Wskazówki dot. ochrony danych (bahn.de/bahn.com)

Generalnie z naszej strony internetowej można korzystać bez podawania danych osobowych. Jednak jeśli zamierzasz skorzystać ze szczególnych usług oferowanych w naszym serwisie internetowym lub zakupić bilet, konieczne może być przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne i nie wynika z przepisów prawa (np. realizacja porozumienia umownego), prosimy o wyrażenie na nie zgody.

Niniejsze wskazówki zawierają informacje o gromadzonych danych, sposobie ich wykorzystywania i możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.

Podczas korzystania z bahn.de/bahn.com spółki DB (DB Vertrieb GmbH, DB Fernverkehr AG i DB Regio AG) przetwarzają Państwa dane jako współadministratorzy. Firmy te określiły w umowie, które z nich wypełniają jakie obowiązki wynikające z prawa o ochronie danych osobowych. Istotę tej umowy można znaleźć w rozdziale "Jakie dane zbieramy oraz jak i dlaczego przetwarzamy Twoje dane?".

W przypadku pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z jednym z wymienionych administratorów danych:

DB Vertrieb GmbH
Europa-Allee 78- 84
60486 Frankfurt
E-mail: p.d-datenschutz@deutschebahn.com

DB Fernverkehr AG
Europa-Allee 78- 84
60486 Frankfurt
E-mail: fv-datenschutz@deutschebahn.com

DB Regio AG
Europa-Allee 70-76
60486 Frankfurt
E-mail: datenschutz.regio@deutschebahn.com

Mianowanym inspektorem ochrony danych dla wszystkich trzech wyżej wymienionych podmiotów odpowiedzialnych jest pani Dr. Marein Müller. 

Wyżej wymienione przedsiębiorstwa są współodpowiedzialne za przetwarzanie danych w związku z bahn.de/bahn.com. Określiły one w umowie, kto z nich wykonuje jakie zadania w ramach wspólnego przetwarzania danych i jakim celom ono służy, jak jest zorganizowane i kto wypełnia które obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązki informacyjne. Najważniejsze punkty tej umowy zostały przedstawione poniżej.

Odpowiedzialność spoczywa na DB Vertrieb GmbH i DB Fernverkehr AG w następujących kwestiach:

 • Sprzedaż kart rabatowych BahnCard i przedłużanie ich abonamentu.
 • Realizacja komunikacji marketingowej i informacji dla klientów w ramach zarządzania kampaniami DB Vertrieb GmbH (przy udziale DB Fernverkehr AG).

Odpowiedzialność spoczywa na DB Vertrieb GmbH i DB Regio AG w następujących kwestiach:

 • Korespondencja z klientami (np. klientami abonamentowymi) i działania reklamowe.
 • Oferty regionalne.

Odpowiedzialność spoczywa na DB Vertrieb GmbH, DB Fernverkehr AG i DB Regio AG w następujących kwestiach:

 • Wykorzystanie stron internetowych do sprzedaży produktów i usług, dostarczania informacji i komunikacji marketingowej.
 •  Wydawanie kuponów i ewidencja ich realizacji oraz dostarczanie niezbędnych informacji na potrzeby kampanii.
 • Wykorzystanie baz(y) danych klientów do ogólnego przetwarzania transakcji i wymiany danych klientów, m.in. w celu zapobiegania oszustwom.
 • Przetwarzanie i wypłata kulancji oraz odszkodowań (np. w przypadku awarii, nieprzewidzianych zdarzeń).
 •  Zarządzanie skargami, zgłoszeniami serwisowymi i obsługą klienta wraz z udostępnianiem formularzy kontaktowych.

Dane przetwarzamy wyłącznie w określonych celach. Wynikają one z przyczyn technicznych, wymogów umownych lub wyraźnego życzenia użytkowników.

Ze względów technicznych podczas wyświetlania strony bahn.de/bahn.com musimy gromadzić i przetwarzać określone dane, np. datę i czas trwania wizyty, wyświetlone strony internetowe, dane dla rozpoznania użytej przeglądarki i typu systemu operacyjnego oraz serwis internetowy, poprzez który użytkownik odwiedził naszą stronę.

Również w celu wykonania zawartej umowy konieczne jest podanie określonych danych osobowych. Dane te są wymagane do zakupu biletów, realizacji płatności, sprawdzenia wypłacalności, a w przypadku wysyłki pocztą do doręczenia na podany adres oraz ewentualnie do anulowania zakupu i dokonania zwrotu płatności.

W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO stosuje się również do operacji przetwarzania danych, niezbędnych do podjęcia określonych działań przed zawarciem umowy, np. w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług.

Jeżeli uzyskamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych (np. w przypadku zamówienia newslettera lub korzystania z opcji „Pozostań zalogowany”), art. 6 ust. 1 lit. a) RODO stanowi podstawę prawną takiego działania.

Jeśli nasze przedsiębiorstwo podlega obowiązkowi prawnemu, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Aby uczynić naszą ofertę bardziej interesującą dla użytkownika, chcielibyśmy wyświetlać spersonalizowane treści oparte na dotychczasowym i bieżącym sposobie korzystania ze strony bahn.de/bahn.com. W tym celu przechowujemy i analizujemy poddane pseudonimizacji dane, dotyczące korzystania z usług online. Przy kolejnym zakupie biletu możemy wówczas oferować specjalne korzyści, takie jak zniżki czy bezpłatne rezerwacje miejsc. Podstawę prawną takich działań stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Ponadto jesteśmy zainteresowani utrzymaniem relacji z klientami oraz przesyłaniem im informacji i ofert, o których sądzimy, że są zgodne z ich zainteresowaniami i planami podróży. Dlatego też przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (również z pomocą usługodawców), aby móc przesyłać informacje i oferty. Korzystamy z danych kontaktowych (nazwiska i adresu oraz adresu e-mail, pozyskanych w ramach łączącej nas relacji handlowej) w celu przesyłania ofert reklamowych pocztą, a także zbliżonych produktów i usług drogą mailową, a także w szczególności w celu badania rynku, chyba że wyrażono sprzeciw wobec takiego wykorzystywania danych.
W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych do celów marketingowych ze skutkiem na przyszłość. Sprzeciw można przesłać pocztą elektroniczną na adres p.d-datenschutz@deutschebahn.com (sprzeciw wobec działań reklamowych).

Poniżej szczegółowo opisano procesy przetwarzania danych, które mają miejsce podczas zakupu biletu na stronie bahn.de/bahn.com. Więcej informacji, na przykład na temat przetwarzania danych w biletomatach lub podczas korzystania z naszych stron w sieciach społecznościowych, można znaleźć na: www.db-vertrieb.com/datenschutz

Dotyczy to w szczególności następujących czynności:

 • Rezerwacja biletu cyfrowego
  W przypadku zakupu biletów cyfrowych zapisywane są dane adresowe oraz imię i nazwisko. Podczas kontroli biletu w pociągu w urządzeniu kontrolnym (terminal mobilny) wyświetlane są dane, które znajdują się na bilecie (imię i nazwisko).
 • Dane płatności na bahn.de/bahn.com
  W celu bezpiecznego przetwarzania zainicjowanych płatności, niezbędne dane dotyczące płatności (kwota, numer referencyjny transakcji, opis transakcji, płatnik) są przekazywane dostawcom usług płatniczych.
   

  Płatność kartą kredytową
  Dostawcą usług w zakresie przetwarzania płatności dokonywanych kartą kredytową jest PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, Niemcy. Informacje o sposobie przetwarzania danych przez Payone można znaleźć w polityce prywatności na stronie Payone: https://www.payone.com/dsgvo/. Przetwarzanie danych karty kredytowej w celu dokonania płatności, jak również stosowanie środków bezpieczeństwa wystawcy karty kredytowej, takich jak 3D-Secure i silne uwierzytelnienie klienta, odbywa się bezpośrednio u dostawcy usług płatniczych. Nie mamy dostępu do pełnych danych Twojej karty kredytowej i przechowujemy jedynie referencję w postaci skróconego numeru karty kredytowej, który umożliwia Tobie jej rozpoznanie. W celu zapobiegania oszustwom podmiot przetwarzający zamówienie będzie przetwarzał „odcisk palca” Twojego urządzenia lub przeglądarki wraz z danymi płatności. Służy to Twojej i naszej ochronie i jest stosowane w celu zapobiegania niepowołanemu wykorzystaniu Twojego środka płatniczego na stronie bahn.de/bahn.com. Podstawę prawną takich działań stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Płatność przez PayPal
  W przypadku płatności za pośrednictwem PayPal Twoje dane dotyczące płatności zostaną przekazane PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwanej dalej „PayPal”) w ramach realizacji płatności. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full)

  Płatność przez giropay
  W przypadku płatności za pośrednictwem giropay, Twoje dane dotyczące płatności zostaną przekazane paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Niemcy w ramach realizacji płatności. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności paydirekt (https://www.paydirekt.de/agb/index.html)

 • Zakup karty rabatowej BahnCard
  W przypadku zakupu BahnCard rejestrowane są dane kontaktowe i identyfikacyjne (np. data urodzin). Więcej informacji na temat przetwarzania danych w związku z kartą BahnCard można znaleźć na stronie: www.db-vertrieb.com/datenschutz
 • Pytania dotyczące rezerwacji na stronie bahn.de/bahn.com
  W przypadku wysłania do nas zapytania dotyczącego Twojej rezerwacji za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, dane podane w formularzu oraz dane kontaktowe zostaną przez nas przetworzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu rozpatrzenia zapytania, a także na wypadek pytań dodatkowych.
 • Zamawianie abonamentu online
  Podczas zamawiania biletu okresowego w abonamencie gromadzone są dane kontaktowe i dane płatności. W zależności od oferty mogą być również wymagane dane identyfikacyjne, takie jak data urodzenia lub zdjęcie.
 • Subskrypcja newslettera
  Jeśli zgłaszasz chęć subskrypcji naszego newslettera, konieczne będzie podanie adresu poczty elektronicznej.

  W przypadku subskrybowania newslettera zapisujemy adres IP urządzenia używanego w chwili logowania, nadany przez dostawcę usług internetowych (ISP), oraz datę i godzinę logowania. Dane te gromadzone są w celu późniejszego zweryfikowania (ewentualnego) nieuprawnionego użycia adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, i służą zabezpieczeniu nas przed ryzykiem prawnym. Aby oferować użytkownikom interesujące i istotne dla nich wiadomości, gromadzimy treści newslettera bahn.de/bahn.com, które ich zainteresowały i które wyświetlili, klikając w dopasowane do nich linki.

  W takim przypadku podany adres e-mail możemy wykorzystywać w celach reklamowych. Podstawę prawną takich działań stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji, wysyłając wiadomość na adres: p.d-datenschutz@deutschebahn.com lub klikając link u dołu newslettera.

  W przypadku wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych do celów reklamowych dane są poddawane anonimizacji i wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych.
 • Udział w konkursach
  W ramach konkursów z nagrodami gromadzone są dane potrzebne do ich realizacji. Szczegółowe informacje dotyczące np. tego, jakie dane są gromadzone i w jakim celu, dostępne są na stronach poszczególnych konkursów.
 • Wirtualni asystenci
  Na bahn.de/bahn.com korzystamy z wirtualnego asystenta (zwanego również chatbotem) DB Smile. Chatbot pełni rolę kanału informacyjnego i kontaktowego dla klientów w sprawach związanych z przewozami pasażerskimi DB. Dzięki niemu klienci mogą w prosty sposób komunikować się, pozyskiwać informacje i szybko otrzymywać odpowiedzi na swoje pytania. DB Smile odpowiada automatycznie na dużą liczbę zapytań z pomocą sztucznej inteligencji na podstawie rozpoznawania słów kluczowych, oferuje dalsze sugestie i pomoc w zakresie prowadzonego dialogu lub odsyła użytkowników do innego kanału obsługi klienta (infolinii lub formularza kontaktowego). Obecnie nie jest jednak w stanie odpowiadać na złożone lub indywidualne zapytania klientów. Jeśli automatyczne uzyskanie odpowiedzi na zapytanie za pomocą bota nie powiodło się, masz możliwość porozmawiania na czacie z naszym pracownikiem.

  Zapytania klientów dotyczące umów nie są obecnie rozpatrywane i rozwiązywane w sposób automatyczny lub za pośrednictwem czatu na żywo. Takie pytania w dalszym ciągu obsługiwane są telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do korzystania z chatbotów nie jest wymagane ani sugerowane podawanie danych osobowych.

  Twoje zapytania przechowywane są w chatbocie przez okres maksymalnie 30 dni w celu jego szkolenia oraz optymalizacji rozpoznawania przez niego odpowiedzi i ich trafności. Dzięki temu chatbot jest stale udoskonalany pod względem treści i funkcjonalności. Dane osobowe nie są analizowane. Dane dotyczące użytkowania, takie jak czas trwania czatu, znaczniki czasowe wiadomości, liczba wiadomości dialogowych lub używany system operacyjny, są przechowywane wyłącznie w celach statystycznych. Dane użytkownika przetwarzamy wyłącznie w celu obsługi zgłaszanych spraw oraz do celów wewnętrznych, np. zarządzania procesami biznesowymi i usługowymi oraz ich doskonalenia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 

 • Zakup cyfrowego biletu po wizycie na stronie partnera (w ramach programu partnerskiego)
  Zakup biletu po kliknięciu reklamy DB umieszczonej na zewnętrznej stronie partnerskiej powoduje wysłanie plików cookie znajdujących sie na takiej stronie. Pliki cookie mają 30-dniowy termin ważności. Jest to konieczne w celu przekazania partnerowi wynagrodzenia z tytułu zainicjowania zakupu. W ramach programu partnerskiego współpracujemy z siecią Awin. 

W celu realizacji umowy z reguły konieczne jest korzystanie z usług podmiotów przetwarzających, związanych poleceniami zamawiającego, np. operatorów centrów obliczeniowych, firm drukarskich lub wysyłkowych czy innych podmiotów zaangażowanych w wykonanie umowy.

Usługodawcy zewnętrzni, przetwarzający dane na nasze zlecenie, są starannie wyselekcjonowani i zobowiązani do zachowania ścisłych wymogów umownych. Usługodawcy pracują według naszych wytycznych, co gwarantują ścisłe regulacje umowne, stosowane środki techniczne i organizacyjne oraz uzupełniające kontrole.

Ponadto dane przekazywane są jedynie wówczas, gdy posiadamy na to wyraźną zgodę lub jeżeli wynika to z przepisów prawa.

Dane nie są przekazywane do państw trzecich spoza UE lub EOG czy też do organizacji międzynarodowych, chyba że istnieją odpowiednie zabezpieczenia chroniące dane osobowe. Takim zabezpieczeniem są standardowe klauzule umowne UE oraz decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Dane mogą być przekazywane m.in. w następujących sytuacjach w celu realizacji umowy przy zakupie określonych usług na bahn.de/bahn.com:

 • Ubezpieczenie podróżne naszego partnera Europäische Reiseversicherung AG.
 • Usługi hotelowe nabywane za pośrednictwem naszego partnera, portalu rezerwacji hotelowych HRS.
 • Wynajem samochodu w DB za pośrednictwem DB Rent, Europcar i Sixt.
 • Kontrola wypłacalności w trakcie rejestracji do płatności w formie polecenia zapłaty przez Infoscore Consumer Data GmbH.
 • W przypadku korzystania z usług dla pasażerów o ograniczonej mobilności dane są przekazywane odpowiednim jednostkom Grupy DB, zaangażowanym w realizację tych usług.
 • Podczas zakupu BahnCard na bahn.de/bahn.com zawierana jest umowa z DB Fernverkehr AG. W tym celu wprowadzone dane przekazywane są tej spółce. Szczegółowe informacje na ten temat zawierają właściwe OWH. W ramach takiej transakcji realizujemy jedynie płatność i zapisujemy w tym celu podane dane.
 • W przypadku nieprawidłowości / braku płatności dane dotyczące należności mogą być przekazane firmie windykacyjnej.
 • W przypadku korzystania z formularzy kontaktowych na bahn.de/bahn.com, adresowanych do centrum obsługi klienta DB Fernverkehr lub DB Regio, wprowadzone dane są przekazywane pracownikom obsługi klienta właściwego przewoźnika. Na stronie bahn.de/bahn.com formularze są jedynie udostępniane.

Oferty partnerskie, które można znaleźć na bahn.de/bahn.com, nabywane są bezpośrednio od naszych partnerów. Więcej informacji na ten temat zawiera punkt "Czy integrowane są treści podmiotów trzecich?".

Dane przechowujemy tak długo, jak długo jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane zostały zgromadzone (np. w ramach stosunku umownego) lub jak długo wymagają tego przepisy prawa. W przypadku stosunku umownego dane są przechowywane przynajmniej do dnia całkowitego rozwiązania umowy. Następnie dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

Na naszej witrynie internetowej stosujemy pliki cookie w celu zapewnienia działania strony oraz do przeprowadzania pomiarów i analiz. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, w których na urządzeniu mogą być zapisywane dane. Rozróżniamy pliki cookie, które są konieczne ze względu na funkcje strony, oraz takie, które nie są bezwzględnie konieczne do funkcjonowania strony, np. pomiar zasięgu. Niektóre z tych plików cookie są automatycznie usuwane lub unieważniane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. cookies sesyjne).

Korzystanie ze strony bahn.de/bahn.com generalnie możliwe jest bez plików cookie, o ile nie są one wymagane z przyczyn technicznych. Korzystając z ustawień w przeglądarce internetowej, można zatem uniemożliwić śledzenie za pomocą plików cookie (do not track, tracking protection list) wzgl. zabronić zapisywania plików cookie innym dostawcom. Ponadto zalecamy regularne kontrolowanie zapisywanych plików cookie, o ile ich obecność nie jest wyraźnie pożądana.

Klikając przycisk „Zarządzaj ustawieniami plików cookie”, można w każdej chwili wyświetlić ustawienia plików cookie oraz dokonać zmian.

Uwaga: Należy pamiętać, że ustawienia te dotyczą wszystkich subdomen bahn.de/bahn.com. Wybór różnych ustawień nie jest obecnie możliwy.

Pliki cookie, które są niezbędne do korzystania z niektórych funkcji strony:

Poniższe stosowane przez nas środki monitorowania wykorzystywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i służą dostosowaniu witryny internetowej do wymagań użytkowników i jej stałej optymalizacji.

Aby móc mierzyć skuteczność naszych działań mających na celu poprawę funkcjonalności i komfortu użytkowania, stale gromadzimy niezbędne dane statystyczne na temat korzystania z portalu bahn.de/bahn.com. W tym celu korzystamy z takich narzędzi analitycznych jak Tealium, Adobe Analytics, Optimizely, Qualtrics czy m-pathy. Jeśli konieczne jest przetwarzanie adresu IP, jest on poddawany anonimizacji. Wszystkich usługodawców zobowiązaliśmy umownie do obchodzenia się z danymi w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych. 

Korzystanie z Tealium
W celu dynamicznego dostosowywania treści na niniejszej stronie oraz zarządzania treściami dynamicznymi korzystamy z usługi Tealium iQ Tag Management (Tealium Inc., 11095 Torreyana Road, San Diego, CA 92121). Obejmuje to również przetwarzanie wybranych przez użytkownika ustawień plików cookie. Wykorzystywane w tym celu pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym przez 12 miesięcy.

Korzystanie z Adobe Analytics
W celu zarządzania witryną internetową i optymalizacji wydajności korzystamy z usługi analizy internetowej spółki Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland). Stosowane pliki cookie mają 24-miesięczny termin ważności. Informacje przetwarzane przez pliki cookie nie są danymi osobowymi i nie można ich powiązać z konkretną osobą. Używamy tych informacji do pomiaru i oceny korzystania z witryny oraz do tworzenia statystyk. Dzięki temu możemy sprawdzić, które rubryki i teksty na naszych stronach są czytane, jak często użytkownicy z nich korzystają i czy układ strony ma wpływ na zakres użytkowania. Dzięki pozyskanym danym statystycznym możemy doskonalić naszą ofertę i sprawiać, aby była bardziej interesująca dla użytkowników.

Korzystanie z Optimizely
Aby móc wyświetlać naszą stronę internetową z nieco inną zawartością, przeprowadzamy tzw. testy A/B z wykorzystaniem usługi analizy stron internetowych „Optimizely”. 

W tym celu pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez okres 24 miesięcy. Podmiotem świadczącym usługę jest Optimizely (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, United States). Poddane animizacji dane są zazwyczaj przetwarzane na serwerze firmy Optimizely w USA. 

Korzystanie z Qualtrics
W celu stałego doskonalenia naszej oferty i świadczonych usług zapraszamy użytkowników do udziału w ankietach. W tym celu korzystamy z rozwiązań technologicznych oferowanych przez Qualtrics LLC (333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA). Dane gromadzone są anonimowo.
Pliki cookie stosowane przez Qualtrics mają na celu uniemożliwienie użytkownikom w określonym okresie wielokrotnego uczestniczenia w ankiecie. Pliki cookie mają 12-miesięczny termin ważności. Udział w ankietach jest dobrowolny.

Korzystanie z m-pathy
Na stronie gromadzone i zapisywane są za pomocą technologii firmy Verint Systems GmbH i produktu m-pathy (Ziegelteich 29, 24103 Kiel) dane na temat sesji i interakcji użytkowników serwisu. Informacje te wykorzystywane są w celu doskonalenia zawartości oraz przejrzystości stron. W tym celu również stosuje się pliki cookie ważne przez 24 miesiące.

Cookies, które nie są niezbędne do korzystania ze strony:

Następujące pliki cookie nie są niezbędne do korzystania ze strony i będą przetwarzane tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to wcześniej zgodę. 

Korzystanie z Exactag
Na naszej stronie korzystamy z usług analitycznych firmy Exactag GmbH (Philosophenweg 17, 47051 Duisburg). Pliki cookie są wykorzystywane do przechowywania danych dotyczących korzystania z bahn.de/bahn.com. Termin ważności plików cookie instalowanych przez Exactag wynosi 12 miesięcy. Podstawę prawną takich działań stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Korzystanie z AdForm
W celu wyświetlania reklamy opartej na zainteresowaniach stosowane są pliki cookie firmy AdForm A/S
(Wildersgade 10B, 1, 1408 Copenhagen K, Denmark). Na poddanych pseudonimizacji profilach użytkowników zapisywane są wówczas m. in. informacje o systemie operacyjnym, wersji przeglądarki internetowej, anonimizowanych adresach IP, położeniu geograficznym oraz liczbie kliknięć lub odwiedzin. Termin ważności plików cookie instalowanych przez AdForm wynosi 12 miesięcy. Dane te wykorzystywane są w następujących celach:

 • ewidencja liczby odwiedzających stronę bahn.de/bahn.com
 • ustalanie kolejności, w jakiej użytkownik odwiedza poszczególne strony portalu bahn.de/bahn.com
 • optymalizacja serwisu

Informacje te są wykorzystywane przez Adform w celu dostosowania reklam internetowych do indywidualnych zainteresowań użytkownika. Aby móc korzystać z przestrzeni reklamowej innych stron internetowych, pliki cookie są synchronizowane z następującymi platformami: Google, Doubleclick, Appnexus, DataXu, Mediamath, TURN, TheTradeDesk, Active Agent, TheAdex. Podstawę prawną takich działań stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 • Masz prawo żądać informacji o tym, jakie dane o Tobie są przechowywane.
 • Możesz również żądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (zablokowania) swoich danych osobowych, o ile jest to prawnie dopuszczalne i możliwe w ramach aktualnie zawartej umowy.
 • Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru. Organem nadzoru właściwym dla DB Vertrieb GmbH jest: Pełnomocnik ds. Ochrony Danych w Hesji, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, e-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de
 • Masz prawo do przeniesienia danych, udostępnionych nam na podstawie udzielonej zgody lub zawartej umowy (możliwość przeniesienia danych).
 • W przypadku udzielenia nam zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili w taki sam sposób odwołać. Odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność dokonanego na jej podstawie przetwarzania danych do dnia takiego odwołania.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych można zgłosić z powodów wynikających ze szczególnej sytuacji użytkownika, jeżeli dane są przetwarzane w związku z naszymi uprawnionymi interesami.
 • W każdej chwili można wyrazić sprzeciw wobec działań reklamowych ze skutkiem na przyszłość (sprzeciw wobec działań reklamowych).

DB Vertrieb, DB Fernverkehr i DB Regio ponoszą wspólną odpowiedzialność zgodnie z art. 26 RODO. W umowie strony określiły, kto wypełnia które obowiązki wynikające z RODO. Niezależnie od tego można w każdej chwili dochodzić swoich praw wobec wyżej wymienionych stron umowy. Jeśli napiszesz do nas, ale Twoje zapytanie dotyczy obszaru odpowiedzialności serwisu, z którego korzystasz, zostanie ono przez nas tam przekazane. Dlatego może się zdarzyć, że odpowiedź otrzymasz nie od nas, a od serwisu DB odpowiedzialnego za daną kwestię.

W celu skorzystania z tego prawa pismo należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

DB Vertrieb GmbH
Europa-Allee 78 – 84
60486 Frankfurt am Main
Niemcy

lub elektroniczną na adres p.d-datenschutz@deutschebahn.com.

Korzystamy z treści firm trzecich, aby tworzyć oferty, obejmujące całe łańcuchy usług transportowych (oferty partnerskie). W tym celu dane należy wprowadzić bezpośrednio na stronie właściwej firmy trzeciej. Zintegrowane są one bezpośrednio z bahn.de/bahn.com i dopasowane tak, aby tworzyły spójny optycznie obraz. Treści podmiotów trzecich posiadają zawsze własne impressum i politykę prywatności.

Integracji podlegają głównie treści wymienionych poniżej partnerów:

 • AMEROPA: podróże koleją i wycieczki do miast
 • FlyLoco: przeloty i wycieczki do miast
 • Weg.de: podróże all inclusive wraz z przelotem i last minute
 • HRS: usługi hotelowe
 • Eventim: bilety na musicale oraz inne wydarzenia
 • ERGO: ubezpieczenia podróżne
 • DB Regio Bus Ost GmbH: podróże autobusami dalekobieżnymi
 • Avis: wynajem samochodów
 • Europcar: wynajem samochodów
 • Sixt: wynajem samochodów
 • Ypsilon.Net: porównywarka cen wynajmu samochodu
 • Auto Europe: pośrednik wynajmu samochodów w porównywarce cen wynajmu Ypsilon.Net

Po kliknięciu linku przekierowującego na zewnętrzną stronę, poruszasz się poza serwisem DB. Spółka DB Vertrieb GmbH nie jest w tym przypadku odpowiedzialna za treść, usługi lub produkty, które oferowane są na stronie internetowej, do której odsyła link, jak również za ochronę danych oraz bezpieczeństwo techniczne na połączonej linkiem stronie.

Wskazówki dotyczące ochrony danych dostosowujemy do zmienionych funkcjonalności lub zmienionego stanu prawnego. Dlatego zalecamy zapoznawanie się ze wskazówkami dotyczącymi ochrony danych w regularnych odstępach czasu. Jeżeli wymagana jest Twoja zgoda lub elementy wskazówek dotyczących ochrony danych osobowych obejmują postanowienia wiążącej nas umowy, zmiany dokonywane są wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniej zgody.

Aktualna wersja: listopad 2022 r.