Verklaring gegevensbescherming (bahn.de/bahn.com)

Onze website kan in principe zonder opgave van persoonsgegevens worden gebruikt. Wanneer u echter via onze website gebruik wilt maken van speciale diensten of een reis wilt boeken, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er voor deze verwerking geen wettelijke grondslag bestaat (bijv. de sluiting van een overeenkomst), vragen we u om hiervoor toestemming te verlenen.

In deze verklaring vermelden we welke gegevens we van u verzamelen, hoe we deze gebruiken en hoe u bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens kunt maken.

Als u bahn.de/bahn.com gebruikt, zijn DB Vertrieb GmbH, DB Fernverkehr AG en DB Regio AG samen verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Deze hebben in een overeenkomst vastgelegd wie van hen aan welke verplichtingen uit hoofde van de gegevensbeschermingsregels voldoet. De essentie van deze overeenkomst staat in deze privacyverklaring.

Voor vragen of opmerkingen over gegevensbescherming neemt u contact op met een van de genoemde verantwoordelijken:

DB Vertrieb GmbH
Europa-Allee 78- 84
60486 Frankfurt
E-mail: p.d-datenschutz@deutschebahn.com

DB Fernverkehr AG
Europa-Allee 78- 84
60486 Frankfurt
E-mail: fv-datenschutz@deutschebahn.com

DB Regio AG
Europa-Allee 70-76
60486 Frankfurt
E-mail: datenschutz.regio@deutschebahn.com

De aangewezen functionaris voor gegevensbescherming voor alle drie de bovengenoemde verantwoordelijke partijen is mevrouw Dr. Marein Müller. 

De bovengenoemde bedrijven zijn samen verantwoordelijk voor de verwerking van verschillende gegevens in verband met de aankoop van een ticket of andere diensten die we op bahn.de/bahn.com ter beschikking stellen. Zij hebben in een overeenkomst vastgelegd wie van hen welke taken bij de gezamenlijke verwerking uitvoert en met welke doeleinden zij dit doen, hoe de verwerking wordt georganiseerd en wie welke plichten uit hoofde van de AVG vervult, met name de informatieplichten. De essentie van deze overeenkomst wordt hieronder vermeld.

DB Vertrieb GmbH, DB Fernverkehr AG en DB Regio AG zijn samen verantwoordelijk voor de volgende doeleinden: 

 • Websites en apps gebruiken om producten en diensten te verkopen en informatie te verstrekken voor marketingcommunicatie
 • Processen in de trein (bijv. kaartverkoop en controle, achteraf ophalen van de ritprijs)
 • Verwerking en betaling van goodwill en vergoedingen (bijv. bij storingen, onvoorziene gebeurtenissen)
 • Implementatie van de rechten van betrokkenen, klachtenbeheer, servicekwesties en klantdialoog

Wij verwerken uw gegevens uitsluitend voor bepaalde doeleinden. Deze kunnen voortvloeien uit technische noodzakelijkheden, contractuele vereisten of uitdrukkelijke wensen van de gebruikers.

Om technische redenen moeten bij een bezoek aan bahn.de/bahn.com bepaalde gegevens worden verzameld en opgeslagen, zoals de datum en de duur van het bezoek, de gebruikte webpagina’s, de identificatiegegevens van de gebruikte browser en het besturingssysteem en de website van waaruit u ons bezoekt.

Om een overeenkomst na te komen, hebben we bepaalde persoonsgegevens van u nodig. We hebben deze gegevens nodig om tickets te boeken, betalingen te verwerken, bij verzending per post de zending naar het genoemde adres te sturen en evt. annuleringen en restituties uit te voeren.

In dit geval dient de overeenkomst overeenkomstig artikel 6 lid 1 onder b) van de AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Artikel 6 lid 1 onder b) van de AVG geldt ook voor de verwerking van gegevens die noodzakelijk is om vóór sluiting van de overeenkomst maatregelen te kunnen nemen, bijv. bij aanvragen in verband met onze producten en diensten.

Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming aan u vragen (bijv. als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief), dient deze overeenkomstig artikel 6 lid 1 onder a) van de AVG als rechtsgrondslag.

Wanneer onze onderneming persoonsgegevens moet verzamelen om aan een wettelijke plicht te voldoen, bijvoorbeeld het nakomen van belastingplichten, dan is de verwerking gebaseerd op artikel 6 lid 1 onder c) van de AVG.

Wij willen u op basis van vroeger en actueel gebruik van bahn.de/bahn.com gepersonaliseerde inhoud aanbieden om ons aanbod voor u aantrekkelijker te maken. Hiervoor slaan we gebruiksgegevens uit het onlinegedeelte gepseudonimiseerd op en analyseren we deze. Als u daarna nog een ticket boekt, kunnen wij dan speciale voordelen, zoals kortingen en gratis zitplaatsreserveringen aanbieden. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 onder f) van de AVG.

Ook willen wij met u als klant contact houden en u informatie en aanbiedingen toesturen, waarvan we denken dat deze bij uw reisbehoeften en interesses passen. Voor dit doel verwerken we op basis van artikel 6 lid 1 onder f) van de AVG (ook met hulp van dienstverleners) uw gegevens om informatie en aanbiedingen naar u te sturen. We gebruiken uw contactgegevens (naam, adres en e-mailadres die we op basis van onze zakelijke overeenkomst met u hebben ontvangen) voor reclame per post en voor vergelijkbare goederen en diensten per e-mail, in het bijzonder marktonderzoek, mits u geen bezwaar maakt tegen dit gebruik.

Tegen het gebruik van uw gegevens voor deze reclamedoeleinden kunt u op elk moment met toekomstige werking bezwaar maken. Uw bezwaar kunt u per e-mail naar p.d-datenschutz@deutschebahn.com sturen (zogenaamde Werbewiderspruch).

Hieronder wordt nader toegelicht welke gegevens er kunnen worden verwerkt bij het boeken van tickets via bahn.de/bahn.com. Informatie over verdere gegevensverwerking, bijvoorbeeld wanneer u onze pagina’s op sociale netwerken bezoekt, vindt u op: www.db-vertrieb.com/datenschutz.

Dit betreft in detail:

 • Digitale tickets boeken
  Bij het boeken van digitale tickets worden de adresgegevens, de achternaam en de voornaam en het e-mailadres verzameld. Bij het boeken van internationale tickets via international-bahn.de en een aantal regionale aanbiedingen wordt ook de geboortedatum verzameld, voor zover noodzakelijk. Bij de controle in de trein verschijnen op het controletoestel (mobiel apparaat) de gegevens die op het ticket staan vermeld (voor- en achternaam).
 • Betaalgegevens op bahn.de/bahn.com
  DB Vertrieb GmbH is verantwoordelijk voor de veilige verwerking van door u geïnitieerde betalingen en maakt gebruik van de volgende betaaldiensten waaraan de vereiste betaalgegevens (bedrag, boekingsreferentie, boekingsbeschrijving, betaler) worden doorgegeven. 

  Betaling met creditcard

  De betaaldienst die creditcardbetalingen voor ons verwerkt, is PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland. Hoe PAYONE uw gegevens verwerkt, leest u in de privacyverklaring van PAYONE: https://www.payone.com/dsgvo/. Uw creditcardgegevens worden rechtstreeks verwerkt bij de betaaldienst en ook de veiligheidsmaatregelen van de verstrekker van uw creditcard, zoals 3D Secure en een sterke klantauthenticatie, worden direct bij de betaaldienst toegepast. Wij hebben geen toegang tot uw volledige creditcardgegevens en slaan alleen een referentie op in de vorm van een verkort creditcardnummer, zodat u het kunt herkennen. Om fraude te voorkomen, verwerkt een dienstverlener de betaalgegevens samen met een vingerafdruk van uw apparaat of browser. Dit is voor uw en onze bescherming om te voorkomen dat uw betaalmiddel wordt misbruikt voor betalingen bij bahn.de/bahn.com. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 onder f) van de AVG.

  Betaling met PayPal
  Als u met PayPal betaalt, worden uw betaalgegevens voor het verwerken van de betaling doorgegeven aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxemburg. Lees voor meer informatie over gegevensbescherming de privacyverklaring van PayPal (https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full).

  Betaling met giropay
  Als u met giropay betaalt, worden uw betaalgegevens voor het verwerken van de betaling doorgegeven aan paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van paydirekt (https://www.paydirekt.de/agb/index.html).

 • BahnCard boeken
  Bij het aanschaffen van een BahnCard worden contact- en identificatiegegevens (bijv. geboortedatum) verzameld. Meer informatie over gegevensverwerking in verband met de BahnCard vindt u op: www.db-vertrieb.com/datenschutz
 • Vraag over uw boeking op bahn.de/bahn.com
  Als u ons een vraag over uw boeking stuurt via het contactformulier op onze website, worden de gegevens uit het formulier, inclusief de door u opgegeven contactgegevens, door ons verwerkt ten behoeve van de verwerking van uw vraag en eventuele vervolgvragen op basis van artikel 6 lid 1 onder b) van de AVG.
 • Online abonnementen bestellen
  DB Vertrieb GmbH is verantwoordelijk bij de bestelling van een abonnement en verwerkt de noodzakelijke contact- en betaalgegevens. Afhankelijk van de aanbieding kunnen er ook identificatiegegevens, zoals geboortedatum of pasfoto, vereist zijn.
 • Aanmelding voor de nieuwsbrief
  Als u zich voor een nieuwsbrief van ons aanmeldt, dient het e-mailadres verplicht te worden vermeld.

  Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij het IP-adres van uw eindapparaat op dat door de internetaanbieder is toegekend op het moment van aanmelding evenals de datum en het tijdstip van de aanmelding. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (eventueel) misbruik van het e-mailadres van een betrokken persoon op een later tijdstip te kunnen onderzoeken en heeft daarom tot doel ons rechtszekerheid te geven. Om inhoud aan te kunnen bieden die aantrekkelijk en relevant voor u is, volgen wij aan de hand van individuele links die u aanklikt, in welke inhoud van de bahn.de-nieuwsbrief u geïnteresseerd bent.

  Uw e-mailadres kan in dit geval door ons voor reclamedoeleinden worden gebruikt. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 onder a) van de AVG. U kunt zich op elk moment voor de nieuwsbrief afmelden via p.d-datenschutz@deutschebahn.com of door op de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief te klikken. Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, worden uw gegevens alleen anoniem verzameld voor statistische analysedoeleinden.
 • Aan een kansspel deelnemen
  Voor de afwikkeling van een kansspel worden gegevens verzameld. Details hierover, bijv. welke gegevens voor welk doel worden verzameld, vindt u op de pagina van het betreffende kansspel.
 • Virtuele chatassistenten
  Op bahn.de wordt gebruikgemaakt van de virtuele assistent (ook wel chatbot genoemd) DB Smile. Deze chatbot dient als informatie- en klantcontactkanaal voor zaken die betrekking hebben op het personenvervoer van DB. Klanten kunnen zo op een eenvoudige manier met DB communiceren, informatie ontvangen en snel antwoord krijgen op hun vragen. DB Smile beantwoordt een groot aantal vragen automatisch met behulp van kunstmatige intelligentie op basis van trefwoordherkenning, biedt suggesties en hulp tijdens dialogen, of verwijst gebruikers door naar een ander servicekanaal (hotline of contactformulier). DB Smile is momenteel echter niet in staat om complexe of specifieke vragen van klanten te beantwoorden. Als onze chatbot een vraag niet automatisch kan beantwoorden, kunnen klanten altijd nog live chatten met een medeweker. 

  In principe zijn er voor het gebruik van de chatbot geen persoonlijke gegevens (bijv. door in te loggen) nodig.Specifieke vragen over overeenkomsten worden niet geautomatiseerd verwerkt of opgelost. In de LiveChat met een medewerker kan het afhankelijk van uw vraag noodzakelijk zijn persoonlijke gegevens, zoals een boekingsnummer, in te voeren. Ook kan een medewerker in de LiveChat voor authenticatiedoeleinden naar persoonlijke gegevens vragen. 

  Uw vragen worden maximaal 30 dagen in de chatbot opgeslagen om deze te trainen en de herkenning en nauwkeurigheid van de antwoorden te optimaliseren. De chatbot wordt dus voortdurend verder ontwikkeld op het gebied van inhoud en functionaliteit. Persoonsgegevens worden niet geanalyseerd. Gebruiksgegevens zoals de duur van de chat, het tijdstempel van de berichten, het aantal dialoogberichten of het gebruikte besturingssysteem worden alleen voor statistische doeleinden opgeslagen. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend om uw aanvraag te behandelen en voor interne doeleinden, bijvoorbeeld voor het beheersen en verbeteren van onze bedrijfs- en serviceprocessen (artikel 6 lid 1 onder b) van de AVG).  
 • Een digitaal ticket boeken na een bezoek aan een partnersite (in het kader van affiliatemarketing)
  Als u op een advertentie van een DB-affiliate klikt en vervolgens op de externe site van een partnerbedrijf een boeking uitvoert, worden de cookies die het partnerbedrijf daar heeft geplaatst, uitgelezen. De cookies hebben een looptijd van 30 dagen. Dit is noodzakelijk om het partnerbedrijf een vergoeding te kunnen betalen voor de geïnitieerde boeking. In het kader van affiliatemarketing werken wij samen met het netwerk Awin.

Voor het nakomen van de overeenkomst is het normaal gesproken noodzakelijk om dienstverleners in te schakelen die op basis van onze aanwijzingen en instructies werk voor ons uitvoeren, bijv. exploitanten van datacentra, aanbieders van print- en verzendservices en anderen die betrokken zijn bij het nakomen van de overeenkomst.

Externe dienstverleners die door ons zijn belast met het verwerken van gegevens worden door ons zorgvuldig geselecteerd en contractueel verplicht om de strenge regelingen die wij hebben vastgelegd, na te leven. De dienstverleners werken volgens onze aanwijzingen en instructies, hetgeen is gewaarborgd door strenge contractuele regelingen, door technische en organisatorische maatregelen en door aanvullende controles.

Voor het overige worden uw gegevens alleen doorgegeven, wanneer u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, of op basis van een wettelijke regeling.
Er worden geen gegevens doorgegeven aan derde landen buiten de EU/de EER of aan een internationale organisatie, tenzij er gepaste garanties worden geboden. Daartoe behoren de EU-modelcontractbepalingen en een gepastheidsbesluit van de EU-commissie. Het doorgeven kan bijvoorbeeld in de volgende situaties nodig zijn voor het afhandelen van boekingen op bahn.com:

 • Reisverzekering afsluiten
 • Aankoop van hoteldiensten
 • Gebruik van het huurauto-aanbod
 • Bij gebruik van de service voor reizigers met een beperking worden uw gegevens doorgegeven aan de betrokken afdelingen binnen het DB-concern.
 • Bij onregelmatigheden bij de betaling/betalingsverzuim kunnen gegevens die betrekking hebben op de vordering worden doorgegeven aan een incassobureau.

U boekt de aanbiedingen die u op bahn.com vindt direct bij deze partners. Meer informatie hierover vindt u onder 'Wordt inhoud van derden geïntegreerd?'.

Wij bewaren uw gegevens zolang ze nodig zijn voor het vervullen van het doel waarvoor ze zijn verzameld (bijv. in het kader van een overeenkomst) of zolang dit wettelijk is vereist. Zo bewaren we in het kader van een overeenkomst uw gegevens ten minste tot het moment waarop de overeenkomst volledig is beëindigd. Daarna worden de gegevens voor de duur van de wettelijke bewaartermijnen bewaard.

We gebruiken op onze website cookies voor meet- en analysedoeleinden en om te waarborgen dat de website functioneert. Cookies zijn datapakketjes die door een website worden gegenereerd en in de browser van de bezoeker worden opgeslagen. We maken een onderscheid tussen functionele cookies die nodig zijn voor het technisch functioneren van de website (bijv. voor tijdelijke opslag van gegevens) en optionele cookies die niet dwingend noodzakelijk zijn voor het technisch functioneren van de website, bijv. het meten van het bereik van de website. Sommige van deze cookies worden automatisch verwijderd of verliezen hun geldigheid zodra de browsersessie wordt beëindigd (zogenaamde sessiecookies).

Bahn.de/bahn.com kan over het algemeen zonder optionele cookies worden gebruikt. U kunt dus in uw browser voorkomen dat u door cookies wordt gevolgd (Do-not-track, Tracking-Protection-List) of verbieden dat cookies van derden worden opgeslagen. Bovendien adviseren we u om opgeslagen cookies regelmatig te controleren voor zover deze niet uitdrukkelijk gewenst zijn.

Met de knop ‘Cookie-instellingen’ hieronder kunt u op elk moment uw cookie-instellingen bekijken en aanpassen. 

Aanwijzing: houd er rekening mee dat deze instellingen ook voor alle subdomeinen van bahn.de/bahn.com gelden en er geen andere instellingen kunnen worden vastgelegd.

Cookies en vergelijkbare technologieën die nodig zijn om bepaalde functies van de website te gebruiken:

De hieronder genoemde, door ons toegepaste maatregelen hebben tot doel onze website aan te passen aan de behoeften van onze klanten en het gebruik ervan te verbeteren.

Om de effectiviteit van onze maatregelen voor het verbeteren van de functionaliteiten en uw gebruikerservaring te kunnen meten, verzamelen wij voortdurend de nodige kengetallen over het gebruik van bahn.de/bahn.com. Hiervoor gebruiken we de diensten van de aanbieders Tealium, Adobe Analytics, Optimizely, Qualtrics en m-pathy. Als uw IP-adres moet worden verwerkt, wordt het anoniem gemaakt. Alle dienstverleners zijn contractueel verplicht om uw gegevens in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming te behandelen. Voor zover vereist, hebben wij EU-standaardcontractbepalingen gesloten. 

Met de gekozen technische integratie en de contractuele maatregelen waarborgen we dat alleen wij toegang tot de gegevens hebben.

hCaptcha van Intuition Machines Inc.
Om de privacy van onze klanten en de beschikbaarheid van de website nog beter te beschermen tegen geautomatiseerde en onrechtmatige toegangspogingen, gebruiken wij de hCaptcha-technologie van de aanbieder Intuition Machines Inc. (350 Alabama St, San Francisco, CA 94110, USA). Door middel van botdetectie en risicobeoordelingen wordt door machinaal leren en verifiëren vastgesteld of een menselijke bezoeker onze website gebruikt. Indien nodig wordt bij het gebruik van de website een interactieve taak getoond voor validatiedoeleinden. Als u zich hebt ingeschreven voor de toegankelijkheidsdienst van de aanbieder, wordt in plaats van de validatie een cookie geëvalueerd. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de technologie is § 25 lid 2 nummer 2 van de TTDSG (Telekommunikations-Telemedien-Datenschutz-Gesetz; Wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatie en telemedia) juncto artikel 6 lid 1 onder f) van de AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat erin de gegevens van de betrokkenen en de infrastructuur te beschermen tegen geautomatiseerde en onrechtmatige toegangspogingen.

JSC-Tools van Risk.Ident GmbH
Om fraude te voorkomen, maken wij gebruik van de technologie JSC-tools van Risk.Ident GmbH (Am Sandtorkai 50, 20457 Hamburg, Duitsland). Dit is voor uw en onze bescherming om te voorkomen dat uw betaalmiddel wordt misbruikt voor betalingen bij bahn.de/bahn.com. Hierbij kan een cookie met een looptijd van 24 maanden worden verwerkt. De rechtsgrondslag hiervoor is § 25 lid 2 nummer 2 van de TTDSG (Telekommunikations-Telemedien-Datenschutz-Gesetz; Wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatie en telemedia) juncto artikel 6 lid 1 onder f) van de AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat erin een eenvoudige en laagdrempelige toegang tot boekings- en betalingsdiensten mogelijk te maken en tegelijkertijd een hoge veiligheid van betalingen te waarborgen. 

CrossEngage
Als u een klantaccount bij bahn.de/bahn.com hebt, kunnen er persoonlijke aanbiedingen en acties worden getoond nadat u bent ingelogd of de functie ‘ingelogd blijven’ hebt geactiveerd. Om deze inhoud te kunnen samenstellen, wordt bij het gebruik van bahn.de/bahn.com een cookie in uw browser geplaatst met een looptijd van 12 maanden. De gegevens die door de cookie zijn verzameld, worden onder pseudoniem opgeslagen op servers van onze dienstverlener CrossEngage GmbH (Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Berlin, Duitsland) De rechtsgrondslag voor het gebruik van de technologie is § 25 lid 2 nummer 2 van de TTDSG (Telekommunikations-Telemedien-Datenschutz-Gesetz; Wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatie en telemedia) juncto artikel 6 lid 1 onder b) van de AVG. 

Tealium
Om deze website dynamisch aan te passen en dynamische inhoud te beheren, gebruiken wij de tagmanagementdienst Tealium iQ (Tealium Inc., 11095 Torreyana Road, San Diego, CA 92121). Dit omvat ook de verwerking van de door u gekozen cookie-instellingen. De hiervoor geplaatste cookies hebben een looptijd van 12 maanden. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de technologie is § 25 lid 2 nummer 2 van de TTDSG (Telekommunikations-Telemedien-Datenschutz-Gesetz; Wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatie en telemedia). De rechtsgrondslag voor het vastleggen van uw toestemming is artikel 6 lid 1 onder b) van de AVG. 

Qualtrics
Om onze aanbiedingen en diensten voortdurend te verbeteren, nodigen we gebruikers van onze website uit voor enquêtes. Hiervoor maken we gebruik van technologieën van Qualtrics LLC (333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA). De informatie wordt anoniem verzameld. De cookies van Qualtrics hebben tot doel gebruikers binnen een bepaalde periode uit te sluiten van meervoudige deelname. De cookies hebben een looptijd van 12 maanden. De deelname aan de enquêtes is vrijwillig. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de technologie is § 25 lid 2 nummer 2 van de TTDSG (Telekommunikations-Telemedien-Datenschutz-Gesetz; Wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatie en telemedia). Indien persoonsgegevens in vrije tekstvelden worden ingevoerd, is de rechtsgrondslag artikel 6 lid 1 onder b) van de AVG.

m-pathy van Verint Systems GmbH
Op deze website worden sessie- en interactiegegevens van websitebezoekers verzameld en opgeslagen met technologieën van Verint Systems GmbH met het product m-pathy (Ziegelteich 29, 24103 Kiel, Duitsland). Deze gegevens worden gebruikt om de inhoud en de gebruiksvriendelijkheid van de pagina’s te verbeteren. Hiervoor worden ook cookies gebruikt. Deze hebben een looptijd van 24 maanden. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de technologie is § 25 lid 2 nummer 2 van de TTDSG (Telekommunikations-Telemedien-Datenschutz-Gesetz; Wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatie en telemedia) juncto artikel 6 lid 1 onder b) van de AVG. 

easy Marketing
Met de technologieën van easy Marketing GmbH (Asselner Hellweg 124, 44319 Dortmund, Duitsland) waarborgen wij de vergoeding van partnerbedrijven na het zoeken naar een treinverbinding op een partnersite en de daaropvolgende boeking op bahn.de met behulp van een DB-affiliatelink of reclamemiddel. Hiervoor worden cookies geëvalueerd waarvoor u van tevoren op deze partnersites toestemming hebt gegeven. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de technologie is § 25 lid 2 nummer 2 van de TTDSG (Telekommunikations-Telemedien-Datenschutz-Gesetz; Wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatie en telemedia) juncto artikel 6 lid 1 onder f) van de AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat erin de affiliateovereenkomst dienovereenkomstig te kunnen vergoeden voor de tot stand gebrachte ticketaankoopovereenkomst. 

Optimizely
Om onze website met een iets andere inhoud te kunnen weergeven, voeren wij zogenaamde A/B-tests uit met behulp van de dienst ‘Optimizely’. Hiervoor worden cookies op uw eindapparaat opgeslagen met een looptijd van 24 maanden. De aanbieder van de dienst is Optimizely (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, United States). Op de servers van Optimizely worden alleen geanonimiseerde gegevens verwerkt. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de technologie is § 25 lid 2 nummer 2 van de TTDSG (Telekommunikations-Telemedien-Datenschutz-Gesetz; Wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatie en telemedia) juncto artikel 6 lid 1 onder b) van de AVG. 

Adobe Analytics
Om onze website te beheren en de performance te optimaliseren, maken we gebruik van de webanalysedienst van Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland). De gebruikte cookies hebben een looptijd van 24 maanden. De door middel van de cookie verwerkte informatie is niet persoonsgebonden of herleidbaar tot een persoon. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van de website te meten en te evalueren en om statistieken te maken. Op die manier kunnen we bijhouden hoe vaak welke rubrieken en teksten op onze pagina’s worden gelezen en gebruikt en ook of de opmaak van onze website invloed heeft op de mate van gebruik van de pagina. Wij kunnen de verkregen statistieken gebruiken om ons aanbod voor u te verbeteren. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de technologie is § 25 lid 2 nummer 2 van de TTDSG (Telekommunikations-Telemedien-Datenschutz-Gesetz; Wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatie en telemedia) juncto artikel 6 lid 1 onder b) van de AVG. 

Cookies die niet dwingend noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website:

De volgende cookies zijn niet dwingend noodzakelijk voor het gebruik van de website en worden alleen verwerkt als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. De rechtsgrondslag hiervoor is § 25 lid 1 van de TTDSG (Telekommunikations-Telemedien-Datenschutz-Gesetz; Wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatie en telemedia) juncto artikel 6 lid 1 onder a) van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door opnieuw naar de cookie-instellingen te gaan en daar uw keuze te wijzigen. 

Cookies voor gepersonaliseerde aanbiedingen

Op onze website worden marketingcookies gebruikt om de inhoud aan te passen aan uw interesses en ombijbehorende aanbiedingen te kunnen tonen. Als u een klantaccount hebt, stellen de cookies ons in staat u bij volgende bezoeken aan bahn.de/bahn.com of next.bahn.de te herkennen. Dit gebeurt alleen via versleutelde verbindingen. De cookies hebben een looptijd van 24 maanden. 

Exactag
Wij maken op onze website gebruik van de analysedienst van Exactag GmbH (Wanheimer Straße 68, 40468 Düsseldorf, Duitsland). Via cookies worden gegevens opgeslagen over hoe u bahn.de/bahn.com gebruikt. De door Exactag geplaatste cookie heeft een looptijd van 6 maanden. 

Adform
Om op interesse gebaseerde reclame weer te geven, worden cookies geplaatst van Adform A/S (Wildersgade 10B, 1, 1408 Copenhagen, Denmark). Hiervoor worden onder een pseudoniem gebruiksprofielen aangemaakt, waarin bijvoorbeeld gegevens over besturingssysteem, browserversie, geanonimiseerde IP-adressen, geografische locatie en aantal kliks of views worden opgeslagen. De door Adform geplaatste cookie heeft een looptijd van 12 maanden. Deze gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt: 

 • Het registreren van het aantal bezoekers van bahn.de/bahn.com. 
 • Het registreren van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van bahn.de/bahn.com bezoekt. 
 • Het optimaliseren van de website 

Adform gebruikt deze informatie om gerichter op gebruik gebaseerde onlinereclame aan te bieden. Om de reclameruimte van andere websites te kunnen gebruiken, worden de cookies met de volgende platforms gesynchroniseerd: Google, Doubleclick, Appnexus, DataXu, Mediamath, TURN, TheTradeDesk, Active Agent, TheAdex.

Google Sync Pixel 
Met de Google Sync Pixel (Google Commerce Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Google Cloud Platform, Data Storage)) vertelt Google ons of u onze reclamecampagnes hebt bekeken en stelt ons zo in staat het succes en het bereik van onze reclamecampagnes te meten, wanneer u vervolgens onze websites bezoekt voor de geadverteerde aanbiedingen. De hiervoor door Google geplaatste cookie dient alleen dit doel en heeft een looptijd van 12 maanden. 

AWIN 
Met de technologieën van Awin AG (Landsberger Allee 104 BC, 10249 Berlijn, Duitsland) waarborgen wij de vergoeding van reclamepartners als u na het klikken op een DB-affiliatereclamemiddel op hun website binnen 30 dagen een overeenkomstige boeking bij ons doet. Hiervoor worden cookies geëvalueerd waarvoor u van tevoren op deze websites toestemming hebt gegeven. De cookies hebben een looptijd van 12 maanden. 

 • U kunt inlichtingen opvragen over welke gegevens er van u zijn opgeslagen.
 • U kunt verlangen dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd, verwijderd of maar beperkt worden verwerkt (afgeschermd) zolang dit wettelijk is toegestaan en in het kader van een bestaande overeenkomst mogelijk is.
 • U hebt het recht om bezwaar te maken bij een toezichthoudende instantie. De toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor DB Vertrieb GmbH is: Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Duitsland
 • U hebt het recht op overdraagbaarheid van de gegevens die u aan ons ter beschikking hebt gesteld op basis van toestemming of een overeenkomst (dataportabiliteit).
 • Als u toestemming hebt verleend voor het verwerken van gegevens kunt u deze op elk moment op dezelfde manier intrekken, als waarop u toestemming hebt verleend. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op basis van de toestemming tot op het moment dat deze werd ingetrokken.
 • U kunt om redenen die uit uw bijzondere situatie voortvloeien bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens, wanneer de gegevensverwerking op basis van onze rechtmatige belangen geschiedt.
 • U kunt op elk moment met toekomstige werking bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor reclame (zogenaamde Werbewiderspruch).

DB Vertrieb, DB Fernverkehr en DB Regio zijn samen verantwoordelijk overeenkomstig artikel 26 van de AVG. De partijen hebben in een overeenkomst vastgelegd wie welke plichten uit hoofde van de AVG vervult. U kunt onafhankelijk daarvan te allen tijde uw rechten doen gelden tegenover bovengenoemde partners in de overeenkomst. Als u ons schrijft maar uw aanvraag onder het verantwoordelijkheidsgebied van de door u gebruikte dienst valt, sturen wij uw aanvraag door naar de verantwoordelijke DB-dienst.

Voor het uitoefenen van uw rechten is een schriftelijke mededeling per post voldoende. Stuur deze naar

DB Vertrieb GmbH
Europa-Allee 78 – 84
60486 Frankfurt am Main
Duitsland

of per e-mail naar p.d-datenschutz@deutschebahn.com.

Om een compleet mobiliteitsaanbod aan te kunnen bieden, integreren we inhoud van derden (partneraanbod). Uw gegevens voert u hierbij direct in op de websites van derden. Deze zijn in bahn.de/bahn.com geïntegreerd en aangepast zodat ze optisch beter in het geheel passen. De inhoud van derden bevat altijd een eigen colofon en een eigen privacyverklaring.

Van de volgende partnerbedrijven is inhoud geïntegreerd:

 • AMEROPA: voor treinvakanties en stedentrips
 • HRS: voor hotelovernachtingen
 • ERGO: voor reisverzekeringen
 • Deutsche Bahn Connect GmbH: voor huurauto’s
 • Avis: voor huurauto’s
 • Europcar: voor huurauto’s
 • Sixt: voor huurauto’s
 • Ypsilon.Net: voor een prijsvergelijk van huurauto’s
 • Auto Europe: als broker voor autoverhuur in de prijsvergelijking van Ypsilon.Net
 • HRS Holiday met het merk Destination Solution: als aanbieder van vakantiehuizen 
 • Public in Motion (Shuttle Service Talixo)

Als u op een link naar een externe website klikt, verlaat u de website van bahn.de/bahn.com. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud, de diensten of producten die via deze gelinkte pagina’s worden aangeboden, ook niet voor de gegevensbescherming en technische veiligheid van de gelinkte website.

Wij passen de verklaring gegevensbescherming aan gewijzigde functies of veranderde wet- en regelgeving aan. Daarom adviseren wij u om de verklaring gegevensbescherming regelmatig te bekijken. 

Actuele versie: April 2023