijs.

Deze schadevergoeding kunt u ontvangen in de vorm van een tegoedbon of een contante uitbetaling. De tegoedbon is een jaar geldig en wordt verrekend bij uw eerstvolgende reis.

Vergoedingen kleiner dan EUR 4,- worden niet uitbetaald.

Voor de alleen in Duitsland geldige pas German Rail Pass ontvangt u per vertraging een vaste vergoeding van EUR 5,- in de 2e klas en EUR 7,50 in de 1e klas, mits er sprake was van minimaal 3 vertragingen op de plaats van bestemming van minstens 60 minuten.

Voor de alleen in Duitsland geldige pas Interrail Germany Pass (Interrail One Country Pass voor Duitsland) ontvangt u per vertraging een vaste vergoeding van EUR 10,- (1e en 2e klas) mits er sprake was van minimaal 2 vertragingen op de plaats van bestemming van minstens 60 minuten.

Voor de internationale passen Interrail Global Pass en Eurail Global/Select/Regional Pass gelden speciale regelingen. Uw aanspraak kunt u per post indienen bij:
EURAIL Group G.I.E., postbus 2112, 3500 GC Utrecht, Nederland
of online op: www.eurailgroup.com/compensation

Schadevergoedingen voor de InterRail One Country-passen dient u in bij de vervoerder die het spoornet exploiteert waarvoor de passen gelden. Hier ontvangt u meer informatie of, en in welke mate, u een vergoeding ontvangt voor vertragingen.

Als u het niet eens bent met beslissingen in het kader van reizigersrechten, dan kunt u beroep aantekenen bij de instantie die de beslissing heeft genomen.

Algemene klachten met betrekking tot DB Fernverkehr stuurt u aan de klantenservice:
DB Fernverkehr AG
Kundendialog
Postfach 10 06 13
96058 Bamberg, Duitsland

Algemene klachten met betrekking tot DB Regio stuurt u aan de klantenservice:
DB Regio AG
Kundendialog
Postfach 10 06 07
96058 Bamberg, Duitsland

Overige contactmogelijkheden: www.bahn.com/contact

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is afgehandeld, neem dan contact op met de arbritage-instantie voor het openbaar vervoer:

Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V. (söp), Fasanenstraße 81, 10623 Berlijn, Duitsland, e-mail: kontakt@soep-online.de, www.soep-online.de, tel.: +49 (0)30 644 99 33-0, fax: +49 (0)30 644 99 33- 10

Nationale handhavingsinstanties voor reizigersrechten zijn de inspectiediensten voor spoorwegen van de deelstaten en de federale dienst voor spoorwegen:
Eisenbahn-Bundesamt
Durchsetzungsstelle für Fahrgastrechte
Heinemannstr. 6
53175 Bonn, Duitsland
tel.: +49 (0)228 30795-400
e-mail: fahrgastrechte@eba.bund.de, www.eba.bund.de

Meer adressen van arbitrage-instanties voor reizigersrechten vindt u op www.bahn.de/fahrgastrechte, www.fahrgastrechte.info of www.busse-bahnen.de.


Versie: maart 2016

De volledige Duitse tekst vindt u op www.bahn.de/fahrgastrechte of www.fahrgastrechte.info