High speed passenger train on railroad track in motion

Prawa pasażera w ruchu krajowym i międzynarodowym

Zestawienie najważniejszych regulacji

Od wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym w dniu 3 grudnia 2009 r. obowiązują w Niemczech i Europie jednolite prawa pasażera w ruchu kolejowym. Przyznają one pasażerom równe prawa we wszystkich przedsiębiorstwach kolejowych i obowiązują dla wszystkich pociągów, niezależnie od tego, która spółka kolejowa prowadzi dane przewozy.

Na poniższych stronach dostępne są informacje o roszczeniach odszkodowawczych w przypadku opóźnień, utraty połączenia skomunikowanego lub odwołania pociągu.

Twoje prawa jako pasażera

Formularz praw pasażera