Reizigersrechtenformulier

We vinden het erg vervelend dat u hinder hebt ondervonden door een vertraging of het uitvallen van een trein. Hiervoor bieden wij onze excuses aan. U kunt gebruikmaken van onze compensatieregeling zoals beschreven in onze vervoersvoorwaarden.

Om het verkrijgen van een schadevergoeding of restitutie eenvoudig te maken, stelt Deutsche Bahn een barrièrevrij reizigersrechtenformulier voor u ter beschikking. U kunt het formulier downloaden, invullen en vervolgens uitprinten.

Houd er a.u.b. rekening mee dat de bescherming van uw persoonsgegevens bij het uitoefenen van uw reizigersrechten alleen dan gegarandeerd is, als u daarvoor rechtstreeks gebruikmaakt van het op deze pagina beschikbare reizigersrechtenformulier.

Reizigersrechtenformulier

Hier kunt u het formulier invullen en uitprinten.

Stuur het formulier naar het volgende adres:

Servicecenter Fahrgastrechte
60647 Frankfurt am Main
Deutschland

Wanneer hebt u recht op een vergoeding:

 • Als u op het moment van vertraging/uitvallen van een rit in het bezit bent van een geldig ticket voor deze rit.
 • Alleen vertraagde of uitgevallen treinen van deelnemende spoorwegmaatschappijen komen in aanmerking.
 • Houd er rekening mee dat bedragen kleiner dan EUR 4,- niet worden uitbetaald.

Binnen drie stappen uw vergoeding aanvragen:

Het reizigersrechtenformulier downloaden, invullen en uitprinten

U kunt het barrièrevrije PDF-formulier eerst invullen en vervolgens op uw computer opslaan.
Vul alle gegevens in de daarvoor bedoelde velden in volgens de uitleg en print het formulier uit.

Bijzonderheden bij tijdtickets:

 • Week-/maandtickets: verzamel alle formulieren (in een envelop) direct na het verstrijken van de geldigheidsduur van het ticket en dien deze gezamenlijk in.
 • Jaarkaart: verzamel alle formulieren en dien deze in zodra er sprake is van minstens twee (1e klas) of drie (2e klas) vertragingen.
 • Voor elke vertraging dient u een apart formulier in te vullen.
 • Voeg een kopie van uw tijdticket toe aan één van de formulieren.
 • Verzamel alle formulieren in een envelop en dien deze in.

Om uw aanvraag te kunnen verwerken, hebben we uw adres en, indien u wilt dat wij de vergoeding overmaken, uw bankgegevens nodig.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld, verwerkt en gebruikt voor afwikkelings- en controledoeleinden en tevens om de plausibiliteit van uw aanspraak tussen deelnemende maatschappijen te verifiëren.

Stap 2: volledigheid controleren

Onderteken het uitgeprinte en volledig ingevulde formulier en voeg vervolgens alle vereiste bijlagen toe:

- bij schadevergoedingen het originele ticket of een kopie van uw ticket/tijdticket
- bij restituties de originele bewijsstukken (bijv. in geval van annulering of beëindiging van de reis, bij reserveringen en fietstickets die door de vertraging niet konden worden gebruikt of bij onkosten voor het gebruik van een andere trein, een ander vervoersmiddel of overnachtingen)

Voeg aan het reizigersrechtenformulier a.u.b. het originele ticket toe. Indien u dit origineel nog nodig hebt, kunt u ook een kopie van uw ticket, tijdticket of BahnCard 100 toevoegen. Anders is het verstrekken van een schadevergoeding helaas niet mogelijk.

Als er op uw ticket geen prijs vermeld staat, dient u bewijsstukken toe te voegen waaruit de kosten blijken (niet voor BahnCard 100).

In te dienen documenten:

 • Ingevuld en ondertekend reizigersrechtenformulier
 • Origineel ticket of een kopie van het ticket/tijdticket
 • Bewijs van gemaakte kosten als er op het ticket geen prijs vermeld staat (niet voor BahnCard 100)

Overige originele bewijsstukken van onkosten die volgens de vervoersvoorwaarden worden gerestitueerd:

 • Ticket van alternatief vervoersmiddel/taxibon (origineel)
 • Toeslag voor ICE/IC/EC of ticket voor gebruik van een alternatieve trein met een ticket voor lokaal vervoer in geval van vertragingen/uitval.
 • Factuur hotel indien een overnachting vereist was

Stap 3: aanvraag indienen

Is alles compleet? Dan kunt u het reizigersrechtenformulier inclusief alle vereiste bijlagen in een envelop doen en afgeven in een DB Reisezentrum of de envelop frankeren en versturen aan Servicecenter Fahrgastrechte, 60647 Frankfurt/Main, Duitsland.

Uw aanvraag wordt binnen een maand verwerkt. Antwoorden op uw vragen over reizigersrechten vindt u op Uw rechten als treinreiziger.