Formularz praw pasażera

Bardzo nam przykro, że w wyniku opóźnienia lub odwołania pociągu naraziliśmy Cię na nieprzyjemności. Serdecznie za nie przepraszamy i oferujemy rekompensatę zgodnie z naszymi warunkami przewozowymi.

Aby jak najszybciej otrzymać odszkodowanie lub zwrot, Deutsche Bahn udostępnia zamieszczony poniżej formularz praw pasażera bez barier. Formularz można pobrać i wypełnić, a następnie wydrukować.

Formularz praw pasażera

Tu można wypełnić i wydrukować formularz.

Formularz należy przesłać na podany adres:

Servicecenter Fahrgastrechte
60647 Frankfurt am Main
Deutschland

Warunki dochodzenia uzasadnionych roszczeń:

 • Posiadanie biletu na spóźniony/odwołany pociąg w momencie zdarzenia.
 • Uwzględnione mogą być wyłącznie opóźnienia lub odwołania pociągów kolei kooperujących.
 • Należy pamiętać, że sumy w wysokości poniżej 4 euro nie są wypłacane.

Trzy kroki do odszkodowania:

Krok 1: Wypełnij formularz

Formularz PDF bez barier można najpierw wypełnić, a następnie zapisać na swoim komputerze.
Uzupełnij dane w wymaganych polach zgodnie z instrukcjami, a następnie wydrukuj.

Specyfika biletów okresowych:

 • Bilety tygodniowe i miesięczne: formularze należy zebrać razem i dostarczyć bezpośrednio po upływie ważności biletu (w jednej kopercie).
 • Bilet roczny: formularze należy dostarczyć razem od razu po wystąpieniu co najmniej dwóch (1. klasa) lub trzech (2. klasa) opóźnień.
 • Dla każdego przypadku opóźnienia należy wypełnić oddzielny formularz.
 • Do jednego z formularzy należy dołączyć kopię biletu okresowego.
 • Wszystkie formularze należy włożyć do koperty i wysłać, aby dochodzić odszkodowania.

Ponadto należy podać swój adres oraz dane rachunku bankowego, jeżeli żądany jest zwrot w formie przelewu.

Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane automatycznie i wyłącznie w celu rozpatrzenia roszczenia, kontroli oraz weryfikacji wiarygodności między uczestniczącymi przedsiębiorstwami.

Krok 2: Sprawdź, czy niczego nie brakuje

Podpisz wydrukowany i należycie wypełniony formularz, załącz wszystkie niezbędne dokumenty:

- w przypadku odszkodowań oryginalny bilet lub kopię biletu okresowego
- w przypadku zwrotów (np. w razie nieprzystąpienia do podróży lub jej przerwania, rezerwacji miejsc lub biletów na przewóz roweru niewykorzystanych z uwagi na opóźnienie, dodatkowych wydatków, wynikających z potrzeby skorzystania z innego pociągu, innego środka transportu lub noclegu) oryginalne dokumenty

Należy koniecznie załączyć do formularza praw pasażera oryginał biletu lub, jeżeli oryginał potrzebny jest z innych względów, kopię biletu lub biletu okresowego lub BahnCard 100. W innym przypadku wypłacenie odszkodowania jest niestety niemożliwe.

Jeżeli na bilecie nie ma nadrukowanej ceny, należy dołączyć dodatkowo potwierdzenie poniesionych kosztów (z wyjątkiem BahnCard 100).

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony i podpisany formularz praw pasażera
 • Oryginalny bilet, kopie biletu lub biletów okresowych
 • Dokument potwierdzający poniesione koszty, jeżeli cena nie jest nadrukowana na bilecie (z wyjątkiem BahnCard 100)

Oryginały innych dokumentów w celu zwrotu poniesionych kosztów zgodnie z warunkami przewozowymi:

 • Bilet na alternatywny środek transportu lub rachunek za taksówkę w oryginale
 • Dopłata do ICE/IC/EC lub bilet na alternatywny pociąg w przypadku posiadania biletu na pociąg regionalny w wyniku opóźnień lub odwołania pociągu
 • Rachunek hotelowy, jeżeli nocleg w hotelu był konieczny

Krok 3: Przedłóż do rozpatrzenia

Czy niczego nie brakuje? Kopertę z należycie wypełnionym formularzem praw pasażera oraz wszystkimi niezbędnymi dokumentami można oddać w jednym z punktów DB Reisezentrum lub nakleić znaczek i przesłać bezpośrednio na adres Servicecenter Fahrgastrechte, 60647 Frankfurt/Main.

Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu miesiąca. Odpowiedzi na pytania dotyczące praw pasażera dostępne są na stronie Praw pasażera.