Podmínky použití webových stránek společnosti DB Vertrieb GmbH

Toto jsou podmínky použití pro všechny webové stránky provozované společností DB Vertrieb GmbH, zejména www.bahn.de,

Všeobecné informace

Provozovatel těchto webových stránek / aplikací je společnost DB Vertrieb GmbH, Europa-Allee 78-84, 60486 Frankfurt am Main.

Používáním těchto webových stránek / aplikací souhlasíte s těmito podmínkami použití. Tyto podmínky použití platí také v případě, že používáte webové stránky / aplikace nebo jejich části z jiných webových stránek / aplikací.

Obsah

Obsah těchto webových stránek / aplikací je vytvořen s co největší péčí. Společnost DB Vertrieb GmbH však nenese žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost poskytovaného obsahu.

Dostupnost

Společnost DB Vertrieb GmbH se bude snažit poskytovat službu zákazníkovi pokud možno bez přerušení. I přes veškerou svědomitost však nelze vyloučit výpadky. Vyhrazuje si právo nabídku kdykoli změnit nebo ukončit. Za přerušení nebo jiné poruchy nepřejímá společnost DB Vertrieb GmbH žádnou odpovědnost.

Povolené použití

Tyto webové stránky / aplikace mohou být použity pouze pro následující účely: (1.) Zobrazení těchto webových stránek / aplikací, (2.) Kontrola informací o časech příjezdu a odjezdu, (3.) Provádění řádných objednávek a rezervací a (4.) Použití dalších funkcí, které jsou k dispozici na těchto webových stránkách / aplikacích.

Jakékoli jiné použití těchto webových stránek / aplikací bez předchozího písemného souhlasu společnosti DB Vertrieb GmbH je zakázáno.

Kopírování, úprava, rozšiřování, sdělování veřejnosti nebo jakákoli jiná forma použití obsahu těchto webových stránek / aplikací pro komerční účely je zakázáno. Rovněž je zakázáno používat automatizované systémy nebo automatizovaný software k extrahování obsahu z této webové stránky / aplikace. Také je zakázán jakýkoli přístup k obsahu webových stránek / aplikací, který není proveden prostřednictvím uživatelského rozhraní webové stránky / aplikace.

Je třeba se vyhnout všem opatřením, která by mohla narušit fungování webových stránek / aplikací. K tomu patří také ta opatření, která mohou mít za následek nadměrné nebo nepřijatelné zatížení infrastruktury webových stránek / aplikací.

Bez ohledu na uplatnění jiných práv si společnost DB Vertrieb GmbH vyhrazuje právo kdykoli blokovat přístup k těmto webovým stránkám / aplikacím, pokud jsou porušeny tyto podmínky použití.

Duševní vlastnictví

Všechna autorská práva, zejména práva k databázím, ochranným známkám, průmyslovému vzoru a další práva na ochranu duševního vlastnictví (stejně jako uspořádání a vzhled webové stránky / aplikace) jsou ve vlastnictví společnosti DB Vertrieb GmbH nebo jejích poskytovatelů licence. Bez předchozího písemného souhlasu nesmíte zcela nebo částečně kopírovat, upravovat, rozšiřovat, veřejně reprodukovat nebo jinou formou používat obsah této webové stránky / aplikace nebo jejího zdrojového kódu.

Odkazy na jiné webové stránky

Tyto webové stránky / aplikace mohou obsahovat odkazy na webové stránky / aplikace třetích stran. Společnost DB Vertrieb GmbH při prvním uveřejnění odkazu zkontrolovala cizí obsah, aby jím případně nedošlo k občanské nebo trestní odpovědnosti. Nekontroluje však neustále stránky na případné změny. Společnost DB Vertrieb GmbH proto nenese odpovědnost za obsah webových stránek / aplikací třetích stran a ani se s těmito stránkami / aplikacemi a jejich obsahem neztotožňuje. Pokud zjistí nebo je jinými upozorněna na to, že konkrétní obsah, ke kterému byl odkaz poskytnut, vyvolává občanskou nebo trestní odpovědnost, tento odkaz odstraní.

Aktuálnost podmínek použití

Podmínky používání přizpůsobujeme změněným funkcím nebo změněným právním situacím. Proto doporučujeme, abyste v pravidelných časových odstupech brali podmínky používání na vědomí.

leden 2021