Pociąg na stacji

Najważniejsze regulacje praw pasażera

Opóźnienia pociągów - odwołania pociagów - utrata połączeń skomunikowanych

Niniejsze prawa pasażera obowiązują wyłącznie w ruchu kolejowym. Obejmują wszystkie pociągi, począwszy od S-Bahn aż do ICE. Wyjątkiem są tramwaje i metro (U-Bahn). Ponadto niniejsze prawa pasażera są ważne również dla IC Busa, produktu DB Fernverkehr AG. Odnośnie do przejazdów w związkach komunikacyjnych i na obszarze obowiązywania taryf krajów związkowych mogą mieć zastosowanie inne regulacje.

W przypadku praw pasażera chodzi o ewentualne roszczenia z uwagi na opóźnienia lub odwołania pociągów. Punktualne przybycie na spotkanie nie jest przedmiotem umowy przewozowej. Przewoźnicy kolejowi uczestniczący w przewozach, podani na stronie www.bahn.de/fahrgastrechte lub www.fahrgastrechte.info, wspólnie odpowiadają wobec wnoszonych z tytułu praw pasażera roszczeń do odszkodowania, zwrotu kosztów i wydatków, o ile usługa transportowa odbywa się wyłącznie na podstawie zawartej umowy przewozowej.

Zestawienie praw pasażera

Za 60 minut opóźnienia na stacji końcowej podanej na bilecie przysługuje odszkodowanie w wysokości 25% ceny biletu w jedną stronę, za 120 minut 50%; w przypadku biletów na przejazd tam i z powrotem wysokość odszkodowania obliczana jest na podstawie połowy ceny biletu.

W przypadku biletów okresowych (np. tygodniowych lub miesięcznych) rekompensata naliczana jest ryczałtem za każde opóźnienie powyżej 60 minut:
- w komunikacji lokalnej: 1,50 EUR (2. klasa), 2,25 EUR (1. klasa)
- w ruchu dalekobieżnym: 5 EUR (2. klasa), 7,50 EUR (1. klasa)
- BahnCard100: 10 EUR (2. klasa), 15 EUR (1. klasa)
Łączna rekompensata wynosi maks. 25% ceny biletu okresowego.

Odszkodowania w wysokości poniżej 4 euro nie są wypłacane; dlatego wnioski o rekompensatę w przypadku biletów okresowych w komunikacji lokalnej (np. regionalne bilety jednodniowe, tzw. Länder-Tickets) należy dostarczyć zebrane razem.

W razie spodziewanego opóźnienia przekraczającego 20 minut na stacji końcowej podanej na bilecie można:

przy najbliższej okazji lub w poźniejszym terminie kontynuować podróż na tej samej lub innej trasie, a przy tym

korzystać z innych pociągów bez obowiązkowej rezerwacji miejsc (niezbędny bilet/dopłatę na inny produkt należy najpierw opłacić, a następnie wystąpić o zwrot kosztów); nie dotyczy to biletów w bardzo obniżonej cenie (np. regionalne bilety jednodniowe, tzw. Länder-Tickets, bilety weekendowe po Niemczech Schönes-Wochenende-Ticket).

W razie spodziewanego opóźnienia przekraczającego 60 minut na stacji końcowej podanej na bilecie można:

- zrezygnować z podróży i wystąpić o zwrot ceny biletu lub

- przerwać podróż i wystąpić o częściowy zwrot ceny biletu za niewykorzystany odcinek lub

- przerwać podróż, jeżeli straciła sens, wrócić do stacji początkowej i wystąpić o zwrot ceny biletu.

Więcej informacji o Odszkodowaniu

Jeżeli przewoźnik kolejowy udostępnia inny środek transportu, to takie rozwiązanie ma pierwszeństwo w stosunku do zwrotu kosztów za samodzielnie zorganizowany alternatywny transport.

W przypadku planowego przyjazdu między godziną 0:00 a 05:00 i spodziewanego opóźnienia co najmniej 60 minut na stacji końcowej podanej na bilecie, zwracane są koszty za skorzystanie z innego środka transportu w wysokości maks. 80 euro, jeśli przewoźnik kolejowy nie zapewnił innego środka transportu i nie było możliwości skontaktowania się z nim z uwagi na zaistniałe z jego winy zdarzenie (kontakt na miejscu w punkcie sprzedaży biletów lub informacji dla podróżnych lub bezpośredni kontakt z drużyną pociągu).

Dotyczy to również odwołania pociągu, który był ostatnim planowym połączeniem danego dnia i nie ma możliwości dojazdu do stacji końcowej przed godziną 24:00 bez skorzystania z innego środka transportu.

Ponadto dotyczy to również sytuacji, kiedy przewoźnik kolejowy ma w obowiązku zapewnić nocleg, a dalsza jazda innym środkiem transportu jest tańsza.

Jeżeli przewoźnik kolejowy udostępnia nocleg, to takie rozwiązanie ma pierwszeństwo w stosunku do zwrotu kosztów za samodzielnie zorganizowany alternatywny transport.

Jeżeli z uwagi na odwołanie pociągu lub opóźnienie konieczny jest nocleg, a dalsza podróż tego samego dnia nie wchodzi w grę, zwracane są koszty noclegu w rozsądnych granicach, o ile przewoźnik kolejowy nie zapewnił żadnego noclegu i nie było możliwości skontaktowania się z nim z uwagi na zaistniałe z jego winy zdarzenie (kontakt na miejscu w punkcie sprzedaży biletów lub informacji dla podróżnych lub bezpośredni kontakt z drużyną pociągu).

W przypadku podróży międzynarodowej pasażer ma następujące prawa do zwrotu kosztów biletu międzynarodowego. Jeżli bilet został zakupiony w punkcie sprzedaży DB, Service Center Prawa Pasażera jest odpowiedzialny za rozpatrzenie wniosku (adres znajduje się na samym dole).

Regulacje Deutsche Bahn w skrócie:

Wnioski o odszkodowanie rozpatrywane są na kolei, która sprzedała bilet. DB wypłaca zatem odszkodowania za bilety międzynarodowe lub bilety na zagraniczne odcinki, które zostały przez nią wystawione. Wnioski należy kierować do kolei, w której bilety zostały zakupione. W tych przypadkach można przesłać wniosek o odszkodowanie bezpośrednio do odpowiedniego przewoźnika/przewoźników. Tam można również zasięgnąć informacji, czy przysługuje nam odszkodowanie za zaistniałe opóźnienie i w jakiej wysokości.

Podróżnym z ciągłym międzynarodowym biletem w przypadku opóźnienia na stacji końcowej przekraczającym 60 minut przysługuje odszkodowanie w wysokości 25 procent ceny biletu na przejazd do celu.

Podróżnym z ciągłym międzynarodowym biletem w przypadku opóźnienia na stacji końcowej przekraczającym 120 minut przysługuje odszkodowanie w wysokości 50 procent ceny biletu na przejazd do celu.

W przypadku biletów w obie strony wysokość odszkodowania liczona jest na podstawie połowy uiszczonej ceny biletu.

Można wybrać wypłatę odszkodowania w formie bonu lub kwoty pieniężnej. Bon ważny jest przez rok i uwzględniony zostanie przy najbliższej podróży.

Odszkodowania w wysokości poniżej 4 euro nie są wypłacane.

W przypadku ważnego tylko na terenie Niemiec promocyjnego biletu German Rail Pass za każde opóźnienie przysługuje zryczałtowana rekompensata w wysokości 5,- euro w 2. klasie i 7,50 euro w 1. klasie, o ile co najmniej trzy razy doszło do opóźnień przekraczających min. 60 minut na stacji docelowej.

W przypadku ważnego tylko na terenie Niemiec promocyjnego biletu InterRail Germany Pass (Interrail One Country Pass na Niemcy) za każde opóźnienie przysługuje zryczałtowana rekompensata w wysokości 10,- euro (1. i 2. klasa), o ile co najmniej dwa razy doszło do opóźnień przekraczających min. 60 minut na stacji docelowej.

W przypadku międzynarodowych karnetów InterRail Global Pass i Eurail Global / Select / Regional Pass obowiązują specjalne uregulowania. Wnioski należy przesyłać pocztą na adres:
EURAIL Group G.I.E., P.O. Box 2112, 3500 GC Utrecht, Holandia
lub na adres poczty elektronicznej: www.eurailgroup.com/compensation

Wnioski o odszkodowanie lub bilety InterRail One Country Pass należy kierować do przewoźnika, na którego sieci obowiązują. Tam można również zasięgnąć informacji, czy przysługuje nam odszkodowanie za zaistniałe opóźnienie i w jakiej wysokości.

W razie zastrzeżeń wobec decyzji dotyczących praw pasażera sprzeciw należy wnosić w jednostce, która wydała decyzję.

Ogólne zażalenia dotyczące DB Fernverkehr należy kierować do:
DB Fernverkehr AG
Kundendialog
Postfach 10 06 13
96058 Bamberg

Ogólne zażalenia dotyczące DB Regio należy kierować do:
DB Regio AG
Kundendialog
Postfach 10 06 07
96058 Bamberg

Inna możliwość kontaktu: www.bahn.com/contact

W razie niezadowolenia z rozpatrzenia zażalenia należy zgłosić się do organu arbitrażowego dla transportu publicznego: Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V. (söp), Fasanenstraße 81, 10623 Berlin, E-Mail: kontakt@soep-online.de , www.soep-online.de, Tel.: +49 (0)30 644 99 33-0, Fax: +49 (0)30 644 99 33- 10

Krajowym organem wykonawczym dla praw pasażera są krajowe oddziały niemieckiego urzędu nadzoru kolejowego EBA w krajach związkowych oraz:
Eisenbahn-Bundesamt
Durchsetzungsstelle für Fahrgastrechte
Heinemannstr. 6
D-53175 Bonn
Tel.:+49 (0)228 30795-400
E-mail: fahrgastrechte@eba.bund.de, www.eba.bund.de

Pozostałe adresy organów arbitrażowych dla praw pasażera dostępne są na stronach www.bahn.de/fahrgastrechte, www.fahrgastrechte.info lub www.busse-bahnen.de.


Stan: marzec 2016 r.

Pełna informacja w języku niemieckim dostępna jest na stronie www.bahn.de/fahrgastrechte lub www.fahrgastrechte.info