Wskazówki dot. ochrony danych (bahn.de/bahn.com)

Generalnie z naszej strony internetowej można korzystać bez podawania danych osobowych. Jednak jeśli użytkownik zamierza korzystać ze szczególnych usług oferowanych w naszym serwisie internetowym lub zakupić bilet, przetwarzanie danych osobowych może okazać konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne i nie wynika z przepisów prawa (np. realizacja porozumienia umownego), prosimy o wyrażenie na nie zgody.

Niniejsze wskazówki zawierają informacje o gromadzonych danych, sposobie ich wykorzystywania i możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.

W trakcie korzystania ze stron bahn.de/bahn.com spółki DB Vertrieb GmbH, DB Fernverkehr AG i DB Regio AG przetwarzają dane użytkownika jako współadministratorzy. W zawartej miedzy sobą umowie określiły, która z nich wypełnia poszczególne obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych. Najważniejsze postanowienia tej umowy zawiera niniejsza polityka prywatności.

W przypadku pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt z jednym z wymienionych współadministratorów:

DB Vertrieb GmbH
Europa-Allee 78- 84
60486 Frankfurt
E-mail: p.d-datenschutz@deutschebahn.com

DB Fernverkehr AG
Europa-Allee 78- 84
60486 Frankfurt
E-mail: fv-datenschutz@deutschebahn.com

DB Regio AG
Europa-Allee 70-76
60486 Frankfurt
E-mail: datenschutz.regio@deutschebahn.com

Mianowanym inspektorem ochrony danych dla wszystkich trzech wyżej wymienionych podmiotów odpowiedzialnych jest pani Dr. Marein Müller. 

W przypadku różnych operacji przetwarzania danych w związku z zakupem biletów lub innych usług dostępnych na stronach bahn.de/bahn.com wymienione wyżej przedsiębiorstwa pełnią rolę współadministratorów. Określiły one w umowie, które z nich wykonuje jakie zadania w ramach wspólnego przetwarzania danych i jakim celom ono służy, jak jest zorganizowane i kto wypełnia które obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązki informacyjne. Najważniejsze punkty tej umowy zostały przedstawione poniżej.

DB Vertrieb GmbH, DB Fernverkehr AG i DB Regio AG są współadministratorami w odniesieniu do następujących celów: 

 • Używanie stron internetowych i aplikacji do sprzedaży produktów i usług oraz dostarczania informacji do komunikacji marketingowej
 • Procesy w pociągu (np. sprzedaż i kontrola biletów, późniejszy pobór opłat)

 • Przetwarzanie i wypłata wartości firmy i odszkodowania (np. w przypadku zakłóceń, nieprzewidzianych zdarzeń)

 • Realizacja praw osób, których to dotyczy, zarządzanie reklamacjami, kwestie serwisowe i dialog z klientami

Dane przetwarzamy wyłącznie w określonych celach. Mogą one wynikać z potrzeb technicznych, wymogów umownych lub wyraźnych życzeń użytkowników.

Ze względów technicznych podczas wyświetlania stron bahn.de/bahn.com musimy gromadzić i przetwarzać określone dane, np. datę i czas trwania wizyty, wyświetlone strony internetowe, dane identyfikacyjne używanej przeglądarki i typu systemu operacyjnego oraz stronę internetową, z której użytkownik odwiedził naszą witrynę.

Również w celu wykonania zawartej umowy konieczne jest podanie określonych danych osobowych. Dane te są wymagane do zakupu biletów, realizacji płatności, a w przypadku wysyłki pocztą do doręczenia na podany adres oraz ewentualnie do anulowania zakupu i dokonania zwrotu płatności.

W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO stosuje się również do operacji przetwarzania danych, niezbędnych do podjęcia określonych działań przed zawarciem umowy, np. w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług.

Jeżeli uzyskamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych (np. w przypadku subskrypcji newslettera), stanowi ona podstawę prawną takiego działania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Jeśli nasze przedsiębiorstwo podlega obowiązkowi prawnemu, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Aby uczynić naszą ofertę bardziej interesującą, chcielibyśmy wyświetlać spersonalizowane treści oparte na dotychczasowym i bieżącym sposobie korzystania ze stron bahn.de/bahn.com. W tym celu przechowujemy i analizujemy dane poddane pseudonimizacji dotyczące korzystania z usług online. Przy kolejnym zakupie biletu możemy wówczas oferować specjalne korzyści, takie jak zniżki czy bezpłatne rezerwacje miejsc siedzących. Podstawę prawną takich działań stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Ponadto jesteśmy zainteresowani utrzymaniem relacji z klientami oraz przesyłaniem im informacji i ofert, o których sądzimy, że są zgodne z ich zainteresowaniami i planami podróży. Dlatego też przetwarzamy dane użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (korzystając również z pomocy usługodawców) w celu przesyłania takich informacji i ofert. Korzystamy z danych kontaktowych (nazwiska i adresu oraz adresu e-mail, pozyskanych w ramach łączącej nas relacji handlowej) w celu przesyłania ofert reklamowych pocztą, a także zbliżonych produktów i usług za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w celu badania rynku, chyba że użytkownik wyraził sprzeciw wobec takiego wykorzystywania danych.

Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych do celów marketingowych ze skutkiem na przyszłość. Sprzeciw można przesłać pocztą elektroniczną na adres p.d-datenschutz@deutschebahn.com (sprzeciw wobec działań reklamowych).

Poniżej szczegółowo opisano procesy przetwarzania danych, które mają miejsce podczas zakupu biletu na stronach bahn.de/bahn.com. Informacje o dalszym przetwarzaniu danych, na przykład podczas odwiedzania naszych stron w sieciach społecznościowych, dostępne są pod adresem: www.db-vertrieb.com/datenschutz

Dotyczy to w szczególności następujących czynności:

 • Zakładanie konta klienta
  Do założenia konta klienta na stronach bahn.de/bahn.com wymagana jest rejestracja (tutaj można się zarejestrować). Polityka prywatności dla konta klienta dostępna jest pod adresem bahn.com/ochrona-danych-konta-klienta.
 • Rezerwacja biletu cyfrowego
  W przypadku zakupu biletów cyfrowych zapisywane są dane adresowe oraz imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej. W razie takiej potrzeby podczas zakupu biletów międzynarodowych na stronie international-bahn.de lub niektórych ofert regionalnych rejestrowana jest dodatkowo data urodzenia. Podczas kontroli biletu w pociągu w urządzeniu kontrolnym (terminal mobilny) wyświetlane są dane, które znajdują się na bilecie (imię i nazwisko).
 • Dane płatności na bahn.de/bahn.com
  Za bezpieczne przetwarzanie zainicjowanych płatności odpowiedzialna jest spółka DB Vertrieb GmbH. Korzysta ona z następujących dostawców usług płatniczych, którym przekazywane są wymagane dane dotyczące płatności (kwota, numer zakupu, opis zakupu, płatnik).
   

  Płatność kartą kredytową
  Dostawcą usług w zakresie przetwarzania płatności dokonywanych kartą kredytową jest PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, Niemcy. Informacje o sposobie przetwarzania danych przez Payone można znaleźć w polityce prywatności na stronie Payone: https://www.payone.com/dsgvo/. Przetwarzanie danych karty kredytowej w celu dokonania płatności, jak również stosowanie środków bezpieczeństwa wystawcy karty kredytowej, takich jak 3D-Secure i silne uwierzytelnienie klienta, odbywa się bezpośrednio u dostawcy usług płatniczych. Nie mamy dostępu do pełnych danych karty kredytowej użytkownika i przechowujemy jedynie jej skrócony numer, który umożliwia jej rozpoznanie. W celu zapobiegania oszustwom podmiot przetwarzający zamówienie będzie przetwarzał dane urządzenia lub przeglądarki użytkownika wraz z danymi płatności. Służy to ochronie użytkownika i nas i jest stosowane w celu zapobiegania nieuprawnionemu korzystaniu ze środka płatniczego użytkownika na stronach bahn.de/bahn.com. Podstawę prawną takich działań stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Płatność za pośrednictwem PayPal
  W przypadku płatności za pośrednictwem PayPal dane użytkownika dotyczące płatności zostaną przekazane PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg w ramach realizacji płatności. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych zawiera polityka prywatności Paypal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full).

  Płatność za pośrednictwem giropay
  W przypadku płatności za pośrednictwem giropay dane użytkownika dotyczące płatności zostaną przekazane paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, w ramach realizacji płatności. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności paydirekt (https://www.paydirekt.de/agb/index.html).

 • Zakup karty rabatowej BahnCard
  W przypadku zakupu BahnCard rejestrowane są dane kontaktowe i identyfikacyjne (np. data urodzenia). Więcej informacji na temat przetwarzania danych w związku z kartą BahnCard można znaleźć na stronie: www.db-vertrieb.com/datenschutz
 • Pytania dotyczące zakupu na stronach bahn.de/bahn.com
  W przypadku wysłania do nas zapytania dotyczącego zakupu za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej dane użytkownika podane w formularzu oraz dane kontaktowe zostaną przez nas przetworzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu rozpatrzenia zapytania, a także na wypadek pytań dodatkowych.
 • Zamawianie abonamentu online
  W przypadku zamówienia biletu okresowego w formie abonamentu administratorem danych jest spółka DB Vertrieb GmbH, która przetwarza niezbędne dane kontaktowe i płatnicze. W zależności od oferty mogą być również wymagane dane identyfikacyjne, takie jak data urodzenia lub zdjęcie.
 • Subskrypcja newslettera
  Jeśli zgłaszasz chęć subskrypcji naszego newslettera, konieczne będzie podanie adresu poczty elektronicznej.

  W przypadku subskrybowania newslettera zapisujemy ponadto adres IP urządzenia używanego w chwili logowania, nadany przez dostawcę usług internetowych (ISP), oraz datę i godzinę logowania. Dane te gromadzone są w celu późniejszej weryfikacji (ewentualnego) nieuprawnionego użycia adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, i służą zabezpieczeniu nas przed ryzykiem prawnym. Aby oferować użytkownikom interesujące i istotne dla nich wiadomości, gromadzimy treści newslettera bahn.de, które ich zainteresowały i które wyświetlili, klikając w dopasowane do nich linki.

  W takim przypadku podany adres e-mail możemy wykorzystywać do celów reklamowych. Podstawę prawną takich działań stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Z subskrypcji można zrezygnować w każdej chwili, wysyłając wiadomość na adres p.d-datenschutz@deutschebahn.com lub klikając link u dołu newslettera. W przypadku wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych do celów reklamowych dane są poddawane anonimizacji i wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych.
 • Udział w konkursach
  W ramach konkursów gromadzone są dane potrzebne do ich przeprowadzenia. Szczegółowe informacje dotyczące np. tego, jakie dane są gromadzone oraz w jakim celu, dostępne są na stronach poszczególnych konkursów.
 • Wirtualni asystenci
  Na bahn.de korzystamy z wirtualnego asystenta (zwanego również chatbotem) DB Smile. Chatbot pełni rolę kanału informacyjnego i kontaktowego dla klientów w sprawach związanych z przewozami pasażerskimi DB. Klienci mogą się z nim komunikować w prosty sposób, pozyskiwać informacje i szybko otrzymywać odpowiedzi na swoje pytania. DB Smile odpowiada automatycznie na dużą liczbę zapytań z pomocą sztucznej inteligencji na podstawie rozpoznawania słów kluczowych, oferuje dalsze sugestie i pomoc w zakresie prowadzonej rozmowy lub odsyła użytkowników do innego kanału obsługi (infolinii lub formularza kontaktowego). Obecnie nie jest jednak w stanie odpowiadać na złożone lub indywidualne zapytania klientów. Jeśli automatyczne uzyskanie odpowiedzi na zapytanie za pomocą bota nie powiodło się, użytkownik ma możliwość porozmawiania na czacie z naszym pracownikiem. 

  Generalnie korzystanie z chatbota nie wymaga podania żadnych danych osobowych (np. logowania).Zapytania związane z umową nie są przetwarzane i rozwiązywane automatycznie. W zależności od rodzaju sprawy podczas czatu z pracownikiem konieczne może być podanie danych osobowych, takich jak numer zakupu. Możliwe jest również, że pracownik poprosi podczas czatu o podanie danych osobowych w celu potwierdzenia tożsamości. 

  Zapytania przechowywane są w chatbocie przez okres maksymalnie 30 dni w celu jego szkolenia oraz optymalizacji rozpoznawania odpowiedzi i ich trafności. Dzięki temu chatbot jest stale udoskonalany pod względem treści i funkcjonalności. Dane osobowe nie są analizowane. Dane dotyczące użytkowania, takie jak czas trwania czatu, znaczniki czasowe wiadomości, liczba wiadomości dialogowych lub używany system operacyjny, są przechowywane wyłącznie w celach statystycznych. Dane użytkownika przetwarzamy wyłącznie w celu obsługi zgłaszanych spraw oraz do celów wewnętrznych, np. zarządzania procesami biznesowymi i usługowymi oraz ich doskonalenia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 
 • Zakup cyfrowego biletu po wizycie na stronie partnera (w ramach programu partnerskiego)
  Zakup biletu po kliknięciu reklamy DB umieszczonej na zewnętrznej stronie partnerskiej powoduje odczyt plików cookie umieszczonych przez firmę partnerską na takiej stronie. Pliki cookie mają 30-dniowy termin ważności. Jest to konieczne w celu przekazania firmie partnerskiej wynagrodzenia z tytułu zainicjowania zakupu. W ramach programu partnerskiego współpracujemy z siecią Awin. 

W celu realizacji umowy z reguły konieczne jest korzystanie z usług podmiotów przetwarzających, związanych poleceniami zamawiającego, np. operatorów centrów obliczeniowych, firm drukarskich lub wysyłkowych czy innych podmiotów zaangażowanych w wykonanie umowy.

Usługodawcy zewnętrzni, przetwarzający dane na nasze zlecenie, są starannie wyselekcjonowani i zobowiązani do zachowania ścisłych wymogów umownych. Usługodawcy pracują według naszych wytycznych, co gwarantują ścisłe regulacje umowne, stosowane środki techniczne i organizacyjne oraz uzupełniające kontrole.

Ponadto dane przekazywane są jedynie wówczas, gdy posiadamy na to wyraźną zgodę lub jeżeli wynika to z przepisów prawa.

Dane nie są przekazywane do państw trzecich spoza UE lub EOG czy też do organizacji międzynarodowych, chyba że istnieją odpowiednie zabezpieczenia chroniące dane osobowe. Takim zabezpieczeniem są standardowe klauzule umowne UE oraz decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Dane mogą być przekazywane m.in. w następujących sytuacjach w celu realizacji umowy przy zakupie określonych usług na bahn.de/bahn.com:

 • Wykup ubezpieczenia podróżnego
 • Zakup usług hotelowych
 • Korzystanie z oferty wynajmu samochodów
 • W przypadku korzystania z usług dla pasażerów o ograniczonej mobilności dane są przekazywane odpowiednim jednostkom Grupy DB, zaangażowanym w realizację tych usług.
 • W przypadku nieprawidłowości / braku płatności dane dotyczące należności mogą być przekazane firmie windykacyjnej.

Oferty partnerskie, które można znaleźć na bahn.de/bahn.com, nabywane są bezpośrednio od naszych partnerów. Więcej informacji na ten temat zawiera punkt "Czy integrowane są treści podmiotów trzecich?".

Dane przechowujemy tak długo, jak długo jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane zostały zgromadzone (np. w ramach stosunku umownego) lub jak długo wymagają tego przepisy prawa. W przypadku stosunku umownego dane są przechowywane przynajmniej do dnia całkowitego rozwiązania umowy. Następnie dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

Na naszej witrynie internetowej stosujemy pliki cookie w celu zapewnienia działania strony oraz do przeprowadzania pomiarów i analiz. Pliki cookie to pakiety danych generowane przez stronę internetową i przechowywane w przeglądarce odwiedzającego. Rozróżniamy pliki cookie, które są konieczne ze względu na funkcje techniczne strony (np. dla celów tymczasowego zapisu danych) oraz takie, które nie są bezwzględnie konieczne ze względu na takie funkcje, np. pomiar zasięgu. Niektóre z tych plików cookie są automatycznie usuwane lub unieważniane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. cookies sesyjne).

Korzystanie ze stron bahn.de/bahn.com generalnie możliwe jest bez plików cookie, o ile nie są one wymagane z przyczyn technicznych. Korzystając z ustawień w przeglądarce internetowej, można zatem uniemożliwić śledzenie za pomocą plików cookie (do not track, tracking protection list) wzgl. zabronić zapisywania plików cookie innym dostawcom. Ponadto zalecamy regularne kontrolowanie zapisywanych plików cookie, o ile ich obecność nie jest wyraźnie pożądana.

Klikając przycisk „Ustawienia plików cookie”, w każdej chwili można wyświetlić ustawienia plików cookie oraz dokonać zmian. 

Uwaga: Należy pamiętać, że ustawienia te dotyczą wszystkich subdomen bahn.de/bahn.com. Wybór różnych ustawień nie jest możliwy.

Pliki cookie lub inne technologie, które są niezbędne do korzystania z niektórych funkcji strony:

Celem stosowanych przez nas środków jest optymalizowanie strony internetowej odpowiednio do potrzeb i poprawa jej użyteczności.

Aby móc mierzyć skuteczność naszych działań mających na celu poprawę funkcjonalności i komfortu użytkowania, stale gromadzimy niezbędne dane na temat korzystania z portalu bahn.de/bahn.com. W tym celu korzystamy z usług takich operatorów jak Tealium, Adobe Analytics, Optimizely, Qualtrics czy m-pathy. Jeśli konieczne jest przetwarzanie adresu IP, jest on poddawany anonimizacji. Wszystkich usługodawców zobowiązaliśmy umownie do obchodzenia się z danymi w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych.  Tam, gdzie było to wymagane, zawarliśmy standardowe klauzule umowne UE. 

Dzięki wybranej integracji technicznej i środkom umownym zapewniamy, że tylko my mamy dostęp do danych.

hCaptcha firmy Intuition Machines Inc.
Aby jeszcze lepiej chronić prywatność naszych klientów i stronę internetową przed zautomatyzowanymi i nieuprawnionymi próbami dostępu, stosujemy technologię hCaptcha firmy Intuition Machines Inc. (350 Alabama St, San Francisco, CA 94110, USA). Korzystając z systemu wykrywania botów i oceny ryzyka przy pomocy uczenia maszynowego i weryfikacji ustalamy, czy odwiedzający naszą stronę internetową jest człowiekiem. W razie potrzeby podczas korzystania ze strony internetowej wyświetlane jest interaktywne zadanie do rozwiązania. Jeśli użytkownik skorzysta z oferowanej funkcji dla osób niepełnosprawnych, zamiast zadania do rozwiązania zostanie wykorzystany plik cookie. Podstawą prawną wykorzystania tej technologii jest § 25 ust. 2 nr 2 niem. ustawy i ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach w związku z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona danych osób, których dane dotyczą, oraz infrastruktury przed zautomatyzowanymi i nieuprawnionymi próbami dostępu.

JSC-Tools firmy Risk.Ident GmbH 
W celu zapobiegania oszustwom korzystamy z technologii JSC-Tools firmy Risk.Ident GmbH (Am Sandtorkai 50, 20457 Hamburg, Niemcy). Służy to ochronie użytkownika i nas i jest stosowane w celu zapobiegania nieuprawnionemu korzystaniu ze środka płatniczego użytkownika na stronach bahn.de/bahn.com. W tym przypadku może być przetwarzany plik cookie o okresie ważności 24 miesięcy. Podstawą prawną jest § 25 ust. 2 pkt 2 niem. ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach w związku z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest umożliwienie zakupu i płatności w sposób prosty i łatwo dostępny przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa płatności. 

CrossEngage
Posiadaczom konta klienta bahn.de/bahn.com wyświetlane są po zalogowaniu lub aktywacji funkcji „Pozostań zalogowany” oferty spersonalizowane i oferty promocyjne. W celu tworzenia treści ofert podczas korzystania ze strony bahn.de/bahn.com w przeglądarce użytkownika instalowany jest plik cookie z 12-miesięcznym terminem ważności. Dane zbierane za pomocą takiego pliku cookie są po poddaniu ich pseudonimizacji przetwarzane na serwerach naszego usługodawcy CrossEngage GmbH (Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Berlin). Podstawą prawną wykorzystania tej technologii jest § 25 ust. 2 nr 2 niem. ustawy i ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

Tealium 
W celu dynamicznego dostosowywania treści na niniejszej stronie oraz zarządzania treściami dynamicznymi korzystamy z usługi Tag Management Tealium iQ (Tealium Inc., 11095 Torreyana Road, San Diego, CA 92121). Obejmuje to również przetwarzanie wybranych przez użytkownika ustawień plików cookie. Wykorzystywane w tym celu pliki cookie mają 12-miesięczny termin ważności. Podstawą prawną wykorzystania tej technologii jest § 25 ust. 2 nr 2 niem. ustawy i ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach. Podstawą prawną rejestracji zgody użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

Qualtrics
W celu stałego doskonalenia naszej oferty i świadczonych usług zapraszamy użytkowników naszej witryny do udziału w ankietach. W tym celu korzystamy z rozwiązań technologicznych oferowanych przez Qualtrics LLC (333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA). Informacje są zbierane anonimowo. Pliki cookie stosowane przez Qualtrics mają na celu uniemożliwienie użytkownikom w określonym okresie wielokrotnego uczestniczenia w ankiecie. Pliki cookie mają 12-miesięczny termin ważności. Udział w ankietach jest dobrowolny. Podstawą prawną wykorzystania tej technologii jest § 25 ust. 2 nr 2 niem. ustawy i ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach. Jeśli dane osobowe są wprowadzane w polach przeznaczonych do wpisania dowolnej treści, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

m-pathy firmy Verint Systems GmbH
Na stronie gromadzone i zapisywane są dane na temat sesji i interakcji użytkowników serwisu za pomocą technologii firmy Verint Systems GmbH i produktu m-pathy (Ziegelteich 29, 24103 Kiel). Informacje te wykorzystywane są w celu doskonalenia zawartości oraz przejrzystości stron. W tym celu również stosuje się pliki cookie ważne przez 24 miesiące. Podstawą prawną wykorzystania tej technologii jest § 25 ust. 2 nr 2 niem. ustawy i ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

easy Marketing
Za pomocą technologii firmy easy Marketing GmbH (Asselner Hellweg 124, 44319 Dortmund) zapewniamy wynagrodzenie firmom partnerskim po wyszukaniu połączenia kolejowego na stronie partnerskiej i późniejszym zakupie na stronie bahn.de za pomocą linku partnerskiego lub środka reklamowego DB. W tym celu analizowane są pliki cookie, na które użytkownik wyraził wcześniej zgodę na stronach partnerskich. Podstawą prawną wykorzystania tej technologii jest § 25 ust. 2 nr 2 niem. ustawy i ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach w związku z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy partnerskiej za doprowadzoną do skutku umowę kupna biletu. 

Optimizely
Aby móc wyświetlać naszą stronę internetową z nieco inną zawartością, przeprowadzamy tzw. testy A/B z wykorzystaniem usługi „Optimizely”. W tym celu pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez okres 24 miesięcy. Podmiotem świadczącym usługę jest Optimizely (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, United States). Na serwerach Optimizely przetwarzane są wyłącznie dane zanonimizowane. Podstawą prawną wykorzystania tej technologii jest § 25 ust. 2 nr 2 niem. ustawy i ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

Adobe Analytics
W celu zarządzania witryną internetową i optymalizacji wydajności korzystamy z usługi analizy internetowej spółki Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland). Stosowane pliki cookie mają 24-miesięczny termin ważności. Informacje przetwarzane za pomocą plików cookie nie są danymi osobowymi ani nie można ich powiązać z osobą fizyczną. Używamy tych informacji do pomiaru i oceny korzystania z witryny oraz do tworzenia statystyk. Dzięki temu możemy sprawdzić, które rubryki i teksty na naszych stronach są czytane, jak często użytkownicy z nich korzystają i czy układ strony ma wpływ na zakres użytkowania. Uzyskane statystyki możemy wykorzystywać do doskonalenia naszej oferty. Podstawą prawną wykorzystania tej technologii jest § 25 ust. 2 nr 2 niem. ustawy i ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

Pliki cookie, które nie są niezbędne do korzystania ze strony:

Następujące pliki cookie nie są niezbędne do korzystania ze strony i będą przetwarzane tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to wcześniej zgodę. Podstawą prawną jest § 25 niem. ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodę można w każdej chwili cofnąć, otwierając ponownie ustawienia plików cookie i zmieniając tam swój wybór. 

Pliki cookie dla ofert spersonalizowanych 

Marketingowe pliki cookie są wykorzystywane na naszej stronie internetowej, aby dostosowywać treści do zainteresowań użytkownika i wyświetlaćodpowiednie oferty. Jeśli użytkownik posiada konto klienta, pliki cookie umożliwiają nam jego rozpoznanie podczas kolejnych wizyt na stronach bahn.de/bahn.com lub next.bahn.de. Odbywa się to wyłącznie przez szyfrowane połączenia. Pliki cookie mają 24-miesięczny termin ważności. 

Exactag
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług analitycznych firmy Exactag GmbH (Wanheimer Straße 68, 40468 Düsseldorf). Pliki cookie są wykorzystywane do przechowywania danych dotyczących sposobu korzystania z bahn.de/bahn.com. Termin ważności plików cookie instalowanych przez Exactag wynosi 6 miesięcy. 

AdForm
W celu wyświetlania reklam bazujących na zainteresowaniach użytkowników stosowane są pliki cookie firmy AdForm A/S (Wildersgade 10B, 1, 1408 Copenhagen K, Denmark). Na poddanych pseudonimizacji profilach użytkowników zapisywane są wówczas m. in. informacje o systemie operacyjnym, wersji przeglądarki internetowej, anonimizowanych adresach IP, położeniu geograficznym oraz liczbie kliknięć lub odwiedzin. Termin ważności plików cookie instalowanych przez AdForm wynosi 12 miesięcy. Dane te wykorzystywane są w następujących celach: 

 • rejestrowanie liczby odwiedzających witrynę bahn.de/bahn.com.
 • rejestrowanie kolejności, w jakiej odwiedzający odwiedza poszczególne strony witryny bahn.de/bahn.com.
 • Optymalizacja serwisu 

Informacje te są wykorzystywane przez Adform w celu dostosowania reklam internetowych do indywidualnych zainteresowań użytkownika. Aby móc korzystać z przestrzeni reklamowej innych stron internetowych, pliki cookie są synchronizowane z następującymi platformami: Google, Doubleclick, Appnexus, DataXu, Mediamath, TURN, TheTradeDesk, Active Agent, TheAdex.

Google Sync Pixel
Dzięki Google Sync Pixel (Google Commerce Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (Google Cloud Platform, Data Storage)) Google informuje nas, czy użytkownik oglądał nasze kampanie reklamowe, a tym samym umożliwia nam zmierzenie sukcesu i zasięgu kampanii reklamowych, gdy w ich następstwie odwiedzane są strony internetowe w celu skorzystania z reklamowanych ofert. Plik cookie instalowany przez Google służy tylko temu celowi i ma 12-miesięczny termin ważności. 

AWIN
Za pomocą technologii firmy Awin AG (Landsberger Allee 104 BC, 10249 Berlin) zapewniamy wynagrodzenie partnerom reklamowym, jeśli użytkownik w ciągu 30 dni po kliknięciu reklamy DB na stronie internetowej partnera dokona zakupu odpowiedniego biletu. W tym celu analizowane są pliki cookie, na które użytkownik wyraził wcześniej zgodę na takich stronach internetowych. Pliki cookie mają 12-miesięczny termin ważności. 

 • Użytkownik ma prawo żądać informacji o tym, jakie dane zostały zgromadzone na jego temat.
 • Może również żądać korekty, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (zablokowania) swoich danych osobowych, o ile jest to prawnie dopuszczalne i możliwe w ramach aktualnie zawartej umowy.
 • Użytkownik ma prawo złożenia skargi do organu nadzoru. Organem nadzoru właściwym dla DB Vertrieb AG jest: Pełnomocnik ds. Ochrony Danych i Swobody Informacji w Hesji, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden
 • Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych, które zostały nam udostępnione na podstawie zgody lub umowy (przenoszenie danych).
 • W każdej chwili można cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych, odwołując ją w ten sam sposób, w jaki została udzielona. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność dokonanego na jej podstawie przetwarzania danych do dnia takiego cofnięcia.
 • Z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów.
 • W każdej chwili użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec działań reklamowych ze skutkiem na przyszłość (sprzeciw wobec działań reklamowych).

Spółki DB Vertrieb, DB Fernverkehr i DB Regio są współadministratorami zgodnie z art. 26 RODO. W umowie strony określiły, kto wypełnia które obowiązki wynikające z RODO. Niezależnie od tego można w każdej chwili dochodzić swoich praw wobec wyżej wymienionych stron umowy. W przypadku otrzymania zapytania dotyczącego obszaru odpowiedzialności serwisu, z którego użytkownik korzysta, zostanie ono przez nas tam przekazane.

W celu skorzystania ze swoich praw wystarczy przesłać pismo drogą pocztową na adres

DB Vertrieb GmbH
Europa-Allee 78 – 84
60486 Frankfurt am Main
Niemcy

lub elektroniczną na adres p.d-datenschutz@deutschebahn.com.

Korzystamy z treści firm trzecich, aby tworzyć oferty, obejmujące całe łańcuchy usług transportowych (oferty partnerskie). W tym celu dane należy wprowadzić bezpośrednio na stronie właściwej firmy trzeciej. Zintegrowane są one bezpośrednio z bahn.de/bahn.com i dopasowane tak, aby tworzyły spójny optycznie obraz. Treści podmiotów trzecich posiadają zawsze własne impressum i politykę prywatności.

Integracji podlegają głównie treści wymienionych poniżej partnerów:

 • AMEROPA: podróże koleją i wycieczki do miast
 • HRS: usługi hotelowe
 • ERGO: ubezpieczenia podróżne
 • Deutsche Bahn Connect GmbH: wynajem samochodów
 • Avis: wynajem samochodów
 • Europcar: wynajem samochodów
 • Sixt: wynajem samochodów
 • Ypsilon.Net: porównywarka cen wynajmu samochodu
 • Auto Europe: pośrednik wynajmu samochodów w porównywarce cen wynajmu Ypsilon.Net
 • HRS Holiday z marką Destination Solution jako oferent domów wakacyjnych 
 • Public in Motion (Shuttle Service Talixo) 

Po kliknięciu linku przekierowującego na zewnętrzną stronę, poruszasz się poza stronami bahn.de/bahn.com. Nie ponosimy w takim przypadku odpowiedzialności za treść, usługi lub produkty, które oferowane są na stronie internetowej, do której odsyła link, jak również za ochronę danych oraz bezpieczeństwo techniczne na połączonej linkiem stronie.

Wskazówki dotyczące ochrony danych dostosowujemy do zmienionych funkcjonalności lub zmienionego stanu prawnego. Dlatego zalecamy zapoznawanie się ze wskazówkami dotyczącymi ochrony danych w regularnych odstępach czasu. 

Aktualna wersja: kwiecień 2023 r.