Najważniejsze regulacje praw pasażera

Opóźnienia pociągów - odwołania pociagów - utrata połączeń skomunikowanych

Niniejsze prawa pasażera obowiązują wyłącznie w ruchu kolejowym. Obejmują wszystkie pociągi, począwszy od S-Bahn aż do ICE. Wyjątkiem są tramwaje i metro (U-Bahn). Ponadto niniejsze prawa pasażera są ważne również dla IC Busa, produktu DB Fernverkehr AG. Odnośnie do przejazdów w związkach komunikacyjnych i na obszarze obowiązywania taryf krajów związkowych mogą mieć zastosowanie inne regulacje.

W przypadku praw pasażera chodzi o ewentualne roszczenia z uwagi na opóźnienia lub odwołania pociągów. Punktualne przybycie na spotkanie nie jest przedmiotem umowy przewozowej. Przewoźnicy kolejowi uczestniczący w przewozach, podani na stronie www.bahn.de/fahrgastrechte lub www.fahrgastrechte.info, wspólnie odpowiadają wobec wnoszonych z tytułu praw pasażera roszczeń do odszkodowania, zwrotu kosztów i wydatków, o ile usługa transportowa odbywa się wyłącznie na podstawie zawartej umowy przewozowej.

Zestawienie praw pasażera

1. Odszkodowanie za opóźnione przybycie na stację końcową

Za 60 minut opóźnienia na stacji końcowej podanej na bilecie przysługuje odszkodowanie w wysokości 25% ceny biletu w jedną stronę, za 120 minut 50%; w przypadku biletów na przejazd tam i z powrotem wysokość odszkodowania obliczana jest na podstawie połowy ceny biletu.

W przypadku biletów okresowych (np. tygodniowych lub miesięcznych) rekompensata naliczana jest ryczałtem za każde opóźnienie powyżej 60 minut:
- w komunikacji lokalnej: 1,50 EUR (2. klasa), 2,25 EUR (1. klasa)
- w ruchu dalekobieżnym: 5 EUR (2. klasa), 7,50 EUR (1. klasa)
- BahnCard100: 10 EUR (2. klasa), 15 EUR (1. klasa)
Łączna rekompensata wynosi maks. 25% ceny biletu okresowego.

Odszkodowania w wysokości poniżej 4 euro nie są wypłacane; dlatego wnioski o rekompensatę w przypadku biletów okresowych w komunikacji lokalnej (np. regionalne bilety jednodniowe, tzw. Länder-Tickets, bilety weekendowe po Niemczech Schönes-Wochenende-Ticket) należy dostarczyć zebrane razem.

2. Dalsza podróż innym pociągiem

W razie spodziewanego opóźnienia przekraczającego 20 minut na stacji końcowej podanej na bilecie można:

przy najbliższej okazji lub w poźniejszym terminie kontynuować podróż na tej samej lub innej trasie, a przy tym

korzystać z innych pociągów bez obowiązkowej rezerwacji miejsc (niezbędny bilet/dopłatę na inny produkt należy najpierw opłacić, a następnie wystąpić o zwrot kosztów); nie dotyczy to biletów w bardzo obniżonej cenie (np. regionalne bilety jednodniowe, tzw. Länder-Tickets, bilety weekendowe po Niemczech Schönes-Wochenende-Ticket).

3. Zwrot w przypadku nieprzystąpienia do podróży lub jej przerwania w wyniku opóźnienia lub odwołania pociągu, jak również utraty połączenia skomunikowanego

W razie spodziewanego opóźnienia przekraczającego 60 minut na stacji końcowej podanej na bilecie można:

- zrezygnować z podróży i wystąpić o zwrot ceny biletu lub

- przerwać podróż i wystąpić o częściowy zwrot ceny biletu za niewykorzystany odcinek lub

- przerwać podróż, jeżeli straciła sens, wrócić do stacji początkowej i wystąpić o zwrot ceny biletu.

Więcej informacji o Odszkodowaniu

4. Korzystanie z innych środków transportu w zamian (np. z autobusu lub taksówki)

Jeżeli przewoźnik kolejowy udostępnia inny środek transportu, to takie rozwiązanie ma pierwszeństwo w stosunku do zwrotu kosztów za samodzielnie zorganizowany alternatywny transport.

W przypadku planowego przyjazdu między godziną 0:00 a 05:00 i spodziewanego opóźnienia co najmniej 60 minut na stacji końcowej podanej na bilecie, zwracane są koszty za skorzystanie z innego środka transportu w wysokości maks. 80 euro, jeśli przewoźnik kolejowy nie zapewnił innego środka transportu i nie było możliwości skontaktowania się z nim z uwagi na zaistniałe z jego winy zdarzenie (kontakt na miejscu w punkcie sprzedaży biletów lub informacji dla podróżnych lub bezpośredni kontakt z drużyną pociągu).

Dotyczy to również odwołania pociągu, który był ostatnim planowym połączeniem danego dnia i nie ma możliwości dojazdu do stacji końcowej przed godziną 24:00 bez skorzystania z innego środka transportu.

Ponadto dotyczy to również sytuacji, kiedy przewoźnik kolejowy ma w obowiązku zapewnić nocleg, a dalsza jazda innym środkiem transportu jest tańsza.

5. Nocleg

Jeżeli przewoźnik kolejowy udostępnia nocleg, to takie rozwiązanie ma pierwszeństwo w stosunku do zwrotu kosztów za samodzielnie zorganizowany alternatywny transport.

Jeżeli z uwagi na odwołanie pociągu lub opóźnienie konieczny jest nocleg, a dalsza podróż tego samego dnia nie wchodzi w grę, zwracane są koszty noclegu w rozsądnych granicach, o ile przewoźnik kolejowy nie zapewnił żadnego noclegu i nie było możliwości skontaktowania się z nim z uwagi na zaistniałe z jego winy zdarzenie (kontakt na miejscu w punkcie sprzedaży biletów lub informacji dla podróżnych lub bezpośredni kontakt z drużyną pociągu).

6. Podróże międzynarodowe: regulacje Deutsche Bahn

W przypadku podróży międzynarodowej pasażer ma następujące prawa do zwrotu kosztów biletu międzynarodowego. Jeżli bilet został zakupiony w punkcie sprzedaży DB, Service Center Prawa Pasażera jest odpowiedzialny za rozpatrzenie wniosku (adres znajduje się na samym dole).

Regulacje Deutsche Bahn w skrócie:

Wnioski o odszkodowanie rozpatrywane są na kolei, która sprzedała bilet. DB wypłaca zatem odszkodowania za bilety międzynarodowe lub bilety na zagraniczne odcinki, które zostały przez nią wystawione. Wnioski należy kierować do kolei, w której bilety zostały zakupione. W tych przypadkach można przesłać wniosek o odszkodowanie bezpośrednio do odpowiedniego przewoźnika/przewoźników. Tam można również zasięgnąć informacji, czy przysługuje nam odszkodowanie za zaistniałe opóźnienie i w jakiej wysokości.

Podróżnym z ciągłym międzynarodowym biletem w przypadku opóźnienia na stacji końcowej przekraczającym 60 minut przysługuje odszkodowanie w wysokości 25 procent ceny biletu na przejazd do celu.

Podróżnym z ciągłym międzynarodowym biletem w przypadku opóźnienia na stacji końcowej przekraczającym 120 minut przysługuje odszkodowanie w wysokości 50 procent ceny biletu na przejazd do celu.

W przypadku biletów w obie strony wysokość odszkodowania liczona jest na podstawie połowy uiszczonej ceny biletu.

Można wybrać wypłatę odszkodowania w formie bonu lub kwoty pieniężnej. Bon ważny jest przez rok i uwzględniony zostanie przy najbliższej podróży.

Odszkodowania w wysokości poniżej 4 euro nie są wypłacane.

W przypadku ważnego tylko na terenie Niemiec promocyjnego biletu German Rail Pass za każde opóźnienie przysługuje zryczałtowana rekompensata w wysokości 5,- euro w 2. klasie i 7,50 euro w 1. klasie, o ile co najmniej trzy razy doszło do opóźnień przekraczających min. 60 minut na stacji docelowej.

W przypadku ważnego tylko na terenie Niemiec promocyjnego biletu InterRail Germany Pass (Interrail One Country Pass na Niemcy) za każde opóźnienie przysługuje zryczałtowana rekompensata w wysokości 10,- euro (1. i 2. klasa), o ile co najmniej dwa razy doszło do opóźnień przekraczających min. 60 minut na stacji docelowej.

W przypadku międzynarodowych karnetów InterRail Global Pass i Eurail Global / Select / Regional Pass obowiązują specjalne uregulowania. Wnioski należy przesyłać pocztą na adres:
EURAIL Group G.I.E., P.O. Box 2112, 3500 GC Utrecht, Holandia
lub na adres poczty elektronicznej: www.eurailgroup.com/compensation

Wnioski o odszkodowanie lub bilety InterRail One Country Pass należy kierować do przewoźnika, na którego sieci obowiązują. Tam można również zasięgnąć informacji, czy przysługuje nam odszkodowanie za zaistniałe opóźnienie i w jakiej wysokości.

7. Skargi, mediacja i krajowy organ wykonawczy

W razie zastrzeżeń wobec decyzji dotyczących praw pasażera sprzeciw należy wnosić w jednostce, która wydała decyzję.

Ogólne zażalenia dotyczące DB Fernverkehr należy kierować do:
DB Fernverkehr AG
Kundendialog
Postfach 10 06 13
96058 Bamberg

Ogólne zażalenia dotyczące DB Regio należy kierować do:
DB Regio AG
Kundendialog
Postfach 10 06 07
96058 Bamberg

Inna możliwość kontaktu: www.bahn.com/contact

W razie niezadowolenia z rozpatrzenia zażalenia należy zgłosić się do organu arbitrażowego dla transportu publicznego: Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V. (söp), Fasanenstraße 81, 10623 Berlin, E-Mail: kontakt@soep-online.de , www.soep-online.de, Tel.: +49 (0)30 644 99 33-0, Fax: +49 (0)30 644 99 33- 10

Krajowym organem wykonawczym dla praw pasażera są krajowe oddziały niemieckiego urzędu nadzoru kolejowego EBA w krajach związkowych oraz:
Eisenbahn-Bundesamt
Durchsetzungsstelle für Fahrgastrechte
Heinemannstr. 6
D-53175 Bonn
Tel.:+49 (0)228 30795-400
E-mail: fahrgastrechte@eba.bund.de, www.eba.bund.de

Pozostałe adresy organów arbitrażowych dla praw pasażera dostępne są na stronach www.bahn.de/fahrgastrechte, www.fahrgastrechte.info lub www.busse-bahnen.de.


Stan: marzec 2016 r.

Pełna informacja w języku niemieckim dostępna jest na stronie www.bahn.de/fahrgastrechte lub www.fahrgastrechte.info