Prawa pasażera - Jak otrzymać odszkodowanie

Aby w prosty i szybki sposób dochodzić swoich roszczeń, należy skorzystać z formularza praw pasażera. Pozwoli on na zebranie wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. Dzięki formularzowi praw pasażera roszczenia będą rozpatrzone najszybciej jak to możliwe. Formularz dostępny jest u drużyny konduktorskiej w pociągu, w punktach DB Information lub DB Reisezentrum oraz jako formularz online.

Potwierdzenie opóźnienia można otrzymać od drużyny konduktorskiej opóźnionego pociągu lub w punktach DB Information lub DB Reisezentrum, o ile na podstawie posiadanych informacji będzie można zaistniałe opóźnienie potwierdzić. Należy pamiętać, że drużyna konduktorska w pociągu może potwierdzić na formularzu praw pasażera opóźnienie wyłącznie swojego pociągu przekraczające 60 minut.

Zestawienie

Odszkodowanie za pośrednictwem DB Reisezentrum

Opóźnienie zostało potwierdzone na formularzu praw pasażera w pociągu, w punkcie DB Information lub DB Reisezentrum. Należy pamiętać, że drużyna konduktorska w pociągu może potwierdzić na formularzu praw pasażera opóźnienie wyłącznie swojego pociągu przekraczające 60 minut. W punkcie DB Information opóźnienie może zostać potwierdzone z reguły do pięciu dni po zdarzeniu, a w DB Reisezentrum najpóźniej rok po podróży, o ile dane o opóźnieniu są jeszcze dostępne. Wpisz wymagane dane dotyczące swojej podróży pociągiem w formularzu praw pasażera i potwierdź je podpisem. Jeżeli wypełniony formularz praw pasażera wraz z potwierdzeniem opóźnienia oraz oryginalnym biletem zostanie przedłożony w DB Reisezentrum, natychmiast zostanie wypłacone odszkodowanie w formie bonu lub kwoty pieniężnej (wyjątki: patrz kolejny punkt).

Odszkodowanie za pośrednictwem Service Center Prawa Pasażera

W następujących przypadkach odszkodowanie można otrzymać wyłącznie za pośrednictwem Service Center Prawa Pasażera, jednostki upoważnionej przez koleje kooperujące do rozpatrywania wniosków z tytułu opóźnień.

Deutsche Bahn wspólnie ze Związkiem Taryfowym Kolei Federalnych i Niepaństwowych w Niemczech TBNE (niem. Tarifverband der Bundeseigenen und Nichtbundeseigenen Eisenbahnen in Deutschland) wprowadziła jednolitą procedurę rozpatrywania roszczeń odszkodowawczych z tytułu opóźnień i odwołań pociągów oraz utraty połączeń skomunikowanych. W tym przypadku Service Center Prawa Pasażera jest centralną jednostką rozpatrującą wnioski odszkodowawcze.

Jeżeli:

- nie otrzymałeś/-aś potwierdzenia opóźnienia na formularzu praw pasażera lub

- chcesz załączyć tylko kopię biletu lub

- jesteś w posiadaniu biletu okresowego (np. biletu okresowego na wybrany odcinek, BahnCard 100, biletu weekendowego na Niemcy (Schönes-Wochenende-Ticket), biletu jednodniowego na Niemcy (Quer-durchs-Land-Ticket) lub regionalnego biletu jednodniowego (Länder-Ticket), biletu międzynarodowego lub biletu na zagraniczne odcinki, które zostały zakupione w DB (rozpatrzeniem wniosków o rekompensatę za bilety zakupione poza DB, odpowiedzialna jest kolej, która wystawiła bilety), lub

chcesz złożyć wniosek o zwrot kosztów poniesionych z powodu opóźnienia.

Prześlij razem z należycie wypełnionym i podpisanym formularzem praw pasażera w celu otrzymania odszkodowania oryginalny bilet lub kopię biletu okresowego, w celu otrzymania zwrotu (np. w razie nieprzystąpienia do podróży lub jej przerwania, rezerwacji miejsc lub biletów na przewóz roweru niewykorzystanych z uwagi na opóźnienie, dodatkowych wydatków, wynikających z potrzeby skorzystania z innego pociągu, innego środka transportu lub noclegu) oryginalne dokumenty na adres Servicecenter Fahrgastrechte, 60647 Frankfurt am Main. Pamiętaj o podaniu swojego adresu oraz dodatkowo danych rachunku bankowego, jeżeli zwrot ma być przesłany w formie przelewu. Jeżeli podany zostanie również numer telefonu i adres poczty elektronicznej, znacząco ułatwi to rozpatrzenie wniosku w razie wystąpienia dodatkowych pytań.


Bilety na smartfon: w przypadku odszkodowań/zwrotów w związku z biletem na smartfon należy załączyć do formularza praw pasażera przesłane na adres e-mail potwierdzenie rezerwacji. Można też przesłać razem z formularzem praw pasażera otrzymany drogą elektroniczną bilet online (należy dodać jako wskazówkę informację, że chodzi tu o bilet na smartfon). Jeżeli nie masz już biletu online, można zażądać jego ponownego wystawienia do 6 miesięcy po rezerwacji w serwisie online na stronie www.bahn.de.

IC Bus - DB Fernverkehr:
Formularz praw pasażera wydawany jest również w IC Busie. Opóźnienie IC Busa potwierdza kierowca autobusu lub pracownicy odprawy opóźnionego IC Busa.
Odszkodowanie za pośrednictwem DB Reisezentrum: Wyłącznie w przypadku potwierdzonego formularza praw pasażera, do którego załączono jedynie bilet autobusowy (bez biletów dojazdowych lub na dalszą podróż pociągiem) i tylko dla biletów autobusowych w ruchu krajowym DB.
Odszkodowanie za pośrednictwem Service Center Prawa Pasażera: w przypadku niepotwierdzonych formularzy praw pasażera, załączonych biletów obejmujących dojazd i dalszą podróż pociągiem lub biletów międzynarodowych.

Realizacja kuponu w internecie lub biletomacie DB

Kupony o alfanumerycznym numerze składającym się z 7 znaków można zrealizować bezpośrednio w trakcie rezerwacji w internecie. W tym celu należy kliknąć w procesie rezerwacji odpowiedni link i podać numer kuponu. W trakcie jednej rezerwacji można wykorzystać do 5 kuponów. Uwzględnione zostanie jednak tylko tyle kuponów, ile potrzeba dla danej rezerwacji.

Kupon można również wykorzystać w biletomatach DB z ekranem dotykowym przy zakupie biletów DB. W tym celu należy pod koniec zakupu przed dokonaniem płatności dotknąć przycisku "Zrealizuj kupon". Następnie podać kod kuponu i potwierdzić płatność.

Jeżeli na koncie pozostała reszta, zostanie wystawiony nowy bon. Brakującą należną sumę można opłacić gotówką, kartą debetową lub kredytową.