Dokonuj płatności poleceniem zapłaty SEPA

Logo SEPA

W przypadku polecenia zapłaty SEPA kwota płatności zostanie po prostu odpisana od rachunku bankowego. Nie wiążą się z tym żadne dodatkowe opłaty.

Warunki płacenia poleceniem zapłaty SEPA:

  • Siedziba banku na obszarze SEPA (strefa euro i pozostałe kraje europejskie)*
  • Konto klienta na Moja Bahn

Zasada działania:

* SEPA to skrót od Single Euro Payments Area: jednolity obszar płatności w euro. Obejmuje 28 krajów członkowskich UE, pozostałe kraje należące do EOG: Islandię, Liechtenstein i Norwegię, a także Szwajcarię, Monako i San Marino. Na obszarze SEPA oferowana jest jednolita dla całej Europy, standardowa metoda rozliczeń bezgotówkowych (przelewy, polecenia zapłaty).