Regulamin strony

Warunki użytkowania

Niniejsze warunki użytkowania obowiązują dla wszystkich zarządzanych przez spółkę DB Vertrieb GmbH stron internetowych, a w szczególności www.bahn.com.

Informacje ogólne

Administratorem niniejszej strony jest DB Vertrieb GmbH, Stephensonstraße 1, 60326 Frankfurt.

Korzystając ze strony internetowej, oświadczasz, że zgadzasz się z jej warunkami użytkowania. Niniejsze warunki użytkowania mają zastosowanie również wtedy, gdy korzystasz ze strony internetowej lub jej części za pośrednictwem innych serwisów internetowych.

Treści

Treści strony internetowej opracowywane są z największą starannością. Spółka DB Vertrieb GmbH nie bierze jednak odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność udostępnianych informacji.

Dostępność

DB Vertrieb GmbH dokłada wszelkich starań, by oferować swoje usługi w miarę możliwości bez przerw w dostępie. Mimo podejmowanych wysiłków nie można wykluczyć okresów przestoju. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany lub zawieszenia swojej oferty w dowolnym momencie. DB Vertrieb GmbH nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu lub awarie innego typu.

Dopuszczalne użytkowanie

Niniejszy serwis internetowy może być wykorzystywany wyłącznie w następujących celach: (1.) Wyświetlanie stron internetowych, (2.) Sprawdzanie informacji o godzinach przyjazdu i odjazdu, (3.) Dokonywanie zgodnych z prawem zakupów i rezerwacji oraz (4.) Korzystanie z pozostałych funkcji dostępnych na stronie. Jakiekolwiek inne wykorzystanie strony internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody DB Vertrieb GmbH jest zabronione. Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne formy wykorzystania treści serwisu internetowego w celach handlowych jest zabronione. Niedopuszczalne jest także stosowanie zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania dla ekstrakcji treści strony. Zabroniony jest również wszelki dostęp do treści strony, który nie odbywa się z poziomu interfejsu użytkownika.

Należy zaniechać wszelkich działań, które mogłyby zakłócić jej funkcjonowanie. Dotyczy to również czynności, które mogą skutkować nadmiernym lub niedopuszczalnym obciążeniem jej infrastruktury internetowej. Bez uszczerbku dla dochodzenia pozostałych praw DB Vertrieb GmbH zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do strony w dowolnym momencie w przypadku naruszenia niniejszych warunków użytkowania.

Własność intelektualna

Wszelkie prawa autorskie, zwłaszcza prawa do baz danych, znaków towarowych, wzorów zdobniczych i innych praw ochrony własności intelektualnej (także układu i prezentacji strony internetowej), są w posiadaniu DB Vertrieb GmbH lub jej licencjodawców. Bez uprzedniej pisemnej zgody nie wolno powielać w całości lub częściowo, edytować, rozpowszechniać, publicznie udostępniać ani wykorzystywać w niezgodny z przeznaczeniem sposób żadnych treści danej strony internetowej lub służącego za podstawę kodu oprogramowania.

Linki do innych stron internetowych

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do stron zewnętrznych firm. Spółka DB Vertrieb GmbH przy umieszczaniu linku po raz pierwszy na swojej stronie sprawdza obcą treść pod kątem możliwości pociągnięcia jej z tego tytułu do odpowiedzialności cywilnoprawnej lub karnej, jednak nie kontroluje stale treści pod względem wprowadzanych zmian. DB Vertrieb GmbH nie odpowiada zatem za treści obcych stron internetowych i nie przywłaszcza sobie ich. Jeżeli stwierdzi lub otrzyma informacje, że konkretne treści dostępne pod podanym przez nią linkiem naruszają zasady i mogą prowadzić do odpowiedzialności karnej lub cywilnoprawnej, link zostanie usunięty.