Tak dokonasz wymiany lub zwrotu biletów i rezerwacji

Musisz wymienić albo nawet zwrócić bilet na pociąg lub rezerwację miejsca? Przeczytaj na naszej stronie gdzie i jak to zrobić.

Wymiana

  • Bilety online* można wymieniać na stronie bahn.com niezależnie od warunków zwrotu. Będąc zarejestrowanym klientem, możesz wykorzystać w tym celu przegląd historii rezerwacji na swoim koncie w portalu Moja Bahn. W przypadku anonimowego zakupu biletu, korzystać można z wyszukiwarki zleceń (należy mieć w tym celu przygotowany numer zlecenia danego biletu oraz numer podanej wcześniej karty identyfikacyjnej).

Anulowanie/zwrot

  • Bilety online* - w zależności od warunków zwrotu biletów - można anulować na stronie internetowej, bilety na smartfon mogą być anulowane także w aplikacji DB Navigator. Jak to zrobić, wyjaśniamy szczegółowo na kolejnych stronach - aby dowiedzieć się więcej, wybierz rodzaj biletu z poniższej listy.

Rezerwacje miejsc siedzących

  • Rezerwacja miejsca siedzącego - w zależności od warunków zwrotu - może być raz wymieniona bezpłatnie i to niezależnie od tego czy została zakupiona przez internet, czy w DB Reisezentrum. Jak to zrobić, wyjaśniamy szczegółowo na kolejnych stronach - aby dowiedzieć się więcej, wybierz rodzaj rezerwacji z poniższej listy.

W celu zasięgnięcia dalszych informacji wybierz rodzaj biletu:

Bilety online i bilety na smartfon w ofercie elastycznej

Elastyczny bilet (z i bez rabatu BahnCard) można anulować w internecie, jeżeli został on zakupiony na stronie bahn.com. Jeżeli bilet został zakupiony w formie biletu na smartfon, to można go anulować korzystając z funkcji przeglądu historii rezerwacji lub w aplikacji DB Navigator.

Koszty biletów na pociągi dalekobieżne (ICE, IC/EC, IC Bus) w ofercie elastycznej:
Przed pierwszym dniem ważności biletu na przejazd do celu zwrot jest bezpłatny.
■ Przy zwrocie od pierwszego dnia ważności biletu na przejazd do celu pobierana jest opłata w wysokości 19,00 euro.

Koszty biletów w komunikacji regionalnej (IRE, RE, RB, S-Bahn (szybka kolej miejska)) w ofercie elastycznej:
Przed pierwszym dniem ważności biletu na przejazd do celu zwrot jest bezpłatny.
■ Przy zwrocie od pierwszego dnia ważności biletu na przejazd do celu pobierana jest opłata w wysokości 17,50 euro.

Bilety online i bilety na smartfon w ofercie zniżkowej

Bilet w ofercie zniżkowej (z i bez rabatu karty BahnCard 25) na przejazdy po Niemczech można anulować w internecie, jeżeli został on zakupiony na stronie bahn.com. Jeżeli bilet został zakupiony w formie biletu na smartfon, to można go anulować korzystając z funkcji przeglądu historii rezerwacji lub w aplikacji DB Navigator.

Uwaga: w przypadku biletu na przejazd tam i z powrotem zakupionego w ofercie zniżkowej, za 1. dzień ważności uznaje się dzień przejazdu do celu.

Bilety w ofercie zniżkowej na przejazdy po Niemczech:
Koszt zwrotu i wymiany:
Do ostatniego dnia przed pierwszym dniem ważności biletu na przejazd do celu wymiana/zwrot kosztuje 19,00 euro.
Od pierwszego dnia ważności biletu na przejazd do celu wymiana lub zwrot są wykluczone.

Oferta zniżkowa na Europę:
Koszt zwrotu i wymiany:
Do ostatniego dnia przed pierwszym dniem ważności biletu na przejazd do celu wymiana/zwrot kosztuje 19,00 euro.
Od pierwszego dnia ważności biletu na przejazd do celu wymiana lub zwrot są wykluczone.

Uwaga dot. oferty zniżkowej na Europę do Londynu:
Do 1. dnia ważności na przejazd do celu koszt wymiany/anulowania wynosi 19,00 euro.

Oferta zniżkowa na IC Busa/ Oferta zniżkowa na Europę IC Bus:
Koszt zwrotu i wymiany:
Do ostatniego dnia przed pierwszym dniem ważności biletu na przejazd do celu wymiana/zwrot kosztuje 19,00 euro.
Od pierwszego dnia ważności biletu na przejazd do celu wymiana lub zwrot są wykluczone.

Bilety w ofercie elastycznej otrzymane pocztą

Na stronie internetowej udostępniamy formularz do zwrotu biletów (z i bez rabatu BahnCard) otrzymanych pocztą. Wypełniony formularz należy wraz z biletami przesłać na podany w formularzu adres lub przynieść do DB Reisezentrum (Centrum Podróży DB).

Jeżeli bilet zawiera produkty objęte obowiązkową rezerwacją, jak np. rezerwacja miejsca siedzącego w IC Busie, to dokument rezerwacji także należy dołączyć do formularza.

Koszty biletów na pociągi dalekobieżne (ICE, IC/EC, IC Bus) w ofercie elastycznej:
Przed pierwszym dniem ważności biletu na przejazd do celu zwrot jest bezpłatny
■ Przy zwrocie od pierwszego dnia ważności biletu na przejazd do celu pobierana jest opłata w wysokości 19,00 euro.

Koszty biletów w komunikacji regionalnej (IRE, RE, RB, S-Bahn (szybka kolej miejska)) w ofercie elastycznej:
Przed pierwszym dniem ważności biletu na przejazd do celu zwrot jest bezpłatny
■ Przy zwrocie od pierwszego dnia ważności biletu na przejazd do celu pobierana jest opłata w wysokości 17,50 euro.

Bilety w ofercie zniżkowej otrzymane pocztą

Na stronie internetowej udostępniamy formularz do zwrotu otrzymanych pocztą biletów zakupionych w ofercie zniżkowej (także zawierających rabat karty BahnCard 25). Wypełniony formularz należy wraz z biletami przesłać na podany w formularzu adres lub przynieść do DB Reisezentrum (Centrum Podróży DB).

Jeżeli bilet zawiera produkty objęte obowiązkową rezerwacją, jak np. rezerwacja miejsca siedzącego w IC Busie, to dokument rezerwacji także należy dołączyć do formularza.

Uwaga: w przypadku biletu na przejazd tam i z powrotem zakupionego w ofercie zniżkowej, za 1. dzień ważności uznaje się dzień przejazdu do celu.

Bilety w ofercie zniżkowej na przejazdy po Niemczech:
Koszt zwrotu i wymiany:
Do ostatniego dnia przed pierwszym dniem ważności wymiana/zwrot biletu kosztuje 19,00 euro.
Od pierwszego dnia ważności wymiana lub zwrot biletu są wykluczone.

Oferta zniżkowa na Europę:
Koszt zwrotu i wymiany:
Do ostatniego dnia przed pierwszym dniem ważności wymiana/zwrot biletu kosztuje 19,00 euro.
Od pierwszego dnia ważności wymiana lub zwrot biletu są wykluczone.

Oferta zniżkowa na IC Busa/ Oferta zniżkowa na Europę IC Bus:
Koszt zwrotu i wymiany:
Do ostatniego dnia przed pierwszym dniem ważności biletu na przejazd do celu wymiana/zwrot kosztuje 19,00 euro.
Od pierwszego dnia ważności biletu na przejazd do celu wymiana lub zwrot są wykluczone.

Zwrot spowodowany opóźnieniem lub odwołaniem pociągu

Zwrot biletu spowodowany opóźnieniem lub odwołaniem pociągu jest możliwy zgodnie z warunkami danej oferty.

W tym celu należy pobrać stąd formularz praw pasażera (po angielsku), wypełnić go, wydrukować, podpisać i wysłać na podany na formularzu adres.

Do formularza praw pasażera należy koniecznie dołączyć oryginalny bilet, względnie kopię biletu okresowego lub karty BahnCard 100. W innym przypadku wypłacenie odszkodowania jest niestety niemożliwe.

Bilety regionalne, bilet weekendowy na Niemcy, bilet jednodniowy na Niemcy

Bilety te nie podlegają wymianie ani zwrotowi.

Odpłatna rezerwacja miejsca siedzącego (1. i 2. klasa)

■ Przy zakupie biletu z ceną Flexpreis lub w ofercie zniżkowej w 1. klasie rezerwacja miejsca siedzącego jest ujęta w cenie biletu

Wskazówka: Zwracamy uwagę na to, że rezerwacja miejsca siedzącego połączona jest z biletem. Jeżeli anulujesz swój bilet, automatycznie anulowana jest również rezerwacja miejscówki.
Należy również pamiętać, że klasa wagonu na bilecie (klasa 1 lub 2) i na rezerwacji miejsca siedzącego muszą być identyczne.

Zwrot nie jest możliwy.*

■ Po pierwszym dniu ważności wymiana i zwrot nie są już możliwe.*


Zakup offline, wymiana online!
W celu wymiany rezerwacji miejsc siedzących zakupionych online lub na smartfon należy jak dotychczas korzystać z portalu Moja Bahn lub z wyszukiwarki zleceń.
Wymieniać można także rezerwacje zakupione w DB Reisezentrum (Centrum Podróży DB) lub agencji DB; w tym celu wykorzystaj ten link (tylko po angielsku) i zarejestruj się bezpłatnie.

* Wyjątek: opłata za rezerwację miejsca jest zwracana, jeżeli skorzystanie z zarezerwowanych miejsc było niemożliwe z winy kolei. Przykłady sytuacji zawinionych przez kolej: właściwy wagon nie został podstawiony. Brak było zarezerwowanych miejsc lub nie nadawały się one do skorzystania. Nie można było skorzystać z zarezerwowanych miejsc ze względu na opóźnienie pociągu / utratę połączenia skomunikowanego.

Zintegrowane miejscówki (nabywane łącznie z biletem na 1. klasę)

■ Przy zakupie biletu z ceną Flexpreis lub w ofercie zniżkowej w 1. klasie rezerwacja miejsca siedzącego jest ujęta w cenie biletu

Wskazówka: Odnosi się to zarówno do miejscówek zintegrowanych z biletami na 1. klasę, jak również do zwykłych rezerwacji miejsc (w 1. i 2. klasie). Zmiany rezerwacji można dokonać na stronie internetowej, w aplikacji DB Navigator lub w DB Reisezentrum (Centrum Podróży DB).

Zwracamy uwagę na to, że rezerwacja miejsca siedzącego połączona jest z biletem. Jeżeli anulujesz swój bilet, automatycznie anulowana jest również rezerwacja miejscówki.
Należy również pamiętać, że klasa wagonu na bilecie (klasa 1 lub 2) i na rezerwacji miejsca siedzącego muszą być identyczne.

Zwrot nie jest możliwy.*

■ Po pierwszym dniu ważności wymiana i zwrot nie są już możliwe.*

Zakup offline, wymiana online!
W celu wymiany rezerwacji miejsc siedzących zakupionych online lub na smartfon należy jak dotychczas korzystać z portalu Moja Bahn lub z wyszukiwarki zleceń.
Wymieniać można także rezerwacje zakupione w DB Reisezentrum (Centrum Podróży DB) lub agencji DB ; w tym celu wykorzystaj ten link (tylko po angielsku) i zarejestruj się bezpłatnie.

* Wyjątek: odszkodowanie zgodnie z taryfą (4,50 euro) jest ewentualnie możliwe, jeżeli skorzystanie z zarezerwowanych miejsc było niemożliwe z winy kolei. Przykłady sytuacji zawinionych przez kolej: właściwy wagon nie został podstawiony. Brak było zarezerwowanych miejsc lub nie nadawały się one do skorzystania. Nie można było skorzystać z zarezerwowanych miejsc ze względu na opóźnienie pociągu / utratę połączenia skomunikowanego.

Rezerwacja miejsca siedzącego z pakietu stałej rezerwacji (1./2. klasa)

Wymiana
■ Do pierwszego dnia ważności włącznie można raz bezpłatnie wymienić poszczególne rezerwacje z pakietu kuponów (dotyczy to rezerwacji od 1 do maksymalnie 31 dni naprzód).
■ Po pierwszym dniu ważności wymiana nie jest już możliwa.

Zwrot
Można także dokonać zwrotu rezerwacji, ale dotyczy to wyłącznie całego pakietu kuponów. W takim przypadku wszystkie kupony należy oddać w DB Reisezentrum (Centrum Podróży DB) lub agencji DB.
■ Przed pierwszym dniem ważności zwrot jest bezpłatny.
■ Od pierwszego dnia ważności przy zwrocie potrącana jest opłata manipulacyjna w wysokości 17,50 euro.

Bilety rowerowe

Bilet rowerowy może być anulowany jedynie w połączeniu z anulowaniem biletu dla podróżnego. Aby móc tego dokonać, bilet musi podlegać zwrotowi (np. oferta elastyczna).

Wyjątek: jednodniowy bilet rowerowy "Taryfa na Dolną Saksonię" w połączeniu z jednodniowym biletem regionalnym na Dolną Saksonię podlega zwrotowi.

Koszt:
Przed pierwszym dniem ważności wymiana i zwrot lub anulowanie biletu są bezpłatne.
Wymiany i zwrotu dokonać można poprzez $url{wyszukiwarkę zleceń} lub w portalu Moja Bahn. Zwrotu dokonać można jedynie w połączeniu ze zwrotem biletu dla podróżnego.
Od pierwszego dnia ważności wymiana i zwrot biletu nie są już możliwe.

Bilet na DB Gepäckservice (serwis bagażowy)

Usługę można bezpłatnie anulować do godziny 18 w dni powszednie (pon.-sob.) przed odbiorem (w dniu przejazdu do celu).

Usługę można odwołać w zależności od sposobu jej rezerwacji:

■ online w portalu Moja Bahn
■ w DB Reisezentrum (Centrum Podróży DB) lub agencji DB
■ w Centrum Obsługi Klienta pod numerem infolinii 0180 6 23 67 23 (opłata zgodnie z taryfą operatora).

Bilet na komunikację miejską / połączenia skomunikowane taryfy na Dolną Saksonię

Zwrot biletu jest możliwy wyłącznie w połączeniu ze zwrotem biletu głównego.

Koszt:
Przed pierwszym dniem ważności wymiana lub zwrot biletu są bezpłatne.
Od pierwszego dnia ważności wymiana i zwrot biletu nie są już możliwe.

Bilety w ofertach zniżkowych i specjalnych

Obowiązują ważne w danym momencie OWH poszczególnych ofert. Większość ofert specjalnych nie podlega wymianie i zwrotowi.

* Nie obowiązuje, jeżeli były one częścią składową ofert zryczałtowanych.

Wymiana i zwrot biletów niezakupionych w internecie lub na smartfon

Masz bilet kupiony w biletomacie, telefonicznie w punkcie obsługi podróżnych, w DB Reisezentrum (Centrum Podróży DB) lub agencji DB? Okaż te bilety w DB Reisezentrum. Jeżeli bilet zawiera produkty objęte obowiązkową rezerwacją (np. IC Bus Norymberga-Praga), to przedłożyć należy bilet razem z rezerwacją.

Zmiana pociągu ze względu na opóźnienie

Jeżeli podróż pociągiem, na który obowiązuje dany bilet nie jest możliwa, np. ze względu na opóźnienie pociągu, to można ją bez dopłaty kontynuować, jadąc najbliższym dostępnym pociągiem. Szczegóły dotyczące wymiany i zwrotu dostępne są także w naszych OWH.