Verklaring gegevensbescherming bahn.com

Onze website kan in principe zonder opgave van persoonsgegevens worden gebruikt. Wanneer u echter via onze website gebruik wilt maken van speciale diensten van onze onderneming of een reis wilt boeken, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er voor deze verwerking geen wettelijke grondslag bestaat (bijv. de sluiting van een overeenkomst), vragen we u om hiervoor toestemming te verlenen.

In deze verklaring vermelden we welke gegevens we van u verzamelen, hoe we deze gebruiken en hoe u bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens kunt maken.

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van gegevens?

DB Vertrieb GmbH, Stephensonstr. 1, 60326 Frankfurt, Duitsland, is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens.
De benoemde functionaris voor gegevensbescherming is mevrouw Chris Newiger. Als u vragen of opmerkingen hebt over gegevensbescherming op bahn.com neemt u contact op met:

DB Vertrieb GmbH
Stephensonstraße 1
60326 Frankfurt, Duitsland

E-mail: ecommerce-datenschutz@bahn.de

  Welke gegevens verzamelen wij en hoe en waarom verwerken wij uw gegevens?

  Wij verzamelen en verwerken uw gegevens uitsluitend voor bepaalde doeleinden. Dit kan technisch noodzakelijk zijn, dan wel gebeuren vanwege contractuele eisen of op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker.

  Om technische redenen moeten bij een bezoek aan bahn.de bepaalde gegevens worden verzameld en opgeslagen, zoals de datum en de duur van het bezoek, de gebruikte webpagina’s, de identificatiegegevens van de gebruikte browser en het besturingssysteem en de website van waaruit u ons bezoekt.

  Om een overeenkomst na te komen, hebben we bepaalde persoonsgegevens van u nodig. We hebben deze gegevens nodig om tickets te boeken, betalingen te verwerken, de kredietwaardigheid te controleren, bij verzending per post de zending aan het genoemde adres te sturen en evt. annuleringen en restituties uit te voeren.

  In dit geval dient de overeenkomst overeenkomstig Artikel 6 Absatz 1 lit. b) DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Artikel 6 Absatz 1 lit. b) DSGVO geldt ook voor de verwerking van gegevens die noodzakelijk is om vóór sluiting van de overeenkomst maatregelen te kunnen nemen, bijv. bij aanvragen in verband met onze producten en diensten.

  Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming aan u vragen (bijv. als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of de 'aangemeld blijven'-optie gebruikt), dient deze overeenkomstig Artikel 6 Absatz 1 lit. a) DSGVO als rechtsgrondslag.

  Wanneer onze onderneming persoonsgegevens moet verzamelen om aan een wettelijke plicht te voldoen, bijvoorbeeld het nakomen van belastingplichten, dan is de verwerking gebaseerd op Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO.

  Om ons aanbod voortdurend te verbeteren, slaan we gebruiksgegevens uit het onlinegedeelte onder een pseudoniem op en analyseren deze. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.
  Ook willen wij contact houden met u als klant en u informatie en aanbiedingen toesturen, waarvan we denken dat deze bij uw reisbehoeften en interesses passen. Voor dit doel verwerken we op basis van Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO (ook met hulp van dienstverleners) uw gegevens om informatie en aanbiedingen naar u te sturen. We gebruiken uw contactgegevens (naam, adres en e-mailadres die we op basis van onze zakelijke overeenkomst met u hebben ontvangen) voor reclame per post en voor vergelijkbare goederen en diensten per e-mail evenals in het bijzonder voor marktonderzoek, mits u geen bezwaar maakt tegen dit gebruik.
  Tegen het gebruik van uw gegevens voor deze reclamedoeleinden kunt u op elk moment met toekomstige werking bezwaar maken. Uw bezwaar kunt u per e-mail naar ecommerce-datenschutz@bahn.de sturen (zogenaamde Werbewiderspruch).

  Hieronder wordt nader toegelicht welke gegevens er kunnen worden verwerkt bij het boeken van tickets via bahn.de. Meer informatie, bijvoorbeeld over de verwerking van gegevens aan de ticketautomaten of op onze pagina's in sociale netwerken, vindt u hier: www.db-vertrieb.com/datenschutz

  Dit betreft in detail:

  • Registreren bij bahn.com

   Voor het aanmaken van een klantaccount op bahn.com worden de volgende verplichte gegevens verzameld:

   - Gebruikersnaam en wachtwoord
   - Voor- en achternaam
   - E-mailadres
   - Geheime vraag bij wachtwoord vergeten en uw antwoord op deze vraag

   Zonder deze gegevens kan er geen persoonlijke account worden aangemaakt. Het verstrekken van alle andere gegevens over uw persoon en uw reisprofiel geschiedt vrijwillig. We slaan uw boekingsgegevens op, waartoe ook ingevulde gegevens over de beschikbaarheid van een BahnCard behoren, uw registratiegegevens en - indien u als geregistreerde klant een nieuwsbrief bestelt - de in uw persoonlijke account ingevulde gegevens over uw interesses en gebruiken deze ook voor interne analyses en marktonderzoek. We willen de daaruit verkregen inzichten aan de ene kant gebruiken om ons aanbod continu te verbeteren. Voor dit doel slaan we gebruiksgegevens uit het onlinegedeelte onder een pseudoniem op en analyseren deze. Hierbij wordt er geen verbinding gemaakt met uw persoonsgegevens. Aan de andere kant willen we onze aanbiedingen optimaal aanpassen aan uw verzoeken en wensen. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van gepseudonimiseerde gegevens die bij het gebruik van onlinediensten van Deutsche Bahn ontstaan.

   Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk „Worden er cookies gebruikt?”
  • Betaalgegevens op bahn.com

   Om de door u geïnitieerde betalingen veilig te verwerken, worden de vereiste betaalgegevens (bedrag, boekingsnummer, boekingsomschrijving, betaler) doorgegeven aan een betaaldienst. De rechtsgrondslag is Artikel 6, Absatz 1, lit. b) DSGVO

   De betaaldienst die creditcardbetalingen voor ons verwerkt, is PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main. Hoe PAYONE uw gegevens verwerkt, leest u in de verklaring gegevensbescherming van Payone (alleen in het Duits).

   Het verwerken van uw creditcardgegevens voor de betaling of voor het bewaren van deze gegevens in uw eigen klantaccount, evenals het toepassen van de veiligheidsmaatregelen van de verstrekker van uw creditcard, zoals 3D Secure en een sterke klantauthenticatie, gebeurt rechtstreeks bij de betaaldienst. Wij hebben geen toegang tot uw volledige creditcardgegevens en slaan alleen een referentie op in de vorm van een verkort creditcardnummer, zodat u het kunt herkennen.

   Om fraude te voorkomen, verwerkt een dienstverlener samen met de betalingsgegevens een vingerafdruk van uw apparaat of browser. Dit is voor uw en onze bescherming om te voorkomen dat uw betaalmiddel wordt misbruikt voor betalingen bij bahn.de. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

  • Digitale tickets boeken

   Bij het boeken van digitale tickets worden de adresgegevens, de achternaam en de voornaam verzameld. Bij de controle in de trein verschijnen op het controletoestel (mobiel apparaat) de gegevens die op het ticket vermeld staan(voor- en achternaam).
  • BahnCard boeken

   Bij het aanschaffen van een BahnCard worden contact- en identificatiegegevens (bijv. geboortedatum) verzameld.

   Meer informatie over gegevensverwerking in verband met de BahnCard vindt u op: www.db-vertrieb.com/datenschutz

  • Vraag over uw boeking op bahn.com

   Als u ons een vraag over uw boeking stuurt via het contactformulier op onze website, worden de gegevens uit het formulier, inclusief de door u opgegeven contactgegevens, door ons verwerkt ten behoeve van de verwerking van uw vraag en eventuele vervolgvragen op basis van art. 6 lid 1 punt b) van de AVG.
  • Aanbiedingen voor vergelijkbare producten of diensten

   Uw e-mailadres dat we voor de registratie of voor het uitvoeren van de overeenkomst (bijv. boeken van een digitaal ticket) hebben vastgelegd, gebruiken we bovendien om u per e-mail over eigen vergelijkbare producten en diensten te informeren. De verwerking van het e-mailadres geschiedt in dit geval op basis van onze zwaarwegende rechtmatige belangen om reclame te maken voor onze producten en diensten (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO).
   Tegen het gebruik van uw gegevens voor deze reclamedoeleinden kunt u op elk moment met toekomstige werking bezwaar maken. Uw bezwaar kunt u via de speciale link in elke hiervoor ontvangen e-mail kenbaar maken of per e-mail naar ecommerce-datenschutz@bahn.de sturen (zogenaamde Werbewiderspruch).

   Gebruik van het abonnementsportaal
   Voor het gebruik van het abonnementsportaal is een account op bahn.de en een geldige abonnementsovereenkomst vereist. In het abonnementsportaal worden klantaccount en abonnementsgegevens aan elkaar gekoppeld. U kunt de koppeling op elk moment opheffen.

   Online abonnementen bestellen
   Bij het bestellen van een tijdticket als abonnement worden er contact- en betalingsgegevens verzameld. Afhankelijk van de aanbieding kunnen er ook identificatiegegevens, zoals geboortedatum of pasfoto, vereist zijn.

  • Aanmelding voor de nieuwsbrief

   Als u zich voor een nieuwsbrief van ons aanmeldt, dient het e-mailadres verplicht te worden vermeld.

   Uw e-mailadres kan in dit geval door ons voor reclamedoeleinden worden gebruikt. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Sie
   Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij het door de internetaanbieder toegekende IP-adres van uw eindapparaat op het moment van aanmelding op evenals de datum en het tijdstip van de aanmelding. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (eventueel) misbruik van het e-mailadres van een betrokken persoon op een later tijdstip te kunnen onderzoeken en heeft daarom tot doel ons rechtszekerheid te geven.

   U kunt zich op elk moment voor de nieuwsbrief afmelden via ecommerce-datenschutz@bahn.de of door op de afmeldlink onderaan uw nieuwsbrief te klikken.

   Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, worden uw gegevens alleen anoniem verzameld voor statistische analysedoeleinden.

  • Aan een kansspel deelnemen

   Voor de afwikkeling van een kansspel worden gegevens verzameld. Details hierover, bijv. welke gegevens voor welk doel worden verzameld, vindt u op de pagina van het betreffende kansspel.
  • Een digitaal ticket boeken na een bezoek aan een partnersite (in het kader van affiliatemarketing)

   Als u op een advertentie van een DB-affiliate klikt en vervolgens op de externe site van een partner een boeking uitvoert, worden de cookies die de partner daar heeft geplaatst, uitgelezen. De cookies hebben een looptijd van 30 dagen. Dit is noodzakelijk om de partner een vergoeding te kunnen betalen voor de geïnitieerde boeking. In het kader van affiliatemarketing werken wij samen met het netwerk Awin. Raadpleeg in verband hiermee ook de gegevensbeschermingsrichtlijnen van het netwerk op https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy-DACH evenals de informatie over geplaatste cookies en de opt-out-mogelijkheid op https://www.awin.com/de/rechtliches/cookieoptout.

  Worden gegevens doorgegeven?

  Voor het nakomen van de overeenkomst is het normaal gesproken noodzakelijk om dienstverleners in te schakelen die op basis van onze aanwijzingen en instructies werk voor ons uitvoeren, bijv. exploitanten van datacentra, aanbieders van print- en verzendservices en anderen die betrokken zijn bij het nakomen van de overeenkomst.

  Externe dienstverleners die door ons zijn belast met het verwerken van gegevens worden door ons zorgvuldig geselecteerd en contractueel verplicht om de strenge regelingen die wij hebben vastgelegd, na te leven. De dienstverleners werken volgens onze aanwijzingen en instructies, hetgeen is gewaarborgd door strenge contractuele regelingen, door technische en organisatorische maatregelen en door aanvullende controles.

  Voor het overige worden uw gegevens alleen doorgegeven, wanneer u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, of op basis van een wettelijke regeling.
  Er worden geen gegevens doorgegeven aan derde landen buiten de EU/de EER of aan een internationale organisatie, tenzij er gepaste garanties worden geboden. Daartoe behoren de EU-modelcontractbepalingen en een gepastheidsbesluit van de EU-commissie. Het doorgeven kan bijvoorbeeld in de volgende situaties nodig zijn voor het afhandelen van boekingen op bahn.com:

  • Reisverzekeringen van onze partner Europäische Reiseversicherung AG
  • Hoteldiensten via onze partner voor hotelreserveringen HRS
  • Gebruik van de aanbiedingen voor huurauto's van DB Rent, Europcar en Sixt
  • Kredietwaardigheidscontrole bij aanmelding voor een automatische incasso door Infoscore Consumer Data GmbH
  • Bij gebruik van de service voor reizigers met een beperking worden uw gegevens doorgegeven aan de betrokken afdelingen binnen het DB-concern.
  • Bij het boeken van een BahnCard op bahn.com sluit u een overeenkomst met DB Fernverkehr AG. Hiervoor worden de ingevulde gegevens aan DB Fernverkehr AG doorgegeven. Meer hierover leest u in de betreffende algemene voorwaarden. We handelen hiervoor slechts de betaling af en slaan voor dit doel de ingevulde gegevens op.
  • Bij onregelmatigheden bij de betaling/betalingsverzuim kunnen gegevens die betrekking hebben op de vordering worden doorgegeven aan een incassobureau.
  • Bij het gebruik van de contactformulieren op bahn.com voor de klantdialoog van DB Fernverkehr of DB Regio worden de ingevulde gegevens doorgegeven aan de betreffende vervoerders. Op bahn.com worden hiervoor slechts de formulieren beschikbaar gesteld.

  U boekt de aanbiedingen die u op bahn.com vindt direct bij deze partners. Meer informatie hierover vindt u onder 'Wordt inhoud van derden geïntegreerd?'.

  Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

  Wij bewaren uw gegevens zolang ze nodig zijn voor het vervullen van het doel waarvoor ze zijn verzameld (bijv. in het kader van een overeenkomst) of zolang dit wettelijk is vereist. Zo bewaren we in het kader van een overeenkomst uw gegevens ten minste tot het moment waarop de overeenkomst volledig is beëindigd. Daarna worden de gegevens voor de duur van de wettelijke bewaartermijnen bewaard.
  Als uw klantaccount 24 maanden lang niet wordt gebruikt, wordt deze automatisch verwijderd.

   Worden er cookies gebruikt?

   Wij gebruiken op onze website cookies voor analysedoeleinden. Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin gegevens op uw eindapparaat kunnen worden opgeslagen. Er zijn functionele cookies die dwingend nodig zijn voor de technische functies van de website en er zijn optionele cookies die voor de technische functies van de website niet dwingend nodig zijn.

   Het gebruik van bahn.com is over het algemeen zonder optionele cookies mogelijk. U kunt dus in uw browser het traceren door middel van cookies uitschakelen (Do-not-track, Tracking-Protection-List) of het opslaan van cookies van derden verbieden. Bovendien adviseren we u om opgeslagen
   cookies regelmatig te controleren voor zover deze niet uitdrukkelijk gewenst zijn.

   Let wel: bij het verwijderen van alle cookies worden ook eventuele opt-out-cookies (cookies die aangeven dat u geen cookies wenst) verwijderd, zodat u die eventueel opnieuw moet activeren.

   • Cookies die dwingend noodzakelijk zijn voor het gebruik van de pagina zijn:

    Sessiecookies

    We gebruiken sessiecookies bij het boeken in 'Mijn Bahn' voor onthoudfuncties (bijv. 'Mijn routes beheren'). Deze worden na het sluiten van de browser automatisch verwijderd.
   • Cookies die niet dwingend noodzakelijk zijn voor het gebruik van de pagina zijn:

    Optie 'aangemeld blijven'

    Als u de optie 'aangemeld blijven' gebruikt, wordt u bij uw volgende bezoek op bahn.com herkend en met uw naam aangesproken. U kunt bahn.com sneller gebruiken en ontvangt persoonlijke aanbiedingen op de website.
    Met de optie 'aangemeld blijven' krijgt u geen directe toegang tot uw persoonlijke klantaccount. Om toegang te krijgen tot gevoelige persoonlijke gegevens, zoals adres-, account- of boekingsgegevens, of om gebruik te maken van persoonlijke aanbiedingen, moet u altijd met uw gebruikersnaam en wachtwoord op uw klantaccount inloggen.
    Bij het inloggen is uw gebruikersnaam op bahn.com van tevoren al ingevuld. Hierdoor kunt u sneller en comfortabeler inloggen. Uw wachtwoord wordt nooit van tevoren door ons ingevuld. Als uw eindapparaat door meerdere personen wordt gebruikt, dient u altijd te controleren of de optie auto-aanvullen in de door u gebruikte browser is uitgeschakeld om misbruik te voorkomen.

    Toestemming
    Als u de optie 'aangemeld blijven' wilt gebruiken, hebben we uw toestemming nodig.Deze vormt de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking, art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO.

    U kunt toestemming voor de optie 'aangemeld blijven' verlenen tijdens de registratie en bij het inloggen op uw gebruikersaccount. U geeft toestemming voor de optie 'aangemeld blijven' door uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen, het selectievakje 'aangemeld blijven' aan te vinken en op de knop 'Inloggen' te klikken.

    U moet voor elk eindapparaat resp. voor elke browser afzonderlijk toestemming verlenen. Nadat u toestemming hebt verleend, plaatsen we twee cookies in de door u gebruikte browser. Het betreft first-party-cookies die alleen door bahn.com kunnen worden gelezen. Via een cookie kennen wij een toevallig gegenereerde ID toe aan uw browser en kunnen zo uw browser resp. u als gebruiker van de browser eenduidig herkennen. De andere cookie markeert of in uw browser de optie 'aangemeld blijven' is aangevinkt. Indien dit het geval is, wordt de toevallig gegenereerde cookie-ID uit uw browser in ons systeem gedecodeerd en aan uw klantaccount gekoppeld. Dit gebeurt alleen via gecodeerde verbindingen.
    Door de twee cookies kunnen we u bij latere bezoeken op bahn.com herkennen en met uw naam aanspreken. Belangrijk: er worden nooit persoonsgegevens via de cookies verzameld. Ook gebruiken we de cookies niet om gebruiksgegevens uit uw browser te verzamelen en deze gebruiksgegevens aan gegevens van andere browsersessies te koppelen.
    De cookies voor de optie 'aangemeld blijven' hebben een looptijd van 24 maanden. Telkens wanneer u met uw gebruikersnaam en wachtwoord inlogt op uw gebruikersaccount wordt de looptijd van de cookie met 24 maanden verlengd vanaf dit inlogtijdstip.

    Afmelden
    U kunt zich afmelden voor de optie 'aangemeld blijven' via de link "> Niet [Voornaam][Achternaam]? Afmelden". U vindt de link door op uw naam te klikken die op de website wordt weergegeven. Daarnaast kunt u zich in uw klantaccount op de pagina 'Inloggegevens wijzigen' in één keer in alle browsers en eindapparaten waar u de optie 'aangemeld blijven' hebt geactiveerd, afmelden. De afmeldoptie wordt echter alleen in de klantaccount weergegeven als er ten minste in één eindapparaat voor de optie 'aangemeld blijven' toestemming werd gegeven.

    Als u in uw browser de cookies wist, bent u eveneens voor de optie afgemeld. Ook als een derde uw eindapparaat (browser) gebruikt en op zijn account bij bahn.com inlogt, wordt de optie 'aangemeld blijven' gewist.


   • Verbetering van de gebruikerservaring

    Om uw gebruikerservaring voortdurend te verbeteren, verzamelen we statistische gegevens over het gebruik van bahn.com. We gebruiken hiervoor de analysetools Adobe Analytics, Optimizely, Qualtrics en m-pathy.

    De hieronder genoemde en door ons gebruikte trackingtechnieken worden op basis van art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO toegepast. Met de toegepaste trackingtechnieken willen we onze website aanpassen aan de behoeften van onze klanten en deze voortdurend optimaliseren. Anderzijds passen we de trackingtechnieken toe om statistische gegevens over het gebruik van onze website te verzamelen en te analyseren om ons aanbod te optimaliseren. Deze belangen zijn gerechtvaardigd in de zin van voornoemde bepaling.

    Om van bahn.com een dynamische website te maken en de dynamische inhoud te beheren, maken we gebruik van de tagmanagementservice Tealium iQ (Mindspace, Viktualienmarkt 8, 80331 München, Deutschland).

    Wij analyseren uw gegevens zonder dat ze tot een bepaalde persoon worden herleid. Hiervoor wordt het IP-adres geanonimiseerd.
    Uw mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de via Tealium iQ aangeboden derde aanbieders vindt u in de paragrafen over de betreffende aanbieders (bijv. Adform, Exactag, Criteo, Google Adwords).

    Onze dienstverleners zijn contractueel verplicht om uw gegevens in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming te behandelen.
   • Gebruik van Adobe Analytics

    Op deze website wordt gebruik gemaakt van Adobe Analytics, een webanalysedienst van Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland). Adobe Analytics gebruikt cookies met een looptijd van 24 maanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.

    De door de cookie gegenereerde informatie wordt verzonden naar een server van Adobe in de VS en daar opgeslagen. Omdat op deze website een proces voor het anonimiseren van uw IP-adres actief is, wordt uw IP-adres van tevoren ingekort. Adobe gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website voor ons te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan ons te leveren. Op die manier kunnen we bijhouden hoe vaak welke rubrieken en teksten op onze pagina's worden gelezen en gebruikt en ook of de opmaak van onze website invloed heeft op de mate van gebruik van de pagina. Met de statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter maken.

    Deze informatie wordt door Adobe uitsluitend aan ons doorgegeven in de vorm van gecumuleerde gegevens die het algemene gebruik van de website weergeven. Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden of tot een bepaalde persoon te herleiden.

    U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het genereren van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen. Hiervoor bestaan een aantal mogelijkheden:

    1.) U kunt bezwaar maken tegen de webanalyse door Adobe Analytics door het plaatsen van een opt-out-cookie die Adobe de aanwijzing geeft uw gegevens niet voor webanalysedoeleinden op te slaan of te gebruiken. Houd er rekening mee dat bij deze oplossing de webanalyse enkel niet wordt uitgevoerd zolang de opt-out-cookie door de browser is opgeslagen. Wanneer u nu de opt-out-cookie wilt plaatsen, klikt u hier: www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html

    2.) U kunt ook met een instelling in uw browser verhinderen dat de cookies voor het genereren van gebruikersprofielen worden opgeslagen.
    Let op: als u de cookies op uw apparaat wist, wordt ook de opt-out-cookie gewist en moet u opnieuw bezwaar maken.
   • Gebruik van Optimizely

    Deze website analyseert het gebruikersgedrag met A/B-tests via de webanalysedienst Optimizely. Daarbij kunnen we onze website met kleine variaties in inhoud aan u tonen, telkens op basis van de indeling in een bepaald profiel.

    Voor deze analyse worden cookies gedurende 24 maanden op uw eindapparaat opgeslagen. De zo verzamelde informatie wordt normaal gesproken doorgegeven aan een server van Optimizely in de VS en daar opgeslagen. Omdat op deze website een proces voor het anonimiseren van uw IP-adres actief is, wordt uw IP-adres van tevoren ingekort.

    De aanbieder van de analyse is Optimizely (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, United States). De informatie over gegevensbescherming van Optimizely vindt u hier: www.optimizely.com/de/privacy

    Uw deactiveringsmogelijkheid: Als u niet wilt dat Optimizely-tracking wordt gebruikt, kunt u het op elk moment deactiveren via de instructies op www.optimizely.com/opt_out. U kunt ook met een instelling in uw browser verhinderen dat de cookies worden opgeslagen. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
   • Gebruik van Qualtrics

    Om onze aanbiedingen en diensten voortdurend te verbeteren, nodigen we gebruikers van onze website uit voor enquêtes. Hiervoor maken we gebruik van technologieën van Qualtrics LLC (333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA). De gegevens worden anoniem verzameld.

    De cookies van Qualtrics hebben tot doel gebruikers binnen een bepaalde periode uit te sluiten van meervoudige deelname. De cookies hebben een looptijd van 12 maanden. De deelname aan de enquêtes is vrijwillig.

    Als u geen uitnodigingen voor enquêtes door Qualtrics meer wilt ontvangen, klikt hier.
   • Gebruik van m-pathy

    Op deze website worden met technologieën van m-pathy GmbH (Königsbrücker Str. 34, 01099 Dresden, Deutschland) gegevens verzameld en opgeslagen over sessies en interacties van bezoekers van deze website. Deze gegevens worden gebruikt om de inhoud en de gebruiksvriendelijkheid van de pagina's te verbeteren. Hiervoor worden ook cookies gebruikt met een looptijd van 24 maanden.


    Het verzamelen van gegevens op deze website kan op elk moment met toekomstige werking worden verhinderd. Uw bezwaar wordt als cookie opgeslagen en kan niet tot een bepaalde persoon worden herleid.
   • Op interesse gebaseerde onlinereclame

    Advertenties zijn bij ons gebaseerd op eerder door u getoond interesse in producten. We verzamelen informatie over uw surfgedrag om zo reclame te kunnen aanbieden die past bij uw interesses. Hiervoor worden cookies op uw apparaat opgeslagen die een identificatienummer met meerdere cijfers hebben.

    Indien u niet akkoord gaat met deze analyse van uw gebruiksgedrag, kunt u op elk moment uw browser zo instellen dat er geen analysecookie kan worden geplaatst.


   • Gebruik van Exactag

    Op onze website maken we gebruik van de analysedienst van Exactag GmbH (Philosophenweg 17, 47051 Duisburg, Deutschland). Via cookies worden gegevens opgeslagen over hoe u bahn.com gebruikt. Dit betreft ook het IP-adres dat van tevoren wordt geanonimiseerd. De door Exactag geplaatste cookie heeft een looptijd van 12 maanden.

    De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO.

    Uw mogelijkheid om bezwaar te maken: Als u niet wilt dat deze cookie wordt geplaatst, klikt u op de volgende link om de Exactag-opt-out-cookie in uw browser te plaatsen: www.exactag.com/datenschutz/optout
   • Gebruik van AdForm

    Om reclame gebaseerd op interesse weer te geven, worden cookies van Adform A/S
    (Wildersgade 10B, 1, 1408 Copenhagen, Denmark) geplaatst. Hiervoor worden bijvoorbeeld gegevens over het besturingssysteem, de browserversie, geanonimiseerde IP-adressen, de locatie en het aantal kliks en views onder een pseudoniem in gebruikersprofielen opgeslagen. De door AdForm geplaatste cookie heeft een looptijd van 12 maanden. Deze gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

    - Registreren van het aantal bezoekers van bahn.com
    - Vastleggen van de volgorde waarin een bezoeker de pagina's van bahn.com bezoekt
    - Optimaliseren van de website

    De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO.

    Uw mogelijkheid om bezwaar te maken: Via deze link kunt u een opt-out-cookie laten plaatsen die het verzamelen van gegevens verhindert site.adform.com/datenschutz-opt-out.

    Adform gebruikt deze informatie in opdracht van DB Vertrieb GmbH om specifieke, op het gebruik gebaseerde onlinereclame aan te bieden. Om de reclameruimte van andere websites te kunnen gebruiken, worden de cookies met de volgende platforms gesynchroniseerd: Google, Doubleclick, Appnexus, DataXu, Mediamath, TURN, TheTradeDesk, Active Agent, TheAdex.


   • Gebruik van Criteo

    Wij willen u graag aanbiedingen toesturen, waarvan we denken dat deze bij uw reisbehoeften en interesses passen. Advertenties zijn bij ons gebaseerd op eerder door u getoond interesse in onze producten en aanbiedingen. We registreren informatie over uw surfgedrag met behulp van retargetingsoftware van Criteo (Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, France) om zo onlinereclame te kunnen aanbieden die past bij uw interesses. Hiervoor worden cookies op uw eindapparaat opgeslagen die een gepseudonimiseerd identificatienummer met meerdere cijfers hebben. De cookies hebben een looptijd van 12 maanden. Er worden geen andere persoonsgebonden gegevens opgeslagen.

    De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO.

    U kunt bezwaar maken door het retargeten via de volgende link te deactiveren: www.criteo.com/de/privacy

   • Persoonlijke aanbiedingen en acties

    Wij willen u op basis van vroeger en actueel gebruik van bahn.com gepersonaliseerde inhoud aanbieden om ons aanbod voor u als gebruiker aantrekkelijker te maken. De rechtsgrondslag voor het verwerken van deze gegevens is art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO.

    U kunt persoonlijke aanbiedingen en acties laten weergeven bij het gebruik van bahn.com als houder van een bahn.com-account als u bahn.com gebruikt en tegelijkertijd bent ingelogd op uw bahn.com-account. Om deze inhoud te kunnen samenstellen en weergeven, wordt bij het gebruik van bahn.com een cookie geplaatst met een looptijd van 12 maanden. De door de cookie verzamelde gegevens worden gepseudonimiseerd doorgegeven aan CrossEngage GmbH (Gontardstr. 11, 10178 Berlin, Deutschland) en door CrossEngage geanalyseerd.

    Hiervoor hebben we met CrossEngage een overeenkomst voor de verwerking van orders gesloten.

    Indien u niet akkoord gaat met het plaatsen van de cookie voor het analyseren van uw gebruiksgedrag, dan kunt u op elk moment uw browser zo instellen dat er geen cookie kan worden geplaatst.

    Als u niet wilt dat uw gebruikersgedrag via CrossEngage wordt vastgelegd, kunt u hier bezwaar indienen. De cookie van CrossEngage wordt dan niet geplaatst.
    Om persoonlijke aanbiedingen en acties aan u te kunnen tonen als u bij bahn.de bent ingelogd, maken we gebruik van de diensten van Optimizely. Als u geen persoonlijke aanbiedingen en acties wilt zien, deactiveert u tracking door Optimizely. (Zie „Uw deactiveringsmogelijkheid” bij Optimizely).

    Als u bij bahn.de bent ingelogd en een ticket boekt, plaatsen wij een cookie. Via deze cookie analyseren wij onder een pseudoniem uw boekingsgedrag. Als u daarna nog een ticket boekt, kunnen wij dan speciale voordelen, zoals kortingen en gratis zitplaatsreserveringen aanbieden. Als u niet wilt dat er in uw webbrowser een cookie wordt geplaatst, kunt u op deze link klikken en bezwaar indienen.

   Welke rechten hebben gebruikers van bahn.com?

   • U kunt inlichtingen opvragen over welke gegevens er van u zijn opgeslagen.
   • U kunt verlangen dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd, verwijderd of maar beperkt kunnen worden bewerkt (afgeschermd) zolang dit wettelijk is toegestaan en in het kader van een bestaande overeenkomst mogelijk is.
   • U hebt het recht om bezwaar te maken bij een toezichthoudende instantie. De toezichthoudende instantie die bevoegd is voor DB Vertrieb GmbH is: Der Hessische Datenschutzbeauftragte, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Duitsland, e-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de
   • U hebt het recht op overdraagbaarheid van de gegevens die u aan ons ter beschikking hebt gesteld op basis van toestemming of een overeenkomst (dataportabiliteit).
   • Als u toestemming hebt verleend voor het verwerken van gegevens kunt u deze op elk moment op dezelfde manier intrekken, als die waarop u toestemming hebt verleend. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op basis van de toestemming tot op het moment dat deze werd ingetrokken.
   • U kunt om redenen die uit uw bijzondere situatie voortvloeien bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens, wanneer de gegevensverwerking op basis van onze rechtmatige belangen geschiedt.
   • U kunt op elk moment met toekomstige werking bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor reclame (zogenaamde Werbewiderspruch).

   Voor het uitoefenen van uw rechten is een schriftelijke mededeling per post voldoende. Stuur deze naar

   DB Vertrieb GmbH
   Stephensonstraße 1
   60326 Frankfurt, Duitsland

   of per e-mail naar ecommerce-datenschutz@bahn.de.

   Wordt de inhoud van derden geïntegreerd?

   Om u alles binnen de mobiliteitsketen aan te kunnen bieden, integreren we de inhoud van derden (partneraanbod). In dit geval voert u uw gegevens in op de websites van derden. Deze zijn in bahn.com geïntegreerd en aangepast, zodat ze optisch beter in het geheel passen. De inhoud van derden bevat altijd een eigen colofon en een eigen privacyverklaring.

   De inhoud van deze partners is geïntegreerd:

   • AMEROPA -> voor treinvakanties en stedentrips
   • FlyLoco -> voor vlieg-stedenreizen
   • Weg.de -> voor chartervluchten en lastminutevakanties
   • HRS -> als aanbieder van hoteldiensten
   • Eventim -> voor musical- en evenemententickets
   • ERV -> als aanbieder van reisverzekeringen
   • Avis -> als aanbieder van huurauto's
   • Europcar -> als aanbieder van huurauto's
   • Sixt -> als aanbieder van huurauto's
   • Ypsilon.Net -> voor een prijsvergelijking van huurauto's
   • Auto Europe -> als huurautobroker op Ypsilon.Net

   Wat gebeurt er met links naar externe websites?

   Als u op een link naar een externe site klikt, verlaat u de website van bahn.com. DB Vertrieb GmbH is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud, de diensten of producten die via deze gelinkte pagina's worden aangeboden, ook niet voor de gegevensbescherming en technische veiligheid van de gelinkte website.

    Hoe actueel is de verklaring gegevensbescherming?

    Wij passen de verklaring gegevensbescherming aan gewijzigde functies of veranderde wet- en regelgeving aan. Daarom adviseren wij u om de verklaring gegevensbescherming regelmatig te bekijken. Voor zover uw toestemming vereist is of delen van de verklaring gegevensbescherming contractuele regelingen met u bevatten, worden de wijzigingen alleen met uw toestemming doorgevoerd.

    Actuele versie: juni 2020