Verklaring gegevensbescherming (bahn.de/bahn.com)

Onze website kan in principe zonder opgave van persoonsgegevens worden gebruikt. Wanneer u echter via onze website gebruik wilt maken van speciale diensten van onze onderneming of een reis wilt boeken, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er voor deze verwerking geen wettelijke grondslag bestaat (bijv. de sluiting van een overeenkomst), vragen we u om hiervoor toestemming te verlenen.

In deze verklaring vermelden we welke gegevens we van u verzamelen, hoe we deze gebruiken en hoe u bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens kunt maken.

Wanneer u bahn.de/bahn.com gebruikt, verwerken de DB-bedrijven (DB Vertrieb GmbH, DB Fernverkehr AG en DB Regio AG) uw gegevens als gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken. Deze bedrijven hebben in een overeenkomst vastgelegd wie van hen welke verplichtingen uit hoofde van de wetgeving inzake gegevensbescherming nakomt. De essentie van deze overeenkomst vindt u in de rubriek "Welke gegevens verzamelen wij en hoe en waarom verwerken wij uw gegevens?".

Indien u vragen of suggesties hebt met betrekking tot gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met een van de in de lijst vermelde verantwoordelijken voor de verwerking:

DB Vertrieb GmbH
Europa-Allee 78- 84
60486 Frankfurt
E-mail: p.d-datenschutz@deutschebahn.com

DB Fernverkehr AG
Europa-Allee 78- 84
60486 Frankfurt
E-mail: fv-datenschutz@deutschebahn.com

DB Regio AG
Europa-Allee 70-76
60486 Frankfurt
E-mail: datenschutz.regio@deutschebahn.com

De aangewezen functionaris voor gegevensbescherming voor alle drie de bovengenoemde verantwoordelijke partijen is mevrouw Dr. Marein Müller. 

Bovengenoemde ondernemingen zijn samen verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in samenhang met bahn.de/bahn.com. Zij hebben in een overeenkomst vastgelegd wie van hen welke taken bij de gezamenlijke verwerking uitvoert en met welke doeleinden zij dit doen, hoe de verwerking wordt georganiseerd en wie welke plichten uit hoofde van de AVG vervult, met name de informatieplichten. De essentie van deze overeenkomst wordt hieronder vervat.

Voor de volgende doeleinden ligt de verantwoordelijkheid bij DB Vertrieb GmbH en DB Fernverkehr AG 

 • Verkoop en verlenging van BahnCard-abonnementen. 
 • Verzorgen van marketingcommunicatie en klantinformatie in het kader van het campagnemanagement van DB Vertrieb GmbH (met deelname van DB Fernverkehr AG).

Voor de volgende doeleinden ligt de verantwoordelijkheid bij DB Vertrieb GmbH en DB Regio AG 

 • Correspondentie met klanten (bijv. klanten met een abonnement) en reclameactiviteiten.
 • Regionale aanbiedingen.

Voor de volgende doeleinden ligt de verantwoordelijkheid bij DB Vertrieb GmbH, DB Fernverkehr AG en DB Regio AG

 • Gebruik van websites voor de verkoop van producten en diensten, voor het verstrekken van informatie en voor marketingcommunicatie.
 • Uitgifte van tegoedbonnen en registratie van de inwisseling ervan, alsmede het verstrekken van de nodige informatie voor campagnes. 
 • Gebruik van klantdatabase(s) om transacties met klanten in hun geheel te verwerken en om klantgegevens uit te wisselen, onder andere voor fraudepreventie.
 • Afhandeling en betaling van coulancebedragen en schadevergoedingen (bijv. bij storingen, onvoorziene gebeurtenissen).
 • Klachtenbeheer, serviceaanvragen en klantdialoog incl. het beschikbaar stellen van contactformulieren.

Wij verwerken uw gegevens uitsluitend voor bepaalde doeleinden. Dit kan technisch noodzakelijk zijn, dan wel gebeuren vanwege contractuele eisen of op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker.

Om technische redenen moeten bij een bezoek aan bahn.de/bahn.com bepaalde gegevens worden verzameld en opgeslagen, zoals de datum en de duur van het bezoek, de gebruikte webpagina’s, de identificatiegegevens van de gebruikte browser en het besturingssysteem en de website van waaruit u ons bezoekt.

Om een overeenkomst na te komen, hebben we bepaalde persoonsgegevens van u nodig. We hebben deze gegevens nodig om tickets te boeken, betalingen te verwerken, de kredietwaardigheid te controleren, bij verzending per post de zending aan het genoemde adres te sturen en evt. annuleringen en restituties uit te voeren.

In dit geval dient de overeenkomst overeenkomstig Artikel 6 Absatz 1 lit. b) DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Artikel 6 Absatz 1 lit. b) DSGVO geldt ook voor de verwerking van gegevens die noodzakelijk is om vóór sluiting van de overeenkomst maatregelen te kunnen nemen, bijv. bij aanvragen in verband met onze producten en diensten.

Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming aan u vragen (bijv. als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of de 'aangemeld blijven'-optie gebruikt), dient deze overeenkomstig Artikel 6 Absatz 1 lit. a) DSGVO als rechtsgrondslag.

Wanneer onze onderneming persoonsgegevens moet verzamelen om aan een wettelijke plicht te voldoen, bijvoorbeeld het nakomen van belastingplichten, dan is de verwerking gebaseerd op Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO.

Wij willen u op basis van vroeger en actueel gebruik van bahn.de/bahn.com gepersonaliseerde inhoud aanbieden om ons aanbod voor u als gebruiker aantrekkelijker te maken. Hiervoor slaan we gebruiksgegevens uit het onlinegedeelte onder pseudoniem op en analyseren deze. Als u daarna nog een ticket boekt, kunnen wij dan speciale voordelen, zoals kortingen en gratis zitplaatsreserveringen aanbieden. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

Ook willen wij contact houden met u als klant en u informatie en aanbiedingen toesturen, waarvan we denken dat deze bij uw reisbehoeften en interesses passen. Voor dit doel verwerken we op basis van Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO (ook met hulp van dienstverleners) uw gegevens om informatie en aanbiedingen naar u te sturen. We gebruiken uw contactgegevens (naam, adres en e-mailadres die we op basis van onze zakelijke overeenkomst met u hebben ontvangen) voor reclame per post en voor vergelijkbare goederen en diensten per e-mail evenals in het bijzonder voor marktonderzoek, mits u geen bezwaar maakt tegen dit gebruik.
Tegen het gebruik van uw gegevens voor deze reclamedoeleinden kunt u op elk moment met toekomstige werking bezwaar maken. Uw bezwaar kunt u per e-mail naar p.d-datenschutz@deutschebahn.com sturen (zogenaamde Werbewiderspruch).

Hieronder wordt nader toegelicht welke gegevens er kunnen worden verwerkt bij het boeken van tickets via bahn.de/bahn.com. Meer informatie, bijvoorbeeld over de verwerking van gegevens aan de ticketautomaten of op onze pagina's in sociale netwerken, vindt u hier: www.db-vertrieb.com/datenschutz

Dit betreft in detail:

 • Digitale tickets boeken
  Bij het boeken van digitale tickets worden de adresgegevens, de achternaam en de voornaam verzameld. Bij de controle in de trein verschijnen op het controletoestel (mobiel apparaat) de gegevens die op het ticket vermeld staan(voor- en achternaam).
 • Betaalgegevens op bahn.de/bahn.com
  Om uw betaalopdrachten veilig te verwerken, worden de vereiste betaalgegevens (bedrag, boekingsnummer, boekingsomschrijving, betaler) doorgegeven aan betaaldiensten. 

  Betaling met creditcard
  De betaaldienst die creditcardbetalingen voor ons verwerkt, is PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland. Hoe PAYONE uw gegevens verwerkt, leest u in de privacyverklaring van PAYONE: https://www.payone.com/dsgvo/. Uw creditcardgegevens worden rechtstreeks verwerkt bij de betaaldienst en ook de veiligheidsmaatregelen van de verstrekker van uw creditcard, zoals 3D Secure en een sterke klantauthenticatie, worden direct bij de betaaldienst toegepast. Wij hebben geen toegang tot uw volledige creditcardgegevens en slaan alleen een referentie op in de vorm van een verkort creditcardnummer, zodat u het kunt herkennen. Om fraude te voorkomen, verwerkt een dienstverlener de betaalgegevens samen met een vingerafdruk van uw apparaat of browser. Dit is voor uw en onze bescherming om te voorkomen dat uw betaalmiddel wordt misbruikt voor betalingen bij bahn.de/bahn.com. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 onder f) van de AVG.

  Betaling met PayPal
  Als u met PayPal betaalt, worden uw betaalgegevens voor het verwerken van de betaling doorgegeven aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxemburg (hierna te noemen ‘PayPal’). Lees voor meer informatie over gegevensbescherming de privacyverklaring van PayPal (https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full)

  Betaling met giropay
  Als u met giropay betaalt, worden uw betaalgegevens voor het verwerken van de betaling doorgegeven aan paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van paydirekt (https://www.paydirekt.de/agb/index.html)

 • BahnCard boeken
  Bij het aanschaffen van een BahnCard worden contact- en identificatiegegevens (bijv. geboortedatum) verzameld.

  Meer informatie over gegevensverwerking in verband met de BahnCard vindt u op: www.db-vertrieb.com/datenschutz
 • Vraag over uw boeking op bahn.de/bahn.com
  Als u ons een vraag over uw boeking stuurt via het contactformulier op onze website, worden de gegevens uit het formulier, inclusief de door u opgegeven contactgegevens, door ons verwerkt ten behoeve van de verwerking van uw vraag en eventuele vervolgvragen op basis van art. 6 lid 1 punt b) van de AVG.
 • Online abonnementen bestellen
  Bij het bestellen van een tijdticket als abonnement worden er contact- en betalingsgegevens verzameld. Afhankelijk van de aanbieding kunnen er ook identificatiegegevens, zoals geboortedatum of pasfoto, vereist zijn.
 • Aanmelding voor de nieuwsbrief
  Als u zich voor een nieuwsbrief van ons aanmeldt, dient het e-mailadres verplicht te worden vermeld.

  Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij het door de internetaanbieder toegekende IP-adres van uw eindapparaat op het moment van aanmelding op evenals de datum en het tijdstip van de aanmelding. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (eventueel) misbruik van het e-mailadres van een betrokken persoon op een later tijdstip te kunnen onderzoeken en heeft daarom tot doel ons rechtszekerheid te geven. Om inhoud aan te kunnen bieden die aantrekkelijk en relevant voor u is, volgen wij aan de hand van individuele links die u aanklikt, in welke inhoud van de bahn.de/bahn.com-nieuwsbrief u geïnteresseerd bent.

  U kunt zich op elk moment voor de nieuwsbrief afmelden via p.d-datenschutz@deutschebahn.com of door op de afmeldlink onderaan uw nieuwsbrief te klikken.

  Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, worden uw gegevens alleen anoniem verzameld voor statistische analysedoeleinden.
 • Aan een kansspel deelnemen
  Voor de afwikkeling van een kansspel worden gegevens verzameld. Details hierover, bijv. welke gegevens voor welk doel worden verzameld, vindt u op de pagina van het betreffende kansspel.
 • Virtuele chatassistenten
  Op bahn.de/bahn.com wordt gebruikgemaakt van de virtuele assistent (ook wel chatbot) DB Smile. Deze chatbot dient als informatie- en klantcontactkanaal voor zaken die betrekking hebben op het personenvervoer van DB. Klanten kunnen zo op een eenvoudige manier met DB communiceren, informatie ontvangen en snel antwoord krijgen op hun vragen. DB Smile beantwoordt een groot aantal vragen automatisch met behulp van kunstmatige intelligentie op basis van trefwoordherkenning, biedt suggesties en hulp tijdens dialogen, of verwijst gebruikers door naar een ander klantenservicekanaal (onze hotline of het contactformulier). DB Smile is momenteel echter niet in staat om complexe of specifieke vragen van klanten te beantwoorden. Als onze chatbot een vraag niet automatisch kan beantwoorden, dan kunt u altijd nog live chatten met een medeweker.

  Op dit moment worden contractspecifieke vragen van klanten niet automatisch of via de live chat verwerkt of opgelost. Dergelijke vragen worden nog steeds persoonlijk behandeld via de telefoon of e-mail. Om de chatbots kunnen te gebruiken, zijn er geen persoonlijke gegevens nodig of gewenst.

  Uw vragen worden maximaal 30 dagen in de chatbot opgeslagen om deze te trainen en de herkenning en nauwkeurigheid van de antwoorden te optimaliseren. De chatbot wordt dus voortdurend verder ontwikkeld op het gebied van inhoud en functionaliteit. Persoonsgegevens worden niet geanalyseerd. Gebruiksgegevens zoals de duur van de chat, het tijdstempel van de berichten, het aantal dialoogberichten of het gebruikte besturingssysteem worden alleen voor statistische doeleinden opgeslagen. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend om uw aanvraag te behandelen en voor interne doeleinden, bijvoorbeeld voor het beheersen en verbeteren van onze bedrijfs- en serviceprocessen (artikel 6 lid 1 onder b) van de AVG). 
 • Een digitaal ticket boeken na een bezoek aan een partnersite (in het kader van affiliatemarketing)
  Als u op een advertentie van een DB-affiliate klikt en vervolgens op de externe site van een partner een boeking uitvoert, worden de cookies die de partner daar heeft geplaatst, uitgelezen. De cookies hebben een looptijd van 30 dagen. Dit is noodzakelijk om de partner een vergoeding te kunnen betalen voor de geïnitieerde boeking. In het kader van affiliatemarketing werken wij samen met het netwerk Awin. 

Voor het nakomen van de overeenkomst is het normaal gesproken noodzakelijk om dienstverleners in te schakelen die op basis van onze aanwijzingen en instructies werk voor ons uitvoeren, bijv. exploitanten van datacentra, aanbieders van print- en verzendservices en anderen die betrokken zijn bij het nakomen van de overeenkomst.

Externe dienstverleners die door ons zijn belast met het verwerken van gegevens worden door ons zorgvuldig geselecteerd en contractueel verplicht om de strenge regelingen die wij hebben vastgelegd, na te leven. De dienstverleners werken volgens onze aanwijzingen en instructies, hetgeen is gewaarborgd door strenge contractuele regelingen, door technische en organisatorische maatregelen en door aanvullende controles.

Voor het overige worden uw gegevens alleen doorgegeven, wanneer u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, of op basis van een wettelijke regeling.
Er worden geen gegevens doorgegeven aan derde landen buiten de EU/de EER of aan een internationale organisatie, tenzij er gepaste garanties worden geboden. Daartoe behoren de EU-modelcontractbepalingen en een gepastheidsbesluit van de EU-commissie. Het doorgeven kan bijvoorbeeld in de volgende situaties nodig zijn voor het afhandelen van boekingen op bahn.com:

 • Reisverzekeringen van onze partner Europäische Reiseversicherung AG
 • Hoteldiensten via onze partner voor hotelreserveringen HRS
 • Gebruik van de aanbiedingen voor huurauto's van DB Rent, Europcar en Sixt
 • Kredietwaardigheidscontrole bij aanmelding voor een automatische incasso door Infoscore Consumer Data GmbH
 • Bij gebruik van de service voor reizigers met een beperking worden uw gegevens doorgegeven aan de betrokken afdelingen binnen het DB-concern.
 • Bij het boeken van een BahnCard op bahn.com sluit u een overeenkomst met DB Fernverkehr AG. Hiervoor worden de ingevulde gegevens aan DB Fernverkehr AG doorgegeven. Meer hierover leest u in de betreffende algemene voorwaarden. We handelen hiervoor slechts de betaling af en slaan voor dit doel de ingevulde gegevens op.
 • Bij onregelmatigheden bij de betaling/betalingsverzuim kunnen gegevens die betrekking hebben op de vordering worden doorgegeven aan een incassobureau.
 • Bij het gebruik van de contactformulieren op bahn.com voor de klantdialoog van DB Fernverkehr of DB Regio worden de ingevulde gegevens doorgegeven aan de betreffende vervoerders. Op bahn.com worden hiervoor slechts de formulieren beschikbaar gesteld.

U boekt de aanbiedingen die u op bahn.com vindt direct bij deze partners. Meer informatie hierover vindt u onder 'Wordt inhoud van derden geïntegreerd?'.

Wij bewaren uw gegevens zolang ze nodig zijn voor het vervullen van het doel waarvoor ze zijn verzameld (bijv. in het kader van een overeenkomst) of zolang dit wettelijk is vereist. Zo bewaren we in het kader van een overeenkomst uw gegevens ten minste tot het moment waarop de overeenkomst volledig is beëindigd. Daarna worden de gegevens voor de duur van de wettelijke bewaartermijnen bewaard.

We gebruiken op onze website cookies voor meet- en analysedoeleinden en om te waarborgen dat de website functioneert. Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin gegevens op uw eindapparaat kunnen worden opgeslagen. We maken een onderscheid tussen functionele cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website en optionele cookies die niet dwingend noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website, bijv. het meten van het bereik van de website. Sommige van deze cookies worden automatisch verwijderd of verliezen hun geldigheid zodra de browsersessie wordt beëindigd (zogenaamde sessiecookies).

bahn.de/bahn.com kan over het algemeen zonder optionele cookies worden gebruikt. U kunt dus in uw browser voorkomen dat u door cookies wordt gevolgd (Do-not-track, Tracking-Protection-List) of verbieden dat cookies van derden worden opgeslagen. Bovendien adviseren we u om opgeslagen cookies regelmatig te controleren voor zover deze niet uitdrukkelijk gewenst zijn.

Aanwijzing: houd er rekening mee dat deze instellingen ook voor alle subdomeinen van bahn.de/bahn.com gelden en er geen andere instellingen kunnen worden vastgelegd.

Cookies die nodig zijn om bepaalde functies van de site te gebruiken:

De hieronder genoemde en door ons gebruikte trackingtechnieken worden op basis van artikel 6 lid 1 onder b) van de AVG toegepast en hebben tot doel onze website aan de behoeften aan te passen en deze voortdurend te optimaliseren.

Om de effectiviteit van onze maatregelen voor het verbeteren van de functionaliteiten en uw gebruikerservaring te kunnen meten, verzamelen wij voortdurend de nodige statistieken over het gebruik van bahn.de/bahn.com. Hiervoor gebruiken we de analysetools Tealium, Adobe Analytics, Optimizely, Qualtrics en m-pathy. Als uw IP-adres moet worden verwerkt, wordt het anoniem gemaakt. Alle dienstverleners zijn contractueel verplicht om uw gegevens in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming te behandelen. 

Tealium
Om deze website dynamisch aan te passen en dynamische inhoud te beheren, gebruiken wij de tagmanagementdienst Tealium iQ (Tealium Inc., 11095 Torreyana Road, San Diego, CA 92121). Dit omvat ook de verwerking van de door u gekozen cookie-instellingen. De hiervoor gebruikte cookies worden gedurende 12 maanden op uw eindapparaat opgeslagen.

Adobe Analytics
Om onze website te beheren en de performance te optimaliseren, maken we gebruik van de webanalysedienst van Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland). De gebruikte cookies hebben een looptijd van 24 maanden. De gegevens die door de cookie worden verwerkt, zijn niet persoonsgebonden en kunnen niet worden herleid tot een persoon. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van de website te meten en te evalueren en om statistieken te maken. Op die manier kunnen we bijhouden hoe vaak welke rubrieken en teksten op onze pagina's worden gelezen en gebruikt en ook of de opmaak van onze website invloed heeft op de mate van gebruik van de pagina. Met de statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter maken.

Optimizely
Om onze website met een iets andere inhoud te kunnen weergeven, voeren wij zogenaamde A/B-tests uit met behulp van de webanalysedienst 'Optimizely'. 
Hiervoor worden cookies op uw eindapparaat opgeslagen met een looptijd van 24 maanden. De aanbieder van de dienst is Optimizely (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, United States). De geanonimiseerde gegevens worden doorgaans verwerkt op een server van Optimizely in de VS. 

Qualtrics
Om onze aanbiedingen en diensten voortdurend te verbeteren, nodigen we gebruikers van onze website uit voor enquêtes. Hiervoor maken we gebruik van technologieën van Qualtrics LLC (333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA). De gegevens worden anoniem verzameld.

De cookies van Qualtrics hebben tot doel gebruikers binnen een bepaalde periode uit te sluiten van meervoudige deelname. De cookies hebben een looptijd van 12 maanden. De deelname aan de enquêtes is vrijwillig.

m-pathy
Op deze website worden sessie- en interactiegegevens van websitebezoekers verzameld en opgeslagen met technologieën van Verint Systems GmbH met het product m-pathy (Ziegelteich 29, 24103 Kiel, Duitsland). Deze gegevens worden gebruikt om de inhoud en de gebruiksvriendelijkheid van de pagina's te verbeteren. Hiervoor worden ook cookies gebruikt. Deze hebben een looptijd van 24 maanden.

Cookies die niet dwingend noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website:

De volgende cookies zijn niet dwingend noodzakelijk voor het gebruik van de website en worden alleen verwerkt als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. 

Exactag
Op onze website maken we gebruik van de analysedienst van Exactag GmbH (Philosophenweg 17, 47051 Duisburg, Deutschland). Via cookies worden gegevens opgeslagen over hoe u bahn.de/bahn.com gebruikt. De door Exactag geplaatste cookie heeft een looptijd van 12 maanden. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 onder a) van de AVG.

AdForm
Om op interesse gebaseerde reclame weer te geven, worden cookies geplaatst van Adform A/S
(Wildersgade 10B, 1, 1408 Copenhagen, Denmark). Hiervoor worden onder een pseudoniem gebruiksprofielen aangemaakt, waarin bijvoorbeeld gegevens over besturingssysteem, browserversie, geanonimiseerde IP-adressen, geografische locatie en aantal kliks of views worden opgeslagen. De door AdForm geplaatste cookie heeft een looptijd van 12 maanden. Deze gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Registreren van het aantal bezoekers van bahn.de/bahn.com.
 • Vastleggen van de volgorde waarin een bezoeker de pagina's van bahn.de/bahn.com bezoekt.
 • Optimaliseren van de website.

Adform gebruikt deze informatie om gerichter op gebruik gebaseerde onlinereclame aan te bieden. Om de reclameruimte van andere websites te kunnen gebruiken, worden de cookies met de volgende platforms gesynchroniseerd: Google, Doubleclick, Appnexus, DataXu, Mediamath, TURN, TheTradeDesk, Active Agent, TheAdex. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 onder a) van de AVG.

 • U kunt inlichtingen opvragen over welke gegevens er van u zijn opgeslagen.
 • U kunt verlangen dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd, verwijderd of maar beperkt kunnen worden bewerkt (afgeschermd) zolang dit wettelijk is toegestaan en in het kader van een bestaande overeenkomst mogelijk is.
 • U hebt het recht om bezwaar te maken bij een toezichthoudende instantie. De toezichthoudende instantie die bevoegd is voor DB Vertrieb GmbH is: Der Hessische Datenschutzbeauftragte, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Duitsland, e-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de
 • U hebt het recht op overdraagbaarheid van de gegevens die u aan ons ter beschikking hebt gesteld op basis van toestemming of een overeenkomst (dataportabiliteit).
 • Als u toestemming hebt verleend voor het verwerken van gegevens kunt u deze op elk moment op dezelfde manier intrekken, als die waarop u toestemming hebt verleend. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op basis van de toestemming tot op het moment dat deze werd ingetrokken.
 • U kunt om redenen die uit uw bijzondere situatie voortvloeien bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens, wanneer de gegevensverwerking op basis van onze rechtmatige belangen geschiedt.
 • U kunt op elk moment met toekomstige werking bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor reclame (zogenaamde Werbewiderspruch).

DB Vertrieb, DB Fernverkehr en DB Regio zijn samen verantwoordelijk overeenkomstig artikel 26 van de AVG. De partijen hebben in een overeenkomst vastgelegd wie welke plichten uit hoofde van de AVG vervult. U kunt onafhankelijk daarvan te allen tijde uw rechten doen gelden tegenover bovengenoemde partners in de overeenkomst. Als u ons schrijft maar uw aanvraag onder het verantwoordelijkheidsgebied van de door u gebruikte dienst valt, sturen wij uw aanvraag door naar de verantwoordelijke DB-dienst. Het is dus mogelijk dat u geen antwoord van ons krijgt, maar van de verantwoordelijke DB-dienst.

Voor het uitoefenen van uw rechten is een schriftelijke mededeling per post voldoende. Stuur deze naar

DB Vertrieb GmbH
Europa-Allee 78 – 84
60486 Frankfurt am Main
Duitsland

of per e-mail naar p.d-datenschutz@deutschebahn.com.

Om een compleet mobiliteitsaanbod aan te kunnen bieden, integreren we inhoud van derden (partneraanbod). Uw gegevens voert u hierbij direct in op de websites van derden. Deze zijn in bahn.de/bahn.com geïntegreerd en aangepast zodat ze optisch beter in het geheel passen. De inhoud van derden bevat altijd een eigen colofon en een eigen privacyverklaring.

Van de volgende partners is inhoud geïntegreerd:

 • AMEROPA: voor treinvakanties en stedentrips
 • FlyLoco: voor vluchten en stedentrips
 • Weg.de: voor chartervluchten en lastminute-vakanties
 • HRS: voor hotelovernachtingen
 • Eventim: voor musical- en evenemententickets
 • ERGO: voor reisverzekeringen
 • DB Regio Bus Ost GmbH: voor langeafstandsbussen
 • Avis: voor huurauto’s
 • Europcar: voor huurauto’s
 • Sixt: voor huurauto’s
 • Ypsilon.Net: voor prijsvergelijkingen voor huurauto’s
 • Auto Europe: als broker voor autoverhuur in de prijsvergelijking van Ypsilon.Net

Als u op een link naar een externe site klikt, verlaat u de website van bahn.de/bahn.com. DB Vertrieb GmbH is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud, de diensten of producten die via deze gelinkte pagina's worden aangeboden, ook niet voor de gegevensbescherming en technische veiligheid van de gelinkte website.

Wij passen de verklaring gegevensbescherming aan gewijzigde functies of veranderde wet- en regelgeving aan. Daarom adviseren wij u om de verklaring gegevensbescherming regelmatig te bekijken. Voor zover uw toestemming vereist is of delen van de verklaring gegevensbescherming contractuele regelingen met u bevatten, worden de wijzigingen alleen met uw toestemming doorgevoerd.

Actuele versie: November 2022