Reizigersrechten in het nationale en internationale verkeer

Overzicht van de belangrijkste regelingen

Sinds de inwerkingtreding van de Europese Verordening (EG) 1371/2007 over de rechten en plichten van reizigers in het treinverkeer op 3 december 2009 gelden er uniforme reizigersrechten in het treinverkeer in Duitsland en Europa. Reizigers krijgen hierdoor dezelfde rechten bij alle spoorwegmaatschappijen en in alle treinen, onafhankelijk van de vraag welke spoorwegmaatschappij voor deze treinen verantwoordelijk is.

Op de volgende pagina's vindt u informatie over uw aanspraak op vergoeding in geval van vertragingen, gemiste aansluitingen of uitgevallen treinen.

Uw rechten als reiziger in onze treinen

Overzicht van de belangrijkste regelingen voor reizigers

Uw rechten als treinreiziger

Reizigersrechten: schadevergoeding aanvragen

Hoe u voor een snelle en eenvoudige afhandeling kunt zorgen, leest u hier. Het reizigersrechtenformulier downloaden, invullen en uitprinten

Naar het formulier