Privacyverklaring voor de klantaccount

De privacyverklaring voor de klantaccount geldt in aanvulling op de algemeen geldende privacyverklaring van bahn.de/bahn.com 

Met deze privacyverklaring informeren wij u over welke gegevens wij van u verwerken in verband met de klantaccount en hoe u bezwaar kunt maken tegen de gegevensverwerking.

Als u de klantaccount gebruikt, zijn de DB-bedrijven (DB Vertrieb GmbH, DB Fernverkehr AG en DB Regio AG) samen verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Deze hebben in een overeenkomst vastgelegd wie van hen aan welke verplichtingen uit hoofde van de gegevensbeschermingsregels voldoet. De essentie van deze overeenkomst vindt u in de paragraaf “Welke gegevens verzamelen wij en hoe en waarom verwerken wij uw gegevens?”

Voor vragen of opmerkingen over gegevensbescherming neemt u contact op met een van de genoemde verantwoordelijken:

DB Vertrieb GmbH
Europa-Allee 78- 84
60486 Frankfurt, Duitsland
p.d-datenschutz@deutschebahn.com

DB Fernverkehr AG
Europa-Allee 78- 84
60486 Frankfurt, Duitsland
fv‐datenschutz@deutschebahn.com

DB Regio AG
Europa-Allee 70-76
60486 Frankfurt, Duitsland
datenschutz.regio@deutschebahn.com

De aangewezen functionaris voor gegevensbescherming voor de drie genoemde verantwoordelijken is mevrouw Dr. Marein Müller. 

Raadpleeg voor meer informatie over de indeling van de klantaccount ook onze gebruiksvoorwaarden voor de klantaccount.

Bovengenoemde ondernemingen zijn samen verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in verband met uw klantaccount. Zij hebben in een overeenkomst vastgelegd wie van hen welke taken bij de gezamenlijke verwerking uitvoert en met welke doeleinden, hoe de verwerking wordt georganiseerd en wie aan welke verplichtingen uit hoofde van de AVG voldoet, met name aan de informatieverplichtingen. De essentie van deze overeenkomst wordt hieronder vervat.

Voor de volgende doeleinden ligt de verantwoordelijkheid bij DB Vertrieb GmbH en DB Fernverkehr AG 

 • Verkoop en verlenging van BahnCard-abonnementen evenals aan- en afmelden voor BahnBonus voor geregistreerde klanten.
 • Operationeel klantbeheer voor geregistreerde klanten evenals voor BahnCard en BahnBonus (bijv. om het verzamelen van BahnBonus-punten mogelijk te maken).
 • Verzorgen van marketingcommunicatie en klantinformatie voor geregistreerde klanten, houders van een BahnCard en deelnemers aan het BahnBonus-programma in het kader van het campagnemanagement van DB Fernverkehr AG (met deelname van DB Vertrieb GmbH).
 • Verzorgen van marketingcommunicatie en klantinformatie in het kader van het campagnemanagement van DB Vertrieb GmbH (met deelname van DB Fernverkehr AG).
 • Uitvoeren van statistische analyses op basis van gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens, o.a. van geregistreerde klanten uit het loyaliteitsprogramma BahnBonus, het BahnCard-programma en campagnemanagement.

Voor de volgende doeleinden ligt de verantwoordelijkheid bij DB Vertrieb GmbH en DB Regio AG

 • Correspondentie met klanten (bijv. klanten met een abonnement) en reclameactiviteiten (bijv. regionale aanbiedingen) voor geregistreerde klanten.

Voor de volgende doeleinden ligt de verantwoordelijkheid bij DB Vertrieb GmbH, DB Fernverkehr AG en DB Regio AG

 • Verkoop van producten en diensten via websites en apps, het verstrekken van informatie en marketingcommunicatie voor geregistreerde klanten.
 • Uitgifte van tegoedbonnen en registratie van de inwisseling ervan, alsmede het verstrekken van de nodige informatie voor campagnes voor geregistreerde klanten. 
 • Uitwisseling van gegevens van geregistreerde klanten voor de algehele verwerking van aanvragen van klanten, o.a. voor het boeken van tickets of een BahnCard of ter voorkoming van fraude.
 • Uitwisseling van gegevens van geregistreerde klanten met het oog op klachtenbeheer, serviceaanvragen en de klantdialoog. 

Wij verzamelen en verwerken de gegevens in uw klantaccount uitsluitend voor bepaalde doeleinden. Dit kan technisch noodzakelijk zijn, dan wel gebeuren vanwege contractuele eisen of op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker.

De rechtsgrondslag voor het verwerken van uw gegevens in verband met uw klantaccount is artikel 6 lid 1 onder b) van de AVG Dit geldt ook voor de verwerking van gegevens die noodzakelijk is om vóór sluiting van de overeenkomst maatregelen te kunnen nemen, bijv. bij aanvragen in verband met onze producten en diensten.

Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming aan u vragen (bijv. als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of de ‘aangemeld blijven’-optie gebruikt), dient deze overeenkomstig artikel 6 lid 1 onder a) van de AVG als rechtsgrondslag.

Wanneer onze onderneming persoonsgegevens moet verzamelen om aan een wettelijke plicht te voldoen, bijvoorbeeld het nakomen van belastingplichten, dan is de verwerking gebaseerd op artikel 6 lid 1 onder c) van de AVG.

Wij willen u gepersonaliseerde inhoud aanbieden op basis van vroeger en actueel gebruik van de klantaccount om ons aanbod voor u als gebruiker aantrekkelijker te maken. Hiervoor slaan we gebruiksgegevens uit het onlinegedeelte gepseudonimiseerd op en analyseren we deze. Als u daarna nog een ticket boekt, kunnen wij dan speciale voordelen, zoals kortingen en gratis zitplaatsreserveringen aanbieden. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 onder f) van de AVG.
Hieronder vindt u een nadere beschrijving van de gegevensverwerking die plaatsvindt tijdens de registratie voor de klantaccount en tijdens het gebruik ervan. 

Dit betreft in detail:

Klantaccount aanmaken

Om een klantaccount aan te maken, worden de volgende verplichte gegevens verzameld:

 • Gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Geheime vraag bij wachtwoord vergeten en uw antwoord op deze vraag

Zonder deze gegevens kan er geen persoonlijke account worden aangemaakt. Het verstrekken van alle andere gegevens over uw persoon en uw reisprofiel geschiedt vrijwillig. Wij slaan uw boekings- en inloggegevens op in uw klantaccount en gebruiken ze voor interne analyses en marktonderzoek. 

Digitale tickets boeken

Bij het boeken van digitale tickets worden de adresgegevens evenals de voor- en achternaam overgenomen uit de klantaccount. Bij het boeken van internationale tickets via international-bahn.de/bahn.com en enkele regionale aanbiedingen wordt ook de geboortedatum overgenomen, indien deze is opgeslagen in de klantenaccount. Bij de controle in de trein verschijnen op het controletoestel de gegevens die op het ticket vermeld staan.

BahnCard boeken

Bij de aankoop van een BahnCard worden contact- en identificatiegegevens overgenomen uit de klantaccount. Meer informatie over gegevensverwerking in verband met de BahnCard vindt u op: db-vertrieb.com/datenschutz (Duitse)

Betaalgegevens in de klantaccount 

Wij verwerken uw betaalgegevens om de betaling af te handelen, bijv. als u via bahn.de/bahn.com een product koopt. Afhankelijk van de betaalmethode geven wij uw betaalgegevens door aan derden: in het kader van de door ons aangeboden individuele betaalmethoden werken wij samen met partnerbedrijven. U kunt betalen met PayPal en giropay zonder dat hiervoor betaalgegevens in uw klantaccount worden opgeslagen. 

 • Aanmelden voor de SEPA-incassoregeling
  Als u zich aanmeldt voor de SEPA-incassoregeling geeft u een SEPA-machtiging aan ons af op basis waarvan wij de betalingen via een SEPA-incasso van uw bankrekening afschrijven als u deze betaalmethode selecteert. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 onder b) van de AVG.
 • Betalen met creditcard
  Om uw betaalopdrachten veilig te verwerken, worden de vereiste betaalgegevens (bedrag, boekingsnummer, boekingsomschrijving, betaler) in de klantaccount doorgegeven aan betaaldiensten. De rechtsgrondslag is artikel 6 lid 1 onder b) van de AVG. De betaaldienst die creditcardbetalingen voor ons verwerkt, is PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland. Hoe PAYONE uw gegevens verwerkt, leest u in de privacyverklaring van PAYONE: https://www.payone.com/dsgvo/. Uw creditcardgegevens worden rechtstreeks verwerkt bij de betaaldienst en ook de veiligheidsmaatregelen van de verstrekker van uw creditcard, zoals 3D Secure en een sterke klantauthenticatie, worden direct bij de betaaldienst toegepast. Wij hebben geen toegang tot uw volledige creditcardgegevens en slaan alleen een referentie op in de vorm van een verkort creditcardnummer, zodat u het kunt herkennen. Om fraude te voorkomen, verwerkt een dienstverlener de betaalgegevens samen met een vingerafdruk van uw apparaat of browser. Dit is voor uw en onze bescherming om te voorkomen dat uw betaalmiddel wordt misbruikt voor betalingen bij bahn.de/bahn.com. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 onder f) van de AVG.

Vraag over uw boeking 

Bij vragen over uw boeking via het contactformulier/de chatbot nemen wij uw gegevens uit de klantaccount over, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt voor de afhandeling van de aanvraag en bij vervolgvragen. 

Aanbiedingen voor vergelijkbare producten of diensten

Wij willen graag contact houden met u als klant en u informatie en aanbiedingen toesturen, waarvan we denken dat deze bij uw reisbehoeftes en interesses passen. Voor dit doel verwerken we op basis van artikel 6 lid 1 onder f) van de AVG (ook met hulp van dienstverleners) uw gegevens om informatie en aanbiedingen naar u te sturen. We gebruiken uw contactgegevens (naam, adres en e-mailadres die we op basis van onze zakelijke overeenkomst met u hebben ontvangen) voor reclame per post en voor vergelijkbare goederen en diensten per e-mail, in het bijzonder marktonderzoek, mits u geen bezwaar maakt tegen dit gebruik.

Tegen het gebruik van uw gegevens voor deze reclamedoeleinden kunt u op elk moment met toekomstige werking bezwaar maken zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan dan telefoon- of portokosten tegen de normale tarieven. U kunt uw bezwaar per e-mail sturen naar p.d-datenschutz@deutschebahn.com of naar een van de hierboven genoemde DB-bedrijven (zogenaamde Werbewiderspruch).

Online abonnementen bestellen

Bij het bestellen van een tijdticket als abonnement worden er contact- en betaalgegevens overgenomen uit de klantaccount. Afhankelijk van de aanbieding kunnen er ook identificatiegegevens, zoals geboortedatum of pasfoto, vereist zijn. Uw bestaande abonnement wordt weergegeven in de klantaccount.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Als u zich in uw klantaccount aanmeldt voor een nieuwsbrief, worden de vereiste gegevens uit de klantaccount overgenomen. 
Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij het IP-adres van uw eindapparaat op dat door de internetaanbieder is toegekend op het moment van aanmelding evenals de datum en het tijdstip van de aanmelding. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (eventueel) misbruik van het e-mailadres van een betrokken persoon op een later tijdstip te kunnen onderzoeken en heeft daarom tot doel ons rechtszekerheid te geven. Om inhoud aan te kunnen bieden die aantrekkelijk en relevant voor u is, volgen wij aan de hand van individuele links die u aanklikt, in welke inhoud van de nieuwsbrief u geïnteresseerd bent. U kunt zich op elk moment voor de nieuwsbrief afmelden via p.d-datenschutz@deutschebahn.com of door op de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief te klikken. 

Aan een kansspel deelnemen

Voor de afwikkeling van een kansspel worden gegevens verzameld. Details hierover, bijv. welke gegevens voor welk doel worden verzameld, vindt u op de pagina van het betreffende kansspel.

Virtuele chatassistenten 

Op bahn.de/bahn.com wordt gebruikgemaakt van de virtuele assistent (ook wel chatbot) DB Smile. Deze chatbot dient als informatie- en klantcontactkanaal voor zaken die betrekking hebben op het personenvervoer van DB. Klanten kunnen zo op een eenvoudige manier met DB communiceren, informatie ontvangen en snel antwoord krijgen op hun vragen. DB Smile beantwoordt een groot aantal vragen automatisch met behulp van kunstmatige intelligentie op basis van trefwoordherkenning, biedt suggesties en hulp tijdens dialogen, of verwijst gebruikers door naar een ander klantenservicekanaal (onze hotline of het contactformulier). DB Smile is momenteel echter niet in staat om complexe of specifieke vragen van klanten te beantwoorden. Als onze chatbot een vraag niet automatisch kan beantwoorden, dan kunt u altijd nog live chatten met een medeweker.

Op dit moment worden contractspecifieke vragen van klanten niet automatisch of via de live chat verwerkt of opgelost. Dergelijke vragen worden nog steeds persoonlijk behandeld via de telefoon of e-mail. Om de chatbots kunnen te gebruiken, zijn er geen persoonlijke gegevens nodig of gewenst.

Uw vragen worden maximaal 30 dagen in de chatbot opgeslagen om deze te trainen en de herkenning en nauwkeurigheid van de antwoorden te optimaliseren. De chatbot wordt dus voortdurend verder ontwikkeld op het gebied van inhoud en functionaliteit. Persoonsgegevens worden niet geanalyseerd. Gebruiksgegevens zoals de duur van de chat, het tijdstempel van de berichten, het aantal dialoogberichten of het gebruikte besturingssysteem worden alleen voor statistische doeleinden opgeslagen. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend om uw aanvraag te behandelen en voor interne doeleinden, bijvoorbeeld voor het beheersen en verbeteren van onze bedrijfs- en serviceprocessen (artikel 6 lid 1 onder b) van de AVG). 

Een digitaal ticket boeken na een bezoek aan een partnersite (in het kader van affiliatemarketing)

Als u op een advertentie van een DB-affiliate klikt en vervolgens op de externe site van een partner een boeking uitvoert, worden de cookies die de partner daar heeft geplaatst, uitgelezen. De cookies hebben een looptijd van 30 dagen. Dit is noodzakelijk om de partner een vergoeding te kunnen betalen voor de geïnitieerde boeking. In het kader van affiliatemarketing werken wij samen met het netwerk Awin. 

Wij bewaren uw gegevens zolang ze nodig zijn voor het vervullen van het doel waarvoor ze zijn verzameld (bijv. in het kader van een overeenkomst) of zolang dit wettelijk is vereist. Zo bewaren we in het kader van een overeenkomst uw gegevens ten minste tot het moment waarop de overeenkomst volledig is beëindigd. Daarna worden de gegevens voor de duur van de wettelijke bewaartermijnen bewaard.

De toegang tot uw klantaccount kan na 24 maanden inactiviteit automatisch worden verwijderd.

Naast de cookies die worden gebruikt bij het bezoeken van de website, kunnen de volgende cookies worden geplaatst bij het gebruik van de klantaccount:

Gebruik van CrossEngage

Als u eigenaar bent van een bahn.de/bahn.com-klantaccount, kunnen persoonlijke aanbiedingen en acties worden weergegeven wanneer u bent ingelogd. Om deze inhoud te kunnen samenstellen, wordt bij het gebruik van bahn.de/bahn.com een cookie in uw browser geplaatst met een looptijd van 12 maanden. De gegevens die door de cookie zijn verzameld, worden onder pseudoniem opgeslagen op servers van onze dienstverlener CrossEngage GmbH (Gontardstr. 11, 10178 Berlin, Duitsland) De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 onder b) van de AVG.

Cookies die niet dwingend noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website:

De volgende cookies zijn niet dwingend noodzakelijk voor het gebruik van de website en worden alleen verwerkt als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. 

Optie ‘aangemeld blijven’

Als u de optie ‘aangemeld blijven’ gebruikt, wordt u bij uw volgende bezoek herkend en met uw naam aangesproken. U kunt de inhoud van uw klantaccount sneller gebruiken en persoonlijke aanbiedingen ontvangen. Met de optie ‘aangemeld blijven’ krijgt u geen directe toegang tot uw persoonlijke klantaccount. Om toegang te krijgen tot uw gegevens, zoals adres-, account- of boekingsgegevens, of om gebruik te maken van persoonlijke aanbiedingen, moet u altijd met uw gebruikersnaam en wachtwoord op uw klantaccount inloggen. Bij het inloggen is uw gebruikersnaam op bahn.de/bahn.com al ingevuld. Hierdoor kunt u sneller en comfortabeler inloggen. Uw wachtwoord wordt nooit van tevoren door ons ingevuld. Als uw eindapparaat door meerdere personen wordt gebruikt, dient u altijd te controleren of de optie auto-aanvullen in de door u gebruikte browser is uitgeschakeld om misbruik te voorkomen.

Aanmelden

Als u de optie ‘aangemeld blijven’ wilt gebruiken, hebben we uw toestemming nodig conform artikel 6 lid 1 onder a) van de AVG. U kunt toestemming voor de optie ‘aangemeld blijven’ verlenen tijdens de registratie en bij het inloggen op uw klantaccount. U geeft toestemming voor de optie ‘aangemeld blijven’ door uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen, het selectievakje ‘aangemeld blijven’ aan te vinken en op de knop ‘Inloggen’ te klikken. U moet voor elk eindapparaat resp. voor elke browser afzonderlijk toestemming verlenen. Nadat u toestemming hebt verleend, plaatsen we twee cookies in de door u gebruikte browser. Het betreft first-party cookies die alleen door ons kunnen worden uitgelezen. Via een cookie kennen wij een toevallig gegenereerde ID toe aan uw browser en kunnen we uw browser resp. u als gebruiker van de browser eenduidig herkennen. De andere cookie markeert of in uw browser de optie ‘aangemeld blijven’ is aangevinkt. Indien dit het geval is, wordt de toevallig gegenereerde cookie-ID uit uw browser in ons systeem gedecodeerd en aan uw klantaccount gekoppeld. Dit gebeurt alleen via gecodeerde verbindingen.
Door de twee cookies kunnen we u bij latere bezoeken op bahn.de/bahn.com herkennen en met uw naam aanspreken. Deze cookies worden niet gebruikt om gebruiksgegevens van uw browser te verzamelen of om deze gebruiksgegevens te koppelen aan gegevens van andere browsersessies.
De cookies voor de optie ‘aangemeld blijven’ hebben een looptijd van 24 maanden. Telkens wanneer u met uw gebruikersnaam en wachtwoord inlogt op uw klantaccount wordt de looptijd van de cookie vanaf dit inlogtijdstip met 24 maanden verlengd.

Afmelden

U kunt zich afmelden voor de optie ‘aangemeld blijven’ via de link ‘Bent u niet [Voornaam][Achternaam]? Afmelden’. U vindt de link door op uw naam te klikken die op de website wordt weergegeven.  Daarnaast kunt u zich in uw klantaccount op de pagina ‘Inloggegevens wijzigen’ in één keer afmelden in alle browsers en eindapparaten waar u de optie ‘aangemeld blijven’ hebt geactiveerd. De afmeldoptie wordt echter alleen in de klantaccount weergegeven als er ten minste in één eindapparaat voor de optie ‘aangemeld blijven’ toestemming werd gegeven.
Als u in uw browser de cookies wist, bent u eveneens voor de optie afgemeld. Ook als een derde uw eindapparaat (browser) gebruikt en op zijn klantaccount inlogt, wordt de optie ‘aangemeld blijven’ gewist.

 • U kunt vragen of en welke gegevens er van u zijn opgeslagen.
 • U kunt verlangen dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd, verwijderd of maar beperkt kunnen worden verwerkt (afgeschermd) zolang dit wettelijk is toegestaan en in het kader van een bestaande overeenkomst mogelijk is.
 • U hebt het recht om bezwaar te maken bij een toezichthoudende instantie. De toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor DB Vertrieb GmbH is: Der Hessische Datenschutzbeauftragte, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Duitsland, e-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de
 • U hebt het recht op overdraagbaarheid van de gegevens die u aan ons ter beschikking hebt gesteld op basis van toestemming of een overeenkomst (dataportabiliteit).
 • Als u toestemming hebt verleend voor het verwerken van gegevens kunt u deze op elk moment op dezelfde manier intrekken, als waarop u toestemming hebt verleend. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op basis van de toestemming tot op het moment dat deze werd ingetrokken.
 • U kunt om redenen die uit uw bijzondere situatie voortvloeien bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens, wanneer de gegevensverwerking op basis van onze rechtmatige belangen geschiedt.
 • U kunt op elk moment met toekomstige werking bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor reclame (zogenaamde Werbewiderspruch).


DB Vertrieb, DB Fernverkehr en DB Regio zijn samen verantwoordelijk overeenkomstig artikel 26 van de AVG. De partijen hebben in een overeenkomst vastgelegd wie aan welke verplichtingen uit hoofde van de AVG voldoet. U kunt onafhankelijk daarvan te allen tijde uw rechten doen gelden tegenover bovengenoemde partners in de overeenkomst. 
Voor het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot de klantaccount is een schriftelijke mededeling per post voldoende. Stuur deze naar

DB Vertrieb GmbH
Europa-Allee 78-84
60486 Frankfurt, Duitsland 
of per e-mail naar p.d-datenschutz@deutschebahn.com.

Als u ons schrijft maar uw aanvraag onder een ander verantwoordelijkheidsgebied valt, sturen wij deze door. Het is dus mogelijk dat u geen antwoord van ons krijgt, maar van de verantwoordelijke DB-dienst.

Wij passen de privacyverklaring aan gewijzigde functies of veranderde wet- en regelgeving aan. Daarom adviseren wij u om de privacyverklaring regelmatig te bekijken. Voor zover uw toestemming vereist is of delen van de privacyverklaring contractuele regelingen met u bevatten, worden de wijzigingen alleen met uw toestemming doorgevoerd.

Actuele versie: April 2022