Regulamin stron internetowych zarządzanych przez DB Fernverkehr AG

Warunki użytkowania

Niniejszy regulamin obowiązuje dla wszystkich zarządzanych przez spółkę DB Fernverkehr AG aplikacji i stron internetowych, a w szczególności www.bahn.de.

Informacje ogólne

Administratorem stron internetowych / aplikacji jest DB Fernverkehr AG, Europa-Allee 78-84, 60486 Frankfurt nad Menem.

Korzystając ze stron internetowych / aplikacji oświadczasz, że zgadzasz się z ich regulaminem. Niniejszy regulamin ma zastosowanie również wtedy, gdy korzystasz ze stron internetowych / aplikacji lub ich części za pośrednictwem innych stron internetowych / aplikacji.

Treści

Treści stron internetowych / aplikacji opracowywane są z największą starannością. Spółka DB Fernverkehr AG nie bierze jednak odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność udostępnianych informacji.

Dostępność

DB Fernverkehr AG dokłada wszelkich starań, by oferować swoje usługi w miarę możliwości bez przerw w dostępie. Mimo podejmowanych wysiłków nie można wykluczyć okresów przestoju. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany lub zawieszenia swojej oferty w dowolnym momencie. DB Fernverkehr AG nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu lub awarie innego typu.

Dopuszczalne użytkowanie

Niniejsze strony internetowe / aplikacje mogą być wykorzystywane wyłącznie w następujących celach: (1.) Wyświetlanie stron internetowych / aplikacji, (2.) Sprawdzanie informacji o godzinach przyjazdu i odjazdu, (3.) Dokonywanie zgodnych z prawem zakupów i rezerwacji oraz (4.) Korzystanie z pozostałych funkcji dostępnych na stronie / w aplikacji.

Jakiekolwiek inne wykorzystanie stron internetowych / aplikacji bez uprzedniej pisemnej zgody DB Fernverkehr AG jest zabronione.

Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne formy wykorzystania treści stron internetowych / aplikacji w celach handlowych jest zabronione. Niedopuszczalne jest także stosowanie zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania w celu ekstrakcji treści stron/aplikacji. Zabroniony jest również wszelki dostęp do treści stron/aplikacji, który nie odbywa się z ich poziomu interfejsu użytkownika.

Należy zaniechać wszelkich działań, które mogłyby zakłócić ich funkcjonowanie. Dotyczy to również czynności, które mogą skutkować nadmiernym lub niedopuszczalnym obciążeniem ich infrastruktury internetowej.

Bez uszczerbku dla dochodzenia pozostałych praw DB Fernverkehr AG zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do stron/aplikacji w dowolnym momencie w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu.

Własność intelektualna

Wszelkie prawa autorskie, zwłaszcza prawa do baz danych, znaków towarowych, wzorów zdobniczych i innych praw ochrony własności intelektualnej (także układu i prezentacji stron internetowych / aplikacji), są w posiadaniu DB Fernverkehr AG lub jej licencjodawców. Bez uprzedniej pisemnej zgody nie wolno powielać w całości lub częściowo, edytować, rozpowszechniać, publicznie udostępniać ani wykorzystywać w niezgodny z przeznaczeniem sposób żadnych treści danych stron internetowych / aplikacji lub służącego za podstawę kodu oprogramowania.

Linki do innych stron internetowych

Niniejsze strony internetowe / aplikacje mogą zawierać linki do stron internetowych / aplikacji zewnętrznych firm. Spółka DB Fernverkehr AG przy umieszczaniu linku po raz pierwszy na swojej stronie sprawdza obcą treść pod kątem możliwości pociągnięcia jej z tego tytułu do odpowiedzialności cywilnoprawnej lub karnej, jednak nie kontroluje stale treści pod względem wprowadzanych zmian. DB Fernverkehr AG nie odpowiada zatem za treści obcych stron internetowych / aplikacji i nie przywłaszcza sobie ich. Jeżeli stwierdzi lub otrzyma informacje, że konkretne treści dostępne pod podanym przez nią linkiem naruszają zasady i mogą prowadzić do odpowiedzialności karnej lub cywilnoprawnej, link zostanie usunięty.

Wersja regulaminu strony

Ponieważ regulamin strony dostosowujemy do zmienionych funkcjonalności lub zmienionego stanu prawnego, zalecamy zatem regularne zapoznawanie się z jego treścią.


kwiecień 2023 r