Reizigersrechten - schadevergoeding krijgen

Voor een snelle en eenvoudige afhandeling van uw schadevergoeding kunt u het best gebruikmaken van het reizigersrechtenformulier. Hiermee weet u zeker dat u alle voor de verwerking vereiste gegevens vermeldt en dat uw aanspraak op vergoeding snel in behandeling wordt genomen. Dit formulier kunt u opvragen bij het servicepersoneel in de trein, bij DB Information of in het DB Reisezentrum. U kunt tevens gebruikmaken van het onlineformulier.

Een bevestiging van uw vertraging ontvangt u van het servicepersoneel van de vertraagde trein of anders bij DB Information of in het DB Reisezentrum, mits de vertraging op basis van de daar aanwezige informatie kan worden geverifieerd. Let er hierbij op dat het servicepersoneel in de trein uitsluitend vertragingen van de eigen trein vanaf 60 minuten kan bevestigen op het reizigersrechtenformulier.

Overzicht

Schadevergoeding door het DB Reisezentrum.

U hebt in de trein, bij DB Information of in het DB Reisezentrum een bevestiging van de vertraging op het reizigersrechtenformulier ontvangen. Let op dat het servicepersoneel in de trein uitsluitend vertragingen van de eigen trein vanaf 60 minuten kan bevestigen op het reizigersrechtenformulier. Bij DB Information kan de vertraging over het algemeen maximaal vijf dagen en in het DB Reisezentrum maximaal een jaar lang na de reis worden bevestigd, voor zover vertragingsgegevens aanwezig zijn. Noteer de vereiste gegevens over uw treinreis op het reizigersrechtenformulier en bevestig deze informatie met uw handtekening. Als u het ingevulde reizigersrechtenformulier met een bevestiging van uw vertraging en het originele ticket afgeeft in een DB Reisezentrum, ontvangt u direct een schadevergoeding als tegoedbon of in contanten (uitzonderingen: zie volgende punt).

Schadeloosstelling door het Servicecenter Fahrgastrechte

In de volgende gevallen ontvangt u uw schadevergoeding uitsluitend via het Servicecenter Fahrgastrechte, de dienstverlener die in opdracht van de deelnemende spoorwegmaatschappijen de vertragingen verwerkt.

Voor afhandeling van aanspraken op schadevergoedingen op basis van vertragingen, uitgevallen treinen en gemiste aansluitingen heeft Deutsche Bahn samen met de overkoepelende organisatie van Duitse spoorwegmaatschappijen, het "Tarifverband der Bundeseigenen und Nichtbundeseigenen Eisenbahnen in Deutschland" (TBNE), een uniforme procedure ingevoerd. Het Servicecenter Fahrgastrechte is hierbij de centrale dienstverlener voor het verwerken van aanspraken op schadevergoedingen.

U hebt geen bevestiging van uw vertraging op een reizigersrechtenformulier ontvangen of

u wilt een kopie van uw ticket indienen of

u bent eigenaar van een tijdticket (bijv. trajectticket, BahnCard 100, weekendticket voor Duitsland (Duitse naam: Schönes-Wochenende-Ticket), dagticket voor Duitsland (Duitse naam: Quer-durchs-Land-Ticket) of regionaal dagticket (Duitse naam: Länder-Ticket), een ticket in het grensoverschrijdende vervoer of een ticket voor buitenlandse trajecten aangeschaft bij Deutsche Bahn (voor de verwerking van vergoedingen voor tickets die niet door Deutsche Bahn zijn verstrekt, is altijd de spoorwegmaatschappij verantwoordelijk die het ticket heeft verstrekt) of

u wilt onkosten ontstaan door een vertraging laten vergoeden?

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende reizigersrechtenformulier voor schadevergoedingen samen met het originele ticket of een kopie van uw ticket/tijdticket en, bij restituties, de originele bewijsstukken (bijv. in geval van annulering of beëindiging van de reis, bij reserveringen en fietstickets die door de vertraging niet konden worden gebruikt of bij onkosten voor het gebruik van een andere trein, een ander vervoersmiddel of overnachtingen) aan Servicecenter Fahrgastrechte, 60647 Frankfurt am Main, Duitsland. Vergeet niet om uw adres en, indien u wilt dat wij de vergoeding overmaken, uw bankgegevens te vermelden. Daarnaast kunt u de verwerking bespoedigen door een telefoonnummer en e-mailadres voor eventuele vragen te vermelden.


Mobiele tickets: voor schadevergoedingen/restituties bij mobiele tickets voegt u de via e-mail ontvangen boekingsbevestiging toe aan het reizigersrechtenformulier. Als alternatief kunt u aan het reizigersrechtenformulier ook het per e-mail ontvangen onlineticket toevoegen (vermeld a.u.b. dat het hierbij om een mobiel ticket gaat). Als u het onlineticket niet meer hebt, kunt u dit ticket nog tot 6 maanden na het boeken opvragen op de website www.bahn.de.

IC Bus van DB Fernverkehr:
Het reizigersrechtenformulier wordt ook in de IC Bus verstrekt. Bevestiging van de vertraging van de IC Bus vindt plaats door de buschauffeur of door het personeel voor het inchecken in de vertraagde IC Bus.
Schadevergoeding door DB Reisezentrum: uitsluitend bevestigde reizigersrechtenformulieren met een busticket alleen voor de bus (dus zonder treinreis ervoor of erna) en uitsluitend bij bustickets voor binnenlands vervoer door Deutsche Bahn.
Schadevergoeding door Servicecenter Fahrgastrechte: bij niet bevestigde reizigersrechtenformulieren, bij tickets met treinreis ervoor of erna of bij tickets in het grensoverschrijdende verkeer.

Verrekening van de tegoedbon online of bij de ticketautomaat van Deutsche Bahn

Tegoedbonnen met een code van 7 alfanumerieke tekens kunnen direct bij een boeking op het internet worden gebruikt. Klik hiervoor tijdens het boeken op de daarvoor bedoelde link en voer de tegoedboncode in. U kunt maximaal 5 van zulke tegoedbonnen per boeking gebruiken. Er worden echter niet meer tegoedbonnen gebruikt dan voor uw boeking noodzakelijk zijn.

U kunt uw tegoedbon ook bij een ticketautomaat met touchscreen van Deutsche Bahn gebruiken. Hiervoor drukt u bij het kopen van een ticket voordat u betaalt op de knop "Waardebon inwisselen". Vervolgens voert u de tegoedboncode in en bevestigt u de betaling met de tegoedbon.

Als u nog geld overhoudt, wordt er een nieuwe tegoedbon aangemaakt. Als u nog moet bijbetalen, kunt u dit contant doen of met een EC-bankpas of creditcard.